Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

 

Zagadnienia ogólne
Programy i plany dydaktyczno-wychowawcze
Propozycje metodyczne

ADAMSKA Mirona : Rozkład zajęć z przysposobienia czytelniczego // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 7/8, s. 11-12
Dla klasy II szkoły podstawowej

ANDRZEJEWSKA Jadwiga : Edukacja czytelnicza i medialna w szkole podstawowej // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 7/8, dod., s. 1-8

ANDRZEJEWSKA Jadwiga : Edukacja czytelnicza i medialna w szkole podstawowej : zestawienie bibliograficzne konspektów lekcji bibliotecznych prowadzonych przez bibliotekarzy oraz bibliotecznych lekcji przedmiotowych realizowanych przez nauczycieli różnych przedmiotów nauczania // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 7/8, dod. s. I-VIII

ANDRZEJEWSKA Jadwiga : Edukacja czytelnicza i medialna : wybór literatury, filmów edukacyjnych i multimediów // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 11, s. 6-8

ANDRZEJEWSKA Jadwiga : Program edukacji czytelniczej i medialnej - moduł biblioteczno-informacyjny, realizowany na zajęciach grupowych w szkołach ponadgimnazjalnych // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 9, s. 1-5

ANDRZEJEWSKA Jadwiga : Program edukacji czytelniczej i medialnej - moduł biblio­teczny realizowany przez nauczyciela bibliotekarza na zajęciach grupowych w bibliotece (pracowni bibliotecznej) w gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 2, s. 6-7

ANDRZEJEWSKA Jadwiga : Program edukacji czytelniczej i medialnej - moduł biblio­teczny realizowany przez nauczyciela bibliotekarza na zajęciach grupowych w bibliotece (pracowni bibliotecznej) w szkole podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 2, s. 3-5

ANDRZEJEWSKA Jadwiga : Udział bibliotekarza szkolnego w edukacji czytelniczej i medialnej // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 2, s. 1-2

ANDRZEJEWSKA Jadwiga, WOJTYSIAK-NITKA Lilia : Projekt programu kursu edukacji czytelniczej i medialnej dla nauczycieli wszystkich typów szkół : (w tym nauczycieli bibliotekarzy) // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 12, s. 1-3

BARAŃSKA Anna : Komputer w teorii kształcenia wielostronnego // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 2, s. 2

BLEJA-SOSNA Barbara : Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych : dla klasy IV w szkole podstawowej. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, [1999]. - S. 38-48 : Edukacja czytelnicza i medialna

BLEJA-SOSNA Barbara : Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych : dla klasy V w szkole podstawowej. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, [1999]. - S. 48-61 : Edukacja czytelnicza i medialna

BLEJA-SOSNA Barbara : Kim jestem, kim mogę być? : ścieżki edukacyjne : ćwiczenia dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej : materiały pomocnicze dla uczniów oraz nauczycieli wychowawców i nauczycieli przedmiotów skorelowane z Poradnikiem ścieżek edukacyjnych dla klasy IV szkoły podstawowej. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, [1999]. -S. 26-34 : Edukacja czytelnicza i medialna

BLEJA-SOSNA Barbara : Kim jestem, kim mogę być? : ścieżki edukacyjne : ćwiczenia dla ucznia klasy V szkoły podstawowej. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, [1999]. -S. 32-43 : Edukacja czytelnicza i medialna

BLEJA-SOSNA Barbara : Program : kim jestem, kim mogę być? : ścieżki edukacyjne dla kl. IV-VI w szkole podstawowej. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, [1999]

BLEJA-SOSNA Barbara, SKŁADANOWSKA Maria : Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych : dla klasy VI w szkole podstawowej. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, [1999]. - S. 65-76 : Edukacja czytelnicza i medialna

BLEJA-SOSNA Barbara, SKŁADANOWSKA Maria : Kim jestem, kim mogę być? : ścieżki edukacyjne : ćwiczenia dla ucznia klasy VI szkoły podstawowej. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, [1999]. - S. 38-45 : Edukacja czytelnicza i medialna

BRZEZIŃSKA Ewa : Media a edukacja // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 2, s. 7

DRZEWIECKI Marcin : Problemy przygotowania młodzieży do korzystania z informacji w dobie multimediów // Bibliotekarz. - 1999, nr 3, s. 3-6

DUCZAK Teresa : Jak treści ścieżek edukacyjnych realizuję na lekcjach języka polskiego w klasach IV-V // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2000/2001, nr 4, s. 25-45
Edukacja czytelnicza i medialna – treść, formy realizacji, kompetencje.

