Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

KONSPEKTY ZAJĘĆ DLA KLAS SPECJALNYCH
Zestawienie bibliograficzne w wyborze  

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

BORECKA Irena : Lekcje biblioteczne w szkole specjalnej. - Wałbrzych : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1992

BORECKA Irena, WONTOROWSKA-ROTER Sylwia : Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy. - Wałbrzych : Wydaw. UNUS, 2003. - S. 133-178 : Scenariusze zajęć terapeutyczno-dydaktycznych z zastosowaniem biblioterapii, plastykoterapii i muzykoterapii

DZIECKO niepełnosprawne ruchowo na drodze do niezależności / Krystyna Ziętek; oprac. scenariuszy Jolanta Jaszczuk. - Warszawa : Stowarzyszenie Spokojne Jutro, [2004]. - S. 75-188 : Scenariusze - zapis wybranych spotkań dotyczących niepełnosprawności
Zawiera 22 scenariusze: Co to jest niepełnosprawność?, Na czym polega moja niepełnosprawność?, Rodzaje niepełnosprawności, Mózgowe porażenie dziecięce - wyjaśnienie pojęcia, Analiza rozpoznań lekarskich, Mózgowe porażenie dziecięce - trudności ruchowe, Czy można pozbyć się niepełnosprawności?, Czy niepełnosprawność przeszkadza mi w nauce?, Dlaczego dobrze jest mieć rodzeństwo?, Co buduje, a co psuje dobre relacje z rodzeństwem?, Jak poprawić stosunki z rodzeństwem?

KOSMOWSKA Barbara : Dzisiaj się bawimy : rewalidacja indywidualna prowadzona metodą dobrego startu : scenariusze zajęć klas I-IV szkoły specjalnej. - Warszawa : WSiP, 1999

MIKRUS Adam, WYCZESANY Janina : Elementy metodyki nauczania początkowego dzieci upośledzonych umysłowo. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2000

PONADGIMNAZJALNA, specjalna szkoła przysposobienia do pracy : organizacja, metody pracy, scenariusze, regulacje prawne : poradnik dla nauczycieli i specjalistów / red. Teresa Serafin. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005

SMYKOWSKA Dorota : Materiały metodyczne do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006

SZCZYGIEŁ Beata : Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym : konstruowanie programu zajęć, organizowanie klasy integracyjnej, konspekty zajęć. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005

UCZEŃ z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa / red. Magdalena Loska, Dorota Myślińska. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005
Zawiera scenariusze lekcji dla klasy III szkoły podstawowej: Nad mapą Polski. Określanie kierunków geograficznych na mapie; Wystawa rękodzieła z różnych regionów Polski; dla klasy I: Tradycje i zwyczaje wielkanocne; scenariusze języka polskiego dla klasy IV i V, scenariusz z matematyki dla I klasy gimnazjum.

WYGRAJMY razem : wychowanie do życia w rodzinie : scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i specjalnej / red. Barbara Charczuk. - Kraków : Wydaw. Rubikon, 2003

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

AMBROZIAK Halina : Reedukacja indywidualna dzieci upośledzonych umysłowo z wykorzystaniem komputera : scenariusz zajęć // Edukacja Medialna. - 2001, nr 3, s. 42-45  

BACH-ŻELEWSKI Cezary : Elementy kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona na lekcjach języka polskiego uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 4, s. 237-240 

BARONOWSKI Jarosław, RYMARSKI Roman : Koszykówka w gimnazjum specjalnym - nauczanie zasłon // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 11, wkł. s. 7-11

BARTNIK Bożena : Zajęcia o AIDS/HIV // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 4, s. 235-239
Klasa VI Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 8 we Wrocławiu. Konspekty zajęć (lekcji).  

BIELICKA Ewa : Jezus Chrystus objawia się jako Mesjasz // Katecheta. - 2002, [nr] 1, s. 41-43
Konspekt lekcji katechezy dla kasy V szkoły podstawowej - szkoły specjalnej.  

BINNEBESEL Bernadeta : Spotkania z rodzicami jako element procesu edukacyjno-terapeutycznego szkoły specjalnej. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 12, dod. s. I-VII
Scenariusze spotkań integracyjno-edukacyjnych z rodzicami uczniów szkoły specjalnej.  

BOROWIEC Joanna : Lekcja wychowania fizycznego w szkole specjalnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, [nr] 10, s. 26-30
W tekście przykłady sposobu nauczania wybranych ćwiczeń i zabaw do zastosowania na lekcjach wychowania fizycznego w szkole specjalnej.

CHMIELEWSKA Maria : Propozycja realizacji dziennego ośrodka pracy w klasie III. Scenariusz zajęć nt. "Jesienna wycieczka do parku". [wkładka] // Wychowanie na co dzień. - 2001, nr 10-11, s. VI-X

CHMURA Jan : Nauczanie unihoca : osnowa lekcyjna dla klasy VI szkoły specjalnej // Lider. - 2002, nr 3, s. 19 

COMBRZYŃSKA-NOGALA Dorota : Jesienna etiuda : próba pantomimy // Wszystko dla Szkoły. - 1999, nr 9, s. 10
Konspekt zajęć zrealizowanych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Łodzi.

