Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

ALBERTO MORAVIA (1907-1990)
Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa w wyborze

 

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

AGOSTINO / przeł. Barbara Sieroszewska. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1958

AUTOMAT : opowiadania / przeł. Zofia Ernstowa. - Warszawa : "Czytelnik", 1966

KONFORMISTA / przeł. [z wł.] Zofia Ernstowa. - Warszawa : "Czytelnik", 1964

MARIO : opowiadania / tł. [z włos.] Zofia Ernstowa; tł.[z włos.] Ryszard Landau. - Warszawa : Wydaw. Książka i Wiedza, 1968

OPOWIADANIA rzymskie /; tł. Zofia Ernst, Ryszard Landau. - Warszawa : CZYTELNIK, 1957

POGARDA / tłumaczyła [z wł.] Zofia Ernst. - Warszawa : "Czytelnik", 1961
Filia w Radomsku

RAJ / przeł. [z wł.] Zofia Ernstowa. - Warszawa : "Czytelnik", 1975
Filia w Radomsku

UWAGA / przeł. Władysław Minkiewicz. - Warszawa : Czytelnik, 1968

1934 / przeł. z wł. Anna Mętrak. - Warszawa : Wydawnictwo "Przedświt", 1991

RZYMIANKA / przełożyła [z wł.] Zofia Ernstowa. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1974
Filia w Radomsku

 

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

HEISTEIN, JÓZEF : Historia literatury włoskiej : zarys. - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Wrocław [i in.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1987. - S. 275-278

UGNIEWSKA, JOANNA : Historia literatury włoskiej XX wieku. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1985. - S. 177-186: Alberto Moravia

MAŁY słownik pisarzy świata / [red. Kazimierz Hanulak, Henryk Olszewski]. Wyd. II popr. i uzup. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1972. - S. 343

MAŁY słownik pisarzy włoskich / [red. Jadwiga Gałuszka]. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1969. - S. 136-137

PISARZE świata : słownik encyklopedyczny / [red. prowadzący Jolanta Skrunda]. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Warszawa : PWN, 1999

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CHIAROMONTE Nicola : Moravia i kornik świadomości // Twórczość. - 1994 nr 9, s. 91-96

MORAVIA Alberto : Spotkanie z pisarzem. Rozm. przepr. Jean Baptiste Para, Denis Fernandes Recatala / tł. JG // Literatura. - 1984, nr 1, s. 56

MORAWSKI Z. : Alberto Moravia (1907-1990) // Polityka. - 1990, nr 40, s. 9

SARRABAYROUSE Alain : Fragm. art. nt. życia i twórcz.; oprac. (jg) właśc. [Jan Guranowski] //  Literatura. - 1991, nr 8/9, s. 60-61

UGNIEWSKA Joanna : Eseistyka Alberto Moravii // Literatura na Świecie. - 1979, nr 6, s. 182-203

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.10.2007


© Biblioteka Pedagogiczna