EDUKACJA czytelnicza i medialna : nowe podstawy programowe // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 6, s. 1
Cele edukacyjne, zadania szkoły, treści, osiągnięcia – dla szkoły podstawowej i gimnazjum

EDUKACJA czytelnicza i medialna : [podstawa programowa] // Wychowawca. – 2001, nr 11, s. 16-17
Dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

EDUKACJA czytelnicza i medialna – ranking materiałów opublikowanych w „Bibliotece w Szkole” w latach 1998 – 2000 // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 3, s. 17-18

GAPSKI Włodzimierz : Dyrektor szkoły a edukacja medialna // Edukacja Medialna. - 1998, nr 3, s. 32-34                                     

GIERSZAL Krzysztof, MIĘTUS Grażyna, PUCHALSKA Urszula : Dziennikarz w szkole : edukacja czytelnicza i medialna // Język Polski w Gimnazjum. – 2001/2002, nr 1, s. 53-64

GLEGOŁA-SKOBYŁKO Iwona : Rozwijanie zainteresowań czytelniczych w wykorzystywanie lektury do twórczej działalności uczniów klas I-III // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 7/8, s. VII-IX

GMEREK-BINIEK Gabriela, KEMPIŃSKA Maria : Edukacja czytelnicza i medialna: szkolny plan nauczania w kl. IV // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 9, s. 1-5

GRODECKA Ewa, SOKOŁOWSKA Hanna : Edukacja czytelnicza i medialna w szkole podstawowej i gimnazjum : poradnik dla nauczycieli realizujących ścieżki międzyprzedmiotowe. - Lublin : Wydaw. Agencja „Sukurs", 2000

HORECKA Iwona, ŚLEPOWROŃSKA Dagna : Warsztaty doskonalenia komunikacji międzyludzkiej i ekspresji twórczej // Lider. - 1998, nr 4, s. 11-15

IWICKA-OKOŃSKA Anna : Ćwiczenia w czytaniu // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 1, s. 1-5
Propozycje ćwiczeń, które mogą być wykorzystane w celu zdiagnozowania odbiorczych kompetencji czytelników tekstów nieliterackich albo ich doskonalenia oraz test „Czy jesteś dobrym czytelnikiem".

IWICKA-OKOŃSKA Anna : Edukacja czytelnicza i medialna – ścieżką międzyprzedmiotową // Szkoła Zawodowa. – 1999, nr 8, s. 53-57

JANISZEWSKA-RAIN Joanna : Przykłady edukacji medialnej // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 2, s. 15-20

KAMIŃSKA Ewa, KOWALSKA Krystyna : Program ścieżki czytelniczej i medialnej : (propozycja metodyczna do klasy VI) // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2001/2002, nr 3, s. 22/27

KANIEWSKA Maria, STRYKOWSKI Wacław : Rola edukacji medialnej w społeczeństwie demokratycznym // Edukacja Medialna. – 2001, nr 4, s. 23-28

KĄKOLEWICZ Mariusz : Edukacja czytelnicza i medialna w gimnazjum – kompetencje szczegółowe z propozycją zadań // Edukacja Medialna. – 1999, nr 1, s. 37-47

KĄKOLEWICZ Mariusz : Edukacja medialna – nowa dziedzina kształcenia // Edukacja Medialna. – 1999, nr 4, s. 41-46

KAKOLEWICZ Mariusz : Encyklopedie multimedialne // Edukacja Medialna. - 1996, nr 1, s. 22-27

KĄKOLEWICZ Mariusz, PIELACHOWSKI Józef : Program nauczania edukacji czytelniczej i medialnej : szkoła podstawowa kl. IV-VI i gimnazjum kl. I-III. - Poznań : Wydaw. eMPi2, 1999

KOKCZYŃSKI Waldemar : Edukacja multimedialna w integracji międzyprzedmiotowej // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 5, s. 17-20

MAMROŁ Andrzej : Opinie nauczycieli na temat realizacji treści edukacji medialnej w szkole podstawowej // Edukacja Medialna. – 2003, nr 1, s. 58-60

MAZUR Bogdan : Czy edukacja medialna zastąpi edukację czytelniczą? // Nowa Szkoła. – 2001, nr 6, s. 34-35

MILLER Magda : Pisz tak, jak mówisz, czyli to i owo o dziennikarstwie - propozycja warsztatów // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 10, s. 14-15

MINISTERSTWO Edukacji Narodowej o bibliotekach / oprac. Wojciech Książek [i in.]. – Warszawa : MEN. Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 2000

MOOS Janusz : Edukacja czytelnicza w nowych modelach kształcenia // Szkoła Zawodowa. – 1999, nr 8, s. 48-50

NIEDZICKI Wiktor : Edukacja medialna – tarcza czy miecz? // Edukacja Medialna. – 2002, nr 1, s. 53-55

NIEDZIELA Stanisław : Edukacja czytelnicza rodziców i dzieci w bibliotece dziecięcej // Poradnik Bibliotekarza. – 2002, nr 4, s. 5-10

