Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

MYŚLIWSKI WIESŁAW
Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa w wyborze

 

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

Drzewo // Twórczość. - 1988, nr 7, s. 11-73 ; nr 8, s. 7-50

Kamień na kamieniu // Twórczość. - 1983, nr 3, s. 8-63 ; nr 4, s. 8-66 ; nr 5, s. 9-40 ; nr 6, s. 8-80 ; nr 7, s. 8-70

Klucznik / Dialog. - 1978, nr 6, s. 32-60

NAGI sad. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967
Filia w Radomsku

NAGI sad ; Pałac. - Wyd. 2. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1989

TRAKTAT o łuskaniu fasoli : księga przypadku i przeznaczenia . - Wyd. 1 dodruk. - Kraków : "Znak", 2006

WIDNOKRĄG. - Warszawa : Muza, 1997. - (Biblioteka Bestsellerów)

Złodziej / Dialog. - 1973, nr 7, s. 5-34

 

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

WYDAWNICTWA ZWARTE

BARTELSKI Lesław M. : Polscy pisarze współcześni 1939-1991 : leksykon. - [Wyd. 1 w tej ed.]. -Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995. - S. 277 : Myśliwski Wiesław

BEREZA Henryk : Związki naturalne : szkice literackie. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978. - S. 244-251 : Człowiek i świat

BERNACKI Marek, DĄBROWSKI Mirosław : Leksykon powieści polskich XX wieku. - Bielsko-Biała : "Debit", [2002]. - S. 402-408 : Wiesław Myśliwski : Kamień na kamieniu

BUGAJSKI Leszek : W gąszczu znaczeń. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. - S. 93-106 : Człowiek i jego pełnia : Wiesław Myśliwski

BURKOT Stanisław : Literatura polska w latach 1939-1989. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - S. 291-292

BURKOT Stanisław : Literatura polska w latach 1939-1999. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. - S. 358-363

BURKOT Stanisław : Proza powojenna 1945-1987 : analizy i interpretacje. - Wyd. 2 popr. i uzup., 1991

DĄBROWSKI Mieczysław : Literatura polska 1945-1995 : główne zjawiska. - Warszawa : "Trio" ; Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 1997. - S. 126-131 : Dialog kultur : chłopskość w literaturze

JANUSZEWSKI Tomasz : Słownik pisarzy i lektur dla szkół średnich. - Warszawa : "Delta W-Z", [1995]. - S. 198-199 : Myśliwski Wiesław

KAMIŃSKI Leszek : Leksykon dzieł literackich. - [Warszawa] : "Panda", [1996]. - S. 111 : Kamień na kamieniu

KANIEWSKA Bogumiła : Wiesław Myśliwski. - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 1995
Filia w Bełchatowie

KANIEWSKA Bogumiła, LEGEŻYŃSKA Anna, ŚLIWIŃSKI Piotr : Literatura polska XX wieku. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. - S. 132-137 : U kresu kultury. Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego

KUNCEWICZ Piotr : Leksykon polskich pisarzy współczesnych.T. 1, A-M. - Warszawa : "Graf-Punkt", cop. 1995. - S. 614-615 : Wiesław Myśliwski

LITERATURA polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-M / [przew. kom. red. Julian Krzyżanowski]. - Warszawa : PWN, cop. 1984. - S. [703] : Myśliwski Wiesław

LITERATURA polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-O / [red. nauk. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam]. - Wyd. 1 popr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - S. 445 : Myśliwski Wiesław

MAŁY słownik pisarzy polskich. Cz. 2 / [red. nauk. Włodzimierz Maciąg]. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1981. - S. 161 : Myśliwski Wiesław

MARZEC Anna : Od Schulza do Myśliwskiego : interpretacje współczesnej prozy polskiej : sugestie metodyczne dla nauczycieli. - Wyd. 3 rozsz. i zm. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" : Oficyna Wydawnicza "Text", 1998. - S. 261-[270] : Obnażanie chłopskiej duszy : (Wiesław Myśliwski: "Pałac")

MARZEC Anna : Co jest w człowieku : interpretacje prozy współczesnej. - Łódź : Wydawnictwo JUKA, 1993

MARZEC Anna : Ze słowa na obraz : lektury szkolne na ekranie. - Kraków : "Impuls", 1996. - S. 140-148 : Sztuka obrazu wobec sztuki słowa : "Kamień na kamieniu" Wiesława Myśliwskiego w reżyserii Ryszarda Bera

MIŁKOWSKI Tomasz, TERMER Janusz : Leksykon dzieł i tematów literatury polskiej : dla szkół podstawowych i średnich. - [Wyd. 2]. -Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 1998. - S. 423-425 : Myśliwski Wiesław

