Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

EDUKACJA REGIONALNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2002-2007

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BARTOSZEWSKA Maria : Lubelszczyzna : regionalna ścieżka edukacyjna : zeszyt dla szkoły podstawowej klasy 4-6. - Kielce : MAC Edukacja, 2002

CHMIELOWSKA Wanda, MIRANOWICZ Maria : Osobliwości powiatu chrzanowskiego : program edukacji regionalnej // W: Nauczyciel i jego program autorski / red. nauk. Jadwiga Kędzierska. -Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. - S. 85-101

EDUKACJA regionalna : krótkie wykłady z pedagogiki / red. nauk. Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Hulewska, Justyna Słomska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

EDUKACJA regionalna : scenariusze zajęć dla klas IV-VI : praca zbiorowa / red. Bożena Będzińska-Wosik. - Łódź : Wydaw. "Wing", 2002

FOLKLOR i folkloryzm w edukacji i wychowaniu / red. nauk. Helena Danel-Bobrzyk, Jadwiga Uchyła-Zroski. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003
(Pozycja dostępna w Filii BPP w Tomaszowie Maz.)

KIRZENIEWSKA Renata, ŚWITALSKI Edward : Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur : zeszyt zadań dla klasy 4 szkoły podstawowej. - Toruń : Wydaw. ERRATA, 2003

KIRZENIEWSKA Renata, ŚWITALSKI Edward : Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur : program ścieżki edukacyjnej dla szkoły podstawowej i gimnazjum. - Toruń : Wydaw. ERRATA, 2003

KIRZENIEWSKA Renata, ŚWITALSKI Edward : Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur : poradnik metodyczny dla klasy IV szkoły podstawowej. - Toruń : Wydaw. ERRATA, 2003

KRAS-GŁĄB Anna, LIPIARZ Alina, MARKIEWICZ Małgorzata : Małopolski program regionalny "Krakowiaczek ci ja" // W: Nauczyciel i jego program autorski / red. nauk. Jadwiga Kędzierska. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. - S. 63-84

ŁÓDŹ i okolice : konspekty i scenariusze lekcji edukacji regionalnej / red. Jolanta Fiszbak. - Łódź : Wydaw. LITERATURA, 2002

MIĘDZYPRZEDMIOTOWE ścieżki edukacyjne : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2004. Cz. 1 / oprac. Aneta Gnyp [i in.]; red. Jolanta Wachnik. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim, 2004

PETRYKOWSKI Piotr : Edukacja regionalna : problemy podstawowe i otwarte. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2003
(Pozycja dostępna w Filii BPP w Bełchatowie)

RACINOWSKI Dariusz Marek : Moja mała Ojczyzna : zbiór ćwiczeń i zadań do międzyprzedmiotowej ścieżki regionalnej realizowanej w klasach IV-VI szkoły podstawowej. - Płock : KOREPETYTOR, 2002

ŚCIEŻKAMI tradycji / [redakcja Marcin Fiszer, Elżbieta Garbiak]. - Bielsko Biała : Stowarzyszenie "Olszówka", 2003
(Pozycja dostępna w Filii BPP w Radomsku)

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ASYNGIER-KOZIEŁ Anna : Edukacja regionalna, a edukacja narodowa i europejska // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 6, nr 4 (2004/2005), s. 7-20

BARAŃSKA Anna : Wędrówki po regionie świętokrzyskim : temat dnia: Legendy regionu świętokrzyskiego // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 5-6, s. 9-12
Scenariusz zajęć.

BARTAS Maria, WAWRZYCZEK Danuta : "Stąd pochodzę" : program edukacji regionalnej dla klas I-III Szkoły Podstawowej w Studzienicach // Nauczanie Początkowe. - 2000/2001, nr 6, s. 35-45

BIENIEK Małgorzata : Realizacja ścieżki regionalnej : (województwo Podkarpackie) // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 4, s. 236-243
Edukacja regionalna w II etapie nauczania (nauczanie blokowe).

