Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

AUTORYTET NAUCZYCIELA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BADURA, Emilia : Emocjonalne uwarunkowania autorytetu nauczyciela. - Warszawa : WSiP, 1981

BRÜHLMEIER Artur : Edukacja humanistyczna . - Kraków : "Impuls", [1994?]. - S. 49-66 : Władza i autorytet w wychowaniu

JAZUKIEWICZ Iwona : Autorytet nauczyciela // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", cop. 2003. - S. 254-260

KARASOWSKA Aleksandra : Profilaktyka na co dzień : alkohol w życiu nastolatków. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2005. - S. 15-19 : Jak być autorytetem?

KOTŁOWSKI Karol : Autorytet nauczyciela // W: Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. - Warszawa : Fundacja Innowacja, 1993. - S. 35-38

KUBICZEK, Bożena : Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się?. - Wyd. 3. - Opole : "Nowik", 2007. - S. 58-72 : Autorytet w procesie uczenia

Nauczyciel - uczeń : między przemocą a dialogiem : obszary napięć i typy interakcji / red. nauk. Maria Dudzikowa. - Kraków : "Impuls", 1996

Pedagogika / pod red. Bogusława Milerskiego i Bogusława Śliwerskiego. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2000. - S. 24 : Autorytet pedagogiczny

ROBERTSON John : Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie / przeł. [z ang.] Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : WSiP, 1998

WAGNER Iwona : Stałość czy zmienność autorytetów : pedagogiczno-społeczne studium funkcjonowania i degradacji autorytetu w zmieniającym się społeczeństwie. - Kraków : Impuls, 2005. - S. 67-76 : Czynniki kształtujące autorytet nauczyciela

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ALEKSANDER Anna, PANEK Anna, TOPA Danuta : Drogi i bezdroża, czyli słów kilka o autorytecie i kondycji nauczyciela w okresie przemian // Edukacja Dorosłych. - 1999, nr 1, s. 57-68

BARAŃSKI Szczepan : Docenić erudycję // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 6, s. 24, 25

BEDNIK Krystyna : "Portret" wychowawcy-nauczyciela w edukacji wyznaczonej ideą podmiotowości // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 7/8, s. 44-45

BLECHARCZYK Anna : O uwarunkowaniach autorytetu nauczyciela i potrzebie autorefleksji // Nowa Szkoła. - 2005, nr 5, s. 21-23  

BŁĘDOWSKA Magdalena : Autorytet - surowość w granicach taktu // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 7, s. 3-5  

BRZEZIŃSKI Krzysztof : Budowanie autorytetu nauczyciela. [Cz. 1-2] // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 19, dod. s V ; nr 20, dod. s. V  

CHOJNACKI Robert : Pedagogika jako sztuka walki // Znak. - 2003, nr 10, s. 26-[31]
Brak autorytetu nauczyciela (w związku ze sprawą w toruńskim liceum.  

DOBROŁOWICZ Justyna : Jak budować autorytet // Gazeta Szkolna. - 1999, nr 4, s. 10  

DUDZIKOWA Maria : Autorytet nauczyciela // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 9, s. 8-10  

DUDZIKOWA Maria : Aura emocjonalna wokół pojęcia i potrzeby autorytetu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 5, s. 52-60  

DUDZIKOWA Maria : Autorytet nauczyciela w opinii uczniów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 8, s. 3-11  

DUDZIKOWA Maria : O prawomocności autorytetu w edukacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 7, s. 47-56

DUDZIKOWA Maria : W stronę emancypacyjnego autorytetu // Polonistyka. - 2002, nr 3, s. 132-137  

GŁOWIŃSKI Marek : Powinność wychowawcy // Remedium. - 2001, nr 10, s. 8-9  

GROENWALD Maria : Dlaczego nauczycielom trudno zasłużyć na szacunek // Nowa Szkoła. - 2002, nr 5, s. 28-31  

HARASIMOWICZ Bożena : Autorytet nauczyciela we współczesnej polskiej szkole - wyniki badania socjologicznego prezentowane podczas konferencji wojewódzkiej w Sali Sejmu Śląskiego, 9 października 2002 r. // Dyrektor Szkoły . - 2002 , nr 12, s. 19-20

IZDEBSKA Helena : Strach nie buduje autorytetu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 3, wkł. S. 34-39  

JABŁOŃSKA, ALINA : Autorytet wychowawcy // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 15, s. 11

LEJMAN Mieczysław : Autorytet nauczyciela-wychowawcy // Ruch Pedagogiczny. - 1984, nr 1, s. 15-24 

KACZOR Teresa : Autorytet nauczyciela w polskiej oświacie // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 12, s. 16-18

KATZ Lilian : Jak być dobrym nauczycielem // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 35-40

KŁODKOWSKI Piotr : Nauczyciel // Znak. - 2003, nr 9, s. 109-114
Wzory osobowe nauczyciela akademickiego.  

