Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

PRACA ZAWODOWA KOBIET
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ADAMSKI Franciszek : Rodzina : wymiar społeczno-kulturowy. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2002. - S. 202-207 : W domu i w pracy : utrwalony model kobiety zamężnej

CZAJKOWSKA Irena Barbara : Socjalizacja rodzajowa a pozycja społeczno-zawodowa kobiet artystek // W : Role płciowe : socjalizacja i rozwój / red. Mariola Chomczyńska-Rubacha. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006. - S. 135-148

GIDDENS Anthony : Socjologia. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2006. - S. 381-382 : Kobiety na stanowisach kierowniczych

GIDDENS Anthony : Socjologia. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2006. - S. 409-421 : Kobiety a praca zawodowa

GIDDENS Anthony : Socjologia. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2006. - S. 422-428 : Praca a rodzina

KAWULA Stanisław : Kształty rodziny współczesnej : szkice familologiczne. - Wyd. 2. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006. - S. 106-110 : Praca zawodowa kobiet

KEY, ELLEN : Stulecie dziecka. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2005. - S. 38-63 : Niezrodzone pokolenie i praca kobieca

KOBIETY wobec przemian okresu transformacji / red. nauk. Krystyna Faliszek, Elisabeth McLean Petras, Kazimiera Wódz. - Katowice : Wydaw. "Śląsk", 1997

KURZYNOWSKI Adam : Aktywizacja zawodowa kobiet zamężnych w Polsce Ludowej : geneza- czynniki rozwoju - perspektywy. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1979

MORTIMER-SZYMCZAK Halina : Praca zawodowa kobiet w okresie przemian (lata dziewięćdziesiąte) // W : Społeczne aspekty transformacji systemowej w Polsce / [red. Małgorzata Bednarkiewicz]. - Warszawa : Wydaw. KeyText, 1999. - S. 113-122

NOWAK, ANNA WÓJCIK Mirosław : Kobieta w rodzinie w II Rzeczypospolitej i współcześnie : zagadnienia filozoficzne, społeczno-edukacyjne i prawne. - Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2000. - (Skrypty Uniwersytetu Śląskiego)

RENZETTI CLAIRE M., CURRAN Daniel J. : Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2005. : S. 297-356 : Płeć, zatrudnienie i sektor ekonomiczny

SOŁTYSIAK Teresa : Trudności w pełnieniu ról rodzinnych i zawodowych przez młode kobiety (doniesienie z badań) // W : Rodzina polska na przełomie wieków : przeobrażenia, zagrożenia, patologie / red. red. Jana Żebrowskiego. - Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 2002. - S. 100-110

STRES pracy zmianowej : przyczyny, skutki, strategie przeciwdziałnia / red. Irena Iskra-Golec [i in.]. - Kraków : UNIVERSITAS, cop. 1998. - S. 135-141 : Specyficzne problemy pracy zmianowej kobiet

STRYKOWSKA Maria : Perspektywa zawodowego funkcjonowania kobiet // W : Role płciowe : socjalizacja i rozwój / red. Mariola Chomczyńska-Rubacha. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006. - S. 123-134

STRYKOWSKA, MARIA : Psychologiczne mechanizmy zawodowego funkcjonowania kobiet. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1992. - (Psychologia i Pedagogika)

SZTANDERSKA Urszula, LIWIŃSKI Jacek : Kobiety na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiatych // W : Społeczne aspekty transformacji systemowej w Polsce / [red. Małgorzata Bednarkiewicz]. - Warszawa : Wydaw. KeyText, 1999. - 123-142

WACHOWIAK Anna : Sytuacja kobiet zamężnych w kontekście pracy zawodowej - w okresie polskiej transformacji i adaptacji // W : Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian : praca zbiorowa / red. Zbigniew Tyszka. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2001. - S. 165-178

WZIĄTEK-STAŚKO Anna : Kobieta na współczesnym rynku pracy // W : Edukacja dorosłych, doradca zawodowy, rynek pracy : praca zbiorowa / red. Agnieszka Stopińska-Pająk. - Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2006. - S. 171-190

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CIELEMĘCKI, Mirosław : Teraz Polka : 10 najbardziej wpływowych kobiet w biznesie // Wprost, 2000, nr 11, s. 44-46, 48  