BOLIŃSKA Marta : Od tradycji do kultury i z powrotem // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 6, nr 4 (2004/2005), s. 21-30
Klasa V szkoły podstawowej.

BORECKA Krystyna : Muzeum regionalne w pracy z uczniem szkoły podstawowej w ramach edukacji humanistycznej (propozycja metodyczna dla klasy V) // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 5, nr 1 (2003/2004), s. 74-81
Konspekt lekcji języka polskiego.

CADER Mirosława : Edukacja regionalna w nauczaniu wczesnoszkolnym // Życie Szkoły. - 2002, [nr] 3, s. 157-158
Konspekt zajęć.

CHUDALLA Sylwia, JANUSZEWSKA Ewa, TRZEŚNIEWSKA Beata : Więź z regionem // Życie Szkoły. - 2004 nr 4 s. 37-38
Zajęcia poświęcone ziemi opolskiej.

CZEPCZOR Ewa : Górnicze obyczaje // Życie Szkoły. - 2004, nr 4, s. 42-43
Materiały metodyczne do nauczania początkowego.

CZUCZKO Teresa, MUDRYK Danuta, ORDYŃCZAK Daria : Z wizytą u sąsiadów - propozycja scenariusza zajęć dla klasy III // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 28, nr 1 (2004/2005), s. 73-78
Na zielonej Ukrainie.

DOBIAS Barabara : Szopka kościelna // Wychowawca. - 2005, nr 12, s. 24-25
Scenariusz zajęć dla II lub III etapu edukacyjnego.

DROZDOWSKA Józefa, GĄSIEWSKA Krystyna : Jak to kiedyś bywało // Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s. 21-24
Scenariusz lekcji.

DZIURLA Bożena : Nasza miejscowość na mapie Polski // Nowe w Szkole. - 2002 nr 12 dod. s.1-2
Scenariusz lekcji, krzyżówki, karty pracy uczniów.

EDUKACJA regionalna w szkole : (zestawienie bibliograficzne za lata 1999-2003) / oprac. Elżbieta Rowińska // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 2, s. 27-29

GŁOWACKA Maria, NOWAKOWSKI Józef : Scenariusz apelu z okazji Dnia Ziemi. - Bibliogr. // Aura. - 2003, [nr] 3, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 102, s. [1]-4

GODAWA Jolanta : O realizacji ścieżki regionalnej // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 4, nr 2 (2002/2003), s. 55-62
Dwa konspekty lekcji języka polskiego dla V klasy szkoły podstawowej.

GOLECKA Iwona : Historia Gdyni w zadaniach // Matematyka w Szkole. - 2005, nr 29, s. 12-15
Dla szkół podstawowych i gimnazjów. Przykłady zadań powtórzeniowych dla gimnazjum.

GORLEWSKA Anna : Wizerunek zbrodni - tragiczny wrzesień 1939 roku w Bydgoszczy : (scenariusz wycieczki edukacyjnej dla klasy VI) // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 5, s. 8-9

GORŁOWSKA Anna : Znam swoje miasto : (Wielka Gra) // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 10, s. 10-12
Scenariusz biesiady historycznej.

KRÓLIKOWSKA Monika, GÓRECKA Marzena : Przyjaciel przyrody // Życie Szkoły. - 2005, nr 4, s. 34-42
Artykuł zawiera program dotyczący realizacji zagadnień krajoznawczo-ekologicznych.

JEZIERSKA Barbara, LEŚKIEWICZ Mirosława, WOLSKA Urszula : Konkurs regionalny // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 5/6, s. 17-21

KARA Iwona : Edukacja regionalna // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 7/8, s. 28-29
Konkurs "Moja mała ojczyzna dla klasy VI".

KORALEWSKA Mariola : Jak można realizować ścieżkę regionalną? // Wiadomości Historyczne. - 2002, [nr] 2, s. 107-108
Lekcje historii i geografii.