NIEZOBOWIĄZUJĄCY słownik niektórych pojęć // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 3, s. 1-36
Cały numer czasopisma zawiera wykaz i krótkie objaśnienia niektórych pojęć i zjawisk dotyczących świata współczesnych mediów, uwzględnionych w programie ścieżki edukacyjnej „Edukacja czytelnicza i medialna"

NOWE podstawy programowe : edukacja czytelnicza i medialna // Biblioteka w szkole. – 1999, nr 6, s. 1

OLEKSIEWICZ Elżbieta : Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów : rozkład zajęć - II etap nauczania // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 12, s. 6

OLESZKO Teresa : Media w przedszkolu // Edukacja Medialna. – 2001, nr 4, s. 41-43

PACHOLSKA Maria : Ścieżki edukacyjne : w szkole podstawowej dla klas IV-VI : poradnik dla nauczycieli pracujących z programami i podręcznikami Wydawnictwa ARKA. – Poznań : Wydaw. ARKA, 2001

PASZKOWSKI Marcin : Lekcje biblioteczne ekologii, geografii, biologii: wybór literatury // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 1, s. [24]

PASZKOWSKI Marcin : Biblioteczne lekcje języka polskiego : wybór literatury // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 1, s. [23]-[24]

PETTERSON Runa : Media w procesie nauczania-uczenia się w świetle badań // Edukacja Medialna. - 1997, nr 3, s. 9-15

PĘCZKOWSKI Ryszard, DYLAK Stanisław : Edukacja medialna w szkole podstawowej // Edukacja Medialna. - 1998, nr 1, s. 27-30

PIELACHOWSKI Józef : Ścieżka edukacji czytelniczej : w szkole podstawowej i gimnazjum : poradnik metodyczno-organizacyjny dla nauczycieli i dyrektorów szkół. - Poznań : Wydaw. eMPi2, 2000

PODGÓRNA Lucyna : Książka – Prasa – Biblioteka : konkurs podsumowujący edukację czytelniczą i medialną w pierwszej klasie gimnazjum // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 2, s. 30  

POKRZYCKA Lidia : Metodyka nauczania edukacji medialnej w Podyplomowym Studium Wiedzy o Społeczeństwie UMCS // Edukacja Medialna. – 2003, nr 1, s. 61-62

PRUSZKOWSKA Alicja : Uwagi o zastosowaniu dramy w edukacji medialnej // Drama. – 2000, z. 33, s. 3-6

RÓZIEWICZ Grażyna : Elementy edukacji multimedialnej : (dla uczniów szkół ponadpodstawowych) // Nowa Szkoła. – 2001, nr 5, s. 41-47

SAWICKA Teresa : Edukacja medialna i czytelnicza : gimnazjum I-III : poradnik : materiały pomocnicze dla nauczycieli. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, [2000]

SAWICKA Teresa : Edukacja medialna i czytelnicza: szkoła podstawowa IV-VI : poradnik : materiały pomocnicze dla nauczycieli. - Wyd. 2 poszerz. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, [1999]

SAWICKA Teresa : Edukacja medialna i czytelnicza w gimnazjum : poradnik. - Toruń Wydaw. Bea-Bleja, [2000]

SCENARIUSZE zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / red. Wacław Strykowski. – Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2002

SŁAWEK Urszula, DĄBROWSKA-DUDA Małgorzata : Edukacja czytelnicza i medialna w klasach IV-VI szkoły podstawowej : rozkład materiału nauczania, propozycje rozwiązań dydaktycznych // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 1, s. 4-11

STANISŁAWCZYK Teresa : Jak poruszam się po ścieżce? // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 11, s. 5

STAŃKO Anna : Program edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowej (kl. IV-VI) // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 10, s. 1-14

STRYKOWSKI Wacław : Kształcenie multimedialne w pracy szkoły // Edukacja Medialna. - 1997, nr 3, s. 4-8

STRYKOWSKI Wacław : Media i edukacja // Edukacja Medialna. - 1996, nr 1, s. 4-8
Pojęcie mediów i ich rodzaje.

STRYKOWSKI Wacław : Media w edukacji : kierunki prac badawczych // Edukacja Medialna. - 1998, nr 2, s. 4-9
W artykule o roli mediów w edukacji, pedagogice medialnej, eduka­cji medialnej oraz kształceniu multimedialnym.

STUDNIEWSKA Bożena : Klub Przyjaciół Książki : pomysł na edukację czytelniczą i medialną uczniów klas I-III // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 11, s. 4-7
Propozycja rocznego planu dydaktyczno-wychowawczego zajęć bibliotecznych w klasach I-III.

