Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

NAGRODA LITERACKA NIKE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : liceum / [red. prowadzący Agnieszka Nawrot] . - Kraków : Wydaw. GREG, 2005. - S. 657 : Nagroda literacka NIKE

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : gimnazjum / [red. prowadzący Agnieszka Nawrot]. - Kraków : Wydaw. GREG, 2005. - S. 515 : Nagroda literacka NIKE

EPOKI literackie : wielki leksykon literatury polskiej / Justyna Bajda [i in.]. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2006. - S. 840 : Nagroda Nike

LITERATURA : wiedza o kulturze. - Warszawa : WSiP, cop. 2006. - (Encyklopedia Szkolna WSIP). - S. 566 : Nagroda Nike

LIZAK Anna : Literacka Nagroda Nike: scenariusz wystawy // Biblioteka w Szkole. - 2006, [nr] 6, s. 7
W bibliotece szkolnej

 

1997 rok

MYŚLIWSKI Wiesław: Widnokrąg. - Waszawa : MUZA, 1997

 

BUGAJSKI Leszek : Wśród czasopism // Twórczość. - 1997, nr 12, s. 133-134

KTO dostanie nagrodę NIKE ? : ankieta Tygodnika Powszechnego / oprac. Anna Mateja, Andrzej Franaszek, Michał Okoński // Tygodnik Powszechny. - 1997, nr 11, s. 7

Lb : Wśród czasopism / lb // Twórczość. - 1998, nr 1, s. 130-132

MYŚLIWSKI Wiesław : Nigdy nie wierzyłem w śmierć prozy... / rozm. Joanna Dąbrowska // Magazyn Literacki. - 1997, nr 3-4, s. 22-31

MYŚLIWSKI Wiesław : Swobodna gra na autobiografi / rozm. przepr. Piotr Szewc // Nowe Książki. - 1997. nr 1, s. 6-8

MYŚLIWSKI Wiesław : Widnokrąg. - Warszawa, 1996. - Rec. Bohdan Zadura // Twórczość. - 1997, nr 3, s. 105-108

MYŚLIWSKI Wiesław : Widnokrąg. - Warszawa, 1996. - Rec. Helena Zaworska // Odra. - 1997, nr 4, s. 123-125

MYŚLIWSKI Wiesław : Widnokrąg. - Warszawa, 1996. - Rec. Jan Z. Brudnicki // Magazyn Literacki. - 1997, nr 3-4, s. 159-160

MYŚLIWSKI Wiesław : Widnokrąg. - Warszawa, 1996. - Rec. Kazimierz Nowosielski // Nowe Książki. - 1997, nr 1, s. 9-10

MYŚLIWSKI Wiesław : Widnokrąg. - Warszawa, 1996. - Rec. Tadeusz Drewnowski // Polityka. - 1997, nr 3, s. 45

MYŚLIWSKI Wiesław : Widnokrąg. - Warszawa, 1996. - Rec. Tadeusz Komendant // Gazeta Wyborcza. - 1997, nr 236, s. 12

SZEWC Piotr : Wiesław Myśliwski // Nowe Książki. - 1997, nr 1 ( okładka )

ZAWADA Andrzej : Nurt chłopski, temat wiejski // Nowe Książki. - 1997, nr 1, s. 4-5

 

1998 rok

MIŁOSZ Czesław: Piesek przydrożny. - Warszawa : Wydaw. Znak, 1998

 

A.F., T.F. : Finaliści Nagrody Nike // Tygodnik Powszechny. - 1998, Nr 39, s. 4

BRUDNICKI Jan Z. : Nike 98 dla Czesława Miłosza // Magazyn Literacki. - 1998, nr 4, s. 5

BRUDNICKI Jan Z. : Widoki z Olimpu : o Piesku przydrożnym Czesława Miłosza // Magazyn Literacki. - 1998, nr 4, s. 6-7

JASTRUN Tomasz : Piesek kryształowy // Polityka. - 1998, nr 42, s. 66 - 68

MIŁOSZ Czesław : Piesek przydrożny. - Kraków, 1997. - Rec. Andrzej Zawada // Odra. - 1998, nr 3, s. 116 - 117

