Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

INTERNET JAKO NARZĘDZIE EDUKACYJNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2007

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BEDNAREK Józef : Multimedia w kształceniu. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

BOGACZ Mirosława : VADEMECUM skomputeryzowanego nauczyciela bibliotekarza. - Warszawa : Agencja "Sukurs", 2005

CZŁOWIEK w dżungli współczesności / [Autorzy Anna Dyląg [et al.]; Oprac. i redakcja Justyna Rybakiewicz]. - Bielsko-Biała : PPU "PARK", 2004
(Pozycja dostępna w Filii BPP w Radomsku oraz Tomaszowie Maz. lub w ramach usługi wypożyczeń międzybibliotecznych)

DIALOG a nowe media / red. Małgorzata Kita, Jan Grzenia. - Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2004

GOGOŁEK Włodzimierz : Technologie informacyjne mediów / Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, 2005
(Pozycja dostępna w Filii BPP w Radomsku lub w ramach usługi wypożyczeń międzybibliotecznych)

GRZENIA Jan : Komunikacja językowa w Internecie. - Wyd. 1, dodr.1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

MEDIA, kultura popularna, edukacja / red. Witold Jakubowski. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005

NOWEL Ewa : Cywilizacja mediów - reklama, internet, prezentacja : scenariusze zajęć. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, cop. 2004

NOWEL Ewa : Cywilizacja mediów - reklama, internet, prezentacja : zeszyt ćwiczeń. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, cop. 2004

OLSZAŃSKI Leszek : Dziennikarstwo internetowe. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006

PEDAGOGIKA @ środki informatyczne i media / red. Maciej Tanaś; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. - Warszawa ; Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2004

SPOŁECZEŃSTWO informacyjne : istota, rozwój, wyzwania / [red. nauk. Marta Witkowska, Kamila Cholawo-Sosnowska]. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006

WALLACE Patricia : Psychologia Internetu / przeł. Tomasz Hornowski. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Dom Wydawniczy "Rebis", 2005

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ABLEWICZ Jerzy : ABLEWICZ Jerzy : Język sieci. [Cz. 1]. - (Słownik usera ; [cz. 1]) // Język Polski w Gimnazjum. - R. 6, nr 1 (2004/2005), s. 85-89
Przedstawienie podstawowych pojęć związanych z Internetem, mających przybliżyć nomenkulaturę sieciową.

ABLEWICZ Jerzy : Fenomen sieci // Język Polski w Gimnazjum. - R. 5, nr 1 (2003/2004), s. 46-54
Przedstawienie podstawowych pojęć dotyczących Internetu oraz funkcji informacyjnej, edukacyjnej i medialnej Internetu.

ABLEWICZ Jerzy : Fenomen sieci // Język Polski w Liceum. - R. 18, nr 1 (2003/2004), s. 49-59
Wprowadzenie do użytkowania Internetu, przedstawienie pojęć związanych z Internetem oraz jego funkcji informacyjnej, medialnej i edukacyjnej.

ABLEWICZ Jerzy : Interakcyjna lektura // Język Polski w Gimnazjum. - R. 5, nr 4 (2003/2004), s. 71-77
Charakterystyka hipertekstu i remediacji.

ABLEWICZ Jerzy : Interakcyjna lektura // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 5, nr 4 (2003/2004), s. 88-93
Charakterystyka hipertekstu.

ABLEWICZ Jerzy : Język sieci. [Cz. 1]. - (Słownik usera ; [cz. 1]) // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 6, nr 1 (2004/2005), s. 98-102
Słownik zawierający podstawowe pojęcia związane z Internetem.

ABLEWICZ Jerzy : Język sieci. [Cz. 2]. - (Słownik usera ; [cz. 1]) // Język Polski w Liceum. - R. 19, nr 2 (2004/2005), s. 73-77
Słownik zawierający podstawowe terminy związane z Internetem.

ABLEWICZ Jerzy : Język sieci. [Cz. 2]. - (Słownik usera ; [cz. 1]) // Język Polski w Gimnazjum. - R. 6, nr 2 (2004/2005), s. 87-91
Słownik zwierający najważniejsze pojęcia związane z Internetem.