SYSŁO Andrzej : Technologia informacyjna a edukacja medialna // Eduka­cja Medialna. - 1998, nr 1, s. 19-27

SZCZEPAŃSKA Ewa : Edukacja medialna czyli Szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy „Matura” // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 10, s. 32-33

SZOCKI Józef : Biblioteka szkolna w procesie edukacji medialnej i czytelniczej : wybrane problemy // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 10, s. 7-10

SZPULAK Grażyna : Edukacja czytelnicza – szkolna fikcja? // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 6, s. 9-11
Rola bibliotek szkolnych.

ŚWIDERSKA Irena : Edukacja czytelnicza i medialna w gimnazjum : materiały do programu // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 5, s. 1-3
Treści programowe, formy realizacji

TYTKO Marek Mariusz : Wychowanie do informacji // Wychowawca. - 1993, nr 5, s. 42-43

URBAN-KOJS Ewa : Dziecko w świecie informacji : kontakt z filmem i telewizją w domu i w szkole // W: Dziecko w świecie rodziny : szki­ce o wychowaniu : praca zbiorowa / pod red. Bronisławy Dymary. - Kra­ków : "Impuls", 1998. - S. 157-162

WALENTA Bogusława : Szkoła - najstarsze medium // Przegląd Edukacyjny. - 2000, nr specjalny, s. 5-6

WALEWICZ Grażyna: Komunikacja interpersonalna : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 12, s. [24]

WALEWICZ Grażyna : Multimedia - wybór literatury // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 4, s. 3

WARGUŁA Krystyna : Zadania dydaktyczne mediów w pracy projektowej na lekcjach języka obcego // Edukacja Medialna. – 2001, nr 2, s. 32-35

WAWRZAK-CHODACZEK Mirosława : Edukacyjno-kulturalne możliwości mass mediów a szkoła // Edukacja Medialna. – 2001, nr 1, s. 34-37

WIECZOREK Dorota : Edukacja czytelnicza i medialna na I etapie kształcenia : propozycja rozwiązań dydaktycznych // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 2, s. 30

WIECZOREK Zbigniew : Przyszłość edukacji czy edukacja bez przyszłości? // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 4, s. 4-9
System medialny.

WODNICKA Wioletta : Edukacja medialna w nauczaniu języka polskiego : projekt wykorzystania przekazów medialnych na lekcjach // Język Polski w Szkole IV-VI. – 1999/2000, nr 2, s. 96-110

WÓJCICKA Elżbieta : Edukacja czytelnicza i medialna: II i III etap kształcenia // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 12, s. 1-5

WÓJCICKA Elżbieta : Integracja miedzy przedmiotowa w nowym systemie edukacji // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 11, s. 1-4
W artykule m.in. o uwzględnieniu w integracji miedzyprzedmiotowej edukacji czytelniczej i medialnej.

WÓJCICKA Elżbieta : Konspekty zajęć z edukacji czytelniczej w szkole podstawowej - wstęp // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 4, s. 1-2
Uwagi Autorki dotyczące sposobu prowadzenia lekcji, głównie w zakresie aktywizacji uczniów, rozwijania ich inwencji, inicjatywy.

WÓJCICKA Elżbieta : Projekty edukacyjne na zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 10, s. 1-5
Metoda projektu edukacyjnego: projekt badawczy i projekt działania lokalnego.

WÓJCIK Grażyna : Edukacja medialna na lekcji języka francuskiego // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 4, s. 44-47

Konspekty zajęć – szkoła podstawowa

AMBROŹ Elżbieta : Słowo jako materiał tworzenia własnej rzeczywistości: scenariusz zajęć // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 6, s. 13

ANDRZEJEWSKA Jadwiga : Wdrażanie uczniów do samokształcenia - zadaniem nowo­czesnej szkoły : scenariusze przedmiotowych lekcji bibliotecznych : [zestawienie biblio­graficzne] // Nowe w Szkole. - 1998/1999, nr 3, s. 12-13 ; nr 4, s. 6-

BIS Monika : Budowa i układ graficzny książki // Edukacja Medialna. -1998, nr 2, s. 36-38

BOROWSKA Alina : Poznajemy gaze­ty i czasopisma : (propozycja metodycz­na do klasy VI) // Język Polski w Szkole 1V-VI. - 2001/2002, nr 3, s. 58-65

KĄKOLEWICZ Mariusz : Edukacja medialna - scenariusz lekcji. - Temat: Rodzaje komunikatów medialnych // Edukacja Medialna. - 2000, nr 1, s. 51-52

KOPANIA Bożenna : Konkurs czytelniczy dla młodszych uczniów // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 7/8, s. 18

KRAWCZUK Anna : Wyszukiwanie informacji na podstawie źródeł drukowanych i multimedialnych // Nowa Szkoła. - 1999, nr 8, s. 24-25

KRZECZKOWSKA Mariola : W gąszczu mass mediów, czyli rodzaje środków masowego przekazu : scenariusz zajęć w ramach ścieżki : edukacja czytelniczo-medialna // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 7/8, s. 3-4

KURZAJ Violetta : Korzystamy z wy­dawnictw informacyjnych: scenariusz lekcji dla klasy IV // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 7, s. 5

LISZEWSKA Krystyna : Encyklopedie, kroniki i słowniki : konspekt  lekcji bibliotecznej dla klasy IV - z wykorzystaniem komputera // Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 6, s. 25

LISZEWSKA Krystyna : Wykorzystanie technik komputerowych - nowe nośni­ki informacji : lekcja biblioteczna dla klasy VI // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 7/8, s. 44-46

LITEWKA Jolanta : Media wobec obiektywnej rzeczywistości // Edukacja Medialna. - 2001, nr 3, s. 50-53
Propozycje metodyczne dla klasy V.

