Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2007

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców i wychowawców / [red. Małgorzata Żywicka]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

BRAGDON Allen D., GAMON Dawid : Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, déja vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja. - Wyd. 1 w jęz. pol.. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006

CHRZANOWSKA Beata ŚWIĘCICKA Justyna : Oswoić ADHD : przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. - Warszawa : Difin, 2006
Filia w Bełchatowie; Filia w Radomsku

CHRZANOWSKA Beata, ŚWIĘCICKA Justyna : Oswoić ADHD : przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. - Wyd. popr.. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2006
Filia w Tomaszowie

DĄBROWSKA Małgorzata, ROZESŁANIEC Małgorzata : Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004

DIAGNOZA i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / red. Marzena Klaczak, Piotr Majewicz. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006

ELLIOTT Julian, PLACE Maurice : Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów. - Warszawa : WSiP, cop. 2000. - S. 64-82 : Zaburzenia uwagi i nadmierna aktywność ruchowa

GELDARD Kathryn, GELDARD David : Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi : przewodnik dla psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych. - Wyd. 1 w jęz. pol.. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005

HALLOWELL Edward M., RATEY John : W świecie ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych. - Poznań : Media Rodzina, 2004

HEININGER Janet E., WEISS Sharon K. : Od chaosu do spokoju : jak wychowywać dzieci z ADHD i innymi zaburzeniami zachowania. - Poznań : Media Rodzina, 2005

KENDALL Philip C. : Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. - S. 79-98 : Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

LIPOWSKA Małgorzata : Nadpobudliwość w oczach nauczycieli - temperament czy zaburzenie // W: Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie / pod red. Bogdana Wojciszke i Mieczysława Plopy. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2003. - S. 405-421

MIHILEWICZ Stanisława : Nadpobudliwość psychoruchowa // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005. - S. 55-64
Filia w Bełchatowie; Filia w Radomsku

MISIAK Agnieszka, KOSSAKOWSKA-PETRYCKA Karolina : Mam nadpobudliwe dziecko... i co dalej? : praktyczny poradnik dla rodziców i nauczycieli . - Warszawa : WSiP, 2006
Filia w Tomaszowie Maz.

MOSETTER Kurt, MOSETTER Reiner : Nowa metoda leczenia ADHD : odstresowanie ciała : gimnastyka terapeutyczna dla dzieci i dorosłych . - Łódź : Wydawnictwo Feeria, 2006

MUNDEN Alison, ARCELUS Jon : ADHD nadpobudliwość ruchowa : poradnik dla rodziców, nauczycieli, lekarzy i terapeutów. - Warszawa : Dom Wydaw. Bellona, 2006

NEUHAUS Cordula : Dziecko nadpobudliwe : jak zrozumieć objawy i znaleźć odpowiednie rozwiązanie / konsultacja naukowa Tadeusz Gałkowski. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2005

NEUROPSYCHOLOGIA kliniczna dziecka : wybrane zagadnienia / red. nauk. Aneta R. Borkowska, Łucja Domańska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

KUBIAK Hanna : Koncepcje nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci jako źródło celów i metod terapeutycznych w pracy z dziećmi nadpobudliwymi // W: Od systemu terapeutycznego do interwencji / red. nauk. Łukasz Kaczmarek, Anna Słysz, Emilia Soroko. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. - S. 125-149

O'REGAN Fintan J. : ADHD. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2005

OPOLSKA Teresa, POTEMPSKA Elżbieta : Dziecko nadpobudliwe : program korekcji zachowań. - Wyd. 3 popr.. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2004

OPOWIEŚCI terapeutów : [autyzm, uszkodzenia organiczne, choroba sieroca, nadruchliwość, hipochondria, mutyzm, zespół Downa, problem ojca ] / komentuje Hanna Olechnowicz. - Warszawa : WSiP, 1997

PAWLAK Piotr : Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005

PENTECOST David : Wychować dziecko z ADD i ADHD : praktyczne strategie opanowania trudnych zachowań dzieci z ADD i ADHD / konsultacja merytoryczna Beata Joanna Kozielec. - Warszawa : FRASZKA EDUKACYJNA, 2005

PFIFFNER Linda J. : Wszystko o ADHD : kompleksowy, praktyczny przewodnik dla nauczycieli. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, [2004?]

PORTMANN Rosemarie : ADHD nadpobudliwość psychoruchowa : istota zagadnienia. - Kielce : Wydaw. "JEDNOŚĆ", cop. 2006

PFIFFNER Linda J. : Wszystko o ADHD : kompleksowy, praktyczny przewodnik dla nauczycieli. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, [2004?]

