Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

OCENA SZKOLNA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BLACK Paul [i in.] : Jak oceniać, aby uczyć? - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2006

CHODNICKI Jerzy [i in.] : Szkolny system oceniania : praktyczny poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli. - Warszawa : WSiP, 2000

DENEK Kazimierz : Ku dobrej edukacji. - Toruń; Leszno : Wydawnictwo WSH w Lesznie, 2005. - S. 189-212 : Ewaluacja uczniowskich postępów w nauce.

GRODZKA-BOROWSKA Aleksandra : Planowanie wynikowe procesu dydaktycznego. - Warszawa : WSiP, 2005

HUDAŃSKA Iwona : Szkolny system oceniania : wskazówki dla rad pedagogicznych. - Poznań : Oficyna Wydawnicza G&P, 2000

JASIŃSKA Beata, JÓŹWIK Iwona : Szkolny system oceniania. - Warszawa : Wydawnictwo JUKA, 2000

JAŚKIEWICZ Małgorzata [i in.] : Mierzenie jakości wybranych obszarów pracy szkoły : Szkolny Program Wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania. - Toruń : Wydawnictwo Bea - Bleja, 2001
Filia w Tomaszowie Maz.

JAŚKIEWICZ Małgorzata [i in.] : Mierzenie jakości wybranych obszarów pracy szkoły : Szkolny Program Wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Raport dotyczący funkcjonowania programu wychowawczego pt. "Drogowskazy życia" w latach 1999-2003, program naprawczy. - Toruń : Wydawnictwo BEA, 2001

KOSIŃSKA Ewa : Ocenianie w szkole : krótki poradnik psychologiczny. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2000

KOZŁOWSKA Anna : Pomiar dydaktyczny i ewaluacja w szkole : z teorii i praktyki. - Częstochowa : Wydawnictwo WSP, 2002
Filia w Radomsku

LISZKA Krystyna : Nauczycielskie kryteria oceniania uczniów. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001

ŁOŚ Jolanta [i in.] : Plan rozwoju szkoły oraz ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania : zagadnienia teoretyczne i praktyczne wraz z przykładowym planem rozwoju szkoły oraz ankietami ewaluacyjnymi wewnątrzszkolnego systemu oceniania. - Toruń : Wydawnictwo Bea - Bleja, 2001

MACBEATH John [i in.] : Czy nasza szkoła jest dobra?. - Warszawa : WSiP, 2003. - S. 117-185 : Samoocena.

MISIAREK Stefania : Wewnątrzszkolny system oceniania : poradnik lidera wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. - Poznań : Wydawnictwo ARKA, 2000

NIEMIERKO Bolesław : Między oceną szkolną a dydaktyką : bliżej dydaktyki. - Warszawa : WSiP, 2002

NIEMIERKO Bolesław : Ocenianie szkolne bez tajemnic. - Warszawa : WSiP, 2002

SAŁASIŃSKI Mirosław, BADZIUKIEWICZ Beata,: Vademecum pedagoga szkolnego. - Warszawa : WSiP, 2003. - S. 80-90 : Złe oceny.

SOŁTYS Danuta, SZMIGIEL Maria Krystyna : Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie diagnozy edukacyjnej. - Kraków : Wydawnictwo "Zamiast Korepetycji", 2000. - S. 7-10 : Psychologiczne i pedagogiczne aspekty oceniania; s. 11-16 : Ocena dydaktyczna i społeczno - wychowawcza.

STERNA Danuta : Ocenianie kształtujące w praktyce : z przykładami z kursu internetowego "Akademii Szkoły Uczącej się". - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2006

STRÓŻYŃSKI Klemens : Ocenianie szkolne dzisiaj : poradnik dla nauczycieli. - Warszawa : WSiP, 2003

SZALENIEC Henryk : Jak komunikować uczniom wyniki egzaminów. - Warszawa : WSiP, 2004

SZYMAŃSKI Mirosław : Kryzys i zmiana. Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. - S. 173-184 : Oceny szkolne dzieci z rodzin bezrobotnych.

WALCZAK Wojciech : Jak oceniać ucznia? : teoria i praktyka. - Łódź : Wydawnictwo "Galaktyka", 2001

WOJCIECHOWSKA Krystyna, KOWALIK Elżbieta : Szkolny system oceniania : oparty na pomiarze dydaktycznym. - Gdańsk : Wydawnictwo "Podkowa Bis", 2000

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CZAJKOWSKA Dorota, Grzelak Ewa : Ewaluacja procesu nauczania // Dyrektor Szkoły .-2001 nr 7/8 s. 20-22

CZARNECKI Marek : Ocenianie słowne i opisowe // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 4, s. 3-7

CZYŻAK Andrzej : Ocenianie - problem wciąż aktualny // Szkolne Wieści. - 2003, nr 4, s. 5-6

DENEK Kazimierz : Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć ucznia // Edukacja Medialna. - 2000, nr 1, s. 8-12

DOMAGAŁA-KRĘCIOCH Agnieszka : Powodzenia i niepowodzenia szkolne // Wychowawca. - 2003, nr 1, s. 5-7
Dotyczy m.in. oceny szkolnej.