SŁOWNIK pisarzy polskich / Elwira Buszewicz [i in.] ; pod red. Arkadiusza Latuska. - Kraków : "Zielona Sowa", 2003. - S. 348 : Myśliwski Wiesław

STABRO Stanisław : Literatura polska 1944-2000 w zarysie. - Wyd. 2 przejrz. i popr. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005. - S. 72-73 : Nurt chłopski

SULIMA Roch : Folklor i literatura : szkice o kulturze i literaturze współczesnej. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985

WIŚNIEWSKI Wojciech : Lekcja polskiego. - Warszawa, "Rytm", 1993. - S. 221-234 : Wiesław Myśliwski : [wywiad z pisarzem]

ZIĄTEK Zygmunt : Nowy Widnokrąg : z okazji czwartej powieści Wiesława Myśliwskiego // W: Lektury polonistyczne : literatura współczesna. T. 2 / pod red. Ryszarda Nycza. - Kraków : UNIVERSITAS, cop. 1999. - S. 458-471

ZIĄTEK Zygmunt : Wiek dokumentu : inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej. - Warszawa : Wydaw. IBL PAN, cop. 1999. - S. 31-43 : Wiesław Myśliwski

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BEREZA Henryk : Osiągalność // Twórczość. - 1996, nr 11, s. 48-52

BEREZA Henryk : Pełnia // Twórczość. - 2007, nr 3, s. 93-96

BEREZA Henryk : Rywalizacja // Twórczość. - 1990, nr 5, s. 139-141

BEREZA Henryk : Suwerenność // Twórczość. - 2001 , nr 1 , s. 36-40

BRYSACZ Piotr : NIKE znów dla Myśliwskiego // Charaktery. - 2007, nr 11, s. 76

DZIEKANOWSKI Czesław : Narodziny ojca : (psychoanalityczna interpretacja "Nagiego sadu") // Twórczość. - 1990, nr 5, s. 29-51

DZIEKANOWSKI Czesław : Psychoanalityczna interpretacja "Kamienia na kamieniu" W. Myśliwskiego : bohater i narrator w "Kamieniu na kamieniu" // Przegląd Humanistyczny. - 1990, nr 12, s. 51-63

KANIEWSKA Bogumiła : Arcydzieło niespieszne // Polonistyka. - 2001, nr 3, s. 137-141

KANIEWSKA Bogumiła : O sposobach i funkcjach mityzacji (Nowak - Myśliwski - Redliński) // Pamiętnik Literacki. - 1990, nr 3, s. 91-113

KOWALSKA Justyna : "Prawiek" i "Widnokrąg" : apetyt na mit // Dialog. - 2000, nr 10, s. 96-117

KOTOWICZ Magdalena : Ku wartościom // Polonistyka. - 2004, nr 9, s. 21-24

ŁUKOSZ Jerzy : Drzewo życia // Twórczość. - 1991, nr 2, s. 104-108

ŁUKOSZ Jerzy : "Widnokrąg" // Twórczość. - 1996, nr 9, s. 117-118

RADZIWON Marek : Nike Myśliwskiego. - Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 235, s. 20

SULIMA Roch : Dopowiedzenie psychoanalityka // Twórczość. - 1992, nr 4/5, s. 169-173

SZCZERBA Jacek : Druga Nike Myśliwskiego // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 235, s. 1, 20

WAWRZYNIAK Monika : Metaforyczny realizm Wiesława Myśliwskiego // Dialog. - 2000 , nr 10 , s. 118-123
Sceniczne dzieje utworów W. Myśliwskiego .

ZAWADA Andrzej : Nurt chłopski, temat wiejski // Nowe Książki. - 1997, nr 1, s. 4-5

ZINOWIEC Mariusz : Dotkliwa tożsamość : o autokomentarzach Wiesława Myśliwskiego // Twórczość. - 2007, nr 7, s. 76-94

 

RECENZJE

DRZEWUCKI Janusz : Każdy z nas jest powieścią // Twórczość. - 2006, nr 7, s. 111-117
Zawiera rec. książki: Traktat o łuskaniu fasoli / Wiesław Myśliwski. - Kraków, 2006

DZIEKANOWSKI Czesław : W Imię Ojca i Syna. - Warszawa, 1993. - Rec. Paweł Dybel // Pamiętnik Literacki. - 1997, z. 1, s. 213-220

DZIEKANOWSKI Czesław : Życie jaśnie pana. - Warszawa, 1994. - Rec. Paweł Dybel // Pamiętnik Literacki. - 1997, z. 1, s. 213-220

