Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

MARIA KONOPNICKA (1842-1910)
Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa w wyborze

 

 

Bibliografia podmiotowa  

BANASIOWA. - Wyd. 9. - Warszawa : Wydawnictwo "Gebethner i Wolff", 1948

CO słonko widziało : wybór wierszy. - Wyd. 7. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1966

CZTERY pory roku : śpiewnik dla dzieci. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1958
Filia w Radomsku

DYM. - Warszawa : Wydawnictwo "Gebethner i Wolff", 1946

DYM; Martwa natura. - Warszawa : Wydawnictwo "Książka", 1946

DYM; Nasza szkapa. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986

FRANEK. - Wyd. 7. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1966

GŁUPI Franek; W winiarskim forcie. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo "Książka", 1946

IMAGINA. - Warszawa : "Czytelnik", 1980
Filia w Bełchatowie; Filia w Radomsku

JAK to ze lnem było. - Wyd. 8. - Warszawa ; "Nasza Księgarnia", 1970

KORESPONDENCJA. T. 1. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971
Dotyczy korespondencji Marii Konopnickiej z pisarzami: Józefem Ignacym Kraszewskim, Stanisławem Krzemińskim, Teofilem Lenartowiczem, Ernesta Szwaba - Polabskiego, Jaroslava Vrchlickiego, Eliski Krasnohorskiej, Frantiska Kvapila.

LALKI moich dzieci. - Warszawa : Wydawnictwo "Gebethner i Wolff", 1930

LINIE I dźwięki : poezje Marii Konopnickiej z rysunkami Stanisława Wyspiańskiego. - Warszawa ; "Czytelnik", 1978

LIRYKI i poematy. - Kraków : TAiWPN UNIVERSITAS, 2002

MARIANNA w Brazylii. - Warszawa ; "Książka i Wiedza", 1949

MENDEL Gdański. - Wrocław ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1951

MENDEL Gdański; Obrazek. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1956

MICKIEWICZ - jego życie i duch. - Warszawa : "Bronisław Natanson", 1899

MIŁOSIERDZIE gminy. - Warszawa : "Czytelnik", 1982

MIŁOSIERDZIE gminy : kartka z Hottingen. - Warszawa ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1956

MOI znajomi i inne opowiadania. - Warszawa : "Czytelnik", 1974
Filia w Bełchatowie

NA jagody. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", 1988

NA normandzkim brzegu. - Gdańsk : "Wydawnictwo Morskie", 1978

NASZA szkapa. - Warszawa : "Gebethner i Wolff", 1947

NIEMCZAKI. - Katowice : "Gebethner i Wolff", 1945

NOWELE. - Warszawa : "Czytelnik", 1968

O CZYM ptaszek śpiewa : wybór poezji dla dzieci. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990

O JANKU Wędrowniczku. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1983

O KRASNOLUDKACH i o sierotce Marysi . - Poznań : Oficyna Wydawnicza G&P, 1999

OBRAZKI i opowiadania. - Warszawa ; "Czytelnik", 1953

OLIMPIJCZYK : opowiadanie historyczne z czasów Peryklesa. - Warszawa : Wydawnictwo "Książka", 1948

OPOWIADANIA. - Wyd. 15. - Warszawa : "Czytelnik", 1988

PAN Balcer w Brazylii. - Kraków : TAiWPN UNIVERSITAS, 2003

PIOSENKA moja. - Warszawa : Wydawnictwo "Iskry", 1984

MA krytycznoliterackie. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988

PISMA wybrane. T. 3 : Utwory dla dzieci. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988

PISMA wybrane. T. 4 : Pisma krytycznoliterackie. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988

PISMA zebrane. - Warszawa : "Czytelnik", 1974
Filia w Radomsku

POEZJE. - Warszawa ; "Czytelnik", 1977

POEZJE : wybór dla klasy III szkoły podstawowej. - Warszawa ; Wydawnictwo "Książka", 1947