KORUS Beata : Program edukacji regionalnej "Ach Kieleckie jakie cudne..." w kształceniu zintegrowanym klas I-III // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 3, s. 66-73

LEWANDOWSKA Izabela : Czym jest edukacja regionalna? // Kwartalnik Edukacyjny. - 2002, [nr] 3/4, s. 94-103

ŁAPIŃSKA Ewa Joanna, ROSZKOWSKA Danuta, ZDRODOWSKA Agnieszka : Moje miejsce na Ziemi : architektura i przyroda Podlasia : materiały z realizacji ścieżek przedmiotowych metodą projektu // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 12, s. 16

ŁYŻBICKA Patrycja : Edukacja regionalna w kontekście najnowszej prozy polskiej. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 3, s. 19-20

MAJSTROWICZ Barbara : Ocalić od zapomnienia - edukacja regionalna w klasach I-III. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 9, dod. s. V-VII

MATULKA Danuta : Warszawa w edukacji regionalnej // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 1, s. 33-37
Program realizacji ścieżki regionalnej w szkole podstawowej klasy IV-VI.

MAREK Beata : Pieniny : działania na liczbach naturalnych : utrwalanie w czwartej klasie // Matematyka w Szkole. - 2005, nr 29, s. 20-21
Dla szkół podstawowych i gimnazjów.

OGRODZKA-MAZUR Ewa : Dziecko i regionalizm // Życie Szkoły. - 2004, nr 4, s. 3-11
Nauczanie początkowe.

MAZUREK Justyna : Zamek "Krzyżtopór" (Crossaxe) : cudze (angielskie) chwalicie, swego nie doceniacie! - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2006, [nr] 6, s. 176-178
Klasa 5-6 szkoły podstawowej.

MAZUREK Justyna : Zareklamuj swój region! - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2006, [nr] 6, s. 174-176
Propozycja lekcji promującej region Gór Świętokrzyskich. Na poziomie szkoły podstawowej.

MICHALSKA Elżbieta : Izba regionalna jako więź młodego pokolenia z historią ojców : scenariusz zajęć dla klas IV-VI : (zajęcia w Szkole Podstawowej w Babicach) // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 12, s. 2

MIŁOBĘDZKA Iwona : Moje rodzinne miasto // Życie Szkoły. - 2001, nr 5, s. 303-305
Nauczanie początkowe.

"MOJA mała Ojczyzna" - edukacja regionalna w klasach I-III / Anna Barańska [et al.] // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 5/6, s. 22-42
Program.

NAWROCKA Joanita : "Poznaj Trójmiasto i okolice" : program wspomagający realizacje ścieżki międzprzedmiotowej Edukacja regionalna i dziedzictwo kulturowe w regionie w szkole podstawowej // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 1, s. 7-9

OŚKO Katarzyna : Galeria wielkich Łodzian // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2002, [nr] 2, s. 75-79 Scenariusz zajęć do realizacji ścieżki - edukacji regionalnej.

PANCERZ Wioleta : Mój dom, rodzina, szkoła, wieś, region... : (program edukacji regionalnej dla II etapu kształcenia). - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2003, nr 3, s. 35-45

PASZKIEWICZ-GATKOWSKA Adriana : Jak przygotowałam wystawę : "Poznajemy Wielką Brytanię" // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 28, nr 1 (2004/2005), s. 36-38

PIETRZAK Elżbieta : Las Kabacki - połączyć piękne z pożytecznym. - Bibliogr. // Aura. - 2004, [nr] 12, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 123, s. 5-7
Temat zajęć: "Jak zachować równowagę między ochroną przyrody a wykorzystaniem terenu w celach rekreacyjno-wypoczynkowych" - dla dzieci klas 4-6 szkoły podstawowej.

PIOTROWSKA-PAJĄK Małgorzata : Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego regionu w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 4, s. 26-30
Artykuł zawiera scenariusz zajęć z edukacji plastycznej dla klasy III.

POLAK Ewa, MISIURKA Małgorzata : Edukacja regionalna na lekcjach języka polskiego // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 4, nr 2 (2002/2003), s. 63-67
Konspekt lekcji w szkole podstawowej.

