Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

SOCJOLOGIA INTERNETU
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BARD Alexander, SÖDERQVIST Jan : Netokracja : nowa elita władzy i życie po kapitalizmie / tł. [z szw.] Piotr Cypryański; wstęp Edwin Bendyk. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006

BOLTER J. David : Człowiek Turinga : kultura Zachodu w wieku komputera / przeł. i wstępem opatrzył Tomasz Goban-Klas. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1990

GOBAN-KLAS Tomasz : Cywilizacja medialna : geneza, ewolucja, eksplozja. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005
(Pozycja dostępna w Filii BPP w Bełchatowie lub w ramach usługi wypożyczeń międzybibliotecznych)

GOBAN-KLAS Tomasz: Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. - Kraków : Wydaw. Nauk. PWN, 1999

KRZYSZTOFEK Kazimierz, SZCZEPAŃSKI Marek S. : Zrozumieć rozwój : od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych : podręcznik socjologii rozwoju społecznego dla studentów socjologii, nauk politycznych i ekonomii. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2002

MARECKI Piotr : Liternet : literatura i Internet. - Kraków : Rabid, 2002

REEVES Byron, NASS Clifford : Media i ludzie / przeł. Hanna Szczerkowska. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2005
(Pozycja dostępna w Filii BPP w Tomaszowie Maz. lub w ramach usługi wypożyczeń międzybibliotecznych)

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AMATORSKA twórczość literacka publikowana w formie blogów w opinii studentów . - Bibliogr. // Edukacja Medialna. - 2003, nr 4, s. 27-29
Analiza badań przeprowadzonych wśród studentów na temat internetowych pamiętników.

BATORSKI Dominik, OLCOŃ-KUBICKA Marta : Prowadzenie badań przez Internet - podstawowe zagadnienia metodologiczne. - Bibliogr. // Studia Socjologiczne. - 2007, nr 3, s. 99-132

BATORSKI Dominik, OLECHNICKI Krzysztof : Wprowadzenie do socjologii Internetu. - Bibliogr. // Studia Socjologiczne. - 2007, nr 3, s. 5-14
Artykuł omawia następujące obszary badawcze socjologii Internetu: komunikacje w Internecie, nawiązywanie i podtrzymywanie relacji w Internecie, tożsamość w Internecie, Digital divide - problem cyfrowego podziału, wpływ Internetu na organizacje, instytucje i państwa.

BIERÓWKA Joanna P. : Internet jako źródło postaw prospołecznych. - Bibliogr. // Studia Socjologiczne. - 2007, nr 3, s. 15-36
Artykuł jest próbą weryfikacji następującej hipotezy: Internet, stając się platformą nowych struktur relacji międzyludzkich, przyczynia się do rozpowszechniania postaw prospołecznych. Ich wyrazem są różnego rodzaju inicjatywy podejmowane bezinteresownie przez jednostki w celu realizowania dobra wspólnego (np. Linux, Wikipedia, grupy samopomocowe, portale wymiany wiedzy).

CASTELLS Manuel : Galaktyka Internetu : refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. - Poznań, 2003. - Rec. Krzysztof Gajewski // Nowe Książki. - 2003, nr 7/8, s. 43

CASTELLS Manuel : The Internet Galaxy : reflections on the Internet, Business, and Society. - Oxford , 2001. - Rec.: Krzysztof Pietrowicz // Studia Socjologiczne. - 2002, nr 3, s. [115]-119
Historia i kultura Internetu. Przedsiębiorstwa sieciowe (network enterprise), wirtualne wspólnoty w Internecie. Relacje polityka - Internet.

DZIEWIECKI Marek : Społeczeństwo informatyczne // Wychowawca. - 2003, nr 6, s. 13
Próba przedstawienia wpływu, jaki na życie ludzi ma postęp techniczny.

HOFMOKL Justyna : Rozwój pola organizacyjnego Internetu - dominacja sieciowej formy porządku społecznego // Studia Socjologiczne. - 2002, nr 4, s. 85-112

HUPA Albert : Badania orientacji politycznych w Internecie. - Bibliogr. // Studia Socjologiczne. - 2007, nr 3, s. 115-143
Opis i zastosowanie metody badania sfery politycznej w sieci WWW przy użyciu metodologii analizy sieciowej.

JUZA Marta : Wiedza ekspercka a mądrość zbiorowa w komunikacji internetowej. - Bibliogr. // Studia Socjologiczne. - 2007, nr 3, s. 37-58
Autorka omawia model wiedzy rozproszonej. Analizuje społeczne przyczyny rosnącej popularności modelu. Dokonuje przeglądu różnych koncepcji, dotyczących realizacji tego modelu w Internecie (m. in. "inteligencji otwartej", "inteligentnych tłumów", "inteligencji zbiorowej", "mądrości tłumów", "clicksreamu", "bazaru", zjawiska folksonomii).

KULIGOWSKI Waldemar : Internet : ziemia obiecana czy post coitum triste //  Kultura i Społeczeństwo. - 2002, nr 1, s. [91]-101
Znaczenie Internetu we współczesnym świecie.