POEZJE i nowele. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1951

POEZYE [!]. - Warszawa : "Gebethner i Wolff", [1915-1916], [1925]

POWIEŚCI Sawy i inne opowiadania. - Warszawa : "Czytelnik", 1974
Filia w Bełchatowie

PROMETEUSZ i Syzyf. - Warszawa : "Gebethner i Wolff", 1907

PRUS Bolesław, KONOPNICKA Maria, ORZESZKOWA Eliza : Nowele pozytywistyczne. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1992. - S. 119-196
Dotyczy nowel Marii Konopnickiej: "Obrazki więzienne", "Mendel Gdański", "Miłosierdzie gminy".

PUBLICYSTYKA literacka i społeczna. - Warszawa : Czytelnik, 1968

SAMOTNA : wybór. - Szczecin : "Glob", 1987

SPOTKANIA nad Arnem : Konopnicka o Lenartowiczu / wstęp i przypisy Jan Nowakowski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1970

STARY zegar od pradziada. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1988

SZKOLNE przygody Pimpusia Sadełko. - Kraków : Wydawnictwo "Zielona Sowa", 2004

ŚPIEWNIK dla dzieci . - Wyd. 8. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, [1985]
Filia w Tomaszowie Maz.

U ŹRÓDŁA i inne nowele. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1984

UMIEM być ptakiem : wybór poezji. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1990

URBANOWA. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1949

UTWORY dla dzieci. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988

W GDAŃSKU . - Warszawa : "Czytelnik", 1977

W WINIARSKIM forcie. - Wyd. 9. - Warszawa : "Gebethner i Wolff", 1947

WIERSZE wybrane. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989

WOJCIECH Zapała . - Wyd. 6. - Warszawa : "Gebethner i Wolff", 1948

WRAŻENIA z podróży; Cztery nowele . - Warszawa : "Czytelnik", 1974
Filia w Bełchatowie

WYBÓR nowel. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1951

WYBÓR poezji. - Warszawa : "Czytelnik", 1974

WYBÓR pism . - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1956

WYBÓR wierszy . - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1952
Filia w Tomaszowie Maz.

Z LIRYK i obrazków. - Warszawa : "Gebethner i Wolff", 1931

Z ŁĄK i pól. - Warszawa : "Czytelnik", 1953

Z TEKI Grottgera. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1992

ZA tą głębią, za tym brodem. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1987

ZBIÓR nowel i obrazków. - Pittsburgh : Związek Polek w Ameryce, 1945

 

PRZEKŁADY

AMICIS Edmund de : Serce : powieść dla chłopców. - Wyd. 2. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1958

AMICIS Edmund de : Serce : opowiadania miesięczne. - Wyd. 2. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1959

 

Bibliografia przedmiotowa

WYDAWNICTWA ZWARTE

BACULEWSKI Jan : Maria Konopnicka. - Warszawa : WSiP, 1978

BACULEWSKI Jan : O pismach literackich i społecznych Marii Konopnickiej // W: Konopnicka Maria : Publicystyka literacka i społeczna. - Warszawa :"Czytelnik", 1968. - S. 5-93

BOBROWSKA Maria : Konopnickana szlakach romantyków. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

BORKOWSKA Grażyna, CZERMIŃSKA Małgorzata, PHILLIPS Ursula : Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności : przewodnik. - Gdańsk : Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2001. - S. 80-82: W kręgu poezji i noweli - Konopnicka i inne autorki

BRODZKA Alina : Maria Konopnicka. - Wyd. 4. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1975

BRODZKA Alina : O nowelach Marii Konopnickiej. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958

BUDREWICZ Tadeusz : Maria Konopnicka // W: Pozytywizm : historia literatury polskiej w dziesięciu tomach / red. nauk. Anna Skoczek. - Bochnia; Kraków; Warszawa ; Wydawnictwo SMS, 2004. - S. 285-308