PORTMANN Rosemarie : ADHD nadpobudliwość psychoruchowa : istota zagadnienia. - Kielce : Wydaw. "JEDNOŚĆ", cop. 2006

RUMIANOWSKA Olimpia : Wpływ zajęć muzykoterapeutycznych na łagodzenie napięć u dzieci nadpobudliwych psychoruchowo // W: Sztuka w życiu i edukacji osób niepełnosprawnych : wybrane zagadnienia / red. Ewelina Jutrzyna. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003. - S. 203-211

SPOHRER Kate E. : Pomóż dziecku z ... ADHD. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2006
Filia w Radomsku

TERAPIA pedagogiczna : scenariusze zajęć / red. Violetta Florkiewicz. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, cop. 2003

TOMASZEK Bożena : Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu? : scenariusze zajęć z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo (ADHD). - Kraków : Rubikon, 2005
Filia w Tomaszowie Maz.

WIĄCEK Renata : Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym - program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2004

WOLF-WEDIGO Wolfram : Nadpobudliwe i niespokojne dzieci w przedszkolu : poradnik dla wychowawców i rodziców. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2002
Filia w Radomsku; Filia w Bełchatowie

ZARĘBA Alicja, SOLIŃSKA Iwona : Nadpobudliwość psychoruchowa // W: Terapia Pedagogiczna T. 1 Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005. - S. 101-103

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

ADHD - jak budować system wsparcia / oprac. Magda Wójcik // Remedium. - 2006, nr 11, dod. s. 20
Farmakoterapia, problemy z refundacją leków. ADHD - interwencje w mediach, fragment artykułu dotyczącego określonego przypadku ADHD.  

ANIELSKA Agnieszka : O nadpobudliwości psychoruchowej // Życie Szkoły. - 2005, nr 4, s. 58[250]-60[252]
Jak rozpoznać dziecko ADHD. Jak postępować z dzieckiem z ADHD i jak rozmawiać.  

BIEGAJCZYK Beata : Można pracować z dzieckiem z ADHD // Nowa Szkoła. - 2005, nr 7, s. 45-48
Praca z dzieckiem z ADHD w szkole.  

BORUCKA Hanna : Dziecko nadpobudliwe, czy chore na ADHD // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 1, s. 5-6  

CHOROŚ Dorota : Dzieci, którym trudno się uczyć (ADHD) // Lider. - 2005, nr 10, s. 13-14
Brak koncentracji, nadpobudliwość ruchowa.  

CHRZANOWSKA Beata, ŚWIĘCICKA Justyna : Oswoić ADHD! // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 52-57
Nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia koncentracji uwagi dzieci.  

CYRKLAFF Magdalena : Minimalizowanie problemów w nauce u dzieci z ADHD : propozycje do wykorzystania w szkole, bibliotece i w domu // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 1, s. 3-5
Wskazówki dla nauczycieli oraz rodziców dotyczące postępowania z dziećmi cierpiącymi na nadpobudliwość psychoruchową.

CZAPIEWSKA Barbara : Dziecko z zespołem ADHD w otoczeniu edukacyjnym. [Cz. 1] // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, [nr] 7/8, s. 37-39
ADHD jako jednostka chorobowa, objawy choroby. Metody pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową w domu i szkole.  

CZAPIEWSKA Barbara : Formy pracy z dzieckiem dotkniętym ADHD w praktyce bibliotekarza szkolnego. [Cz. 2] // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, [nr] 9, s. 37-38  

DĄBROWSKA Joanna, KWIATKOWSKA Ewa : Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 7/8, dod. s. VII-VIII  

FITA-CZUCHNOWSKA Marta : Nakręceni rządzą // Wprost. - 2007, nr 27, s. 56-62
Ludzie z ADHD (zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytem uwagi).  

GORCZYCA Robert : Czym ADHD nie jest? // Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 4-6
Definicja ADHD i omówienie zjawiska.  

GORCZYCA Robert : Rafał i inni : praca z dzieckiem z ADHD // Niebieska Linia. - 2005, nr 3, s. 25-26
Działanie grupy terapeutycznej dla dzieci, które doświadczyły przemocy w rodzinie i były jej świadkami.  

GRABOWSKA Maria, TOMASZEK Bożena, WROTNA Beata : Dać szansę // Remedium. - 2004, nr 6, s. 20-21
Praca z dzieckiem z zespołem ADHD.  

