Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

WAGARY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze      

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

BADZIUKIEWICZ Beata, SAŁASIŃSKI Mirosław : Vademecum wychowawcy. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2005. - S. 168-170

KOSIŃSKA Ewa : Wychowawca w szkole : krótki poradnik psychologiczny . - Kraków : "Rubikon", 1999. - S. 42-48: Gdy uczeń przestaje się uczyć i wagaruje...

NIECHĘĆ do szkoły : jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje / David Heyne i in. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

PRUITT Dawid B. : Twoje dziecko. - Warszawa : Wydaw. Jacek Santorski & Co, cop. 2005. - S. 275-276 : Unikanie szkoły i wagary

SAŁASIŃSKI Mirosław, BADZIUKIEWICZ Beata : Vademecum pedagoga szkolnego. - Warszawa : WSiP, 2003. - S. 90-96 : Wagary

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

CZECH Joanna : Eksterni mimo woli // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 24, s. [1], 4-5
Egzaminy kwalifikacyjne w przypadku opuszczania zajęć w szkole. Przyczyny nieobecności ucznia.  

DLACZEGO wagary ? / A. G. // Głos Nauczycielski. - 1993, nr 3, s. 4  

DRACHAL Halina : Na kłopoty - raporty // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 36, s. 10
Realizacja obowiązku szkolnego wg badań MEN. Przyczyny nieobecności uczniów w szkole.  

DZWONKOWSKA Stanisława : Wagary i ucieczki // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 27, s. 14  

GWIZDEK Bożena : Wagary : problem bagatelizowany // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 28/29, s. 26  

JADCZAK Maria : Czym spowodowana jest słaba frekwencja uczniów? : (głos w dyskusji) // Nowa Szkoła. - 2006, nr 9, s. 15-18  

JANKOWSKA Urszula, GŁOWACKA Jolanta : Wagary - czy to się opłaca? : scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy II gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 11, s. 15-16  

KIJ Anna : Wagarom - NIE! // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 6, dod. "Kierowanie Szkołą" s. 3-5
Strategia przeciwdziałania wagarom.  

KŁAMSTWA i wagary / oprac. Violetta Bartkowska i in. // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2001, nr 7, s. [1], 17 Przyczyny kłamstwa. Dlaczego dzieci wagarują.  

LAMPARSKA-WARCHALSKA Aleksandra : Odmowa chodzenia do szkoły - problem wychowawczy czy zdrowotny? // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 13-22
Fobia, nerwica szkolna i związana z nią odmowa chodzenia do szkoły.  

NOWICKA Renata : Hi - tech i wagary // Nowa Szkoła. - 1993, nr 9, s. 557-558 Zjawisko absencji szkolnej i sposoby zapobiegania w Wielkiej Brytanii.  

OLESZKOWICZ Anna : Wagary ponad miarę // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 3-12 Problem wagarów i przyczyny nieusprawiedliwionego i samowolnego opuszczania zajęć szkolnych.  

OSTROWSKI Józef Zbigniew : Wagary - problem ucznia czy szkoły?. - Bibliogr. // Katecheta. - 2004, [nr] 5, s. 68-72  

PODSIADŁO Maria : Jak to z Mateuszem było // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 23-27
Rozwiązanie problemu wagarowania - opis przypadku.  

PSYCHOLOGICZNE aspekty kłamstwa i wagarów / Violetta Bratkowska [i in.]. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 5, s. 1-4  

STAREK Małgorzata : Przyczyny nieobecności uczniów na lekcjach (na przykładzie Liceum Ekonomicznego dla Młodzieży Fundacji ODK w Policach) // Wychowanie na Co Dzień. - 2001, nr 1/2, s. 17-19  

STOJECKA-ZUBER Renata : W sprawie wagarów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 3, s. 18-28
Powinności rodziny i szkoły w realizacji zadań wychowawczych wobec dziecka. Badania.  

SZTORMAN Joanna : Dlaczego chodzimy na wagary? // Drama. - 2002/2003, z. 41, s. 12-14  

ŚLEDZIŃSKA Maria : Kary za wagary // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 12, s. 10  

ŚLEDZIŃSKA Maria : Wagary, wagary // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 12, s. 1, 10-11
Przyczyny wagarowania.  

ŚLEDZIŃSKA Maria : Zjawisko stare, jak szkoła // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 12, s. 10-11  

ŚWITONIAK Mirosława, GŁADKOWSKA Joanna : Prezentacja narzędzi do diagnozy w zakresie wagarów // Szkolne Wieści. - 2007, nr 2, s. 4-5

TARNOWSKA Barbara, PICHLIŃSKA Małgorzata : Wagary // Szkolne Wieści. - 2003, nr 1, s. 8-9  

TURNIAK Ewa Bogumiła : Jak zapobiegać wagarom // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 46-47  

WALKIEWICZ Maria : Absencja ucznia na zajęciach szkolnych // Nowa Szkoła. - 2002, nr 10, s. 38-40  

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Czemu idą na wagary? // Remedium. - 2005, nr 4, s. 6-7
Przyczyny wagarowania.

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.01.2008


© Biblioteka Pedagogiczna