ABLEWICZ Jerzy : Język sieci. [Cz. 2]. - (Słownik usera ; [cz. 1]) // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 6, nr 2 (2004/2005), s. 95-99
Słownik zawierający wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z Internetem.

ABLEWICZ Jerzy : Projekty wirtualne. - (Słownik usera ; [cz.] 2) // Język Polski w Gimnazjum. - R. 6, nr 3 (2004/2005), s. 79-82
Słownik zawierający hasła związane z ważniejszymi projektami wirtualnymi istniejącymi w Internecie, przydatnymi w edukacji szkolnej.

ABLEWICZ Jerzy : Projekty wirtualne. - (Słownik usera ; [cz.] 2) // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 6, nr 3 (2004/2005), s. 83-86
Słownik zawierający hasła związane z ważniejszymi projektami istniejącymi w Internecie, a szczególnie przydatnymi w edukacji szkolnej.

ABLEWICZ Jerzy : Projekty wirtualne. - (Słownik usera ; cz. 2) // Język Polski w Liceum. - R. 19, nr 3 (2004/2005), s. 78-81
Słownik zawierający hasła związane z najważniejszymi projektami wirtualnymi w Internecie, przydatnymi w edukacji polonistycznej.

ABLEWICZ Jerzy : Słownik usera (cd.). - (Słownik usera ; [cz. 4]) // Język Polski w Gimnazjum. - R. 6, nr 4 (2004/2005), s. 64-68
Słownik zawierający objaśnienia projektów i opis stron związanych z literaturą i sztuką w Internecie.

ABLEWICZ Jerzy : Słownik usera. - (Słownik usera ; [cz. 4]) // Język Polski w Liceum. - R. 19, nr 4 (2004/2005), s. 90-93
Słownik zawierający wyjaśnienie pojęć, projektów i opis stron dotyczących literatury i sztuki w Internecie.

ABLEWICZ Jerzy : Słownik usera. - (Słownik usera ; [cz. 4]) // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 6, nr 4 (2004/2005), s. 91-95
Słownik pojęć związanych z Internetem.

ABLEWICZ Jerzy : Zjawiska literackie w sieci // Język Polski w Gimnazjum. - R. 5, nr 2 (2003/2004), s. 82-88
Przedstawienie korzyści jakie może odnieść polonista korzystając z Internetu - opis książek elektronicznych i ich adresów, stron internetowych środowisk literackich w Internecie.

ABLEWICZ Jerzy : Zjawiska literackie w sieci // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 5, nr 2 (2003/2004), s. 79-85
Opis stron internetowych, które mogą się przydać nauczycielom języka polskiego - stron z książkami elektronicznymi (e-book), z czasopismami elektronicznymi, stron środowisk literackich w Internecie, stron poświęconych twórczości pisarzy.

BARAŃSKA Anna : Ewolucja CALL - nauka języków obcych z wykorzystaniem komputera. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 1, s. 81-85
Krótka historia nauczania wspomaganego komputerowo. Definicje określające nauczanie wspomagane komputerowo. Możliwości, jakie daje w nauczaniu języków obcych Internet - dla nauczyciela i dla ucznia. Programy multimedialne do nauki języka angielskiego.

BARTNIKOWSKA Urszula, ŻYTA Agnieszka : Internet w procesie edukacji i rehabilitacji osób głuchoniewidomych. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 338-343

BARTOSZEWICZ Marek : Internet w edukacji biogicznej // Biologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 21(21)-24(24)
Omówienie stron internetowych. Jak nauczyciel może wykorzystać internet.

BIGAJ Iza : Internet i multimedia w nauczaniu języka niemieckiego. - Bibliogr. // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 9, s. 16-17
Przebieg zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Programy komputerowe do nauki języka.

BRYJA Karina : Sposoby wykorzystania Internetu jako alternatywy dla podręcznika // Języki Obce w Szkole. - 2006, [nr] 4, s. 82-83
Internet jako źródło informacji i materiałów uzupełniających treści realizowane w czasie zajęć z języka angielskiego.

CANDER Aleksandra : Internet jako łatwo dostępne źródło informacji // Języki Obce w Szkole. - 2003, [nr] 5, s. 56
Internet jako cenne źródło informacji dla uczniów przygotowujących się do opracowania ustnej prezentacji maturalnej z języka obcego.