FURGAŁ Sabina, SZAFRANIEC Marek : Dwa rodzaje oceniania szkolnego : ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne a jakość pracy szkoły : VIII Ogólnopolska Konferencja z cyklu: "Diagnostyka edukacyjna" - Katowice 2002 // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 12, s. 30-34

GAWIŃSKI Roman : Propozycja nauczycielskiego systemu oceniania // Przegląd Edukacyjny. - 2000, nr 1, s. 8-9

GRONEK Barbara : Wdzięk punktu // Polonistyka. - 2000, nr 10, s. 600-604
Dotyczy oceniania punktowego w liceum.

IGNAR-GOLINOWSKA Barbara, GAJEWSKA Małgorzata : Ocena tygodniowego rozkładu lekcji : z punktu widzenia wymogów higieny procesu nauczania // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 5, s. 24-26

JAKOWICKA Maria : Aby dodać skrzydeł // Życie Szkoły. - 2005, nr 3, s. 57-58
Dotyczy oceny szkolnej.

JANOWICZ Jerzy : Oceńmy ocenianie // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 6, s. 16-18

JAROS Zbigniew : Doświadczenia w ocenianiu punktowym // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 9, s. 38-41

JERUSZKA Urszula : Ocena efektów kształcenia zawodowego // Nowa Szkoła. - 2003 nr 1 s. 4-12

KALINOWSKA Maria : Refleksje o ocenianiu // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 12, s. 8-10

KLUGE Przemysław : Szkoła wobec oceniania // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 4, s. 31-33

KOCERKA Hanna : Liczenie punktów // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 7, s. 12, 13, 14
Dotyczy propozycji punktowego systemu oceniania z fizyki.

KOCUR-KOJDER Elżbieta : Nowoczesne ocenianie // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2001, nr 39, s. 4

KOPACZYŃSKA Iwona : Przeobrażenia oceniania szkolnego w kontekście wspierania rozwoju ucznia // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/2, s. 94-107

KOZAK Wioletta : Jak stworzyć przedmiotowy system oceniania i zaprojektować jego ewaluację? // Język Polski w Szkole - gimnazjum. - 2000/2001, nr 2, s. 65-77

KOZAK Wioletta, LATOCH-ZIELIŃSKA Małgorzata : Jak stworzyć przedmiotowy system oceniania i zaprojektować jego ewaluację? // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2000/2001, nr 1, s. 66-78

KOZAK Wioletta : Pułapki oceniania // Dyrektor Szkoły .- 2004 nr 4 s. 10-12

KUPIDURA Tomasz, OPARCIK Wojciech : Doświadczenia budowy wewnątrzszkolnych systemów oceniania // Pedagogika Pracy. - 2000, nr 37, s. 40-43

KWIATKOWSKA-RATAJCZAK Maria : Wzmacnianie pozytywne a "pomnażanie nauki" // Polonistyka. - 2000 nr 2 s. 98-102
Dotyczy oceny szkolnej.

LESZCZYNA Izabela : Tak - dla kryteriów ocen na poszczególne stopnie z przedmiotów // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 4, s. 36-37

M.Ś. : Ocena subiektywna : pomiar jakości pracy szkoły // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 10, s. 5

MĄCZYŃSKA-DILIS Agnieszka : Inaczej będziemy oceniać // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 38, s. 10

MICHALAK Anna, WROŃSKA Beata : System oceniania a nie regulamin oceniania // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 1, s. 19-22

MISIORNA Elżbieta : Ocenianie jako wspomaganie rozwoju // Życie Szkoły. - 2001, nr 4, s. 202-205

NIEMIERKO Bolesław : Nauczyciel jako egzaminator wewnętrzny // Nowa Szkoła. - 2002 nr 5 s. 9-15
Dotyczy oceny szkolnej.

