Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

FIZYKOTERAPIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
(wydawnictwa zwarte)

 

Jest jedną z form fizjoterapii i częścią medycyny fizykalnej. Jest to terapia wykorzystująca bodźce fizykalne, takie jak: prąd elektryczny, ciepło i zimno, światło, ultradźwięki,  pola magnetyczne, wodę w postaci natrysków i kąpieli.  Możne być stosowana jako leczenie uzupełniające lub jako podstawowa forma leczenia.

 

1. ŁAZOWSKI Jan : Podstawy fizykoterapii. - Wrocław : Wydawnictwo AWF, 2002
Filia w Radomsku

2. MAGIERA LESZEK : Klasyczny masaż leczniczy - teoria i praktyka : Automasaż. - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków : Wydawnictwo BIO-STYL, 2006
Filia w Radomsku

Książka dotyczy masażu klasycznego stosowanego w celach terapeutycznych. Opisano metodykę masażu w 33 zespołach chorobowych, głównie narządów ruchu, ale nie tylko. Także czytelnik zainteresowany wykorzystaniem masażu na przykład w celach kosmetycznych, odnowy biologicznej czy automasażu, może z powodzeniem uznać niniejszy podręcznik za bardzo pomocny i wiele z niego skorzystać.

3. MAGIERA Leszek, KASPERCZYK Tadeusz : Segmentarny masaż leczniczy : teoria i praktyka. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Wydawnictwo BIO-STYL, 2006
Filia w Radomsku

Książka poświęcona jest najtrudniejszej formie masażu leczniczego, jakim jest masaż segmentarny. Wymaga od czytelnika głębokiej wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii człowieka. Książkę zamyka rozdział, w którym przedstawiono terapię segmentarną w wybranych jednostkach chorobowych. Będzie więc przydatna masażystom i wszystkim terapeutom.

4. MASAŻ z elementami rehabilitacji / red. Robert Walaszek. - Kraków : Wydawnictwo REHMED, 2001

Pozycja dotyczy problematyki związanej z masażem segmentarnym, masażem limfatycznym, masażem dzieci, masażem w środowisku wodnym, refleksoterapią, fizykoterapią wspomagającą masaż, badaniem narządu ruchu dla potrzeb masażu, kinezyterapią.
Książka przeznaczona jest dla fizjoterapeutów, masażystów, nauczycieli WF i lekarzy.

5. OWCZAREK Sławomir : Korekcja wad postawy : pływanie i ćwiczenia w wodzie. - Warszawa : WSiP, 1999

6. PONIKOWSKA Irena : Kompendium balneologii : rekomendacje krajowego konsultanta. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001

Balneologia to dziedzina medycyny uzdrowiskowej zajmująca się badaniem właściwości leczniczych wód podziemnych i borowin oraz zastosowaniem ich w lecznictwie, zwłaszcza terapii chorób przewlekłych - ściśle związana z fizykoterapią.

7. PORADNIK fizjoterapeuty : badanie, techniki, leczenie, rehabilitacja / red. Bernard Kolster, Gizela Ebert - Paprotny. - Wrocław; Warszawa; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2001
Filia w Opocznie

8. PROCHOWICZ Zygmunt : Podstawy masażu leczniczego. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwa Lekarskie PZWL, 2004

Jest to książka, w której przedstawiono techniki wykonywania różnych rodzajów masażu leczniczego w ścisłym powiązaniu z uwarunkowaniami anatomicznymi i fizjologicznymi. Szczególną uwagę zwrócono na techniki i metodykę klasycznego masażu leczniczego oraz zastosowanie tej formy masażu w wybranych chorobach. Omówiono również inne odmiany masażu, np. masaż w środowisku wodnym i masaż chiński.
Jest to niezbędny, podstawowy podręcznik dla studentów wydziałów rehabilitacji AWF, studentów fizjoterapeutycznych, a także dla słuchaczy studiów fizjoterapii oraz dla wykonujących zawód masażystów.

9. SEBASTIANA Kneippa leczenie wodą / red. Anna Gogut; wyboru dokonał i przedmową opatrzył Piotr Muldner - Nieckowski. - Warszawa : Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, 1988

10. STRABURZYŃSKI Gerard, STRABURZYŃSKA-LUPA Anna : Medycyna fizykalna. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Lekarskie PZWL, 2000

Jest to podręcznik o charakterze kompendium, obejmujący wszystkie działy medycyny fizykalnej, od najstarszych i tradycyjnych, jak wodolecznictwo, balneoterapię czy masaż, po najnowocześniejsze: elektroterapię, laseroterapię, krioterapię, magnetoterapię. Każdy zabieg jest zwięźle opisany, z wyszczególnieniem wskazań, przeciwwskazań i dawkowania.

11. TOMASZEWSKA Janina : Fizykoterapia // W: Rehabilitacja medyczna / red. Wiktor Dega, Kazimiera Milanowska. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 2001. - S. 52-78

12. WODOLECZNICTWO : księdza Sebastiana Kneippa / oprac. Jan Kęska. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza PCK, 1996

 

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 09.11.2007


© Biblioteka Pedagogiczna