CHMIELEWSKA Renata : Postęp bez wychodzenia z domu // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 34/35, s. 10
Przebieg zajęć aktywizujących ucznia z wykorzystaniem Internetu.

CIESIELSKA Aneta, JANOSIK Anna : Czy Internet może pomóc? // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 1, s. 88-99
Wykorzystanie Internetu w nauczaniu języka francuskiego: źródło materiałów do ćwiczeń, tekstów źródłowych, inspiracji i pomysłów do realizacji projektu o Unii Europejskiej - realizacja w ramach zagadnień ścieżek edukacyjnych.

CIEŚLIK Jerzy, HOFMOKL Justyna : Elektroniczne platformy edukacyjne : otwarte czy zamknięte? - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, [nr] 2, s. 53-59

CZAPLIKOWSKA Renata : Dydaktyzacja stron internetowych : praktyczne wykorzystanie Internetu na lekcjach języka niemieckiego // Języki Obce w Szkole. - 2007, [nr] 2, s. 97-101
Wykorzystanie autentycznego materiału językowego ze źródeł internetowych i ich opracowywanie do celów dydaktycznych.

CZECH Joanna : Polskie szkoły w światowej sieci // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 39, dod. s. [I]-II
"Strategia Państwa dla Młodzieży na lata 20003-2012". Edukacja na odległość.

DOBROWOLSKI Józef : Siorfing po ruskomu jazyku // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 32/33, s. 6
Wykorzystanie Internetu w nauce języka rosyjskiego.

DROZDOWSKI Artur, GRUSIEWICZ Mirosław : Spotkajmy się w Internecie // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 2, s. 69-71
Prezentacja serwisów internetowych poświęconych kulturze żydowskiej w Polsce, witryny Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian i prywatnej strony miłośników muzyki country.

DRYJA Witold : Szkolne strony WWW // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, [nr] 1, s. 78-83

DUDEK Grażyna : Internet w nauczaniu języków obcych : blaski i cienie. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 6, s. 164-1169
Wykorzystanie internetu na lekcjach języka niemieckiego. Nawiązywanie kontaktów korespondencyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej i niemieckojęzycznych stron internetowych - w komentarzu do scenariusza zajęć, nauczyciel przestrzega przed rozpowszechnianiem nielegalnych treści na stronach internetowych, jako zagrożenia w nawiązywaniu kontaktów osobistych przez uczniów, uzależnieniem od Internetu oraz włamaniami z sieci.

FALKOWSKA Marlena : MuStLearnIT : technologia informacyjno-komunikacyjna jako narzędzie pracy w nauczaniu na odległość w Małych Szkołach, czyli lekcje języka angielskiego przez Internet // Języki Obce w Szkole. - 2007, [nr] 3, s. 102-106
Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej, według którego realizacja programu nauczania języka angielskiego, przebiegać będzie w trybie synchronicznym (e-learning) i asynchronicznym (korzystanie z materiałów off-line).

 FUNDACJE szkołom // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 36, dod. s. VII
Na jaką pomoc i z czyjej strony mogą liczyć szkoły i nauczyciele.

GIERNATOWSKA Beata : Internet jako narzędzie edukacyjne : Geowortal Edukacyjny projekt polskich geografów. - Bibliogr. // Geografia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 90-97
Wykorzystanie komputer na lekcji geografii.

GRÜTZMACHER Magda : Czaty językowe jako forma nauki języka obcego // Języki Obce w Szkole. - 2007, [nr] 2, s. 91-97

GRÜTZMACHER Magdalena : Języki obce w Lingu@net Europa // Języki Obce w Szkole. - 2006, [nr] 6, s. 159-165

HARASIMIK Agnieszka : Interakcyjne czytelnictwo, czyli o tym jak wykorzystać książki do wyzwolenia twórczej aktywności uczniów // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 5, nr 2 (2003/2004), s. 36-45
Nowa forma zachęcenia uczniów do czytania - opracowanie czytelniczo-literackiego konkursu w formie dynamicznych stron, tworzonych na wzór stron www. Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymują na dyskietkach specjalnie opracowany zbiór zadań z linkami. Aby każde z zadań wykonać, należy zapoznać się z odpowiednimi podstronami, przeczytać wskazane książki czy wyszukać w różnorodnych źródłach niezbędne informacje.