LUBOS Adam : Poznajemy historię kina : lekcja edukacji czytelniczej i medialnej w kl. VI // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 11, s. 9

MICHALSKA Zyta : Czy wszystko wiemy o czasopismach? : konspekt lekcji dla kl. VI // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 7/8, s. 9

OSOBA Ewa : Are picture dictionaries useful? : korzystamy ze słowników obrazkowych języka angielskiego : konspekt lekcji w klasie IV szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 6, s. 6
Integracja treści edukacji czytelniczej i medialnej oraz języka obcego.

OSOBA Ewa : Integracja treści eduka­cji czytelniczej i medialnej oraz języ­ka obcego // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 6, s. 4-6
Konspekty: Korzystamy ze słownika an­gielskiego Oxford Wordpower (kl. V-VI); Ko­rzystamy ze słowników obrazkowych języ­ka angielskiego (kl. IV)

OSOBA Ewa, OSOBA Andrzej : Wiek XX, czyli kronika najważniejszych wyda­rzeń poprzedniego stulecia : konspekt zajęć w klasie VI integrujących treści edukacji czytelniczej i medialnej oraz historii i społeczeństwa // Biblioteka w Szkole.- 2001, nr 2, s. 10-11

PERKOWSKA Danuta : Wyprawa po skarb : (lekcja integrująca nauczanie języka polskiego z edukacją czytelniczą i medialną w klasie V) // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 10, s. 13

PIEKAR Mariola : Konspekty zajęć zintegrowanych w klasie II szkoły pod­stawowej z wykorzystaniem technolo­gii informacyjnej // Edukacja Medialna. – 2002, nr 4, s. 53-55
Tematy: Jak spędziłem ferie zimowe? - przeprowadzenie wywiadu z kolegą; Kon­kurs matematyczny.

RÓŻYCKA Urszula : Gdybym był redak­torem czasopisma... : scenariusz zajęć dla klasy VI // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 9, s. 12-13

SKUP Maria : Organizacja pracy umysłowej ucznia : trudności w nauce w szkole : konspekt zajęć bibliotecznych // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 6, s. 10                                                    

SŁAWEK Urszula : W wiosce indiańskiej : scenariusz imprezy czytelniczej lub lekcji języka polskiego dla kl. IV : uwzględniający metody aktywizujące // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 9, s. 15-16

SŁAWEK Urszula, dabrowska-DUDA Małgorzata : Media pomagają czy szkodzą? : konspekt lekcji w klasie VI // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 1, s. 11

SOŁTYS Barbara : Kultura starożytnej Grecji i jej współczesne reminiscencje : ścieżka edukacyjna // Warsztaty Polonistyczne. - 2000, nr 2, s. 31-34

SOWADA Renata : Radio i telewizja na co dzień : konspekt zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w kl. IV szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 12, s. 9

STRUTYŃSKA Barbara : Jak korzystać ze słowników i encyklopedii? : konspekt lekcji dla klasy IV // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 12, s. 22

STRUTYŃSKA Barbara : Katalog alfabetyczny : konspekt lekcji dla klasy V // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 11, s. 25 

SZPULAK Grażyna : Książka źródłem informacji : konspekt lekcji bibliotecz­nej : (szkoła średnia) // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 12, s. 13                    

TWERD Danuta : „Po co ludzie kroniki piszą?" : lekcja dla klasy IV szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 6, s. 14

WITKOWSKA Iwona : Z baśnią i legendą przez Polskę - konspekt zajęć w klasie V // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 2, s. 17

WOLICKA Iwona, SZYMKO Danuta : Scenariusz zajęć edukacji czytelniczej w klasie w klasie IV szkoły podstawowej. - Temat: Czego dowiadujemy się o książce z karty katalogowej // Edukacja Medialna. - 2000, nr 3, s. 55

WÓJCICKA Elżbieta : Jak i kiedy korzystać z katalogów rzeczowych? // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 5, s. 7-11

WÓJCICKA Elżbieta : Jak znaleźć książkę - korzystamy z katalogów alfabetycznych // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 5, s. 5-7