KMIECIK Aneta, ZIAJA Beata Maria : Być autorytetem // Przegląd Oświatowy. - 2003, nr 11, s. 16

KOZAK, Wioletta : Nauczyciela portret własny - rzecz o autorytecie // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 11, s. 24-26  

KRASIEJKO Izabela : Autorytet a tożsamość // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 5, dod. "Przygotowanie do Życia w Rodzinie" S. (13)-(15)
Autorytet nauczyciela w wychowaniu młodzieży.  

KRON Friedrich W. : Autorytet i wychowanie / oprac. Alina Wróbel // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 7, s. 14-18  

KUCHARSKA Jolanta : Etyka pedagogiczna nauczyciela i szkoły // Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 42-46

MAŁKOWSKA Bożena : Osobowość nauczyciela // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 1, s. 26-28  

MICHALAK Joanna : Autorytet rozumiany jako kompetencje // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 7, s. 11-13

MIKA Stanisław : Mądrość, a nie strach buduje autorytet // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 59-66

MIKOŁAJCZAK Małgorzata : Bezradni czy nieporadni? // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 28-34

MISTERKA Ewa : Autorytet nauczyciela // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 35-40

OŻÓG Jadwiga : Autorytet nauczyciela // Życie Szkoły. - 2004, nr 3, s. 11(139)-13(141)

PIEKARSKA Małgorzata Karolina : Pokolenie agresywnych? // Cogito. - 2002, nr 2, s. 4-6

PODLEŚNA Ilona : Relacje "nauczyciel - uczeń" - w poszukiwaniu straconego autorytetu... // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 9, s. 21-24

PUSTELNIK Józef : Polska oświato - zawróć ze złej drogi : stanowcze nie dla anarchii w naszych szkołach // Lider. - 2007, nr 1, s. 9-12
Brak autorytetu nauczyciela.  

RĘKAWEK Jarosław : Autorytet w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 8-10

SARUD Małgorzata : Wzór osobowy nauczyciela w opinii uczniów i rodziców // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 12, s. 21-22  

SIDOROWICZ Grażyna : Brońmy autorytetu nauczyciela // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 7, s. 6-7  

SKONIECZKA Elżbieta : Autorytet nauczyciela - kryzys czy nowa jakość // Życie Szkoły. - 2006, nr 8, s. 42-46

SOCHOCKI Marcin J. : Dwa autorytety // Remedium. - 2006, nr 1, s. 1-3

STACHYCZ Leszek : Szanujcie polskiego nauczyciela // Nowa Szkoła. - 2000, nr 8, s. 16-19  

STRZELCZYK JOANNA : Zasłużyć na autorytet // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 8, s. 13-16  

SZEWCZYK Władysław : Kryzys czy renesans? // Wychowawca. - 1999, nr 7-8, s. 10-11  

SZYDŁO Anna : Oddziaływanie autorytetu nauczyciela na uczniów // Chowanna. - 1970, nr 1, s. 91-102

ŚLIWERSKI Bogusław : Nauczycielskie manewry wobec uczniów // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 7, s. 5-12

ŚNIEŻYŃSKI Marian : Przezwiska nauczycieli a ich autorytet // Ruch Pedagogiczny. - 2004, nr 1/2, s. 38-47

TARADEJNA Beata : Autorytet kosztem zdrowia // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 10-12

WASIUKIEWICZ Jadwiga : Kształcenie oparte na autorytecie // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 22-24
Kompetencje zawodowe i autorytet nauczyciela.  

WEDIUK Z. : Autorytet nauczyciela i rady pedagogicznej koniecznym warunkiem sprawnego funkcjonowania szkoły // Nowa Szkoła. - 1989, nr 9, s. 532-535  

WIŚNIEWSKA Dorota : Nieszczęsny los autorytetu // Wychowawca. - 2000, nr 2, s. 10-11  

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Destrukcja autorytetu // Remedium. - 1998, nr 5, s. 8-9
Pozbawianie autorytetu nauczycieli i niszczenie własnego autorytetu przez nauczycieli .  

WOJEWODA MARIOLA : Autorytet nauczyciela // Wychowawca. - 2003, nr 5, s. 10-11

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.10.2007


© Biblioteka Pedagogiczna