BUKOWIŃSKI Władysław : Poeta melodji [!] i głębin i poetka idei. Z portretami Asnyka i Konopnickiej i dodatkiem kilku ich utworów. - Warszawa : Wydawnictwo "Sfinks", 1909

CHRZANOWSKI Maciej : Szkolny słownik motywów literackich. - Warszawa : Wydawnictwo "Skrypt", 2003. - S. 35, 66, 76, 90, 174, 462: Mendel Gdański; 53: Jaś nie doczekał; 66, 76, 160, 345: Dym; 76, 90, 455: Nasza szkapa; 76: Pieśń o domu; 98: Pan Balcer w Brazylii; 227, 234, 252, 345: Miłosierdzie gminy; 252: Wstań o dziecię; 252: Rota; 304: O krasnoludkach i sierotce Marysi; 411-12, 442: Wolny najmita; 435: A jak poszedł król na wojnę

CIEŚLIKOWSKI Jerzy : Wiersze Marii Konopnickiej dla dzieci. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963

CZAPCZYŃSKI Tadeusz : Tułacze lata Marii Konopnickiej. Przyczynki do biografii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957

DAWNI pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski : przewodnik biograficzny i bibliograficzny / opracował zespół pod red. Jarosława Maciejewskiego. T. 2. - Warszawa : WSiP, 2001. - S. 179-185: Maria Konopnicka

DRABAREK Barbara, FALKOWSKI Jacek, STACHOWICZ Aleksandra : Język polski : 100 bohaterów lektur. - Warszawa : Wydawnictwo "KRAM", 2003. - S. 136-141: "Mendel Gdański"

FRYCIE Stanisław, ZIÓŁKOWSKA - SOBECKA Marta : Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży. - Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Filii kieleckiej WSP w Piotrkowie Tryb., 1999. - S. 165-166: Maria Konopnicka

GRZĘDZIELSKA Maria : Wiersze wybrane Marii Konopnickiej. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1959

JANUSZEWSKI Tomasz : Słownik pisarzy i lektur dla szkół średnich. - Warszawa ; Wydawnictwo Oświatowe "Delta W-Z", 1998. - S. 133-135: Maria Konopnicka

KICIŃSKA Dorota : Baśń i baśniowość w twórczości Marii Konopnickiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000. - S. 35-40: Prezentacja świata z punktu widzenia dziecka na podstawie wybranych wierszy z tomu "Co słonko widziało"

KICIŃSKA Dorota : Baśń i baśniowość w twórczości Marii Konopnickiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000. - S. 21-24: Elementy baśniowości w utworze "Jak się dzieci z Rozalią w Bronowie bawiły"

KICIŃSKA Dorota : Baśń i baśniowość w twórczości Marii Konopnickiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000. - S. 32-35: Poemacik "Na jagody" obrazem bogatej i barwnej wyobraźni dziecka

KICIŃSKA Dorota : Baśń i baśniowość w twórczości Marii Konopnickiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000. - S. 29-32: Historyjka "O Janku Wędrowniczku" jako "mała robinsonada"

KICIŃSKA Dorota : Baśń i baśniowość w twórczości Marii Konopnickiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000. - S. 41-60: Baśń "O Krasnoludkach i sierotce Marysi" jako utwór fantastyczny

KONOPNICKA i współczesny jej świat literacki : szkice historyczno - literackie / red. Justyna Leo. - Warszawa : "Czytelnik", 1969

KONOPNICKA wśród jej współczesnych : szkice historyczno - literackie / red. Teresa Achmatowicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1976

KULICZKOWSKA Krystyna : Wielcy pisarze - dzieciom : (Sienkiewicz i Konopnicka). - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1964

LEKSYKON lektur szkolnych / red. Wojciech Głuch. - Wrocław : Wydawnictwo "EUROPA", 2005. - S. 184-187: Mendel Gdański

LEOPOLDOWA Wanda : Maria Konopnicka. - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1956

LESBIJKI w życiu społeczno-politycznym / red. Marzena Chińcz. - Płock : Fundacja Lorga, 2006.
Dotyczy m.in. związku Marii Konopnickiej z Marią Dulębianką.

