Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

TERAPIA GESTALT
Zestawienie bibliograficzne w wyborze  

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

ALEKSANDROWICZ Jerzy : Psychoterapia :podręcznik dla studentów, lekarzy i psychologów. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2000. - S. 108-110 : Gestalt

COREY Gerald : Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. - Poznań : Zysk i S-ka Wydaw., cop 2005
Filia w Bełchatowie

DRAT-RUSZCZAK Krystyna : Psychoterapia Gestalt // W: Podręcznik pomagania : podstawy pomocy psychologicznej : szkoły i kierunki psychoterapii / red. Krystyna Drat-Ruszczak, Ewa Drążkowska-Zielińska. - Warszawa : Academia", 2005. - S. 118-119

JAKUBOWSKA Urszula : Psychoterapia Gestalt // W: Psychoterapia : szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy : praca zbiorowa / pod red. Lidii Grzesiuk. - Wyd. 4, dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - S. 53-57

JAMES Muriel, JONGEWARD Dorothy : Narodzić się, by wygrać : analiza transakcyjna na co dzień. - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 1994

NOWE zjawiska w psychoterapii / pod red. Marii Lis-Turlejskiej. - Warszawa : Jacek Santorski & Co, 1991

PROCHASKA James O., NORCROSS John C. : Systemy psychoterapeutyczne : analiza transteoretyczna. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2006. - S. 185-223 : Terapia Gestalt i terapie oparte na doświadczaniu
Filia w Tomaszowie Maz.

REBER Arthur S. : Słownik psychologii. - Wyd. 2. - Warszawa : "Scholar", 2002. - S. 228 : Gestalt terapia

SŁOWNIK psychologii / red. Jerzy Siuta. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2005. - S. 286 : Terapia Gestalt

STROJNOWSKI Jerzy : Psychoterapia : przewodnik dla osób, które chcą się odnaleźć oraz dla ich terapeutów. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Wrocław : "Arboretum", [1998]. - S. 62-64 : Psychoterapia "gestalt"

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BAALEM Daan van : Chcę czystego Gestaltu / rozm. przepr. Tomasz Rebeta // Gestalt. - 2004, nr 1, s. 18-20
Rozmowa z holenderskim psychoterapeutą Gestaltu Daanem van Baalenem, która odbyła się po zakończeniu warsztatu terapeutycznego w marcu 2005 r.  

BAALEN Dann van : Diagnoza w Gestalcie //Gestalt. - 2004, nr 1, s. 3-18  

BURLEY Todd : Teoria osobowości oparta na fenomenologii //Gestalt. - 2003, nr 1, s. 3-11  

CZECH Małgorzata : Eksperyment w terapii Gestalt // Gestalt. - 2004, nr 1, s. 53-60
Formy, metody i techniki eksperymentu gestaltowskiego. Doświadczanie Tu i Teraz jako jeden z podstawowych sposobów pracy w terapii Gestalt  

HELLINGER Bert : Psychoterapia jest pomocą w życiu / rozm. przepr. Tomasz Rebeta // Gestalt. - 2004, nr 1, s. 48-52
Rozmowa z psychologiem, duchownym i psychoterapeutą Bertem Hellingerem, dotycząca m. in. znaczenia terapii Gestalt i roli terapeutów.  

JACKOWSKA Ewa : Z doświadczeń w prowadzeniu psychoterapii grupowej na młodzieżowym oddziale psychiatrycznym. - Bibliogr. // Psychoterapia. - 1996, nr 1, s. 31-38  

KETTELER Klaudia : Malowanie Gestalt // Gestalt. - 2000, nr 1, s. 8-12
Technika malarska w grupach terapeutycznych i szkoleniowych.  

KLIMA Ewa : Jak rozumiesz proces pomagania? // Gestalt. - 2002, nr 1, s. 37-40  

MATYJA Anna : Metody i techniki stosowane w socjoterapii. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 3/4, s. 22-25
Techniki i metody oddziaływania psychokorekcyjnego : dialog terapetyczny, arteterapia, psychodrama dziecięca, rysunek terapetyczny, terapia gestalt, terapia zabawą, trening interpersonalny.  

OAKLANDEM Vilet : Terapia Gestalt a dzieci // Gestalt. - 2000, nr 3/4, s. 7-12  

PIERZCHAŁA Jacek : Terapia Gestalt // Gestalt. - 1999, nr 1, s. 11-15  

REPLIN Aleksandra : "Od poczucia winy do odpowiedzialności" : pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt w pracy z klientem uzależnionym // Gestalt. - 2004, nr 1, s. 61-65

ROBINE Jean-Marie : Teoria i praktyka grupy : teoria i praktyka terapii Gestalt // Gestalt. - 1999, nr 2, s. 27-31  

SŁOWNIK terminów terapii Gestalt // Gestalt. - 2002, Numer specjalny Grudzień, s. 1-10   TRZCIŃSKI Tomasz : Gestalt w Esalen - 35 lat później // Gestalt. - 2003, nr 1, s. 13-16
Psychoterapia Gestalt w ujęciu terapeutów z Los Angeles.  

WĘGLORZ-MAKUCH Katarzyna : Jesteś całością tu i teraz, czyli terapia Gestalt // Charaktery. - 2005, nr 11, s. 30-31  

WIERCIGROCH Elżbieta : Przepływ emocjonalny (uskrzydlenie) a gestalt. - Bibliogr. // Gestalt. -2000, nr 2, s. 9-11  

ŻŁOBICKI Wiktor : Gestalt a pedagogika : uczyć się - to znaczy żyć// Gestalt. - 2002, nr 2, s. 13-17  

ŻŁOBICKI Wiktor : Gestalt a pedagogika. Cz. 2, Od terapii Gestalt ku koncepcji pedagogiki Gestalt // Gestalt. - 2002, nr 1, s.14-16

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 05.11.2007


© Biblioteka Pedagogiczna