WÓJCICKA Elżbieta : Kapsuła czasu - wyszukiwanie informacji w książ­kach i czasopismach // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 5, s. 16-19

WÓJCICKA Elżbieta : Książki i katalogi: scenariusz lekcji dla klasy czwartej szko­ły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 6, s. 7-12

WÓJCICKA Elżbieta : Na granicy wiedzy... - katalogi biblioteczne : konspekt lekcji dla klasy V] // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 4, s. 26-28

WÓJCICKA Elżbieta : Wśród książek i czasopism - wizyta w czytelni // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 5, s. 11-12

WÓJCICKA Elżbieta : Z życia książki - droga książki od pisarza do czy­telnika // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 5, s. 19-21

WYŁUPEK Grażyna : Baśnie nie tylko Andersena : konkurs czytelniczy dla klasy IV // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 7/8, s. 16-17

ŻARÓW Anna : Nie tylko o reklamie w dramie - techniki dramowe na zaję­ciach z edukacji czytelniczej i medial­nej // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 3, s. 18
Tematy: Uczenie się; Reklama; Narkotyki

ŻARÓW Anna : Sąd nad mediami: scenariusz lekcji // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 1, s. 4-5

Konspekty zajęć – gimnazjum

BIS Monika : Czasopismo źródłem wiedzy i informacji // Edukacja Medialna. - 1999, nr 1, s. 57-60

BIS Monika : Katalogi biblioteczne jako informatory o zbiorach w bibliotece // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 4, s. 18-20

CYNOWSKA Anna : Multimedialne źródła informacji na przykładzie Encyklopedii PWN : lekcja biblioteczna zrealizowana w kl. VII-VIII szkoły podstawowej // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 6, s. 21           

CZUBATA Iwona : Tworzymy regulamin biblioteki szkolnej : konspekt zajęć w klasie I gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 10, s. 14

DUDEK Kamila : Gatunki dziennikar­skie w czasopismach literackich : wy­korzystanie aktywnych metod naucza­nia w edukacji czytelniczej i medial­nej // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 9, s. 16-17
Scenariusz zajęć w szkole ponadpodstawowej.

EDUKACJA czytelnicza i medialna :podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów // W: Ścieżki edukacyjne - teoria i praktyka : materiały do wewnątrzszkolnego doskonalenia na­uczycieli / pod red. Małgorzaty Suchańskiej. - Kielce: Studio Fuli Scan, 2001. - S. 63-67.
Tematy: Poznawcza, informacyjna i per­swazyjna rola filmu; Autoprezentacja; Me­dia jako źródło informacji

GMEREK-BINIEK Gabriela : „Uczymy się, aby poznać świat i dać się poznać światu" : (jak wyszukać i zapamiętać potrzebną informację): konspekt zajęć // Biblioteka w Szkole .-2000, nr 2, s. 11

GMEREK-BINIEK Gabriela : Stwarzamy sobie „środowisko" do procesu uczenia się : konspekt zajęć // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 2, s. 8-9

GORLEWSKA Anna : Tajemnice starych ksiąg, czyli jak dawniej książki powstawały : scenariusz biesiady historycznej // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 1, s. 10-12

GROCHOWSKA-PIRÓG Anna : Czaso­pisma wokół nas : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w szkole ponadpodstawowej // Wychowawca. – 2001, nr 3, s. 12

GROMADZKA Elżbieta : Język filmu : scenariusz zajęć z edukacji medialnej w gimnazjum lub liceum : (z wykorzystaniem pakietu multimedialnego wideoteki edukacyjnej) // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 3, s. 6

IGIELSKA Beata : Felieton ze scenariuszem w tle // Nowa Szkoła. – 2001, nr 6, s. 31-34

KACZMAREK Longina : W jakim za­kresie media wpływają na kształt edu­kacji XXI wieku? // Edukacja Medialna. – 2000, nr 4, s. 55-56
Temat: Sposoby komunikowania się - ćwiczenia. Konspekt dla klasy I gimnazjum.

KAWKA Magdalena : Czytamy i reda­gujemy komiks, czyli jak zaplanować i zorganizować proces uczenia się // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 4, s. 21
Przykład realizacji ścieżki czytelniczej i medialnej na lekcji języka polskiego; Kon­spekt lekcji.

KAZINIEC Danuta : Dlaczego warto czytać książki? : propozycja metodyczna dla klasy II gimnazjum : (edukacja czytelnicza i medialna) // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 7/8, s. 7-8

KĄKOLEWICZ Mariusz : Edukacja medialna - scenariusz lekcji // Edukacja Medialna. – 2000, nr 1, s. 51-52
Temat: Rodzaje komunikatów medialnych.