MAKOWIECKI Andrzej : Słownik postaci literackich. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2000. - S. 53: Banasiowa; 256: Gdański Mendel; 399: Koszałek-Opałek; 414: Marysia Kukulanka (Sierotka Marysia); 701: Skrobek Piotr; 740: Szela Jakub

MARIA Konopnicka : materiały z Sesji Naukowej w 60 rocznicę śmierci poetki /Kalisz, 16-17 IX 1970 / red. nauk. Krystyna Tomarzówna. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1972

MARIA Konopnicka pieśniarka ludu : wieczór literacki / oprac. Aleksandra Naborowska. - Warszawa : "Czytelnik", 1953

MIŁKOWSKI Tomasz, TERMER Janusz : Słownik pisarzy i lektur dla gimnazjów. - Warszawa ; Wydawnictwo Oświatowe "Delta W-Z", 2000. - S. 116-118: Maria Konopnicka

NOWY słownik literatury dla dzieci i młodzieży : pisarze, książki, serie, ilustratorzy, przegląd bibliograficzny / red. Krystyna Kuliczkowska, Barbara Tylicka. - Wyd. 2. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1979. - S. 276-278 : Maria Konopnicka

OLKUSZ Wiesław : Szczęśliwy mariaż literatury z malarstwem : rzecz o fascynacjach estetycznych Marii Konopnickiej. - Opole : Wydawnictwo WSP w Opolu, 1984

ROMANKÓWNA Mieczysława : Maria Konopnicka jako krytyk i recenzent. - Warszawa; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972

SŁAWIŃSKA Halina : Maria Konopnicka jako poetka i turystka. - Warszawa : Wydawnictwo "Sport i Turystyka", 1977
Filia w Radomsku

SŁAWIŃSKA Halina : Maria Konopnicka w Bronowie i Gusinie. - Łódź : Wydawnictwo "Literatura, 2003

SŁAWIŃSKA Halina : Maria Konopnicka w Bronowie i Gusinie : 70 rocznica śmierci Marii Konopnickiej; XX-lecie Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. - Warszawa : Wydawnictwo "Sport i Turystyka", 1981

SŁOMCZYŃSKA Jadwiga : Maria Konopnicka : życie i twórczość. - Łódź ; Wydawnictwo "Poligrafika", 1946

SŁOWNIK literatury dziecięcej i młodzieżowej / red. Barbara Tylicka, Grzegorz Leszczyński. - Wrocław; Warszawa; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002. - S. 190-191: Maria Konopnicka

SPOTKANIA nad Arnem : Konopnicka o Lenartowiczu / wstęp i przypisy Jan Nowakowski . - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1970
Wstęp dotyczy twórczości Konopnickiej i Lenartowicza.

SUTARZEWICZ Halina : Asnyk, Konopnicka i Dąbrowska w Kaliszu. - Warszawa : Wydawnictwo "Sport i Turystyka", 1977

SZCZEPAŃSKA - GOŁĄBEK Iwona : Maria Konopnicka 1842-1910 : poradnik bibliograficzny. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1965

SZYPOWSKA Maria : Konopnicka jakiej nie znamy. - Warszawa ; Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963

ŚLADAMI życia i twórczości Marii Konopnickiej : szkice historyczno - literackie, wspomnienia / zebrał i opracował Jan Baculewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966

TYLICKA Barbara : Bohaterowie naszych książek : przewodnik po literaturze dla dzieci i młodzieży. - Łódź : Wydawnictwo "Literatura", 1999. - S. 107-109: Krasnoludki; 201-203: Sierotka Marysia; 203-204: Maria Konopnicka

WARNEŃSKA Monika : Śladami Konopnickiej. - Warszawa ; Wydawnictwo "Sport i Turystyka", 1969

