Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

EDUKACJA REGIONALNA W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2002-2007

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DRWAL Barbara : Ojczyzny prywatne - arkadyjskie ojczyzny mityczne : scenariusze zajęć dla szkół średnich : edukacja regionalna i dziedzictwo kulturowe w regionie. - Goleszów : Wydaw. "Publisher-Innowacje", 2002
(Pozycja dostępna w Filii BPP w Radomsku lub w ramach usługi wypożyczeń międzybibliotecznych)

EDUKACJA regionalna / red. nauk. Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Hulewska, Justyna Słomska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

FOLKLOR i folkloryzm w edukacji i wychowaniu / red. nauk. Helena Danel-Bobrzyk, Jadwiga Uchyła-Zroski. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003
(Pozycja dostępna w Filii BPP w Tomaszowie Maz. lub w ramach usługi wypożyczeń międzybibliotecznych)

ŁÓDŹ i okolice : konspekty i scenariusze lekcji edukacji regionalnej / red. Jolanta Fiszbak. - Łódź : Wydaw. LITERATURA, 2002

MIĘDZYPRZEDMIOTOWE ścieżki edukacyjne : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2004. Cz. 1 / oprac. Aneta Gnyp [i in.]; red. Jolanta Wachnik. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim, 2004

ODOJ Grzegorz, PEĆ Andrzej : Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie : karty pracy. - Kielce : Mac Edukacja, 2002

PETRYKOWSKI Piotr : Edukacja regionalna : problemy podstawowe i otwarte. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2003
(Pozycja dostępna w Filii BPP w Bełchatowie lub w ramach usługi wypożyczeń międzybibliotecznych)

ŚCIEŻKAMI tradycji / [redakcja Marcin Fiszer, Elżbieta Garbiak]. - Bielsko Biała : Stowarzyszenie "Olszówka", 2003
(Pozycja dostępna w Filii BPP w Radomsku lub w ramach usługi wypożyczeń międzybibliotecznych)

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANGIEL Joanna : Jak pisać scenariusze zajęć z zakresu edukacji regionalnej // Geografia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 30-32

CUDZIŁO Renata : Miejsce pamięci narodowej w nauczaniu historii : scenariusz wycieczki historycznej uczniów należących do koła historycznego w liceum ogólnokształcącym // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 4, s. 31-34

DANIŁOWICZ Dorota, RANT-TANAJEWSKA Marianna : Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie : program ścieżki edukacyjnej w szkole ponadgimnazjalnej : (licea ogólnokształcące, profilowane i technika) // Biblioteka w Szkole. - 2003, [nr] 2, s. 4-5

DOBOSZ Ewa : Kto Ty jesteś...? : scenariusz wystawy regionalnej // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 3, s. 9-10

DYBA Krystyna : Jestem stąd, z Górnego Śląska. (Cz. 1) // Wiadomości Historyczne. - 2005, nr 2, s. 88-97
Autorski program nauczania przeznaczony do realizacji ścieżki "Edukacja regionalna-dziedzictwo kulturowe w regionie" w szkołach ponadgimnazjalnych.

DYBA Krystyna : Jestem stąd, z Górnego Śląska. (Cz.2) // Wiadomości Historyczne. - 2005, nr 3, s. 163-172

GŁOMSKA Janina : Kręgi kamienne w Odrach i Leśnie : ścieżka międzyprzedmiotowa - ścieżka regionalna // Geografia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 46-49

HORBOWSKI Adam : Edukacja regionalna czynnikiem kształtowania tożsamości kulturowej. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 3/4, s. 124-129

KONIECZKA-ŚLIWIŃSKA Danuta : Edukacja regionalna w szkole ponadgimnazjalnej // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 2, s. 116-119
Podstawa prawna.

ŁYŻBICKA Patrycja : Rozkosze "małej ojczyzny" : propozycja zajęć z języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 6, dod. s. VI-VIII

MACHAŁEK Małgorzata : Internet jak uzupełnienie nauczycielskiego warsztatu : (zasoby Internetu przydatne w edukacji regionalnej na Pomorzu Zachodnim) // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 1, s. 32-35

MATYKOWSKI Roman, ORŁOWSKA Elżbieta : Świadomość terytorialna jako element edukacji geograficznej. - Bibliogr. // Geografia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 42-46

RZĘDOWSKA Anna : Moja rodzina - mój region - moja Europa : (program autorski dla klas licealnych) // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 10, s. 2-5
Artykuł zawiera omówienie programu oraz scenariusze lekcji : Małe Ojczyzny, Istota Świętowania, Moja rodzina.

STAWSKI Witold : Poznaj swój region // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 10, s. 12-13
Konkurs "Poznaj swój region" to cykliczna impreza organizowana w Piotrkowie Trybunalskim dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

STRAMEK Bożena : O przydatności metody problemowej w realizacji tematu z onomastyki : nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych : (materiał językowy pomocny w realizacji ścieżki regionalnej) // Język Polski w Liceum. - R. 17, nr 3 (2002/2003), s. 93-97

WITKOWSKI Dariusz : Getting back to the nest..., czyli lekcja języka angielskiego w Gnieźnie // Języki Obce w Szkole. - 2006, [nr] 6, s. 206-210
Dla osób o zaawansowanym poziomie języka angielskiego.

 

Zobacz także zestawienia bibliograficzne:

Edukacja regionalna
Edukacja patriotyczna
Edukacja regionalna w gimnazjum
Edukacja regionalna w szkole podstawowej
Turystyka
Edukacja kulturalna

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 17.10.2007


© Biblioteka Pedagogiczna