COMBRZYŃSKA-NOGALA Dorota, JASTRZĘBOWSKA Elżbieta : Wyrażanie ekspresji za pomocą ciała : konspekt zajęć pantomimicznych zrealizowanych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Łodzi// Wszystko dla Szkoły. - 1999, nr 9, s. 9-10  

CYGAN Katarzyna, MISZCZAK Lucyna : Edukacja komunikacyjna dla dzieci niesłyszących // Wychowanie Komunikacyjne. - 2003, nr 4, s. 10
Scenariusz imprezy edukacyjnej: "Spotkanie z zespołem ratowników drogowych Automobilklubu oraz pracownikami Sekcji Ratownictwa Drogowego Państwowej Straży Pożarnej" dla klas IV, V, VI.  

DOLIŃSKA Joanna : Kolorowy zawrót głowy // Klanza w Czasie Wolnym. - 2003, nr 2, s. 5-7
Scenariusz zajęć z dziećmi z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym w wieku 9-19 lat.  

GAJCY Ewa : Od komputera do książki : zajęcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie // Guliwer. - 2006, nr 3, s. 115-118
Przedstawienie zajęć komputerowych w bibliotece będących w prowadzeniem do kontaktu z książką. 

GRALA Magdalena : Wycieczka tematyczna na lekcji historii // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 1, s. 37-40

JASTRZĘBSKA-GZELLA Hanna : Czy zakazy są dobre czy złe? : (na podstawie baśni pt. ,,Zbuntowane kolory'') // Drama. - 2001, z. 38, s. 22-25
Konspekt zajęć plastyczno-wychowawczych w klasie V w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących w Łodzi. Ćwiczenia dramowe.  

JAWORSKA Renata : Ja - jako nauczyciel wychowania fizycznego w klasie specjalnej : (własne przemyślenia, obserwacje i uwagi) // Lider. - 2004, nr 3, s. 9-10
Praca z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym. Scenariusz lekcji w klasie specjalnej gimnazjum.  

JEZIERSKI Piotr : Nowatorska działalność szkolnego koła historycznego dla niesłyszących // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 5, s. 371-373
Doświadczenia autorki w prowadzeniu szkolnego koła historycznego dla niesłyszących gimnazjalistów - przykłady zajęć.  

KARPIŃSKA-SUKIENNIK Karina Lidia : Zabawy integracyjne z elementami ćwiczeń rytmiczno-tanecznych // Lider. - 2005, nr 5, s. 24
Scenariusz zajęć.  

KLOCEK Wiesława : "Wyprawa po złoty liść" // Aura. - 2005, [nr] 3, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 126, s. 3-5
Scenariusz mityngu ekologicznego.  

KLUZ Maria : Zajęcia edukacyjne ze sztuki w nauczaniu dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 4/5, dod. "Wkładka Metodyczna" s. I-V
Konspekt zajęć: Wykorzystanie analogii fantastycznej do rozwijania aktywności twórczej ucznia.

KORDYS Anna, TOCZYŁOWSKA Katarzyna : Ścieżka logopedyczna w czterech porach roku // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 5, s. 383-389
Zestaw ćwiczeń usprawniających narządy mowy, ćwiczenia oddechowe i dykcyjne. Scenariusze zajęć.

KUROWSKA Irena, KUSZEK Genowefa : Konspekt lekcji geografii w klasie VI integracyjnej // Geografia w Szkole. - 1999, nr 5, s. 269-271
Szkoła Podstawowa nr 11 w Katowicach. Dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym. Temat lekcji: Ukształtowanie powierzchni Australii.  

KUSTRA Jolanta : Mieszkańcy starożytnego Egiptu // Drama. - 2000, z. 36, s. 28-30
Konspekt lekcji historii w klasie I gimnazjum szkoły specjalnej. Ćwiczenia dramowe.  

KUSTRA Jolanta, NOWICKA Marzena : Nasze spotkanie ze zwinną jaskółką (na podst. opowiadania ,,Jaskółka'' wg fragmentu ,,Chłopów'' Wł.S.Reymonta) // Drama. - 1998, z.28, s.18-19
Konspekt lekcji - kl.VII szkoły specjalnej. Ćwiczenia dramowe  

MADZIARA Aneta : Dzielenie w zakresie liczby dwadzieścia // Drama. - 2001, z. 39, s. 12-19
Konspekty lekcji dramowej z matematyki dla uczniów głuchych w II klasie szkół specjalnych i integracyjnych.  

MŁYNARCZYK Krzysztof : Adoracja Pana Jezusa w Betlejem // Katecheta. - 1999, nr 1, s. 58-59
Konspekt katechezy nie tylko dla głuchych.  