HOWIL Waldemar : Słownikowy Internet // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 6, nr 2 (2004/2005), s. 93-94
Opis słowników języka polskiego, dostępnych w Internecie.

 INTERNET dla ekologii // Ekoświat. - 2003, nr 6, s. 28
Adresy internetowe instytucji ekologicznych.

JAGIEŁŁO Dominik : E-nauczanie, wizja najbardziej przyszłości // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 28, s. [1], 8-9
Kształcenie przez Internet.

JAROSZ Katarzyna : Jeszcze o stronach internetowych // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 3, s. 51-54
Prezentacja stron internetowych poświęconych nauce języków obcych.

JASIENIECKI Dariusz : Nie taki diabeł straszny : czyli czego Jaś może się nauczyć zarywając weekendowe noce grając na komputerze // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 1, s. 42-45
Gry komputerowe.

JUDEK Robert : Komputer zamiast biblioteki? : omówienie wyników ankiety // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 7/8, s. 25-26
Artykuł dotyczy losu książki i biblioteki w epoce mediów cyfrowych. Autor prezentuje wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów gimnazjum w Pszczewie.

JUSZCZYK Stanisław : Style uczenia się dorosłych z wykorzystaniem komputera i Internetu. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2003), s. [119]-134
Odmienne style uczenia się mężczyzn i kobiet, preferowane style uczenia się. Rodzaje inteligencji (zdolności umysłowe) uczących się.

KASZKUR Agnieszka M. : Autumn festivals in the south of England // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 4, s. 80-82
Konspekt lekcji języka angielskiego dla poziomu średnio zaawansowanych LO z wykorzystaniem informacji internetowych dotyczących bitwy pod Hastings oraz obchodów Guy Fawkes Day.

KĄKLEWSKA-BRODAWKA Magdalena : E-learning : szkolenie w Internecie w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 2, s. 27-30

KISIEL Lucyna, URBAŃSKA Lilianna : Komputer dla "maluchów" w bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 2005, [nr] 6, s. 4-5
Strony internetowe przeznaczone dla najmłodszych.

KOCZY Sebastian : Tworzenie i zarządzanie szkolną stroną internetową // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 4/5, s. 31-34

KOTUŁA Sebastian D. : Internet w procesie heurezy // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 6-9
Autor porusza zagadnienia wyszukiwania zaawansowanego w internecie. Prezentuje charakterystykę serwisów tzw. społecznościowych. Radzi, w jaki sposób oceniać jakość stron internetowych oraz zachęca do stosowania metody WebQuest jako atrakcyjnego sposobu realizacji procesu edukacyjnego.

KOTUŁA Sebastian D. : Narzędzia internetowe w pracy nauczyciela bibliotekarza // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 4,s. 13-15
Autor prezentuje darmowe narzędzia internetowe, które mogą zostać wykorzystane do pracy z uczniami. Omawia następujące projekty: Google Earth, Wikipedia, Wikispaces oraz proponuje przykładowe scenariusze zajęć dla szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem omówionych narzędzi.

KOWALCZYK Anna : Internet a nauka języków obcych. - Bibliogr. // Przegląd Edukacyjny. - 2004, [nr] 5, s. 14-15
Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna w przyswajaniu języka obcego. W jaki sposób motywować uczniów? Internet jako sojusznik nauczyciela języków obcych.

KOWALSKA Małgorzata : Internet jako źródło informacji historycznej i narzędzie wspomagające dydaktykę w tym zakresie // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 1, s. 13-23

KRAJKA Jarosław : Podręczniki i Internet. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2003, [nr] 2, s. 62-70
Ewaluacja podręczników, możliwości ich wykorzystania na lekcjach oraz wspomaganie podręcznika przez Internet.

KUSION Izabela : Czy zawsze wierzyć informacjom z Internetu? : III nagroda // Biologia w Szkole. - 2003, [nr] 2, s. 88-89
Konspekt zajęć.

