Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2007

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DZIERZGOWSKA Irena : Nauczyciel kontraktowy. - Wyd. 3 popr. dodr. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007. - (Wspinaczka po stopniach awansu ; 2)
Filia w Radomsku

DZIERZGOWSKA Irena : Nauczyciel mianowany. - Wyd. 5 popr. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006. - (Wspinaczka po stopniach awansu ; 3)
Filia w Radomsku

DZIERZGOWSKA Irena : Nauczyciel stażysta. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2005. - (Wspinaczka po stopniach awansu ; 1)
Filia w Radomsku

DZIERZGOWSKA Irena : Opiekun stażu. - Dodr. do wyd. 3. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006. -  (Wspinaczka po stopniach awansu ; 4)
Filia w Radomsku

DZIERZGOWSKA Irena : Przygotowanie dokumentacji awansu : poradnik dla nauczyciela / współpr. aut. Marii Kotowskiej. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2005. - Na okł.: Moja teczka awansu. Wyd. uaktual., zgodne z nowelizacją Karty Nauczyciela z 15 lipca 2004 i Rozp. Min. Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004
Filia w Tomaszowie Maz.

DZIERZGOWSKA Irena : Przygotowanie dokumentacji awansu : poradnik dla nauczyciela . - Wyd. 2. popr. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006
Filia w Tomaszowie Maz.

KORDZIŃSKI Jarosław : Tajemnice awansu zawodowego . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. - (Biblioteczka Dobrego Nauczyciela)

MAKOWSKI Kazimierz : Podręcznik dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych / pod red. Bohdana Orłowskiego. - Wyd. 5 popr. i rozsz., stan prawny 1 VII 2005 r. - Warszawa ; Konstancin-Jeziorna : Programowanie Komputerów, 2005
Filia w Radomsku

MAKOWSKI Kazimierz : Podręcznik dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych / pod red. Bohdana Orłowskiego. - Wyd. 6 popr. i rozsz. - Warszawa ; Konstancin-Jeziorna : Programowanie Komputerów, 2006

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CZARNECKA Danuta : Awans zawodowy nauczycieli. Cz. 2 // Remedium. - 2007, nr 1, s. 12
Dlaczego awans zawodowy nauczycieli nie spełnia swojej roli.

CZARNECKA Danuta : Rola awansu w rozwoju zawodowym nauczycieli // Remedium. - 2006, nr 10, s. 10

DZIERZGOWSKA Irena : Awans nauczycieli jako mechanizm rozwoju szkoły : lekcja 2 rok szkolny 2007/2008 // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, dod. Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły" [cz.] 2, s. I-VIII
Zasady awansu zawodowego nauczycieli. Praktyczne systemy motywowania pracowników (zarządzanie przez cele, modyfikacja zachowań, programy uznania dla pracowników). Zadania dyrektora szkoły w awansie zawodowym. Awans jako mechanizm rozwoju całej szkoły.

Dzierzgowska, Irena: Co w prawie piszczy? : awans zawodowy bez rewolucji // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 40-42

DZIERZGOWSKA Irena : Nowy system awansu // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 1, s. 45-46

DZIERZGOWSKA Irena : Rozwój zawodowy pracowników : lekcja 6/17 rok szkolny 2006/2007 // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, dod. Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły" [cz.] 6, s. I-VIII
Czym jest rozwój zawodowy. Potrzeby w dziedzinie szkolenia i doskonalenia. Metody i techniki szkolenia personelu. Rozwój zawodowy nauczyciela. Awans zawodowy nauczycieli.

FLAJSZOK Iwona : Od kogo zależy jakość świadczonych obecnie usług edukacyjnych? // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 3, s. 42-43
System awansu zawodowego nauczycieli. Stopnie awansu zawodowego.

KAZIMIEROWICZ Marek : Jakościowe zmiany w systemie awansu zawodowego // Nowa Szkoła. - 2005, nr 6, s. 4-7

KAZIMIEROWICZ Marek : Rzecz o awansie zawodowym nauczycieli // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 17-23
Zmiany przepisów prawa oświatowego istotnych dla awansu zawodowego nauczyciela w latach 2000-2005.

