Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

SLANG, GWARA, JĘZYK MŁODZIEŻY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze  

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

CHACIŃSKI Bartek : Wypasiony słownik najmłodszej polszczyzny. - Wyd. 1, dodruk. - Kraków : "Znak", 2003

CZARNECKA Katarzyna, ZGÓŁKOWA Halina : Słownik gwary uczniowskiej. - Poznań : Kantor Wydawniczy SAWW, cop. 1991

CZESZEWSKI MACIEJ : Słownik slangu młodzieżowego. - Piła : Wydawnictwo Ekolog, 2001
Filia w Bełchatowie

KARWATOWSKA Małgorzata, KOZŁOWSKA-SZPYRA Jolanta : Dowcip i wulgarność - cechy rozmów uczniowskich prowadzonych za pośrednictwem SMS-ów // W: Dialog a nowe media / pod red. Małgorzaty Kity, przy współudziale Jana Grzeni. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2004. - S. 155-167

KARWATOWSKA Małgorzata : Prawda i kłamstwo w języku młodzieży licealnej lat dziewięćdziesiątych. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2001

KARWATOWSKA Małgorzata, KOZŁOWSKA-SZPYRA Jolanta : Zasady konwersacyjno-grzecznościowe dialogów młodzieżowych w SMS-ach // W: Dialog a nowe media / pod red. Małgorzaty Kity, przy współudziale Jana Grzeni. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2004. - S. 141-154

KOPEĆ Urszula : Rozwój słownictwa nazywającego uczucia w języku dzieci i młodzieży. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000

SYNOWIEC Helena: Rozwój słownictwa nazywającego cechy osobowości w języku dzieci i młodzieży. - Katowice: Wydaw. UŚ, 1985  

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

"CZAD'' na katechezie // Katecheta. - 2000, nr 5, s. 63-66
Dyskusja z udziałem Zbigniewa Barcińskiego, Krzysztofa Czeczko, Marka Kosacza i in. na temat używania slangu młodzieżowego w katechezie.  

BAKUŁA Kordian : ,,Kto się przezywa...'' // Polonistyka. - 1996, nr 10, s. 673-677
Młodzieżowa walka na słowa (przezywanki, wyzywanki) jako zjawisko językowe i kulturowe .  

BILIŃSKA Grażyna : Gwara to tylko inny kod językowy // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 9, s. 46-51
Język i kultura młodzieży wiejskiej.  

CIEŚLIK Mariusz : Hajsowny ziom w bemie / współpr. Anita Blinkiewicz // Wprost. - 2005, nr 19, s. [68]-[71]
Gwara uczniowska.  

FILIPKOWSKA Agnieszka : Gwara śląska a tożsamość językowa dzisiejszej młodzieży. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2006, [nr] 6, s. 140-146  

IWICKA-OKOŃSKA Anna : Neofolklor, czyli o języku subkultur młodzieżowych // Wszystko dla Szkoły. - 1997, nr 6, s. 14  

KANIOWSKA-LEWAŃSKA Izabela : Trzeba kształcić wrażliwość estetyczną młodzieży // Polonistyka. - 1980, nr 4, s. 297-298  

KLEIN E. : Agresja językowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 2, s. 76-78  

KONDRACKA-ZIELIŃSKA Anna : Hip-hopowcy o ziomalach i lepakach, czyli obraz młodego pokolenia w tekstach "OSTR-ego" i "Kalibra 44" // Język Polski w Liceum. - R. 20, nr 3 (2005/2006), s. 73-91
Wyjaśnienie zjawiska hip-hopu oraz pojęć z nim związanych. Interpretcja i analiza języka tekstów hip-hopowych.  

KWIATKOWSKA-RATAJCZAK Maria : Między chorałem, rockiem a hip hopem // Polonistyka. - 2005, nr 3, s. 27(155)-33(161)
Wykorzystanie przez młodzież współczesnych tekstów poezji w muzyce hiphopowej i rockowej.  

KWIECIEŃ Sylwia : Grzeczność językowa młodzieży // Język Polski w Gimnazjum. - R. 6, nr 4 (2004/2005), s. 84-90
Zasady funkcjonowania aktów grzecznościowych w języku młodzieży.  

MAŁY słownik : ściąga dla rodziców // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 2, s. 89-91
Slang środowiska narkotycznego.  

MIODEK Elżbieta : Graffiti we współczesnej kulturze językowej polskiej młodzieży. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 3-4, s. [149]-154
Historia graffiti, graffiti jako komunikat językowy .  

MOCH Włodzimierz : Słownictwo swoiste polskiej subkultury hiphopowej // Język Polski. - 2002, nr 3, s. 188-198  

MOCH Włodzimierz : Biała dama z zielonym panem, czyli słownictwo narkotykowe a tabu dzisiaj. - Bibliogr. // Poradnik Językowy. - 2003, z. 9, s. [30]

NOWAK Ewa : Kumasz czaczę, bracie? // Cogito. - 2001, nr 13, s. 18-19 Slang młodzieżowy.  

OŻÓG Kazimież : Kod ograniczony wśród współczesnej polskiej młodzieży // Polonistyka. - 2002, nr 9, s. 521-524
Wyniki badań nad kodem ograniczonym - zubożonym, prymitywnym językiem młodzieży.

PRZYBYSZ-PIWKOWA Maria : Język elementem tworzenia lub rujnowania wspólnoty : nastolatki we wspólnocie rodzinnej, szkolnej i środowisku pozaszkolnym // Poradnik Językowy. - 1996, z.7, s. 21-27  

RYLL Paweł : Psalmy młodych? : slang młodzieżowy w modlitwie // Więź. - 2006, nr 6, s. 52-56

SERAFIN Władysław : Kilka uwag o przenikaniu niektórych leksemów z subkodu rockowego do języka młodzieży / // Język Polski. - 1997, z.1, s.17-21
Wyrazy z kręgu muzyki rockowej w polszczyżnie mówionej młodzieży szkół średnich.  

SKOWRONEK Bogusław : Czy profesor Bladaczka może porozumieć się z blokersem? : język współczesnej młodzieży a szkolne kształcenie sprawności komunikacyjnej // Nowa Polszczyzna. - 2004, nr 1, s. 25-31
Przyczyny współczesnych zmian w języku młodzieży oraz związki tych zachowań werbalnych z dydaktyką języka polskiego.  

SOSNOWSKI Jerzy : Język w potrzasku // Więź. - 2005, nr 12, s. 21-27
Gwara młodzieżowa.  

ZDANIUKIEWICZ A. A. : Kultura języka codziennego w życiu, nauczaniu, wychowaniu i zaspokajaniu aspiracji zawodowych młodzieży // Polonistyka. - 1988, nr 6, s. 473-480  

ZIĘTKOWSKI J. : Z zagadnień słownictwa gwary uczniowskiej // Poradnik Językowy. - 1985, z. 7, s. 452-455  

ZIMNY Rafał : Opozycja swój - obcy w języku wlepkarzy // Poradnik Językowy. - 2002, z. 8, s. [32]-43

ZIMNY Rafał : Mechanizmy samoindentyfikacji i autokreacji w języku wlepkarzy. - Bibliogr. // Poradnik Językowy. - 2002, z. 6, s. 14-29
Wlepki jako zjawisko społeczno-kulturalne.

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 05.11.2007


© Biblioteka Pedagogiczna