WEGNER Jan : Maria Konopnicka w Arkadii i Nieborowie. - Warszawa : Wydawnictwo "Sport i Turystyka", 1975
Filia w Bełchatowie

WIŚNIEWSKA Halina : Interpretacja językowa baśni Marii Konopnickiej "O krasnoludkach i sierotce Marysi" // W: W kręgu arcydzieł literatury młodzieżowej : interpretacje - przekłady - adaptacje / red. Lech Sudorowski. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1998. - S. 107-120

ZAWIALSKA Maria : "Świt" Marii Konopnickiej : zarys monograficzny tygodnika dla kobiet. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANDRES Maria : Służba dla Polski i Polaków // Wychowawca. - 2000, nr 9, s. 29-30
Dotyczy jednego z ostatnich listów pisanych przez Marię Konopnicką do najbliższych.

BALUCH Alicja : Kiedy książka staje się księgą (jeszcze o krasnoludkach i Marysi) // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 1, s. 4-8

BIAŁEK Józef Zbigniew : Marii Konopnickiej twórczość dla dzieci // Ojczyzna-Polszczyzna. - 1992, nr 4, s. 34-40

BOBROWSKA Barbara : Eleuzyjsko - chrześcijańska symbolika siewcy i ziarna w kryptopatriotycznych wierszach Konopnickiej // Pamiętnik Literacki. - 1995, z. 1, s. 65-84

BOBROWSKA Barbara : Z dziejów motywu prometejskiego w literaturze polskiej : "Prometeusz" i "Syzyf" Konopnickiej // Ruch Literacki. - 1996, z. 5, s. 553-576

BOBROWSKA Barbara : Ziarno i nić Ariadny - dwa symbole wyjścia z labiryntu historii w kryptopatriotycznych utworach Adama Asnyka i Marii Konopnickiej // Pamiętnik Literacki. - 2000, z. 2, s. 75-90

BOGUSZ Bogusław : Miłość czy egoizm? : o dobieraniu lektur // Polonistyka. - 1997, nr 5, s. 307-309
Zagadnienie miłości i stosunku jednego człowieka do drugiego - na podstawie noweli Marii Konopnickiej "Miłosierdzie gminy" i wiersza Jana Twardowskiego "śpieszmy się".

BOJARSKA Maria : To są zwyczajne dzieje // Guliwer. - 1992, nr 2, s. 10-14
Artykuł dotyczy odbioru twórczości Marii Konopnickiej.

BORYSZEWSKA Genowefa : Wykorzystanie twórczości Marii Konopnickiej w pracy dydaktyczno - wychowawczej // Życie Szkoły. - 1994, nr 2, s. 90-91

BRUDNICKI Jan Zdzisław : Sztandar ze spódnicy // Poezja. - 1987, nr 3, s. 102-108
Dotyczy życia Marii Konopnickiej

BUDREWICZ Tadeusz : Z chłopa Piast. (O "Panu Balcerze w Brazylii") // Ruch Literacki. - 1984, nr 3, s. 155-165

BUDREWICZ Zofia : Żabie historie : literackie i językowe zabawy przy czytaniu z dziećmi utworów Marii Konopnickiej : szkic interpretacyjno - metodyczny // Ojczyzna - Polszczyzna. - 1992, nr 4, s. 34-40

DROGA Katarzyna [i in.] : Wiersz z epoki : "Rota" Marii Konopnickiej // Cogito. - 2001, nr 15, s. 97-98

DZIUBA Waldemar : Komu [nie] "Świecą gwiazdy". : odpowiedź znajdziesz w wierszu Marii Konopnickiej [klasa VI] // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1991/1992, z. 3, s. 15-19

DZIURZYŃSKA Teresa : O Towarzystwie im. Marii Konopnickiej w 150 rocznicę urodzin poetki // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 5, s. 314-316

FEDOROWICZ Agnieszka : Mendel Gdański Marii Konopnickiej // Cogito. - 2001, nr 13, s. 96-[97]

GIEWARTOWSKA Danuta : Czyje ilustracje do baśni "O krasnoludkach i sierotce Marysi" wybieram i dlaczego? // Biblioteka w Szkole. - 1995, nr 9, s. 16

HERNASOWA Maria : Sposób na krasnoludki // Polonistyka. - 1992, nr 10, s. 632-633
Dotyczy utworu Marii Konopnickiej: "O krasnoludkach i sierotce Marysi".