FLANNAGEN Catlin : Kto sprząta ci życie? // Forum, 2004, nr 8, s. 30-33
Wykorzystywanie kobiet imigrujących do bogatych krajów, w rolach słabo opłacanych nań i służby domowej  

GEREMEK Rafał : Co Polka potrafi // Wprost, 2003, nr 48, s. 60-65
Sukcesy zawodowe kobiet po 1989 roku  

GEREMEK Rafał : Matriarchat biznesu : Polki są najbardziej przedsiębiorczymi kobietami Europy // Wprost, 2003, nr 4, s. [55]-57  

HULEWSKA Aleksandra : Poza szklaną pułapką // Charaktery, 2004, nr 3, s. 42-43
Współczesne kobiety sukcesu - nowa kategoria kobiet mogących wypełniać odpowiedzialne "męskie" zadania  

JAROSZ Dariusz : Na traktorze i z lizakiem // Mówią Wieki, 2000, nr 3, s. 6-12  

KACZYŃSKA-MACIEJOWSKA Renata : Szklany sufit // Charaktery, 2005, nr 4, s. 34-35  

KROPIWNICKI Andrzej : Rzeczpospolita babska : Polki maja lepszą pozycję zawodową i społeczną niż kobiety w większości krajów Europy // Wprost, 2003, nr 10, s.60-[63]  

MARKIEWICZ Wojciech : Wstać z podłogi i rozbić sufit // Polityka, 2004, nr 34, s. 28-[31]
Przedsiębiorcze Polki. Sytuacja zawodowa kobiet w Polsce  

MICHOŃ Piotr : Opieka nad dzieckiem a praca zawodowa matek w krajach UE // Polityka Społeczna, 2003, nr 8, s. 20-24  

NOWAKOWSKA Ewa : Szklany sufit, lepka podłoga // Polityka, 2004, nr 8, s. 82-86
Przeszkody, które oddzielają kobiety od najwyższych szczebli kariery oraz trwałe przypisanie zawodów zdominowanych przez kobiety do najniższego poziomu dochodów. Dyskryminacja kobiet na szeblu zawodowym  

PAMICKA Urszula : Zachowania zdrowotne kobiet czynnych zawodowo // Kultura Fizyczna, 2003, nr 3/4, s. 18-21  

PARNICKA Urszula : Rodzinne i zawodowe role kobiece // Problemy Rodziny, 1999, nr 2/3, s. 11-14  

PARNICKA Urszula : Zachowania zdrowotne kobiet czynnych zawodowo // Kultura Fizyczna. - 2003, nr 3/4, s. 18-21

PĘDRASZEWSKA Barbara : Wpływ aktywności fizycznej na życie zawodowe kobiet // Kultura Fizyczna, 1998, nr 9/10, s. 25-26  

PODGÓRSKA Joanna : Żołnierz, pojęcie aseksualne // Polityka, 2006, nr 20, s. [124]-129

POTOCKA Magdalena : Przemoc domowa a praca zawodowa kobiet // Niebieska Linia, 2006, nr 6, s. 32-34  

SIEWKO Ola : Kobieta w show-biznesie // Cogito, 2003, nr 4, s. 22-[23]  

SKURCZYŃSKA Anna : Praca zawodowa kobiet a życie rodzinne // Wychowawca, 2005, nr 7/8, s. 14-15  

STRYKOWSKA Maria : Rodzina a psychologiczne czynniki zawodowego funkcjonowania kobiet // Przegląd Psychologiczny, 1991, z. 3, s. 495-506  

STRYKOWSKA Maria : Tożsamość płciowa kobiet a ich funkcjonowanie zawodowe // Przegląd Psychologiczny, 1991, z. 1, s. 123-135  

STRYKOWSKA Maria, TRZECIAKOWSKA Aleksandra : Wsparcie społeczne a satysfakcja z pracy i wypalanie się zawodowe kobiet // Przegląd Psychologiczny, 1994, t. 37, nr 3, s. 387-393

SYTUACJA zawodowa kobiet w Europie // Problemy Rodziny, 1999, nr 2-3, s.15-16   SZYMBORSKI Krzysztof : Mózg płci // Polityka, 2005, nr 6, s. 78-80

WALĘCKA-MATYJA Katarzyna : Recepcja postaw swoich matek przez dorastające dzieci // Małżeństwo i Rodzina, 2005, nr 1/2, s. [45]-47

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.01.2008


© Biblioteka Pedagogiczna