NOWAK Marek Grzegorz : Ocenianie i wymagania zaliczeniowe // Edukacja dla Bezpieczeństwa . - 2004 nr 2 s. 10-13

NOWICKA Dorota : Ocena z klasą // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 3, s. 59

PAWELSKI Leszek : Ocenianie szkolne na co dzień // Nowa Szkoła. - 2000, nr 7, s. 22-25

POTOCKA Bożena [i in.] : Szanuj ucznia swego i oceniaj sprawiedliwie // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 3-12

ROSPOND Henryk : Wewnątrzszkolny system oceniania // Kwartalnik Edukacyjny. - 2000 [nr] 2 s. 65-72

SAŁASIŃSKI Mirosław : Oceniamy czy wystawiamy oceny // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 25, s. 1, 13

STERNA Danuta : Ocenianie kształtujące // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 38-41

STRÓŻYŃSKI Klemens : Monolog i dialog pedagogiczny // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 4, s. 10-14
Dotyczy m.in. oceny szkolnej.

STRÓŻYŃSKI Klemens : Ocenianie jako akt komunikacji // Polonistyka. - 2003, nr 4, s. 225-229

STRÓŻYŃSKI Klemens : Pedagogiczny sens oceniania. Cz. I-III // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 33-37; nr 5, s. 43-47; nr 6, s. 44-48

STRÓŻYŃSKI Klemens : Samoocena - kompetencja kluczowa // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 1, s. 33-36
Dotyczy oceny szkolnej.

STRÓŻYŃSKI Klemens : Wymagania a stopnie szkolne // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 3, s. 35-38

STRZEMIECZNY Jacek : Dlaczego ocenianie kształtujące? // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 5, s. 15-18

STUNDIS Leszek : Kto się boi jedynek // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2000, nr 3, s. 10

SZYLING Grażyna : Ocenianie za zamkniętymi drzwiami // Nowa Szkoła. - 2003 nr 1 s. 16-20

ŚWITKA Małgorzata : Wpływ zmiany skali ocen na zjawisko drugoroczności // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 1/2, s. 259-270

TALIK Maria : Funkcje oceny szkolnej // Dyrektor Szkoły .- 2003 nr 7/8 s. 23-25

TARASZKIEWICZ Małgorzata : Ocenianie : słownik pojęć praktyki szkolnej // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 20, s. 6

TARASZKIEWICZ Małgorzata : Z czego składa się ocena // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 6, s. 17

TOMIŃSKA Elżbieta : Ocenianie wspierające : wdrażanie do samooceny (studium przypadku) // Forum Humanistów. - 2001, nr 4, s. 58-60

WAŃSKA Ewa : Kłopoty z ocenianiem // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s. 17-18

WĘGLOWICZ Bożena : Moje refleksje na temat kryteriów ocen i w ogóle oceniania w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s. 13-14

WIDZ Piotr : Polubić formalizm // Dyrektor Szkoły. - 2003 nr 1 s. 16-18
Dotyczy systemów oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

WITEK Eugeniusz : Ocenianie punktowe // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 1, s. 41-43

WLAZŁO Stefan : Nie - dla kryteriów ocen na poszczególne stopnie z przedmiotów // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 1, s. 15-18

WLAZŁO Stefan : Raz jeszcze nie dla kryteriów ocen na poszczególne stopnie // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 11, s. 30-31

ZAJDEL Krzysztof : Aspekty oceny szkolnej // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 12, s. 37-39

ZAJDEL Krzysztof : Ocenianie - dylematy i wątpliwości // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s. 14-16

ZAKRZEWSKA Elżbieta : Droga przez punkty, czyli o ocenianiu w zreformowanej szkole // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s. 19-20

ZMYSŁOWSKA Marzena : Przez samoocenę do partnerstwa // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 1, s. 26-32
Dotyczy oceny szkolnej.

ŻOŁYŃSKI Stanisław : Ocena tradycyjna czy opisowa // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 5, s. 16

ŻYTKO Małgorzata : Problemy oceniania szkolnego // Psychologia Wychowawcza. - 2000 nr 2/3 s. 150-156

Zobacz taże zestawienia:

Efektywność kształcenia

Ewaluacja w edukacji

Kontrola i ocena wiadomości i umiejętności uczniów - biologia, chemia, geografia

Kontrola i ocena wiadomości i umiejętności uczniów - język polski

Kontrola i ocena wiadomości i umiejętności uczniów - matematyka, fizyka

Kontrola i ocena wiadomości i umiejętności uczniów - przysposobienie obronne, wychowanie fizyczne

Kontrola i ocena wiadomości i umiejętności uczniów - wiedza o społeczeństwie, historia, sztuka, języki obce, katecheza

Kontrola i ocena wiadomości i umiejętności uczniów- nauczanie początkowe

Kontrola i ocena wiadomości i umiejętności uczniów - zagadnienia ogólne

Ocena pracy nauczyciela

Ocena z zachowania

 

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 05.11.2007


© Biblioteka Pedagogiczna