MIŁOSZ Czesław : Piesek przydrożny. - Kraków, 1997. - Rec. Anna Legeżyńska // Polonistyka. - 1998, nr 1, s. 55 - 57

MIŁOSZ Czesław : Piesek przydrożny. - Kraków, 1997. - Rec. Jerzy Korkozowicz // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 47, s. 8

MIŁOSZ Czesław : Piesek przydrożny. - Kraków, 1997. - Rec. Ryszard Matuszewski // Nowe Książki. - 1997, nr 12, s. 12-14

MIŁOSZ Czesław : Prywatność, czyli użyteczność / rozm. przepr. Andrzej Zawada // Nowe Książki. - 1997, nr 8, s. 7 - 9

STALA Marian : Piesek przydrożny // Tygodnik Powszechny. - 1997, nr 38, s. 13

WSZĘDOBYLSTWO porządku / oprac. Małgorzata Czarnecka // Wprost. - 1998, nr 38, s. 104 - 105

ZAWADA Andrzej : Czesław Miłosz // Nowe Książki. - 1997, nr 8, ( okładka )

ZAWORSKA Helena : Metafizyka i czułość : NIKE' 98 - Piesek przydrożny Czesława Miłosza // Wprost. - 1998, nr 41, s. 116

 

1999 rok

BARAŃCZAK Stanisław : Chirurgiczna precyzja : elegie i piosenki z lat 1995-1997.
- Kraków : Wydaw. A5, 1998
(Filia w Bełchatowie)

 

BARAŃCZAK Stanisław : O przyjaciołach, tłumaczeniach, Ameryce i pisaniu wierszy / rozm. przepr. Piotr Szewc // Nowe Książki. - 1998, nr 1, s. 7- 10

BARAŃCZAK Stanisław : Chirurgiczna precyzja.. - Kraków, 1998. - Rec. Adam Poprawa // Odra. - 1998, nr 12, s. 121-122

BARAŃCZAK Stanisław : Chirurgiczna precyzja. - Kraków, 1998. - Rec. Anna Legeżyńska // Polonistyka. - 1999, nr 10, s. 625 - 627

BARAŃCZAK Stanisław : Chirurgiczna precyzja. - Kraków, 1998. - Rec. Leszek Pułka // Warsztaty Polonistyczne. - 1999, nr 4, s. 122 -124

BARAŃCZAK Stanisław : Chirurgiczna precyzja. - Kraków, 1998. - Rec. Piotr Łuszczykiewicz // Nowe Książki. - 1998, nr 9, s. 39 - 40

LIGĘZA Wojciech : Poezja Barańczaka i duch poleniowego uogólnienia // Nowe Książki. -1998, nr 1, s. 4-6

MISIAK Iwona : Stanisława Barańczaka dialog chirurga i demiurga // Teksty Drugie. - 2007, nr 3, s. 69-92

NYCZEK Tadeusz : Z chirurgiczną precyzją // Polityka. - 1999, nr 42, s. 50- 52

STALA Marian : To przecież prawie świt : o jednym wierszu Stanisława Barańczaka // Tygodnik Powszechny. - 1999, nr 41, s. 13
Zdobywca literackiej nagrody Nike w 1999 r. za tom wierszy ,,Chirurgiczna precyzja''

SZEWC Piotr : Stanisław Barańczak // Nowe Książki. - 1998, nr 1, ( okładka ) 6

 

2000 rok

RÓŻEWICZ Tadeusz: Matka odchodzi. - Warszawa : Wydaw. Dolnośląskie, 1999

 

GĘBALA Stanisław : Oczy matki i suche oczy poety // Twórczość. - 2000, nr 4, s. 98-101

MORAWIECKA Karolina : Różewicz Tadeusz. Matka odchodzi // Odra. - 2001, nr 4, s. 115 - 116

RÓŻEWICZ Tadeusz : Matka odchodzi. - Wrocław, 1999. - Rec. Anna Legeżyńska // Polonistyka. - 2000, nr 1, s. 57 - 59

