Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BASS David, BAKER Rod : Pierwsza pomoc i opieka domowa : poradnik rodzinny. - Warszawa : Wydaw. RM, 2006
Filia w Radomsku

BIEŚ Bronisław, MAZUR Zofia : Pierwsza pomoc przedlekarska : poradnik. - Wyd. 7. - Warszawa : "Tarbonus", 2006

BIOMEDYCZNE podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej : podręcznik akademicki dla studentów kierunków pedagogicznych i psychologii : praca zbiorowa / red. Bogdan Doleżyna, Piotr Łaszczyca. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2005

BOGACKA-OSIŃSKA Bogumiła : Bądź bezpieczny na drodze : konspekty lekcji dla nauczycieli techniki w klasach 4-8. - Warszawa : WSiP, 1996

HIBNER Elżbieta : Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2003. - S. 159-169 : Zintegrowane ratownictwo medyczne

JANISZEWSKI Mirosław : Biomedyczne podstawy wychowania zdrowotnego. - Radom : Wydaw. Politechnika Radomska, 1996

JANISZEWSKI Mirosław : Pierwsza pomoc przedlekarska // W : Kuński Henryk, Janiszewski Mirosław : Medycyna aktywności ruchowej dla pedagogów. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 1999

KMOSIŃSKA Krystyna : Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania . - Olsztyn : WSP, 1995
Filia w Bełchatowie

KORVIN de Stanislas, SCHNEIDER Bernard, ROBIN Jacques : Dziecko na drodze : zachowania nie do przewidzenia : podręcznik. - Warszawa : WSiP, 1996
Dla nauczycieli

KRÓLICKA Ewa, BOGACKA-OSIŃSKA Bogumiła : Bądź bezpieczny na drodze : ćwiczenia dla klas 7-8 szkoły podstawowej . - Warszawa : WSiP, 1996
Dla uczniów

MAJKOWSKI Ryszard, KUŚ Wojciech M. : Wypadek - co robić?. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lekarskiech, 1988

RUSOŁ Robert : Wychowanie komunikacyjne w szkole podstawowej : scenariusze zajęć programowych w klasach IV-VIII. - Ostrołęka : Wydaw. Stefan Podedworny, 1995

SARTORI Jolanta, WYLEGAŁA-WOLIŃSKA, Elżbieta : Edukacja dla bezpieczeństwa : problematyka obronna i ratownictwa uwzględniona w ścieżkach edukacyjnych : program nauczania dla gimnazjum. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, 2000

SIUDA Tadeusz, STEBELSKI Marian, ZACZEK ZACZYŃSKI Krzysztof M. : Mały ratownik : edukacja dla bezpieczeństwa : elementy ratownictwa i obrony cywilnej w blokach i ścieżkach edukacyjnych : podręcznik dla klas IV-VI szkoły podstawowej. - Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2000

STEBELSKI Marian : Mały ratowniczek : podręcznik pierwszej pomocy do klas I-III szkół podstawowych. - Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2000

SZAFARCZYK Bronisław : Z Agatką na drodze : edukacja komunikacyjna uczniów szkół podstawowych . - Bielsko Biała : "Traffic", 1996
Dla uczniów

ZAJĄCZKOWSKI Krzysztof : Edukacja prozdrowotna : przewodnik dla nauczycieli gimnazjum. - Kielce : Wydaw. "Jedność", 2001

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BAUMBERG Ignacy : Czerwony, żółty, czarny : etyka i medycyna / rozm. przepr. Szymon Hołownia // Rzeczpospolita (W3). - 2006, nr 95, s. A13
Etyka lekarska Polska. Ratownictwo medyczne w Polsce

BIEGAŃSKA Arleta : Ratownictwo przedmedyczne // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 108-109
Nauczanie ratownictwa medycznego w gimnazjum

BUKOWICKA Stanisława : Państwowe Ratownictwo Medyczne // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 5, s. 46-51
Program Ministerstwa Zdrowia na lata 1999-2003

BUBAK Ewa : Nie bój się pomóc - Pierwsza pomoc ratuje życie : konkurs dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 1999/2000 // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2000, nr 5 , s. 52-55
Popularyzacja ratownictwa medycznego poprzez organizowanie konkursów

CICHOCKA Elżbieta : I ty zostaniesz ratownikiem // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 50, s. 18
Projekt prawny ratownictwa medycznego w Polsce

DUDAK Krystyna : Czy uczyć pierwszej pomocy w szkole podstawowej? // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 3, s. 61-64
Program nauczania ratownictwa medycznego

GACEK Witold : Nauczanie pierwszej pomocy - podstawowe podtrzymywanie życia // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 1, s. 25-30
Nauczanie ratownictwa medycznego

GRACZYK Małgorzata : Pierwsza pomoc i elementy ratownictwa w nauczaniu wczesnoszkolnym // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2002, nr 4/5, s. 29-33
Program ratownictwa medycznego do nauczania początkowego

HENZLER Michał : Kop w serce // Polityka. - 2003, nr 40, s. 86-87
Reanimacja

JANUSZ Józef : Dydaktyczna gra sprawdzająca - szkolenie sanitarne // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2002, nr 4/5, s. 18-22
Gra edukacyjna do nauczanie ratownictwa medycznego

