Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

KINEZYTERAPIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze    

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

DZIAMSKA Dorota : Edukacja przez ruch : kropki, kreski, owale, wiązki. - Warszawa : WSiP, 2005
Filia w Radomsku  

KOWALSKI Ireneusz M., HURŁO Lucyna : Zaburzenia postawy ciała w wieku rozwojowym. - Wyd. 2. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2003

MILANOWSKA Kazimiera : Kinezyterapia. - Wyd. 6 (dodruk). - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003

NEUROFIZJOLOGICZNE metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju / pod red. Ludwiki Sadowskiej; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wrocław : Wydaw. AWF, 2004

TERAPIA pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

GRABARA Małgorzata, ZAJĄC-GAWLAK Izabela : Kinezyterapia bocznych skrzywień kręgosłupa w szkole // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 5, s. 8-11  

TRZECIAK Bohdan, ZAWADZKI Maciej : Kinezyterapia a wydolność fizyczna osób starszych // Kultura Fizyczna. - 1997, nr 7/8, s. 21-23

 

Zobacz też zestawienia bibliograficzne:

Wady postawy ciała i ich korekcja

Gimnastyka korekcyjna (za lata 2002-2007)

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.10.2007


© Biblioteka Pedagogiczna