HANĆ Tomasz : Biologiczne podłoże ADHD // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 56-57
Biologiczne tło zaburzeń, historia badań nad organicznym i fizjologicznym podłożem ADHD, sposoby interpretacji najważniejszych wyników.  

HANĆ Tomasz : Czego boi się dziecko nadpobudliwe? // Remedium. - 2006, nr 4, s. 30-31
Emocjonalna sfera dzieci z ADHD. Wrażliwość na czynniki stresogenne, Niskie poczucie jakości życia oraz zaniżona samoocena dzieci z ADHD.  

HANĆ Tomasz : Dzieci z ADHD w młodszym wieku szkolnym // Remedium. - 2006, nr 10, s. 28-29  

HANĆ Tomasz : Kręte ścieżki rozwoju tożsamości // Remedium. - 2007, nr 1, s. 30-31
Problemy adaptacyjne nastolatków z ADHD.  

HANĆ Tomasz : To nie sprawa złego charakteru // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 58-62
ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej dzieci.  

HANĆ Tomasz : Wróżenie z etykiety diagnostycznej // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 58-59
Zasady działania mechanizmów utrwalania się tożsamości negatywnej nastolatków z ADHD.  

HEBEL Małgorzata : Zespół nadpobudliwości psychoruchowej // Życie Szkoły. - 2005 , nr 10 , s. 16-20  

JAK skutecznie pracować z dziećmi z ADHD ? Cz. 2 / oprac. Mira Prajsner // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 25-28
Druga część dyskusji poświęcona sytuacji szkolnej dziecka z ADHD oraz interwencjom podejmowanym wobec takich dzieci przez wymiar sprawiedliwości. Jest to dyskusja, która odbyła się w ramach I Kongresu Instytucji Działających na rzecz Dziecii z ADHD 18 września 2006 r. na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.  

JAK skutecznie pracować z dziećmi z ADHD ? Cz. 1 / oprac. Mira Prajsner // Remedium. - 2007, nr 1, dod. s. 13-15  

KOWALIK-OLUBIŃSKA Małgorzata : Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci : problemy diagnozy // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 7/8, s. 27-30
Zespół ADHD - diagnozowanie.  

KOWALIK Piotr : Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci w młodszym wieku szkolnym //Nauczyciel i Szkoła. - 2005 nr 1-2, s.9-24  

KUNERT Joanna : Nowe podejście w wychowaniu dzieci z ADHD // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 3, s. 210-215
Poglądy niemieckiej terapeutki Iriny Prekop.  

LELITO Ilona : Nie przegapić Einsteina ! // Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 3-4
Omówienie zjawiska ADHD.  

LELITO Ilona : Urodzeni buntownicy w szkole // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 9, s. 15-16
Omówienie ADHD - zespołu nadpobudliwości psychoruchowej.  

LELITO Ilona : Urodzeni buntownicy // Niebieska Linia. - 2005, nr 3, s. 21-22
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD).  

LELITO Ilona : Urodzeni buntownicy w szkole // Niebieska Linia. - 2005, nr 4, s. 9-10
Trudności z jakimi dzieci nadpobudliwe (z ADHD) spotykają się w szkole.  

LESKOWSKA Monika : Indywidualny plan edukacyjny // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 19-23
Metody pracy z dziećmi, z zespołem ADHD (nadpobudliwość psychoruchowa).  

ŁYSEK Jan : Dzieci z symptomem ADHD // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/2, s. [108]-117  

MACIEJEWSKI Gabriel : Chore dzieci mówią "hau" / // Charaktery. - 2006, nr 10, s. 68-70
Dogoterapia, metoda wspomagająca leczenie dziecka z ADHD, autyzmem, porażeniem mózgowym - informacje ogólne.  

MACIEJEWSKI Gabriel : W dżungli wrażeń // Charaktery. - 2006, nr 8, s. 66-68
Dziecko z ADHD - diagnoza, terapia.    

MIĘGOĆ Małgorzata : Zabawa w pracy z dziećmi z trudnościami w rozwoju // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 49-53
Rola zabawy w terapii dzieci z dysleksją i ADHD.  

MIŁKOWSKA Monika : Dziecko z zespołem ADHD - dylemat zreformowanej szkoły i rodziców // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 46-48  

NOWAK Małgorzata : Swawolny Dyzio czy dziecko z ADHD? // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 25-28
Praca z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo. Przyczyny nadpobudliwości, objawy, zaburzenia współwystępujące, skutki nadpobudliwości, zasady postępowania w klasie.  