RÓŻEWICZ Tadeusz : Matka odchodzi. - Wrocław, 1999. - Rec. Jacek Łukasiewicz // Nowe Książki. - 1999, nr 11, s. 4 - 5

RÓŻEWICZ Tadeusz : Matka odchodzi. - Wrocław, 1999. - Rec. Jerzy Korkozowicz // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 43, s. 10

RÓŻEWICZ Tadeusz : Matka odchodzi. - Wrocław, 1999. - Rec. Jerzy Korkozowicz // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 10, s. 10

RÓŻEWICZ Tadeusz : Matka odchodzi. - Wrocław, 1999. - Rec. Stanisław Gębala // Twórczość. - 2000, nr 4, s. 98 - 101

 

2001 rok

PILCH Jerzy : Pod mocym aniołem. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2001

 

PILCH Jerzy : Duszą, mózgiem, ręką / rozm. przepr. Janusz Wróblewski // Polityka. - 2001, nr 42, s. 17

PILCH Jerzy : Pod mocnym aniołem. - Kraków, 2000. - Rec. Jerzy Gondowicz // Nowe Książki. - 2001, nr 1. s. 25 - 26

PILCH Jerzy : Pod mocnym aniołem/ Jerzy Pilch. - Kraków, 2000. - Rec. Joanna Szurek // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 4, s. 162-165

PILCH Jerzy : Pod mocnym aniołem. - Kraków, 2000. - Rec. Magda Lengren // Twórczość. - 2002, nr 5 / 6, s. 189 - 193

PILCH Jerzy : Pod mocnym aniołem. - Kraków, 2000. - Rec. Marta Mizuro // Odra. - 2001, nr 12, s. 110 - 111

PILCH Jerzy : Pod mocnym aniołem. - Kraków, 2000. - Rec. Tadeusz Nyczek // Polityka. - 2000, nr 48, s. 51- 52

SULIKOWSKI Andrzej : Nike bez piór // Więź. - 2001, nr 11, s. 7-10

SZEWC Piotr : Jerzy Pilch // Nowe Książki. - 2004, nr 2, ( okładka )

 

2002 rok

OLCZAK-RONIKIER Joanna : W ogrodzie pamięci. - Kraków : Wydaw. Znak, 2002

 

OLCZAK-RONIKIER Joanna : Kraków daje mi poczucie trwałości / rozm. przepr. Piotr Szewc // Nowe Książki. - 2001, nr 11, s. 4 - 6

OLCZAK-RONIKIER Joanna : W ogrodzie pamięci. - Kraków, 2001. - Rec. Helena Zaworska // Nowe Książki. - 2001, nr 11, s. 7-8

OLCZAK-RONIKIER Joanna : W ogrodzie pamięci. - Kraków, 2001. - Rec. Jerzy Jedlicki // Zeszyty Literackie. - 2002, nr 1, s. 172 - 174

SZEWC Piotr : Joanna Olczak-Ronikier // Nowe Książki. - 2001, nr 11, ( okładka )

 

2003 rok

RYMKIEWICZ Jarosław Marek : Zachód słońca w Milanówku. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Sic!, Cop. 2002

JANION, Maria :Śmiertelny nieśmiertelny // Twórczość. - 2003, nr 11, s. 7

LENGREN Magda : Wielbiciel depresji, budowniczy autodestrukcji // Twórczość. - 2002, nr 5/6, s. 189 - 193

NASIŁOWSKA Anna : Poezja życiowej prozy // Polityka. - 2003, nr 42, s. 66 - 67

RYMKIEWICZ Jarosław Marek : O Sarmatach, motłochu i ciemnościach poezji / rozm. przepr. Piotr Szewc // Nowe Książki. - 2001, nr 8, s. 4 - 7

RYMKIEWICZ Jarosław Marek : Zachód słońca w Milanówku / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa, 2002. - Rec. Jacek Łukasiewicz // Odra. - 2003, nr 2, s. 110 - 111