MŁYNARCZYK Krzysztof : Być świadkiem Pana Jezusa zmartwychwstałego // Katecheta. - 1999, nr 4, s. 62-63
Konspekt katechezy nie tylko dla głuchych.  

MŁYNARCZYK Krzysztof : Królowa Polski // Katecheta. - 1999, nr 5, s. 49-50
Konspekt katechezy nie tylko dla głuchych.  

MŁYNARCZYK Krzysztof : Metoda obrazkowo-montażowa w katechizacji niesłyszących // Katecheta. - 1999, nr 7-8, s. 76-78
Konspekt katechezy prowadzonej metodą obrazkowo-montażową nie tylko dla głuchych.  

MŁYNARCZYK Krzysztof : Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni // Katecheta. - 1999, nr 2, s. 63-64
Konspekt katechezy nie tylko dla głuchych.  

MŁYNARCZYK Krzysztof : "Oto Matka twoja" // Katecheta. - 1999, nr 5, s. 48-49
Konspekt katechezy nie tylko dla głuchych.  

MŁYNARCZYK Krzysztof : Pokłon trzech króli // Katecheta. - 1999, nr 1, s. 56-57
Konspekt katechezy nie tylko dla głuchych.  

MŁYNARCZYK Krzysztof : Potrzeba nawrócenia // Katecheta. - 1999, nr 3, s. 57-59
Konspekt katechezy nie tylko dla głuchych.  

MŁYNARCZYK Krzysztof : Pozdrowienia katolickie // Katecheta. - 1999, nr 4, s. 62
Scenariusz katechezy nie tylko dla głuchych.  

MŁYNARCZYK Krzysztof : Św. Stanisław Kostka - patron młodzieży // Katecheta. - 1999, nr 9, s. 52-54
Konspekt katechezy nie tylko dla głuchych.  

MŁYNARCZYK Krzysztof : Wielkopostne umartwienia // Katecheta. - 1999, nr 3, s. 56-57
Konspekt katechezy nie tylko dla głuchych.  

MŁYNARCZYK Krzysztof : Wprowadzenie w rok jubileuszowy // Katecheta. - 1999, nr 12, s.50-52 Propozycja katechezy nie tylko dla głuchych.  

NIEDŹWIEDZIA Maria : Drama jako jedna z metod nauczania i wychowania w szkole specjalnej // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 5, s. 358-360
Konspekt lekcji "Poznajemy naszą przeszłość z legend. Legenda "Dwie rzeki"  

PALA Joanna : Krajobraz w poezji : scenariusz zajęć lekcyjnych dla klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Niedosłyszących // Aura. - 2004, [nr] 2, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 113, s. 2-4
Temat: Walory różnorodnych form krajobrazu w oparciu o teksty Juliusza Słowackiego.  

PALICZUK Elżbieta : Rysowanie znaków drogowych w edytorze grafiki Paint // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 1, s. 45-51
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów (z lekkim upośledzeniem umysłowym) klasy V specjalnej szkoły podstawowej na lekcji technika z informatyką.  

PRZEPIORA Aneta, MARTUSEWICZ Grażyna, SPOŁOWICZ Izabela : Przebieg procesu dydaktycznego formy Low Impact aerobik w lekcji wychowania fizycznego z dziećmi niesłyszącymi. - Bibliogr. // Lider. - 2005, nr 6, s. 6-8
Zajęcia rytmiczno-taneczne w szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży niesłyszącej.

RODZIEWICZ Aniela : Dla Ciebie Mamo : scenariusz zajęć otwartych z okazji Dnia Matki dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 4, okładka, s. 3

RYCHLIK Joanna : Scenariusz konkursu "Podróżujemy po Europie" // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 3, s. 225-227
Przeznaczony dla uczniów gimnazjów specjalnych.  

SEREDYŃSKA Alicja : Wyobraź sobie, że... // Polonistyka. - 2003, nr 4, s. 221-224
Konspekt lekcji z wykorzystaniem "Władcy pierścienia" J.R.R. Tolkiena na języku polskim dla uczniów upośledzonych umysłowo.  

SZCZYGIEŁ Elżbieta : Konspekt zajęć w szkole podstawowej specjalnej dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // Geografia w Szkole. - 2001, [nr] 2, s. 100-101
Temat lekcji geografii: Podział administracyjny kraju (klasa V).  

URBAŃSKA Elżbieta : Zajęcia z języka francuskiego formą rewalidacji upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 1, s. 37-41
Dziewczęta ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim. Przykłady zajęć.  

WASYLUK Irena : Techniki arteterapeutyczne w praktyce szkoły specjalnej. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 3, s. 214-219
Scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci głęboko upośledzonych umysłowo z zastosowaniem muzykoterapii i działań plastycznych.  

WEGNER-TRZASKA Beata : Pajęczyna : konspekt zajęć z techniki w klasie VI szkoły życia // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 4, s. 20-22
Temat: przygotowanie podstawy z deski i gwoździ do oplatania nićmi na kształt sieci pająka.

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.03.2008


© Biblioteka Pedagogiczna