Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

ZABURZENIA ODŻYWIANIA SIĘ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2007

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

NIEWIADOMSKA Iwona, KULIK Agnieszka, HAJDUK Agnieszka : Jedzenie. - Lublin : Wydawnictwo KUL : Wydawnictwo "Gaudium", 2005

STARZOMSKA Małgorzata : Anoreksja : trudne pytania. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006

ZIÓŁKOWSKA Beata : Anoreksja od A do Z : poradnik dla nauczycieli i wychowawców. - Warszawa : Wydaw. Nauk. "Scholar", 2005

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BRYTEK Anna : W szponach byczego głodu // Charaktery. - 2006, nr 12, s. 65-68
Bulimia.

BRYTEK Anna : Za mamusię, za tatusia // Charaktery. - 2005, nr 3, s. 53-55
Zaburzenia łaknienia u dzieci. Anoreksja wczesnodziecięca.

BULIMIA rodzi się we mnie // Charaktery. - 2006, nr 9, s. 70

CHUCHRA Maria Monika, PAWŁOWSKA Beata : Samoakceptacja u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym // Studia nad Rodziną. - 2004, nr 1, s. [185]-201
Akceptacja siebie u dziewcząt z anoreksją - omówienie badań.

DOWNES Paul : School-promoted beauty contests in Poland and Estonia : a risk factor for anorexia and bulimia nervosa which is contrary to the UN Convention on the elimination of all forms of discrimination against women? -  Streszcz. w jęz. pol. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 49, nr 3 (2004), s. 125-143

FLOREK-MOSKAL Monika : Perfekcjonistki na diecie // Wprost. - 2007, nr 37, s. 64-66

JAROSZ Agnieszka, NOWICKA Grażyna : Otyłość - narastający problem wśród dzieci i młodzieży // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2007, nr 1, s. 13-17

JÓZEFIK Barbara, INIEWICZ Grzegorz : Za barierą głodu. - Bibliogr. // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 117-125
Przyczyny i rozpoznanie anoreksji i bulimii.

KOWALCZUK Marta : Powstrzymać anoreksję i bulimię // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 6, s. 24-27
Program edukacyjno-profilaktyczny.

KOWALSKI Mirosław : Refleksje na temat aksjologicznych ujęć zdrowia : iluzje i zaprzeczenia w obszarze zdrowia stosowane przez dzieci i młodzież // Wychowanie na Co Dzień. - 2007, nr 1/2, s. 19-23
M. in. anoreksja.

KUJAWSKA Iza : Lekkie jak motyle // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 6, s. 12-13 Anoreksja i bulimi.

LEKSY Karina : Uzależnień inne oblicze. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 35-39
Zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia.

LUBELSKA Krystyna : Kobieta tak nie wygląda // Polityka. - 2000, nr 35, s. 88-89
Zwalczanie nadmiernej chudości.

MAJEWICZ Sława : "Głód był moim przyjacielem, bo mogłam mu się przeciwstawić" // Świat Problemów. - 2005, nr 6/7, s. 25-28
Bulimia i kompulsywne objadanie się.

MATERLIK Justyna : Anoreksja to nie kaprys // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 60-64
Jadłowstręt psychiczny.

OBŻERAŁEM się często w ukryciu // Świat Problemów. - 2006, nr 10, s. 22
Uzależnienie od jedzenia.

PALUS Katarzyna : Prewencja zaburzeń odżywiania w okresie wczesnej adolescencji. - Bibliogr. // Remedium. - 2006, nr 4, s. 21-23

PODGÓRSKA Joanna : Znikające ciała // Polityka. - 200, nr 24, s. 82-84

ROMANOWSKA Dorota : Bunt ciała // Wprost. - 2001, nr 1, s. 86-87

ROMANOWSKA Dorota : Kult ciała // Wprost. - 2000, nr 8, s. 76-77
Anoreksja i bigoreksja.

STARZOMSKA Małgorzata : Anorektyczna realizacja archetypów negatywnej kobiecości. - Bibliogr. // Kultura i Społeczeństwo. - 2006, nr 4, s. [107]-128
Psychodynamiczne i socjo-kulturowo-feministyczne uwarunkowania anoreksji.

WĄSIK kaja : Anoreksja - choroba nie tylko psychiczna // Biologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 24-26 Historia choroby.

WŁODAWIEC Renata : Apetyt na uczucia / rozm. przepr. Renata Mazurowska // Charaktery. - 2006, nr 2, s. 67-69
Leczenie zaburzeń odżywiania. Anoreksja.

ZACZYŃSKI Michał : Anorican beauty // Wprost. - 2005, nr 18, s. 62-[63]
Zjawisko sekt anorektyczek.

ZIÓŁKOWSKA Beata : Anoreksja w okresie wczesnej adolescencji. Cz. 2 // Remedium. - 2004, nr 9, s. 18-19
Terapia anoreksji, wybrane podejścia i techniki jadłowstrętu.

ZIÓŁKOWSKA Beata : Anoreksja w okresie wczesnej adolescencji. Cz. 1. - Bibliogr. // Remedium. - 2004, nr 7/8, s. 26-27

ZIÓŁKOWSKA Beata : Czego gołym okiem nie widać? : zaburzenia łaknienia // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 135-143

ZIÓŁKOWSKA Beata : Gdy dziecko odmawia jedzenia // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 131-137

ZIÓŁKOWSKA Beata : Jak sobie radzić z zaburzeniami jedzenia? // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 65-72
Jadłowstręt psychiczny.

ZMORZYŃSKI Szymon, WITEK Bożena : Udział leptyny i greliny w regulacji otyłości // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2007, nr 1, s. 18-23

 

Zobacz także zestawienia bibliograficzne:

Anoreksja i bulimia

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 30.10.2007


© Biblioteka Pedagogiczna