RYMKIEWICZ Jarosław Marek : Zachód słońca w Milanówku. - Warszawa, 2002. - Rec. Jan Tomkowski // Nowe Książki. - 2003, nr 1, s. 64

RYMKIEWICZ Jarosław Marek : Zachód słońca w Milanówku. - Warszawa, 2002. - Rec. Katarzyna Szewczyk // Polonistyka. - 2003, nr 2, s. 120 - 123

RYMKIEWICZ Jarosław Marek : Zachód słońca w Milanówku. - Warszawa, 2002. - Rec. Leszek Szaruga // Twórczość. - 2003, nr 2 /3, s. 215 - 218

SZEWC Piotr : Jarosław Marek Rymkiewicz // Nowe Książki. - 2001, nr 8, ( okładka ) 12

 

2004 rok

KUCZOK Wojciech : Gnój. - Warszawa : W.A.B., 2003

 

CZACHOWSKA Agnieszka : Gnój w gnoju // Twórczość. - 2004, nr 1, 97-100

SAWICKA Marta : Cały ten gnój // Wprost. - 2004, nr 8, s. 96-98

 

2005 rok

STASIUK Andrzej : Jadąc do Babadag . - Wołowiec : Wydaw. Czarne, 2004

 

BROWARNY Wojciech : Fikcja i wspólnota // Odra. - R. 45, nr 2 (2005), s. 107-108

CZYŻAK Agnieszka : Odkryć Babadag // Polonistyka. - [R.] 58, nr 3 (2005), s. 57-59

IWASIÓW Inga : Mozół postindustrialu // Nowe Książki. - 2004, nr 9, s. 52

KACZOROWSKI Aleksander : Proza górą / Polityka. - 2005, nr 40, s. 114

KOSZOWY Marta : Jadąc do Abony. Fotograficzne podróże Andrzeja Stasiuka // Teksty Drugie. - 2007, nr 1/2, s. 249-260

NIEWCZAS Sławomir : Pielgrzymka do sanktuarium tożsamości: o dwóch powieściach Andrzeja Stasiuka // Polonistyka. - [R.] 59, nr 6 (2006), s. 46-49

 

2006 rok

MASŁOWSKA Dorota : Paw królowej. - Warszawa : Lampa i Iskra Boża, 2005

DERKACZEW Joanna : Nike dla Masłowskiej //Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 230, s. 16

GONDOWICZ Jan : Gliździa piosenka// Nowe Książki. - 2005, nr 8, s. 24-25

MASŁOŃ Krzysztof : Dorota Masłowska laureatką Nagrody Nike // Rzeczpospolita (W3). - 2006, nr 230, s. A10

MASŁOŃ Krzysztof : Mopuj, mopuj / Rzeczpospolita (W3). - 2005, nr 129, s. A16

MASŁOWSKA Dorota : Nie pieścić bohaterów / rozm. przepr. Wojciech Orliński // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 222, s. 21

MASŁOWSKA Dorota : Pastwię się nad sobą / rozm. przepr. Katarzyna Kubisiowska / Rzeczpospolita (W3). - 2005, nr 141, s. A12

MIZURO Marta : Ściąć im głowę! / Odra. - R. 45, nr 7/8 (2005), s. 111-112

NADANA Katarzyna : Jak być królową // Teksty Drugie. - 2006, nr 4, s. 110-115

SAWICKA Marta : Paw warszawki //Wprost. - 2005, nr 21, s. 110-111

SIERAKOWSKI Sławomir : Połknąć język i puścić pawia // Polityka. - 2005, nr 23, s. 78-79

 

2007 rok

MYŚLIWSKI Wiesław : Traktat o łuskaniu fasoli. - Wyd. 1, dodruk. - Kraków : ZNAK, 2006

 

BEREZA Henryk : Pełnia // Twórczość. - 2007, nr 3, s.93-96
O "Traktacie o łuskaniu fasoli" Wiesława Myśliwskiego

SZCZERBA Jacek : Druga Nike Myśliwskiego // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 235, s. 1, 20

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.10.2007


© Biblioteka Pedagogiczna