PRĘDKI Klaudia : Moje Bieszczady // Ekoświat. - 2003, nr 12, s. 11
Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.

PRUSAK Paweł : O dziedzictwie przeszłości i tożsamości kulturowej. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 7/8, s. 16-19

RÓG Małgorzata : Realizacja tematyki związanej z edukacją regionalną w klasach I-III : (na przykładzie zajęć zintegrowanych w klasie pierwszej oraz turnieju wiedzy o rodzinnej miejscowości dla klas trzecich) // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 4-5, dod. s. VII-XIV

RUSINOWSKA Maria : Regionalna ścieżka dydaktyczna w Zwoleniu : scenariusz projektu (kl. V szkoły podstawowej) // Wychowawca. - 2002, nr 4, s. 25-27

SASNAL-STUDNICKA Elżbieta : Wędrówki po Świdnicy // Życie Szkoły. - 2004, nr 4, s. 50-52
Nauczanie początkowe.

SKOWRON-JĘDRALSKA Izabela : Dziedzictwo kulturowe w regionie // Życie Szkoły. - 2004, nr 4, s. 30-34
Program autorski nauczania początkowego.

SMUDA Bożena : Regionalna edukacja wczesnoszkolna // Życie Szkoły. - 2002, nr 2, s. 105
Program edukacji regionalne dla klasy I.

STROŃSKA Maria : Edukacja regionalna w szkole podstawowej // Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 26-32
Propozycja zagadnień regionalnych w programie autorskim.

STRZELECKI Jacek : Jak rozumiem edukację regionalną // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 4, nr 2 (2002/2003), s. 45-54
Dzieje regionalizmu w Polsce. Omówienie projektu ścieżki regionalnej w szkole podstawowej.

SUDER Bogusława : Edukacja ekologiczna z elementami edukacji regionalnej : program do ścieżki edukacyjnej dla klas IV-VI szkoły podstawowej // Aura. - 2004, [nr] 6, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 117, s. (1)-2
Realizacja programu przewidziana na lekcjach przyrody, kół zainteresowań.

SULKA Lucyna : Zwyczaje i obrzędy okolic Makowa Podhalańskiego // Życie Szkoły. - 2004, nr 4, s. 53-54

SZYDŁOWSKI Witold : Edukacja regionalna na zajęciach techniki w klasie VI // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 3, s. 44-45
Prezentacja bednarstwa.

TRUSZKOWSKA Maria : Rajgród - moja mała ojczyzna // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 6, s. 8-9
Edukacja regionalna dla klas I-III.

TUNIEWICZ Agnieszka : "Mała ojczyzna" : ścieżka dydaktyczna edukacji regionalnej // Aura. - 2005, [nr] 1, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 124, s. [1]-2
Scenariusz zajęć terenowych dla klasy IV.

WOLNIEWICZ Hanna : Żyrardów - miasto lnu : (scenariusz zajęć świetlicowych) // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 10, s. 22-23

WRÓBLEWSKA Edyta, ZAJKOWSKA Agnieszka : Walory przyrodniczo-kulturowe Białostocczyzny // Biologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 53(181)-56(184)
Konspekt zajęć dla klasy VI szkoły podstawowej.

ZACHCIAŁ Iwona : Moje miasto - moje sprawy // Życie Szkoły. - 2007, nr 6, s. 37-40
Metody aktywizujące w nauczaniu początkowym.

ZAREMBA Anna : Poznajemy Kaszuby // Życie Szkoły. - 2004, nr 4, s. 44-49
Scenariusz zajęć.

ZIELENIEWSKA Jadwiga S. : Metoda projektu w edukacji regionalnej // Nowe w Szkole. - 2002, [nr] 9, s. 14-16

ZELLMA Anna : Projektowanie edukacji regionalnej / Edukacja i Dialog. - 2002, nr 6, s. 3-7
Zawiera wskazówki dot. tworzenia planu edukacji regionalnej.

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.10.2007


© Biblioteka Pedagogiczna