KIJAK Joanna : Od Braci Lumiere do Stevena Spilberga, czyli krótka historia filmu : lekcja w klasie III gimnazjum // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 4, s. 19

KLEIN Maria Monika : Nagrywamy słuchowisko radiowe : [scenariusz zajęć] // Edukacja Medialna. - 2000, nr 3, s. 57

KLEMBA Dorota : Czy ta książka cię zainteresuje? : scenariusz zajęć po­pularyzujących czytelnictwo w gim­nazjum // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 10, s. 20-22

KRYNICKA-TERLECKA Ewa : Od ży­wych fotografii - czyli o historii, tech­nice i twórcach filmu : (propozycja me­todyczna do klasy I) // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 2, s. 66-71

 

KRZECZKOWSKA Mariola : W gąszczu mass mediów, czyli rodzaje środków masowego przekazu : scenariusz zajęć w ramach ścieżki : Edukacja czytelni­cza i medialna // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 7/8, s. 3
Scenariusz lekcji dla gimnazjum.

KUZAŃSKA Ewa : Chcesz mieszkanie, złóż podanie ! : (propozycja metodycz­na do klasy II) // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/ 2002, nr 2, s. 54-59

LACHOWSKA Elżbieta : Sztuka szybkiego czytania : konspekt lekcji dla szkół ponadpodstawowych // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 10, s. 8-9

LEKSOWSKA Lidia : Nastolatki urządzają przyjęcie : poszukiwanie materiałów w zbiorach biblioteki : bibliografia i opis bibliograficzny : (projekt zajęć w bibliotece dla kl. I gimnazjum z wykorzystaniem różnych mediów) // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 4, s. 22-23

LEKSOWSKA Lidia, WITKOWSKA Iwona : Poznajemy reklamę prasową : projekt zajęć w I klasie gimnazjum // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 10, s. 8

LUBOS Adam : Gdzie samodzielnie wyszukiwać informacji o swoich ido­lach ? // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 5, s. 28

MALINOWSKA Sylwia : O programach telewizyjnych // Polonistyka. - 2001 nr 7 s. 419-423
Instrukcja do projektu: Tydzień z życia recenzenta lub Włączyłem, obejrzałem, oce­niam - klasa II gimnazjum.

MILLER Magda : Piękne kłamstwo : o języku reklamy : konspekt lekcji // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 10, s. 19

PACEWICZ Alicja, KROLIKOWSKI Jacek : Jak zdobywać informacje i jak z nich korzystać? // Wszystko dla Szkoły. - 1998, nr 12, s. 3-5     
Konspekt zajęć, podczas których uczniowie uczą się korzystać z różnych źródeł informacji, krytycznie analizować i oceniać ich wiarygodność oraz przydatność z punktu widzenia własnych potrzeb.

PIELACHOWSKI Józef : Prasa i czasopismo - ramowy scenariusz zajęć edukacyjnych // Edukacja Medialna. - 2000, nr 1, s. 44-47

PRAŹYŃSKA Dorota : Jak wygląda dworek szlachecki? : lekcja w kl. I gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 6, s. 16-17

ROGALA Agnieszka : Zbiory biblioteki szkolnej : plan metodyczny lekcji z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej w klasie I gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 11, s. 3

RÓZIEWICZ Grażyna : Elementy edu­kacji multimedialnej : (dla uczniów szkól ponadpodstawowych) // Nowa Szkoła. – 2001, nr 5, s. 41-47
Temat: Analiza i ocena użyteczności fil­mu reklamującego wafel

SADURA Grażyna : Andrzej Wajda: człowiek z Oscarem : scenariusz zajęć na temat wykorzystania „Bibliografii Zawartości Czasopism" // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 12, s. 26-27

SAWOSZ Maria : Oblicza mediów : scenariusz zajęć edukacji czytelniczej i medialnej // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 2, s. 14

SMOLEŃSKA Aleksandra : Mass media, ich rodzaje i rola we współczesnym świecie : edukacja czytelnicza i medial­na w klasie I gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 7/8, s. 3-4

SMOLEŃSKA Aleksandra : Uczymy się uczyć efektywnie : konspekt zajęć z „Edukacji czytelniczej i medialnej" w klasie II gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 1, s. 9-10

SOPICKA Halina, KORDAK Mirosław : Wykorzystanie szkolnej  pracowni komputerowej // Edukacja Medialna. – 2002, nr 2, s. 51-52
Temat: Wyszukujemy informacje na te­mat komunikowania się ludzi.