IHNATOWICZ Ewa : Kłopotliwa jubilatka // Guliwer. - 1992, nr 2, s. 5-10
Dotyczy Marii Konopnickiej.

JAKUSZEWSKA Aleksandra : Maria Konopnicka - pisarka oddana dzieciom // Poradnik Bibliotekarza. - 1982, nr 6, s. 146-148

JÓZEFCZYK Maria : "Rota" Marii Konopnickiej w klasie VII // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1987/1988, z. 4, s. 561-563

KALICKA Anna : Świat malowany kolorami tęczy // Nauczanie Początkowe : edukacja zintegrowana. - 1998/1999, z. 6, s. 25-28
Wykorzystanie na zajęciach wiersza Marii Konopnickiej "Tęcza".

KRAWIEC Beata : Bohaterowie wierszy Marii Konopnickiej, czyli dawne zabawy : scenariusz // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 4, s. 19-20

KUBIAK Zygmunt : Lot i ból. O poezji Marii Konopnickiej // Tygodnik Powszechny. - 1992, nr 32, s. 1, 6

LESZCZYŃSKI Grzegorz : Konopnicka po latach // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 8, s. 451-456

LESZCZYŃSKI Grzegorz : "O krasnoludkach i sierotce Marysi" Marii Konopnickiej - baśń i jej narrator // Polonistyka. - 1988, nr 2, s. 114-125

ŁOPATKIEWICZ Zdzisław : Marii Konopnickiej kłopoty wydawnicze // Życie Literackie. - 1987, nr 24, s. 4-5

ŁUCZKIEWICZ Anna : Model pracy nad lekturą "O krasnoludkach i sierotce Marysi" Marii Konopnickiej // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1992/1993, z. 3, s. 29-38

ŁUCZKIEWICZ Anna : Propozycja opracowania utworu "Rota" Marii Konopnickiej w klasie VII // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1994/1995, z. 1, s. 38-47

MACHULSKA Halina, PRUSZKOWSKA Alicja : "Bronić będziemy Ducha." : Maria Konopnicka "Rota" // Drama. - 1995, z. 14, s. 18-19

MACHULSKA Halina, PRUSZKOWSKA Alicja : Konspekty lekcji języka polskiego : klasa V // Drama. - 1992, z. 4, s. 13-21
Dotyczy m.in. pracy z utworem Marii Konopnickiej : "Nasza szkapa".

MAŃCZYK Maria : Wszystko o krasnoludkach : scenariusz sesji "naukowej" // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 10, s. 27
Dotyczy utworu Marii Konopnickiej: "O krasnoludkach i sierotce Marysi".

MORAWSKA Iwona : Próba interpretacji porównawczej dwóch wierszy : Marii Konopnickiej "Z lasu" i Jerzego Harasymowicza "Las" // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1995/1996, z. 4, s. 80-87

NOWAKOWSKI Andrzej : W stronę modernizmu. O estetycznych poglądach Marii Konopnickiej // Ruch Literacki. - 1991, z. 4, s. 335-348

ORGANOWSKA Elżbieta : Mój i nasz dom - na podstawie "Pieśni o domu" Marii Konopnickiej // Drama. - 1999, z. 29, s. 25-26

PIECHOWIAK Barbara : Edukacja regionalna na lekcjach języka polskiego : (propozycja scenariusza lekcji z wykorzystaniem materiału literackiego) // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 3, dod. s. 50-57
Dotyczy realizacji tematu: W jaki sposób "Pieśń o domu" Marii Konopnickiej i wiersz "Stół rodzinny" Ewy Lipskiej pomogły w zrozumieniu, czym jest "mała ojczyzna".

