Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

DIGITALIZACJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

KOWALSKA Małgorzata : Archiwizacja i digitalizacja zasobów bibliotecznych : (propozycja programu nauczania przedmiotu na studiach z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa) // W: Biblioteki wobec nowych zadań / pod red. Ewy Głowackiej. - Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2004. - S. 47-62

TREMBOWIECKI Aleksander : Digitalizacja zbiorów bibliotecznych : teoria i praktyka / Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2006

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CENDROWSKA Barbara : Digitalizacja w szczecińskich bibliotekach : jest, czy jej nie ma? // Bibliotekarz. - 2005, [nr] 4, s. 15-17
Digitalizacja jest pojęciem informatycznym polegającym na zamianie wersji drukowanej dokumentu na postać cyfrową.

GOLAT Rafał : Kontekst archiwalny działalności bibliotek // Bibliotekarz. - 2007, [nr] 9, s. 16-17
Archiwizowanie działalności bibliotecznej.

KAPINOS Danuta, KARBOWNIK Mariusz : e-Wydawnictwa Politechniki Świętokrzyskiej // Bibliotekarz. - 2006, [nr] 3, s. 21-22
Digitalizacja zbiorów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie czytelników na pełnotekstowe bazy danych.

KLEIBER Anna : Repozytoria i Open Access, czyli swobodny dostęp do wiedzy. - Bibliogr. // Bibliotekarz. - 2007, [nr] 9, s. 2-6

KOWALSKA Małgorzata : Centrum Digitalizacyjne w Państwowej i Uniwersyteckiej Bibliotece w Getyndze i jego projekt "Gutenberg digital" // Bibliotekarz. - 2002 [nr] 7/8 s. 11-13

KOWALSKA Małgorzata : Digitalizacja zasobów bibliotecznych - nowy przedmiot nauczania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu // Bibliotekarz. - 2003, [nr] 12, s. 14-17

KOWALSKA Małgorzata : Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2007. - Rec.: Piotr G. Zieliński // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, [nr] 9, s. 24-26
Zastosowanie techniki cyfrowej w ochronie dziedzictwa narodowego zasobów bibliotecznych.

KOWALSKA Małgorzata : Retrospektywna digitalizacja w Monachijskim Centrum Digitalizacji (Münchner Digitalisierungszentrum) // Bibliotekarz. - 2002, [nr] 1, s. 17-19

MADSEN Jon : Biblioteki w europejskiej perspektywie // Bibliotekarz. - 2006, [nr] 9, s. 2-5
Dokumenty digitalizowane i udostępniane online, czyli powstawanie bibliotek cyfrowych w Europie oraz związane z tym uregulowanie praw dotyczących prawa autorskiego.

SADOWSKA Jadwiga : Seminarium nt. digitalizacji zbiorów bibliotecznych // Bibliotekarz. - 2002 [nr] 11 s. 24-25

SZATKOWSKA Anna : Konferencja nt. "Gazety. Zasoby. Opracowanie. Ochrona. Digitalizacja. Promocja/Informacja" // Bibliotekarz. - 2007, nr 2, s. 26-27

TREMBOWIECKI Aleksander : Digitalizacja zbiorów bibliotecznych - ujęcie teoretyczne. - Bibliogr. // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, [nr] 2, s. 3-9
Idea bibliotek cyfrowych, zwanych też wirtualnymi.

WOJCIECHOWICZ Maria : Digitalizacja dziedzictwa kulturalnego : (warsztaty polsko-włoskie) // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, [nr] 5, s. 21-22
Zajęcia warsztatowe zorganizowane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Bibliotekę Narodową oraz włoską Founazione IARD, które odbyły się w dniach 19-20 grudnia 2006 r.

ZIELIŃSKI Piotr : Digitalizacja - stan obecny i perspektywy // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 9, s. 24-26

 

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

BEDNAREK-MICHALSKA Bożena : Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa a standardy // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2006, nr 4 (74). - Tryb dostępu: Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/74/michalska.php

BIBLIOTEKA Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego - cele, zadania, wytyczne i organizacja pracy / Iwona Domowicz i in. // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2006, nr 4 (74). - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/74/domowicz_in.php

BIBLIOTEKI dawniej i dziś : hybrydowe, cyfrowe...? : jakie będą i co może wpłynąć na ich kształt w przyszłości / małgorzata Rożniakowska i in. // W: E-LIS [Dokument elektroniczny]. - 2006. - Tryb dostępu: http://eprints.rclis.org/archive/00009117/

KALOTA Tomasz : Marzenie o polskim systemie rozproszonych bibliotek cyfrowych // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2006, nr 4 (74). - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/74/
kalota.php

KOWALSKA Małgorzata : Digitalizacja zbiorów w bibliotekach polskich - próba oceny doświadczeń krajowych // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2006, nr 11 (81). - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/81/kowalska.php

LIS Remigiusz : Od druku do bitów, czyli o digitalizacji zbiorów bibliotecznych // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2006, nr 4 (74). - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/74/
lis.php

MIKOŁAJSKA Aleksandra, MARCINKOWSKI Piotr : Od tradycyjnego zasobu czasopism do e-zasobu // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2006, nr 4 (74). - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/74/mikolajska_marcinkowski.php

NAHOTKO Marek : Zasady tworzenia bibliotek cyfrowych // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2006, nr 4 (74). - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/74/nahotko.php

PIOTROWICZ Grażyna : Cyfrowa przyszłość, czyli biblioteki w erze informacji // W: E-LIS [Dokument elektroniczny]. - 2006. - Tryb dostępu: http://eprints.rclis.org/archive/00008992/

POTĘGA Joanna : Polskie i europejskie projekty digitalizacji czasopism - przegląd koncepcji // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2006, nr 4 (74). - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/
2006/74/potega.php

ROŻNIAKOWSKA Małgorzata, MARGAS Marcin : "eBiPol" - Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej na tle innych inicjatyw bibliotek cyfrowych w kraju od strony technicznej, formalnej i projektowej // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2006, nr 4 (74). - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/74/rozniakowska_margas.php

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.03.2008


© Biblioteka Pedagogiczna