KONARSKA Teresa : I ty możesz zostać ekspertem // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 5, dod. s. I-II
Warunki, jakie musi spełnić nauczyciel, żeby zostać ekspertem wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

KONARSKA Teresa : Rola dyrektora w awansie zawodowym nauczycieli. [Cz. 1] // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 42, dod. s. IV

KONARSKA Teresa : Rola dyrektora w awansie zawodowym nauczycieli. [Cz. 2] // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 43, dod. s. IV

KONARSKA Teresa : Rola dyrektora w awansie zawodowym nauczycieli. [Cz. 3] // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 44, dod. s. IV

KONARSKA Teresa : Wymiar stażu // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 44, dod. s. IV

KONTRAKTOWY na mianowanego / komentuje Teresa Konarska // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 38, dod. s. IV
Przepisy dotyczące awansu nauczyciela kontraktowego na mianowanego.

KONTRAKTOWY na mianowanego. [Cz. 2] / komentuje Teresa Konarska // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 39, dod. s. IV
Przepisy dotyczące awansu nauczyciela kontraktowego na mianowanego.

KONTRAKTOWY na mianowanego. [Cz.] 3 / komentuje Teresa Konarska // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 40, dod. s. IV
Ciąg dalszy przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na mianowanego.

KUCY Ina : Awans zawodowy // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 1, s. 51-52
Zaproszenie do dyskusji o tym, czy proponowany w obecnej postaci awans nauczycieli sprzyja nadrzędnemu celowi zawodu, jakim jest dziecko. Wątpliwości co do sensu tak pojętego awansu na przykładzie konkursów plastycznych. Apel o to, aby awans zawodowy nauczycieli stał się prawdziwym dokumentem dojrzałości pedagogicznej, a nie pogonią za "papierkami".

LEŚNIAK Janusz : Może bardziej otwarcie? // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 49 s. 12
Dokumentowanie stażu na nauczyciela dyplomowanego

LORENS Roman : Awans zawodowy po latach..., czyli co dalej, nauczycielu dyplomowany? // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 24-25
Propozycja kompleksowego systemu rozwoju zawodowego nauczyciela - 4 stopnie awansu zawodowego a następnie 3 stopnie specjalizacji zawodowej.

PAWLAK Robert : Dylematy polityki edukacyjnej wobec nauczycieli // Polityka Społeczna. - 2005, nr 10, s. 9-14

PIĄTKOWSKA Grażyna : Awans zawodowy : wybór artykułów opublikowanych na łamach ,,Biblioteki w Szkole'' // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 15

...Po awansie / poawansowe refleksje nauczycieli zebrała Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 31, s. 10

RATYŃSKA-OLECHNOWSKA Krystyna, SUŁEK-MULAWA Ewa : Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego : wskazówki i propozycje. Cz. 1 // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 2, s. 4-10

RATYŃSKA-OLECHNOWSKA Krystyna, SUŁEK-MULAWA Ewa : Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego : wskazówki i propozycje. Cz. 2 // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 3, s. 1-6

RATYŃSKA-OLECHOWSKA Krystyna, SUŁEK-MULAWA Ewa : Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego : wskazówki i propozycje. Cz. 3 // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 5, s. 5-13

RECHNIO Beata : Jak opracować plan rozwoju? // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 35, s. 13
Wskazówki dotyczące sporządzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela.

RECHNIO Beata : Jak zostać nauczycielem kontraktowym? Cz. 1-2 // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 41, s. 16 ; 2005, nr 43, s. 13

RECHNIO Beata : Jak zostać nauczycielem kontraktowym? [Cz. 3] // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 46, s. 12

RECHNIO Beata : Jak zostać nauczycielem mianowanym? [Cz. 1] // Głos Nauczycielski. -2005, nr 48, s. 13

RECHNIO Beata : Jak zostać nauczycielem mianowanym? Cz. 2 // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 50, s. 13

RECHNIO Beata : Kłopotliwe teczki // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 51/52, s. 27

RECHNIO Beata : Nie zapominaj o nich! // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 37, s. 13
Przypomnienie najważniejszych awansowych terminów nauczyciela na ścieżce awansu zawodowego.

RECHNIO Beata : Piszemy plan rozwoju zawodowego //Głos Nauczycielski. - 2005, nr 36, s. 16

RECHNIO Beata : Piszemy sprawozdanie. - (Z Nauczycielskiej Teczki) // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 10, s. 10
Przykłady konstrukcji sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. Najczęściej pojawiające się pytania podczas egzaminów na nauczyciela mianowanego.