OLENDER Elżbieta : Choroba nieznośnych dzieci // Polityka. - 2005, nr 44, s. 78-79
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentacji - ADHD.  

PLIETH-KALINOWSKA Izabela : Och, Karolu... // Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci. - 2004, nr 1, s. 8-10
Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD).   POŁEĆ Bożena : Jak pracowałam z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo // Życie Szkoły. - 2006 , nr 1 , s. 35-39  

PRAJSNER Mira : Profilaktyka www sieci : debata : diagnozowanie ADHD // Remedium. - 2005, nr 2, dod. s. VI-VII  

RÓŻAŃSKA Katarzyna : W jaki sposób rodzice mogą wpływać na rozwój dzieci z ADHD? // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 4, s. 44-48  

SMYKAJ Joanna : Jak rozpoznać ADHD u dziecka? // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 14-18
Dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeniami koncentracji uwagi.  

SZPERLICH Ewa, LEHMAN Maria : Jaś nie do wytrzymania! // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 99-102
Jak traktować dziecko z nadpobudliwością psychoruchową ADHD.  

TURBIARZ Iwona : Droga do diagnozy ADHD // Remedium. - 2004, nr 12, s. 20-21  

TURBIARZ Iwona : Droga do diagnozy ADHD. Cz. 2 // Remedium. - 2005, nr 2, s. 18-19
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci. Diagnoza zjawiska.  

TURBIARZ Iwona : Dziecko nadpobudliwe w szkole // Remedium. - 2004, nr 9, s. 22-23
Sytuacja dziecka z ADHD w szkole. Nadpobudliwość psychoruchowa.  

TURBIARZ Iwona : Dziecko z zespołem ADHD w szkole // Remedium. - 2005, nr 10, s. 22-23  

TURBIARZ Iwona : Metody nauczania dzieci z zespołem ADHD // Remedium. - 2006, nr 1, s. 30-31
Strategie i techniki stosowane w nauczaniu nadpobudliwych dzieci.  

TURBIARZ Iwona : Pozytywne motywowanie jako metoda pracy z dziećmi z zespołem ADHD // Remedium. -2006, nr 6, s. 10-11
Znaczenie i rola pochwały, jak chwalić dzieci nadpobudliwe.  

TURBIARZ Iwona : Psychoedukacja rodziców // Remedium. - 2005, nr 6, s. 20-21
Praca psychoedukacyjna z rodzicami dzieci dotkniętych ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej).  

TURBIARZ Iwona : Rola specjalistów w diagnozowaniu dzieci z zespołem ADHD // Remedium. - 2005, nr 4, s. 20-21  

WAL Iwona : O Programie Wspierającym Karierę Edukacyjną Młodzieży w Publicznym Gimnazjum nr 7 w Wałbrzychu // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. 38-40
Program skierowany jest do tych uczniów, którzy przejawiają specyficzne problemy w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia, ADHD), mają trudności w opanowaniu wiedzy i umiejętności z określonego przedmiotu, nie potrafią wytworzyć i utrzymać właściwych relacji z rówieśnikami. Szczególna rola wychowawcy klasy.  

WERBIŃSKA Dorota : Nauczanie języka obcego dzieci z zespołem ADHD // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 6, s. 60-64
Podstawowe informacje i wskazówki dla nauczycieli języków obcych dotyczące postępowania z dziećmi z ADHD.  

WIKŁACZ Joanna : Dziecko z zespołem ADHD w szkole : rozpoznanie problemu przez nauczycieli // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 1/2, s. [168]-180
Nadpobudliwość psychoruchowa jako zaburzenia neurorozwojowe. Definicja pojęcia "nadpobudliwość". Diagnozowanie.  

WÓJCIK Magda : Organizacje działające na rzecz osób z zespołem ADHD // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 60-61
Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z zespołem ADHD i ich rodzin.  

WÓJCIK Magda : ADHD - Świat to za mało // Remedium. - 2006, nr 6, dod. s. 20  

WYSZYŃSKA Violetta : Dzieci trudne do kochania // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 22, s. 13
Wskazówki dla rodziców i nauczycieli jak postępować z dzieckiem z ADHD. 

 

Zobacz także zestawienia:

Nadpobudliwość psychoruchowa

Trudności wychowawcze

Praca z uczniem słabym i trudnym

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 05.11.2007


© Biblioteka Pedagogiczna