KWIECIEŃ Dariusz : Nauczanie on-line jako uzupełnienie tradycyjnych form : problemy i propozycje rozwiązań // Meritum. - 2006, nr 2, s. 87-89
Artykuł omawia wady i zalety e-learningu na przykładzie nauczania języka obcego.

KWIECIEŃ Łukasz : Lekcje NBPortal.pl : ekonomia i przedsiębiorczość - gotowe pomoce dla uczniów i nauczycieli // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 33/34, dod. s. XII
Internet i kursy multimedialne do przygotowania i prowadzenia lekcji z zakresu edukacji ekonomicznej.

LIPCZAK Amadeusz : Wykorzystanie Internetu do nauczania języka niemieckiego // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 4, s. 76-77
Możliwości Internetu w zakresie wspomagania nauczania języka niemieckiego w szkole ponadpodstawowej. Adresy internetowe.

MACHAŁEK Małgorzata : Internet jak uzupełnienie nauczycielskiego warsztatu : (zasoby Internetu przydatne w edukacji regionalnej na Pomorzu Zachodnim) // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 1, s. 32-35

MAZUR-GAWĘDA Renata : Serwis informacyjny www.ekoportal.org // Aura. - 2006, [nr] 4, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 139, s. 3
Ekoportal.org został przygotowany głównie dla dzieci i młodzieży wyższych klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Nauczyciele znajdą tam przydatne materiały edukacyjno-informacyjne. Zagadnienia zostały ujęte w trzy podstawowe działy: bioróżnorodność, woda, odpady.

MĘCEL Arkadiusz : Forum Matematyka.pl // Matematyka. - 2006, nr 8, s. 17(465)

MIKOŁACZYK Jolanta : Internetowe biblioteki dziecięce // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, [nr] 2, s. 8-10
Międzynarodowa Internetowa Biblioteka Dziecięca (http://www.icdlbooks.org), Cyfrowa Biblioteka Dziecięca ,,Story Place'' (www.storyplace.org) i Fairrosa Cyber Library of Children's Literature (www.fairrosa.info).

MORAŃSKA Danuta : Efektywność dydaktyczna systemów kształcenia dystansowego - kierunki badań. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2003), s. [135]-148
Efektywność internetowych systemów edukacyjnych. Internetowe programy edukacyjne.

NESTERAK Tomasz : Porozmawiajmy po lekcjach na gadu-gadu // Nowa Szkoła. - 2007, nr 4, s. 28-29
Na czym polega użytkowanie programu gadu-gadu - informacje dla nauczyciela.

 NOWE technologie w oświacie : [materiały z konferencji] / oprac. Zofia i Wojciech Miśko // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 48, dod. s. IV-V
Konieczność przebudowy funkcjonujących modeli kształcenia. Rola internetu w edukacji.

OLESZCZYK Witold : Internet w dydaktyce i nauczaniu // Szkolne Wieści. - 2007, nr 1 (88), s. 19-20
Ewolucja dotychczasowego modelu kształcenia na skutek wprowadzenia komputera oraz internetu w edukacji. Krótki rys historyczny powstania sieci internetowej.

OLSZOWSKA Ewa : Ochrona przyrody w Polsce - Parki Narodowe : konspekt lekcji informatyki dla klasy V // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 4, s. 24-25
Temat: Wyszukujemy informacje w internecie.

PODPORA Ryszard : Polska katecheza i Internet : zagadnienia wstępne. - Bibliogr. // Katecheta. - 2005, [nr] 10, s. 64-68

POTURAŁA Wioletta : Nowoczesne media w pracy polonisty : (propozycja lekcji hipertekstowej) // Język Polski w Liceum. - R. 18, nr 2 (2003/2004), s. 63-74
Sposoby wykorzystywania komputera i Internetu na lekcjach języka polskiego. Konspekt lekcji języka polskiego z wykorzystaniem Internetu pt.: "Światło, kolor i wrażenia - o sztuce impresjonalistycznej".

POTURAŁA Wioletta : Od książki tradycyjnej do cyfrowej // Język Polski w Liceum. - R. 19, nr 3 (2004/2005), s. 62-70
Opis polskich wirtualnych bibliotek w Internecie, posiadających zdigitalizowane zbiory, pomocne m.in. w nauczaniu i uczeniu się języka polskiego.

