Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

CENTKIEWICZ ALINA (1907-1993)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

Człowiek, o którego upomniało się morze / Alina i Czesław Centkiewicz. - Wyd. 5. - Warszawa : "Czytelnik", 1978

Fridtjof, co z ciebie wyrośnie? : opowieść o Nansenie / Alina i Czesław Centkiewicz. - Wyd. 8 - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1978

Kierunek Antarktyda / Alina i Czesław Centkiewicz. - Warszawa : "Iskry", 1961

Na białym szlaku / Alina i Czesław Centkiewicz. - Wyd. 6. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1966

Na białym szlaku i inne opowiadania / Alina i Czesław Centkiewicz. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1961

Na podbój Arktyki / Alina i Czesław Centkiewicz. - Wyd. 8. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1978

Nie prowadziła ich Gwiazda Polarna / Alina i Czesław Centkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : "Iskry", 1977
Filia w Radomsku

Odarpi syn Egigwy / Alina i Czesław Centkiewicz. - Wyd. 4. - Warszawa : "Czytelnik", 1955

Okrutny biegun / Alina i Czesław Centkiewicz. - Warszawa : "Iskry", 1969

Tajemnice szóstego kontynentu / Alina i Czesław Centkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1960

Tumbo z Przylądka Dobrej Nadziei / Alina i Czesław Centkiewicz. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1964

W lodach Eisfiordu / Alina i Czesław Centkiewicz. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1956

Zaczarowana zagroda / Alina i Czesław Centkiewicz. - Wyd. 5. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988

Zdobywcy Bieguna Północnego / Alina i Czesław Centkiewicz. - Wyd. 6. - Warszawa : "Iskry", 1956

 

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

BIAŁEK Józef Zbigniew : Literatura dla dzieci i młodzieży : w latach 1918-1939 : zarys monograficzny : materiały. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1987. - S. 158-159

CYSEWSKI Kazimierz : O literaturze dla dzieci i młodzieży. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001. - S. 117-128 : Informacje i cnoty heroiczne : o twórczości Aliny i Czesława Centkiewiczów

DŁUGOSZ Janina, ORZECH Emilia :  Materiały do pracy z tekstem literackim w klasach początkowych. - Rzeszów: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, [1996]. - S. 125-128 : Alina i Czesław Centkiewiczowie: "Zaczarowana zagroda",

FRYCIE Stanisław : Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970. T. 2, Baśń i bajka, poezja, książki dla najmłodszych, utwory sceniczne, grafika, czasopiśmiennictwo, krytyka literacka. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1990

FRYCIE Stanisław, ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży. - Piotrków Trybunalski : Wydaw. Wydaw. Filii Kieleckiej WSP w Piotrkowie Tryb, 1999. - S. 51-54 : Centkiewicz Alina, Centkiewiczowie Alina i Czesław Jacek

FRYCIE Stanisław, ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : Kształcenie literackie w okresie wczesnoszkolnym : poradnik metodyczny dla nauczycieli klas początkowych. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1998

JANUSZEWSKI Tomasz : Słownik pisarzy i lektur : dla szkół podstawowych. - Warszawa : Oficyna Wydaw. "Delta W-Z", [1995]. - S. 21 : Centkiewiczowie

KIDA Jan, HADAŁA Anna, DYKA Franciszka : Koncepcje metodyczne pracy z lekturami w klasach I-III. - Rzeszów : Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2000. - S. 77-82 : Alina i Czesław Centkiewiczowie : Zaczarowana zagroda

KUNCEWICZ Piotr : Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 1, A-M. - Warszawa : "Graf-Punkt", 1995. - S. 136 : Alina i Czesław Centkiewiczowie

LEKTURY odległe i bliskie : antologia literatury dla dzieci i młodzieży / wybór i oprac. Stanisław Frycie . - Warszawa: WSiP, 1991. - S. 94-96 : Cenkiewicz Alina

LITERATURA polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-O . - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2000. - S. 80 : Centkiewiczowie

OLCHA Antoni : Centkiewiczowie. - Warszawa : Agencja Autorska Zjednoczenie Księgarstwa, 1973

SŁOWNIK literatury dziecięcej i młodzieży / pod red. Barbary Tylickiej, Grzegorza Leszczyńskiego. - Wrocław; Warszawa; Kraków : Zakł. Nar. Im. Ossolińskich Wydaw., cop. 2002

WIELKI Leksykon pisarzy polskich. T. 2, Bru-Dąb / pod red. Jana Pieszczachowicza. - Kraków : Oficyna Wydaw. FOGRA, 2005. - S. 98-99 : Centkiewicz Alina

WSPÓŁCZEŚNI polscy pisarze i badacze literatury : słownik bibliograficzny. T. 2, C-F / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. - Warszawa : WSiP, 1994

ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : Polubić czytanie : utwory literackie i ich autorzy na lekcjach języka polskiego w klasach I-III : poradnik metodyczny dla nauczycieli. - Warszawa : Wydaw. WSP Tow. Wiedzy Powsz., 2000. - S. 44-50 : Alina i Czesław Centkiewiczowie

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ZIELIŃSKI S. : Rodacy w lodówce // Nowe Książki. - 1961, nr 23, s. 1420-1423

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 25.10.2007


© Biblioteka Pedagogiczna