RECHNIO Beata : Pytania o teczkę // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 50, s. 13

RECHNIO Beata : Układamy program własny // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 34, s. 13

RECHNIO Beata : Ułóżmy ją razem. - (Z Nauczycielskiej teczki) // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 13, s. 13-14

RECHNIO Beata : Wielkie porządki. - (Z Nauczycielskiej Teczki) // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 11, s. 12
Teczka awansowa. Układ dokumentów potwierdzających realizację wymagań kwalifikacyjnych. Zestaw pytań egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego.

RECHNIO Beata : Załącznikowy zawrót głowy // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 43, s. 13
Dokumenty niezbędne do umieszczenia w teczce awansowej nauczyciela zgodnie z rozporządzeniem z dn. 1 grudnia 2004 roku.

RUMIŃSKA Aldona : Wizualizacja podczas autoprezentacji // Nowa Szkoła. - 2006, nr 5, s. 32-33

SKIRMUNTT Grażyna : Siedem kroków do celu : konstruowanie planu rozwoju zawodowego. - Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 59-62
Wskazówki dla nauczycieli mianowanych.

SKRZYDŁOWSKA Grażyna : W pogoni za awansem // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 5, s. 53-54
Rozważania na temat awansu zawodowego nauczycieli i związanych z nim pomysłów różnych działań ze strony pedagogów, przykładów kreatywności i aktywności.

SKUBIS-RAFALSKA Agnieszka : Kilka uwag o rozwoju zawodowym nauczyciela // Nowa Szkoła. - 2007, nr 1, s. 27-29
Refleksje Autorki dotyczące rozwoju zawodowego nauczyciela w kontekście awansu zawodowego.

STANOWCZO i na temat / refleksje nauczycieli zebrała Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 44, s. 4 ; 2007, nr 47, s. 13

STAWOWSKA Anna : Awans zawodowy // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 49
Krótki opis pomysłu na współpracę nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

STRZELECKA Renata, RATYŃSKA-OLECHNOWSKA Krystyna : Awans zawodowy nauczyciela po nowemu : zmiany w przepisach dotyczących awansu zawodowego // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 2, s. 2-4

TECZKI nieco lżejsze // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 51/52, dod. s. III

TĘCZA-ĆWIERZ Jolanta : Nauczyciel - stażysta : czyli jak poradzić sobie w szkole // Wychowawca. - 2007, nr 10, s. 11-13
Młody nauczyciel w zreformowanej szkole - prawa i obowiązki, prawo oświatowe, samokształcenie i doskonalenie, awans zawodowy.

WICHOWSKA Henryka : Przetrzymywanie książek przez czytelników Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu : studium przypadku. - Bibliogr. // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 5, s. 31-33

WÓJCICKA Elżbieta : Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na dyplomowanego // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 4, s. 2-8

ZADANIA dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 8, s. 24-35
Zadania ogólne, dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej, współpraca dyrektora z innymi organami szkoły, zadania związane z organizacją szkoły, dokumentacją, dyrektor a sprawy uczniów, zadania związane z egzaminami, z realizacją obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży, z prowadzeniem polityki kadrowej, z oceną nauczycieli, awansem nauczycieli.

ZADANIA dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 8, s. 28, 30-40
Obowiązki związane z realizacją obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży. Zadania związane z prowadzeniem polityki kadrowej, zatrudnianiem, zwalnianiem i motywowaniem nauczycieli. Ocena nauczycieli. Awans zawodowy nauczycieli. Zadania nauczyciela związane z prowadzeniem nadzoru pedagogicznego.

ZAWISZA Anna : Planowane zmiany // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 2, s. 38-40
Zmiany związane z: nadzorem pedagogicznym, systemem awansu zawodowego, planami zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego, organizacją egzaminu maturalnego w 2006 r.

ZIELIŃSKA Anna : Kształcenie, wymagane kwalifikacje i zasady awansu zawodowego nauczycieli - analiza obowiązujących rozwiązań prawnych. - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 1, s. 141-160

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.02.2008


© Biblioteka Pedagogiczna