Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

SPOŁECZNA ROLA BABCI I DZIADKA W RODZINIE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

GAJEWSKA Grażyna : Pedagogika opiekuńcza : elementy metodyki. - Zielona Góra : PEKW "Gaja", 2006. - S. 88-91: Rola dziadków w opiece nad dzieckiem

GÓRNICKA-ZDZIECH Izabela : Mama ma etat w domu : dlaczego warto nie iść do pracy. - Warszawa : Wydaw. Studio EMKA, 2006. - S. 59-65: Dziadek i babcia - nasi sprzymierzeńcy

KUKOŁOWICZ Teresa : Wartości wnoszone do rodziny przez dziadków // W: Rodzina : źródło życia i szkoła miłości / red. Dorota Kornas-Biela. - Lublin : TN KUL, 2001

SENDYK Marzena : Osoby starsze w roli dziadków // W: Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 151-159

TOKAJ Astrid : Babcia i dziadek w życiu dziecka // W: Dziecko : edukacyjne i pomocowe oferty małych ojczyzn : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Frąckowiaka. - Poznań. - Wągrowiec : Polskie Towarzystwo Pedagogiczne : "Garmond", 2005. - S. 147-154

ZAWADZKA Anna : Oddziaływanie dziadków na wypoczynek wnuków. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1999

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANDRZEJEWSKA Jolanta : Spotkania dzieci i seniorów // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 59, nr 4 (2006), s. 5-8

BIELA Agnieszka : Rola babci i dziadka w opinii młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 6, s. 38-39

BRZEZIŃSKA Anna, APPELT Karolina : Dziadkowie dobrzy na wszystko // Charaktery. - 2006, nr 1, s. 31-33
Rola babci i dziadka w wychowaniu wnuków.

CHMIELEWSKA Marzena : Rola dziadków w procesie socjalizacji. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 7/8, s. 17-19

FALKOWSKA Justyna : Do czego potrzebni są dziadkowie // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 5, s. 46-48

IZDEBSKA Jadwiga : Dom rodzinny w świadomości trzech pokoleń rodziny // Pedagogika Społeczna. - 2003, nr 3, s. 65-79
Rodzina wielopokoleniowa.

JASTRZĘBSKI Jerzy : Teraźniejszość starszego pokolenia jako problem młodzieży . - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2000, numer specjalny, s. 19-28
Relacje między starszym i młodszym pokoleniem.

KOWALCZYK Danuta : Opieka nad wnukami jako forma aktywności rodzinnej generacji III wieku. - Bibliogr // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 3, s. 41-48

KULIK Maria : Motyw dziadka w literaturze dla dzieci // Guliwer. - 2004, nr 3, s. 21-24

KUŚ Ewa : Rodzice rodziców // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 1, s. 30-32
Relacja dorosłe dzieci - matka, wnuki - babcia.

MAŁECKA Barbara : Więzi uczuciowe między dziadkami i wnukami. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1993, nr 10; dodatek: "Przysposobienie do życia w rodzinie i społeczeństwie" s. (167)-(168)

MAŁECKA Barbara : Dziadkowie w rodzinie // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 10, s. 14-16
Stosunki między dziadkami a wnukami. Wzmacnianie więzi między pokoleniami.

MARCHOW Marta : Dziadkowie. - Bibliogr. // Remedium. - 2005, nr 2, s. 4-5

MOSAKOWSKA Renata : Zaproś dziadków do przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 10, s. 620-623

PEPOL Lidia : Olsztyńscy uczniowie o swoich dziadkach // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 9, s. 52-53
Na podstawie badań.

PIELKOWA Józefa Anna : Nowe podejście do starszego pokolenia // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 3, s. [8]-12
Charakterystyka starości oraz stosunku współczesnej rodziny polskiej do seniorów.

PIETKIEWICZ Barbara : Babcia anioł, dziadek stróż // Polityka. - 2002, nr 3, s. 3-8
Współczesna babcia, współczesny dziadek.

PIETKIEWICZ Barbara : Saga dla wnuka // Polityka. - 2004, nr 4, s. 74-[77]
Relacje wnuków z dziadkami.

SZUKALSKI Piotr : Dziadkowie, wnuki i pradziadkowie : szkic demograficzny // Problemy Rodziny. - 2001, nr 3, s. 18-[24]
Omówienie badań.

SZUKALSKI Piotr : Dziadkowie, wnuki i pradziadkowie : szkic demograficzny // Problemy Rodziny. -2001, nr 3, s. 18-24
Podstawowym celem niniejszego tekstu jest przedstawienie rozproszonych w literaturze przedmiotu danych odnośnie ilościowego aspektu przemian demograficznych prowadzących do powszechnej koegzystencji przedstawicieli kilku generacji danej rodziny, a mianowicie danych odnośnie dożywania do momentu stawania się dziadkiem i pradziadkiem.

SZUKALSKI Piotr : Wewnątrzrodzinne przepływy międzypokoleniowe jako kategoria analityczna : przegląd badań prowadzonych w krajach rozwiniętych. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2002, nr 8, s. 16-20
Analiza dokonana przez ekonomistów i badaczy zagadnień polityki społecznej.

ŚLIWERSKI B. : "Trzecia siła" edukacyjnych rewolucji // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 6, s. 27-30
Rola dziadków i babć w edukacji dzieci - partnerskie interakcje, autentyzm przyjaźni, równości i dialogu.

TYSZKOWA Maria : Społeczne role dziadków i babć w rodzinie // Problemy Rodziny. - 1991, nr 1, s. 11-20

WRZESIEŃ Witold : Rodzina jako sposób bycia dwóch pokoleń w świecie życia codziennego. - Bibliogr. // Roczniki Socjologii Rodziny. - T. 13 (2001), s. [71]-80

ZAWADZKA Anna : Oddziaływanie dziadków na wypoczynek wnuków. - Wrocław, 1999. - Rec: Irena Lepalczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 9, s. 45-46

ZAWADZKA Anna : Rozmowy dziadków z wnukami jako forma wypoczynku // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 10, dod. "Przygotowanie do Życia" s. (11)-(14)

ZAWADZKA Anna : Wypoczynek fizyczny seniorów wspólnie zamieszkałych z rodziną. - Bibliogr. // Kultura i Edukacja. - 2000, nr 1/2, s. 132-137

 

Zobacz także zestawienia bibliograficzne:

Rodzina - znaczenie i funkcje

Rozwój społeczny dzieci

Konflikty międzypokoleniowe

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 30.10.2007


© Biblioteka Pedagogiczna