DZIEKANOWSKI Czesław : Życie w śmierci. - Warszawa, 1995. - Rec. Paweł Dybel // Pamiętnik Literacki. - 1997, z. 1, s. 213-220

MIZURO Marta : Czujność // Odra. - R. 46, nr 7/8 (2006), s. 120-121
Zawiera rec. książki: Traktat o łuskaniu fasoli / Wiesław Myśliwski. - Kraków, 2006

MYŚLIWSKI Wiesław : Requiem dla gospodyni / reż. Kazimierz Dejmek ; TNar., Warszawa. - Rec. Jacek Sieradzki // Polityka. - 2001, nr 1, s. 56-57

MYŚLIWSKI Wiesław : Dotknięcia / reż. Izabella Cywińska ; TTelew. - Rec. Marek Radziwon // Teatr. - 2001, nr 6, s. 44-45

MYŚLIWSKI Wiesław : Requiem dla gospodyni. - Warszawa, 2000. - Rec. Aleksandra Saulewicz-Goć // Nowe Książki. - 2001 , nr 4, s. 30-31

MYŚLIWSKI Wiesław : Requiem dla gospodyni / reż. Kazimierz Dejmek ; TNar., Warszawa. - Rec. Elżbieta Zaniewicz // Twórczość. - 2001, nr 3, s. 119-122

MYŚLIWSKI Wiesław : Requiem dla gospodyni / reż. Kazimierz Dejmek ; TNar., Warszawa . - Rec. Piotr Gruszczyński // Tygodnik Powszechny. - 2001, nr 1, s. 18

MYŚLIWSKI Wiesław : Widnokrąg. - Warszawa, 1996. - Rec. Janusz Drzewicki // Tygodnik Powszechny. - 1997, nr 16, s. 13

MYŚLIWSKI Wiesław : Widnokrąg. - Warszawa, 1996. - Rec. Bohdan Zadura // Twórczość. - 1997, nr 3, s. 105-108

MYŚLIWSKI Wiesław : Widnokrąg. - Warszawa, 1996. - Rec. Kazimierz Nowosielski // Nowe Książki . - 1997, nr 1, s. 9-10

MYŚLIWSKI Wiesław : Widnokrąg. - Warszawa, 1996. - Rec. Przemysław Czapliński // Dekada Literacka. - 1998 , nr 1/2 , s. 1, 4-5

MYŚLIWSKI Wiesław : Widnokrąg. - Warszawa, 1996. - Rec. Tadeusz Drewnowski // Polityka. -1997, nr 3, s. 45

MYŚLIWSKI Wiesław : Requiem dla gospodyni / reż. Kazimierz Dejmek ; TNar., Warszawa. - Rec. Elżbieta Zaniewicz // Twórczość. - 2001 , nr 3 , s. 119-122

MYŚLIWSKI Wiesław : Widnokrąg. - Warszawa, 1996. - Rec. Piotr Kępiński // Polonistyka. -1997, nr 9, s. 565-567

ORSKI Mieczysław : Spowiedź dziecięcia PRL-u // Nowe Książki. - 2006, nr 7, s. 66-67
Zawiera rec. książki: Traktat o łuskaniu fasoli / Wiesław Myśliwski. - Kraków, 2006

RADZIWON Marek : Przypadek to sens nierozpoznany//Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 129, s. 21
Zawiera rec. książki: Traktat o łuskaniu fasoli / Wiesław Myśliwski. - Kraków, 2006

WOLNY-HAMKAŁO Agnieszka : Sto procent słów//Przekrój. - 2006, nr 19, s. 76
Zawiera rec. książki: Traktat o łuskaniu fasoli / Wiesław Myśliwski. - Kraków, 2006

 

WYWIADY

MYŚLIWSKI, Wiesław : Jestem pisarzem od czasu do czasu / rozm. przepr. Zdzisław Pietrasik // Polityka. - 2006, nr 17/18, s. 72-75

MYŚLIWSKI Wiesław : Kolista przestrzeń pamięci / rozm. przepr. Andrzej Franaszek // Tygodnik Powszechny. - 1997, nr 44, s. 1, 12

MYŚLIWSKI Wiesław : Książkę można pisać bez końca/ rozm. przepr. Marek Radziwon // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 233, s. 18-19

MYŚLIWSKI Wiesław : Swobodna gra na autobiografii / rozm. przepr. Piotr Szewc // Nowe Książki. - 1997, nr 1, s. 6-8

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 05.11.2007


© Biblioteka Pedagogiczna