STEFAŃSKA Kazimiera : Reklama czy­li życzenia osobliwe : (cykl lekcji - edu­kacja medialna) // Język Polski w Gimnazjum. - 1999/ 2000, nr 3, s. 37-45

TYMSZAN Barbara : Prasa i czasopismo jako źródła różnorodnej wiedzy : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 12, s. 24

WALCZAK Beata : Jak powstaje dzieło filmowe? : (na przykładzie filmu Pan Tadeusz) : lekcja z edukacji medialnej dla uczniów gimnazjum // Poradnik Bibliotekarza. – 2002, nr 6, s. 29-31

WALCZAK Beata : Jestem członkiem wspólnoty samorządowej : konspekt bibliotecznej lekcji wiedzy obywatelskiej dla kl. I gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 10, s. 15

WALKIEWICZ Maria : Scenariusz za­jęć z edukacji czytelniczej i medial­nej oraz edukacji filozoficznej reali­zowany w pracowni komputerowej // Edukacja Medialna. – 2002, nr 2, s. 52-55

WALKIEWICZ Maria : Szukamy odpo­wiedzi na ważne pytania: konkurs czy­telniczy na podstawie książki „Świat Zo­fii” i lekcji języka polskiego o tematyce filozoficznej : zajęcia z edukacji medial­nej i filozoficznej realizowane w pra­cowni komputerowej w klasie III gimnazjum // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 6, s. 24-25

WAWRZYNIAK-DORABIAŁA Małgorzata : Encyklopedia multimedialna PWN : wykorzystanie na lekcjach w gimnazjum : [konspekt zajęć] // Biblioteka w Szkole. -2001, nr 1, s. 8-9

WÓJCICKA Elżbieta : Czytelniczo-medialna liga gimnazjalna (dla kl. I): [scenariusz zajęć] // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 10, s. 16-17
Wydawnictwa informacyjne w naszej bibliotece.

WÓJCICKA Elżbieta : Korzystamy z wydawnictw informacji bezpośredniej // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 4, s. 20-22

ZALEWSKA Barbara : Edukacja czytel­nicza : (propozycja metodyczna) // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 1, s. 45-52
Tematy: Poszukujemy informacji na te­mat życia i twórczości Juliusza Słowackie­go; Z czego korzystamy tworząc zestawie­nie bibliograficzne.

ZARZYCKA Aleksandra : Samodzielnie redagujemy „Gońca Rumskiego" : konspekt lekcji bibliotecznej w kl. I gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 10, s. 18

Konspekty zajęć - szkoła ponadgimnazjalna

ARASZCZUK Zofia : Superpamięć - poznajemy efektywne techniki zapamiętywania : konspekt lekcji z zakresu organizacji i techniki pracy umysłowej ucznia w szkole ponadpodstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 10, s. 21-23

BIS Monika : Edukacja czytelnicza w klasie I liceum technicznego : konspekt zajęć // Edukacja Medialna. - 1999, nr 2, s. 42-43
Temat : Katalogi biblioteczne jako informatory o zbiorach biblioteki.

BIS Monika : Scenariusze zajęć edukacji czytelniczej w klasie I liceum technicznego // Edukacja Medialna. - 2000, nr 1, s. 47-50
Temat : Rodzaje piśmiennictwa niebeletrystycznego i ich funkcje.

CHRAMĘGA Regina : Kraków w Internecie : lekcja biblioteczna: I klasa zasadniczej szkoły zawodowej // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 6, s. 26-2

CHRAMĘGA Regina, KULIK Beata : Jak czytamy? : lekcja biblioteczna dla I klasy technikum // Poradnik Bibliotekarza, - 2001, nr 2, s. 31-32

CIEPLICA Wiesław : Organizacja pracy umysłowej i samokształceniowej - konspekt zajęć // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 4, s. 27

GRANOSIK Jadwiga : Polskie parki narodowe : lekcja biblioteczna dla szkół ponadpodstawowych // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 12, s. 27-28

JARZĄBEK Gabriela : Wyszukiwanie informacji w systemie komputerowym MOL : lekcja biblioteczna dla klas U-IV liceum ogólnokształcącego i technikum // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 1, s. 27-29

KASPEREK Barbara : Praktyczne spo­rządzanie bibliografii załącznikowej do określonego tematu // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 12, s. 17
Konspekt lekcji dla liceum ogólnokształ­cącego.

KRAJEWSKA Maria : Biblioteki i ich zadania: konspekt lekcji bibliotecznej w kl. III liceum // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 3, s. 10

SADURA Grażyna : Katalogi kartkowe i komputerowe: które wybrać? : kon­spekt zajęć w klasie II liceum // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 2, s. 16

SZCZEPAŃSKA Ewa : Edukacja filmo­wa w praktyce szkolnej i nowych pro­gramach nauczania języka polskiego w szkołach kończących się maturą // Edukacja Medialna. – 2002, nr 4, s. 45-52

WTTEK Anna : Biblioteka szkolna i jej zbiory dotyczące patologii społecznej : [konspekt zajęć] // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 6, s. 18

ZELER Anna : Biblioteki w starożytności: konspekt lekcji bibliotecznej dla pierwszej klasy liceum // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 11, s. 12-13

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz,
Dagmara Grzywacz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 11.04.2003

 


© Biblioteka Pedagogiczna