Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

WIĘŹ RODZINNA I MAŁŻEŃSKA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BRĄGIEL Józefa : Więzi społeczne w rodzinie // W: Kawula Stanisław, Brągiel Józefa, Janke Andrzej W.: Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2000. - S. 103-114

DYCZEWSKI Leon : Więź między pokoleniami w rodzinie. - Lublin : Wydaw. Tow. Nauk. KUL, cop. 2002

DYSARZ Zofia : Mowa dziecka a więzi uczuciowe w rodzinie. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003

GAWĘCKA Mirosława : Poczucie osamotnienia dziecka w rodzinie własnej. - Toruń : Wydaw. MADO, cop. 2004

PLOPA Mieczysław : Psychologia rodziny: teoria i badania. - Elbląg : Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005

PLOPA Mieczysław : Więzi w małżeństwie i rodzinie : metody badań. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2007

REMBOWSKI Józef : Więzi uczuciowe w rodzinie : studium psychologiczne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972

RYŚ Maria : Psychologia małżeństwa w zarysie. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1999

Rostowski Jan : Zarys psychologii małżeństwa: psychologiczne uwarunkowania dobranego związku małżeńskiego. - Warszawa : PWN, 1987

SOKAL Urszula : Więź uczuciowa dorosłych dzieci z rodzicami w rodzinach pełnych // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 1 / pod red. nauk. Mieczysława Plopy. - Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej ; Kraków : "Impuls", 2005. - S. 253-261

SPÓJNOŚĆ rodziny a jej obraz w oczach dorastających dzieci / red. Maria John-Borys. -Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2004

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CHÓDKOWSKA M. : Więź małżeńska w rodzinach kobiet niepełnosprawnych (na podstawie pamiętników ) // Problemy Rodziny. - 1991, nr 5, s. 20-26  

FEDEROWICZ Magdalena, BAŁAZY Halina : Wielkanocny kiermasz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 4, s. 222-223
Święta Wielkanocne jako okazja do wzmacniania więzi w rodzinie.  

GOLEŃ Marta : Rodzina i jej problemy w świetle wybranych tekstów kultury XIX i XX wieku (propozycje metodyczne dla klasy III liceum i IV technikum) // Język Polski w Liceum. - R. 17 (2002/2003), nr 4, s. 32-41  

GRODZKA Danuta : Więź rodzinna na tle innych więzi społecznych : (zarys problematyki i stanu badań) // Studia Socjologiczne. - 1984, nr 4, s. 103-122

GRUSZCZYŃSKA Jolanta : Gdy myślę Babunia..." : na podstawie wiersza K. Iłłakowiczówny "Babunia" // Drama. - 2002/2003, z. 42, s. 25-27
Konspekt lekcji z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej, mającej na celu wzmacnianie wielopokoleniowych więzi rodzinnych.  

GUMIENNY Beata : Planowanie sytuacji życiowej wychowanków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 29-31
Sposoby wzmacniania więzi rodzinnych między wychowankiem domu dziecka a jego rodzicami.  

IWANICKA Anna : Wpływ małżeństwa na rozwój osobowy żony i męża // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 3, s. 18-21  

KRAJEWSKA Beata : Rodzice przed telewizorem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 44-45
Więzi łączące rodziców i dzieci podczas oglądania programów telewizyjnych.  

LEWICKA Agnieszka : Rodzic terapeutą // Grupa i Zabawa. - 2002, nr 1/2, s. 59-61
Ćwiczenia dla rodziców rozwijających zdolności empatyczne oraz wzmacniające więzi rodzinne.  

LUBOWIECKA Jadwiga : O przywiązaniu i więziach społecznych dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 8, s. 5-13

ŁUCZAK Elżbieta, STAŃKO Bernadetta : Nieprawidłowe więzi rodzinne - przyczyną eskalacji zachowań patologicznych dzieci i młodzieży // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 3, s. 3-5  

MALISZAK Janina : Więzi rodzinne jako źródło cennych wartości w wychowaniu // Życie Szkoły. - 2002, nr 7, s. 410-413  

MICHALIK M. : Więź rodzinna - wartości i zagrożenia // Problemy Alkoholizmu. - 1994, nr 1, s. 3-4, 7  

MINKIEWICZ A. : Więź rodzinna i czynniki, które ją kształtują // Problemy Rodziny. - 1993, nr 5, s. 14-17  

PŁASZCZYŃSKI E. : Umiejętności komunikacyjne małżonków a ich wzajemna otwartość // Problemy Rodziny. - 1991, nr 4, s. 14-16  

POSPIESZYL Kazimierz : O chronieniu więzi rodzinnych, które są siłą niezwykłą // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 2, s. 9-13  

RÓŻAŃSKA-KOWAL Joanna : Psychologiczne uwarunkowania zgodnego pożycia małżeńskiego // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 1, s. 25-29  

SENDYK Marzena : Klasa szkolna jako miejsce doświadczeń społecznych uczniów // Edukacja. - 2001, nr 2, s. 56-67
Wyniki badań dzieci z poczuciem sieroctwa duchowego - zaburzenia więzi emocjonalnej w rodzinie w porównaniu z pozostałymi dziećmi.  

SITARCZYK Małgorzata, WANIEWSKI Andrzej : Rola empatii w małżeństwie // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 2, s. 23-27

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.10.2007


© Biblioteka Pedagogiczna