KALINA Roman Maciej, KAŁUŻNY Ryszard, KĄDZIOŁKA Witold : Gotowość niesienia pomocy innym przez różne grupy społeczne // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 2/3, s. 89-94

KIEŁB Jerzy : Plan - konspekt lekcji dla klasy II // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2002, nr 4/5, s. 23-24
Scenariusze zajęć do nauczania ratownictwa medycznego. Rodzaje ran. Zasady opatrywania ran

MAZIARZ Witold : Dzieci "Żyją bezpieczniej" dzięki strażakom // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 3, s. 42-43
Ogólnopolska akcja edukacyjna popularyzacja nt. profilaktyki oparzeń

NIEDENTHAL Jerzy : Mistrzostwa pierwszej pomocy // Edukacja dla Bezpieczeństwa. -2001, nr 4, s. 20-23
Popularyzacja ratownictwa medycznego poprzez konkursy szkolne

NIEDENTHAL Jerzy : Nauka postępowania na miejscu wypadku samochodowego // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2002, nr 1, s. 41-43
Metody nauczania przysposobienia wojskowego. Metody nauczania ratownictwa medycznego

OBRĘBSKI Jan : Współpraca dyrekcji IX LO z PCK w Łodzi // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 3, s. 27-30

PĘKAŁA Tadeusz : Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach zagrażających życiu // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 4, s. 32-36
Program nauczania ratownictwa medycznego

PĘKAŁA Tadeusz : Psychologiczne bariery świadków krytycznych zdarzeń // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 4, s. 29-32
Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy

PĘKAŁA Tadeusz : Żyj bezpiecznie : (program profilaktyki i zapobiegania skutkom oparzeń dla klas I-VI szkoły podstawowej) // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 2, s. 49-50
Program nauczania ratownictwa medycznego w nauczaniu początkowym

PINKAS Jarosław : Ratownictwo medyczne czeka na ustawę i pieniądze : rozmawiamy z Jarosławem Pinkasem, wiceministrem zdrowia / rozm. przepr. Dominika Sikora // Gazeta Prawna. - 2006, nr 48, s. 18
Projekty prawne ratownictwa medycznego w Polsce

SEMPRICH Żaneta : Pogotowie ratunkowe ma przyjechać po 20 minutach / Żaneta Semprich // Rzeczpospolita (W3). - 2006, nr 236, s. C4
Projekty prawne ratownictwa medycznego w Polsce

SIKORA Dominika : Karetka dojedzie szybciej : została opublikowana ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym // Gazeta Prawna. - 2006, nr 207, s. 15
Ratownictwo medyczne w Polsce od 2001 r. Służba zdrowia w Polsce od 2001 r.

SIKORA Dominika : Ratownik zastąpi lekarza: ratownictwo medyczne : projekt ustawy zakłada zmiany w obsadach karetek // Gazeta Prawna. - 2006, nr 38, s. 17
Projekty prawne ratownictwa medycznego w Polsce

STEBELSKI Marian : Pozoracja urazów // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 3, s. 25-27
Metody nauczania ratownictwa medycznego

STEBELSKI Marian : Symulacyjne sprawdziany udzielania pierwszej pomocy // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 5, s. 11-17
Nauczanie ratownictwa medycznego

STEBELSKI Marian : Uczmy ratować życie // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2002, nr 1, s. 15-21
Program nauczania przysposobienia wojskowego. Program nauczania ratownictwa medycznego

SZYMAŃSKA Aneta, SZYMAŃSKA-NOWAK Beata : Kurs pierwszej pomocy // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2002, nr 2 , s. 48-50
Nauczanie ratownictwa medycznego

ŚNIEŻEK Henryk : Jak zostać ratownikiem Polskiego Czerwonego Krzyża? // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2002, nr 3, s. 49-50
Program nauczania ratownictwa medycznego. Lekcje z zakresu pierwszej pomocy

ŚNIEŻEK Henryk : Szkolenie nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej pomocy // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 5, s. 22-24

WENC Irena : Współpraca na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa, czyli gdzie szukać sojuszników? // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 1, s. 43-45
Wojewódzkie Mistrzostwa Zespołów Ratowniczych PCK

WALEWSKI Paweł : Karetki w poślizgu // Polityka. - 2006, nr 3, s. 76-79
Pogotowie ratunkowe w Polsce. Ratownictwo medyczne w Polsce

ZACZEK ZACZYŃSKI Krzysztof M. : Jak wdrożyć w szkole program z zakresu ratownictwa i obrony cywilnej // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2000, nr 1, s. 28-30
Program nauczania przysposobienia wojskowego. Program nauczania ratownictwa medycznego

ZARĘBSKI Marek : Sobota nad Jeziorkiem : Festyn w Szkole Podstawowej nr 103 // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 7/8, s. 51-53
Bezpieczeństwo młodzieży szkolnej. Popularyzacja ratownictwa medycznego w Polsce

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 08.10.2007


© Biblioteka Pedagogiczna