LOTKO Marek : Komunikacja internetowa i nowe środowiska psychokulturowe. - Bibliogr.  //  Języki Obce w Szkole. - 2003, [nr] 4, s. 71-75
Na podstawie doświadczeń, fachowej wiedzy technicznej, literatury socjologicznej i psychologicznej dokonano próby wyodrębnienia nowych środowisk psychokulturowych rodzących się w związku z istnieniem i wykorzystaniem Internetu.

MAZUREK Paweł : Internetowa grupa dyskusyjna. - Bibliogr. // Kultura i Społeczeństwo. - 2003, nr 1, s. [103]-124
Zastosowanie antropologicznej koncepcji grupy społecznej wg A.Flisa do badania internetowej grupy dyskusyjnej.

MAZUREK Paweł, ZAJĄC Jan, RAKOCY Kamil : Między inwigilacja a uwiedzeniem : użytkownicy Internetu wobec praktyk gromadzenia i przetwarzania danych. - Bibliogr. // Studia Socjologiczne. - 2007, nr 3, s. 145-167
Artykuł poświęcony jest społecznym aspektom gromadzenia i przetwarzania danych w Internecie, w tym danych osobowych. Omawia również pojawienie się politycznego ruchu na rzecz obrony prywatności.

MIKOŁEJKO Anna : W sieci technologii czy kultu sukcesu? //  Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9-19, s. 55-58
Wpływ technologii komputerowej na życie społeczne i psychikę młodzieży.

NIJAKOWSKI Lech M. : Pornografia internetowa jako zwierciadło społeczeństwa. - Bibliogr. // Studia Socjologiczne. - 2007, nr 3, s. 169-191
Artykuł dotyczy jakościowej zmiany pornografii dzięki właściwościom Internetu jako masowego medium. Zglobalizowana pornografia zaczęła reprezentować główne, głębokie trendy społeczne oraz rozszerzyła gamę obrazów o najbardziej dewiacyjne zachowania.

OGONOWSKA Agnieszka : Internet (2) : komunikacja, władza i społeczeństwo sieci // Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 5, s. 43-48
Artykuł porusza problematykę dotyczącą nowej globalnej klasy społecznej - netokracji.

OLCOŃ Marta : Blog jako dokument osobisty - specyfika dziennika prowadzonego w Internecie // Kultura i Społeczeństwo. - 2003, nr 2, s. [123]-143
Artykuł oparty jest na pracy magisterskiej "Ponowoczesna wizja człowieka - analiza internetowych dzienników" napisanej w 2 002 r.

PIĘTAK Przemysław : Cybertwarze // Odra. - 2003, nr 7/8, s. 23-32
Rozmowy w Internecie.

PIRÓG Tomasz : Społeczność Internetu. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2003, nr 6, s. 11-13
Socjologiczna analiza Internetu. Charakterystyka grup występujących w sieci oraz zależności między nimi.

PRAJZNER Ewa : Zagrożenia i korzyści płynące z Internetu // Wychowanie Techniczne Szkole. - 2004, nr 3, s. 9-10

PRZYBYLSKA Anna : Wzory komunikowania w Internecie między samorządem a mieszkańcami. - Bibliogr. // Studia Socjologiczne. - 2007, nr 3, s. 85-114
W artykule podjęto problem zakresu, w jakim oficjalne lokalne strony internetowe przyczyniają się do zwiększenia dostępności informacji, sprzyjają komunikacji między mieszkańcami a przedstawicielami samorządu oraz prowadzą do zwiększenia zaangażowania tych drugich w podejmowanie decyzji. Odniesiono go do wyników badań.

SUPRONOWICZ Iwona : Dziecko w bezpiecznej Sieci, a nie w matni // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 5, s. 2-5
Artykuł traktuje o zagrożeniach jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu. Autorka radzi, w jaki sposób nauczyciel może zapewnić bezpieczeństwo młodym internautom. Charakteryzuje główne założenia kampanii społecznej "Dziecko w Sieci" oraz prezentuje badania sondażowe przeprowadzone w jej ramach.

SZPUNAR Magdalena : Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności - eksplikacja socjologiczna. - Bibliogr.  //  Studia Socjologiczne. - 2004, nr 2, s. [95]-135
Próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest formowanie i funkcjonowanie społeczności wirtualnych, analogicznych do społeczności w świecie rzeczywistym.

SZYMECZKO Kazimierz : Wirtualne ego // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 31-32
Felieton dotyczy zjawiska społecznego "życia w sieci" oraz problemu uzależnień od gier komputerowych.

TADEUSIEWICZ Ryszard : Społeczność Internetu. - Warszawa, 2002. - Rec.: Agata Maksymowicz // Studia Socjologiczne. - 2003, nr 2, s. 168-175
Opis działań, postaw i zachowań ludzi w przestrzeni internetowej oraz kulturowych, społecznych i psychologicznych zmian, jakie Internet może wywołać w świecie ludzi.

TĘCZA-ĆWIERZ Jolanta : Internet - szanse i zagrożenia // Wychowawca. - 2003, nr 6, s. 16-17

ZWOLIŃSKI Andrzej : W sieci Internetu // Wychowawca. - 2003, nr 6, s. 5-10

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.01.2008


© Biblioteka Pedagogiczna