Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

WIZERUNEK BIBLIOTEKARZA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

WOJCIECHOWSKI Jacek : Bibliotekarstwo : kontynuacje i zmiany. - Kraków : Wydaw. UJ, 2001. - S. 21-30: Bibliotekarz w bibliotece

WOJCIECHOWSKI Jacek : Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. Nauk. PWN, 1998. - S. 187-205: Bibliotekarz w organizacji

WOJCIECHOWSKI Jacek : Praca z użytkownikiem w bibliotece. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2000. - S. 69-90: Bibliotekarz : organizator i realizator

ZYBERT Elżbieta Barbara : Kultura organizacyjna w bibliotekach. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2004. - S. 183-210: Wpływ kultury organizacyjnej na tożsamość i wizerunek biblioteki

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BEDNAREK-MICHALSKA Bożena : Bibliotekarz dziś i jutro - jaki powinien być? // Bibliotekarz. - 1998, [nr] 12, s. 3-7

GDAŃSKA Marta, PAŁUCKA Ewa, ŚMIETANA Anna : Nauczyciel bibliotekarz tylko wypożycza książki? : omówienie wyników ankiety przeprowadzonej w bibliotekach szkolnych w Krakowie i Małopolsce // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 12, s. 7-10

JASIEWICZ-HALL Justyna : Zaśniedziałym gburem jestem, czyli jak widzą się bibliotekarze. - Bibliogr. // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, [nr] 2, s. 12-14

JOPKIEWICZ Andrzej : "Dziś i jutro zawodu bibliotekarza" - ogólnopolska konferencja SBP // Bibliotekarz. - 2003, [nr] 12, s. 24-25

KARCIARZ Magdalena : Zawód bibliotekarz : świadomość i tożsamość. - Bibliogr. // Bibliotekarz. - 2006, [nr] 10, s. 11-14

KLIN Urszula : Przyszłość zawodu bibliotekarza i pracownika informacji naukowej w Polsce i na świecie // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 4, s. 14-17

KRUSZEWSKI Tomasz : Wizerunek bibliotekarzy w opiniach ich następców // Bibliotekarz. - 2005, [nr] 10, s. 8-12

MACIEJEWSKA Alicja : Standardy jakości... wygląd i charakter bibliotekarza // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 11, s. 27

NAGÓRSKA Izabela : Jak nas widzą pisarze. Cz. 9 // Poradnik Bibliotekarza. - 1995, [nr] 11/12, s. 19-22

NAGÓRSKA Izabela : Jak nas widzą pisarze? Cz. 10 // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, [nr] 4, s. 18-19

PRZYBYLSKA Jolanta : Bibliotekarze w opinii czytelników // Bibliotekarz. - 1995, [nr] 11, s. 18-22
Charakterystyka badań.

PRZYBYLSKA Jolanta : Jak czytelnicy postrzegają zawód bibliotekarza // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, [nr] 3, s. 12-14

STACHOWSKA-MUSIAŁ Ewa : Bibliotekarz - zawód o wielu obliczach : refleksje z okazji Dnia Bibliotekarza // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, [nr] 5, s. 7-9

STACHOWSKA-MUSIAŁ Ewa : Zawód bibliotekarza dziś i jutro // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 12, s. 3-9

SZYDLIK Leszek : Bibliotekarz - psychologiem? - Bibliogr. // Bibliotekarz. - 2005, [nr] 12, s. 18-22

ŚMIGIELSKA Marzena : Pożądany model bibliotekarza w oczach uczniów gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 16

TUROWSKI Stanisław : O pozycję biblioteki // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 5, s. 8
O szacunku do zawodu bibliotekarza.

 

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

AUGUSTYN Renata, FIJAŁ Michał : Między wizerunkiem a stereotypem // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2006, nr 10 (80). - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/80/augustyn_fijal.php

BEDNAREK-MICHALSKA Bożena, KALETA Łukasz : Bibliotekarze inaczej // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2004, nr 4 (55). - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/55/michalska.php

CUPA Marzena , BERDUSZEK Marcin : Bibliotekarz na miarę czasów // W: E-LIS [Dokument elektroniczny]. - 2006. - Tryb dostępu: http://eprints.rclis.org/archive/00009114/01/cupa.pdf

DONNERSBERG Anna , SZCZYGIEŁ Maria : Personal Management w bibliotece? // W: E-LIS [Dokument elektroniczny]. - 2006. - Tryb dostępu: http://eprints.rclis.org/archive/00008889/01/donnersberg.pdf

GILL-TARNOWSKA Dorota : Status edukacyjny bibliotekarza wczoraj i dziś // W: Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność, Poznań, 15-17 czerwca 2005 [Dokument elektroniczny]. - 2005. - Tryb dostępu: http://www.ml.put.poznan.pl/2005/pdf/5_1.pdf

HOWORKA Bolesław : Status bibliotekarza w bibliotece naukowej // W: Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność, Poznań, 15-17 czerwca 2005 [Dokument elektroniczny]. - 2005. - Tryb dostępu: http://www.ml.put.poznan.pl/2005/pdf/5_2.pdf

KONIECZKO Anna : Bibliotekarz gwarantem sukcesu biblioteki // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2006, nr 10 (80). - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/80/konieczko.php

KOWALSKA Beata, KOTLAREK Dawid : Bibliotekarz a stereotypy // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2006, nr 10 (80). - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/80/kowalska_kotlarek.php

KUREK Beata : Bibliotekarz idealny // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2006, nr 10 (80). - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/80/kurek.php

LEPKOWSKA Emilia, KOSTECKI Grzegorz : Komunikacja interpersonalna a wizerunek bibliotekarza w nowoczesnej bibliotece // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2006, nr 10 (80). - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/80/lepkowska_kostecki.php

MARCINKOWSKI Piotr : Bibliotekarz : stereotyp czy wizerunek? // W: E-LIS [Dokument elektroniczny]. - 2005. - Tryb dostępu: http://bur.univ.rzeszow.pl/relacja/ref/marcinkowski.pdf

MARCINKOWSKI Piotr : Jak zmienić wizerunek bibliotekarza? // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2006, nr 2 (72). - Tryb dostępu:http://www.ebib.info/2006/72/marcinkowski.php

MARCINKOWSKI Piotr : Medialny wizerunek bibliotekarza // W: E-LIS [Dokument elektroniczny]. - 2005. - Tryb dostępu: http://eprints.rclis.org/archive/00005214/01/wizerunek.pdf

ŚMIECHOWSKA-KARPIŃSKA Anastazja : Zgryźliwa, podobna do sępa, czyli kto rządzi w bibliotece w Hogwarcie // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2004, nr 4 (55). - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/55/sniechowska.php

WAŁEK Anna, ZAJĄCZKOWSKA Marta, KOSTECKI Grzegorz : Wizja a rzeczywistość - biblioteki i bibliotekarze w oczach studentów // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2006, nr 10 (80). - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/80/walek_zajaczkowska_bednarczuk.php

WOJSZNIS Grażyna : Transformacja zawodu bibliotekarza na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci (na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Szczecińskiej) i jego perspektywy // W: E-LIS [Dokument elektroniczny]. - 2006. - Tryb dostępu: http://eprints.rclis.org/archive/00008685/01/ wojsznis.pdf

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 17.10.2007


© Biblioteka Pedagogiczna