PIĘTKA Czesława : Problemy antysemityzmu, ksenofobii, nietolerancji i rasizmu w świetle "Mendla Gdańskiego" Marii Konopnickiej i przykładów współczesnych // Drama. - 2001, z. 40, s. 28-31

PIĘTKA Czesława : Starość i niedołęstwo w świetle "Miłosierdzia gminy" Marii Konopnickiej i własnych przemyśleń : [klasa III LO] // Drama. - 1998, z. 25, s. 27-29

PODGÓRECZNY Józef : "Rota" Marii Konopnickiej ma już 70 lat // Mówią wieki. - 1979, nr 4, s. 34-35

ROMANOWSKI Andrzej : Jeszcze o "Rocie" i jej recepcji // Pamiętnik Literacki. - 1989, z. 1, s. 249-257

ROMANOWSKI Andrzej : "Rota" - pieśń niepodległości : powstanie - przemiany - funkcja społeczna // Pamiętnik Literacki. - 1987, z. 2, s. 229-262

SAWICKA Antonina : Utwory Marii Konopnickiej w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 7, s. 422-426

STACHURA Renata : "Maria Konopnicka w świetle nowych odczytań" : (Kraków, 13 XI 1995) // Ruch Literacki. - 1996, z. 2, s. 264-266

STACHURA Renata : Zagubiona drachma, czyli motywy religijne w liryce Marii Konopnickiej // Wychowawca. - 1997, nr 6, s. 17-18

SZEFLER Elżbieta : "Stefek Burczymucha" - Edyty Ćwiek // Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 5, s. 43-44
Rola ilustracji w nowej interpretacji zabawnego utworu Marii Konopnickiej.

SZWALBE Stanisław : Konopnicka wciąż niedoceniona // Życie Literackie. - 1985, nr 32, s. 12

TEODOROWICZ-HELLMAN Ewa : Epos dziecięcy "Na jagody!" Marii Konopnickiej a książka obrazkowa Elsy Beskow // Ruch Literacki. - 1997, z. 5, s. 643-652

TETELEWSKA Halina : Utwory Marii Konopnickiej w klasie V // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1982/1983, z. 4, s. 62-71

TETELEWSKA-MOLENDYS Halina : Cykl lekcji "O krasnoludkach i sierotce Marysi" // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1997/1998, z. 2, s. 90-97

URBAŃSKA Dorota : Wiersz nieregularny Marii Konopnickiej // Pamiętnik Literacki. - 1988, z. 2, s. 195-203

WIELOGŁOS o sierotce / Joanna Papuzińska, Jolanta Sztuczyńska, Danuta Świerczyńska - Jelonek, Ewa Nowacka; oprac. Ewa Gruda // Guliwer. - 1998, nr 4, s. 4-10
Dotyczy dyskusji na temat adaptacji utworu Marii Konopnickiej: "O krasnoludkach i sierotce Marysi".

WOJSŁAW Elżbieta : Od noweli Konopnickiej do życia // Polonistyka. - 1996, nr 1, s. 46-50
Praca nad lekturą Marii Konopnickiej "Dym" - klasa V.

WÓJCICKA Elżbieta : Czy znasz Stefka Burczymuchę? : afiszowy konkurs czytelniczy dla klas II-III // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 2/3, s. 18-19

WRÓBLEWSKA Violetta : Baśń jako zabawa konwencją // Polonistyka. - 1999, nr 6, s. 351-356
W artykule o walorach artystycznych różnych baśni, m.in. baśni "O krasnoludkach i sierotce Marysi" Marii Konopnickiej.

   

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 18.02.2008


© Biblioteka Pedagogiczna