PRZYBYLSKA Karolina : Nowoczesne technologie i Internet w komunikacji osób z uszkodzonym narządem słuchu. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 1, s. 62-66
Rola Internetu w życiu osób niesłyszących.

RACZYŃSKA-WĄSEK Magdalena : Internet - narzędziem samokształcenia nauczyciela języka niemieckiego // Języki Obce w Szkole. - 2003, [nr] 5, s. 54-55
W artykule wymieniono linki przydatne dla nauczyciela języka niemieckiego.

RĘKAWEK Anna : Jak stawić czoło rzeczywistości wirtualnej? // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 100-103
Pojęcie cyberprzestrzeni. Dostępność do Internetu. Specyfika i psychologiczne aspekty komunikacji internetowej - konsekwencje dla relacji społecznych. Czy polska szkoła przygotowuje dzieci i młodzież do komunikacji w społeczeństwie wiedzy.

RUSACZYK Janusz : Edukacja i kształcenie w cywilizacji obrazu. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 5, s. 38-41
Rozważania dotyczące wpływu mediów tworzących "cywilizację obrazu" (telewizja, Internet) na rozwój dzieci i młodzieży.

SIWOŃ Wiktoria, ZARZECKA Joanna : Tematy prac domowych z wykorzystaniem Internetu // Język Polski w Liceum. - R. 18, nr 3 (2003/2004), s. 66-67
Z języka polskiego.

SOLECKI Bogusław : Wykorzystanie narzędzi internetowych w przygotowaniu lekcji powtórzeniowych i tworzeniu testów językowych. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2007, [nr] 2, s. 102-112

SPALIK Krzystof : Internet - nieocenione źródło informacji czy wielki śmietnik? // Biologia w Szkole. - 2003, [nr] 2, s. 82-82

SZABLEWSKI Marek : Rozpoczynamy naukę przez Internet // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 36, dod. s.[I]-II
Nauka przez Internet w formie kursów kwalifikacyjnych, studiów podyplomowych, jej plusy i minusy.

TĘCZA-ĆWIERZ Jolanta : Internet - szanse i zagrożenia // Wychowawca. - 2003, nr 6, s. 16-17
Pozytywne i negatywne aspekty Internetu.

WIERNY Sebastian : Internet a książka // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 7/8, s. 24-25
Autor prezentuje wyniki badań sondażowych Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej będących próbą zweryfikowania obiegowych poglądów dotyczących wpływu użytkowania internetu na książkę oraz czytelnictwo.

 WIRTUALNE podstawy realnych umiejętności : kursy WSiP on-line // Chemia w Szkole. - 2005, nr 5, s. 62(318)
Obecnie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne poza "Skuteczną komunikacją" oferują następujące kursy on-line: "Mierzenie jakości pracy placówki oświatowej", "Kontrola pracy nauczyciela", a także kurs z fizyki oraz kurs informatyczny. Niebawem będą następne "Organizacja pracy i Motywowanie nauczycieli". Kursy są płatne.

WŁUDARCZYK-DUDZIC Anna : Angielski i internet // Nowe w Szkole. - 2004, nr 6, s. 16-17
Wykorzystanie na lekcjach j. angielskiego e-lessons - zamieszczanych co miesiąc na stronie http://insideout.net/e-lessons.htm.

WOJCIECHOWSKI Jacek : Flirt literatury z maszyną Turinga // Przegląd Humanistyczny. - 2005, nr 1, s. 81-94
Powstanie liternetu - odmiany literatury internetowej (blog, czat, czasopisma sieciowe).

WRYCZA Joanna : Hipertekst wobec ograniczeń książki drukowanej // Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 5, s. s. 49-55
Możliwości hipertekstu. Czytanie linearne i nielinearne.

 

Zobacz także zestawienia bibliograficzne:

Internet jako narzędzie edukacyjne i źródło informacji

Internet w pracy nauczyciela bibliotekarza

Mass media w edukacji

Media a wychowanie

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 30.10.2007


© Biblioteka Pedagogiczna