Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2002-2007

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BONDAROWICZ Marian, OWCZAREK Sławomir : Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej. - Wyd. 4. - Warszawa : WSiP, 2002
Filia w Radomsku

CZAUDERNA-MIEDZIEJKO, Jadwiga : Program gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla I etapu edukacji : klasy I - III . - Płock : Wydawnictwo "Korepetytor", 2002
Filia w Bełchatowie

KOŁODZIEJ Jerzy, KŁODZIEJ Krzysztof, MOMOLA Irena : Postawa ciała, jej wady i korekcja. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2004. - 160 s. : il. ; 25 cm

OWCZAREK, Sławomir : Atlas ćwiczeń korekcyjnych. - Wyd. 4. - Warszawa : WSiP, [2005]
Filia w Tomaszowie Maz.

PELCZAR Janina : Wczesna diagnostyka oraz profilaktyka skolioz i wad postawy u dzieci i młodzieży - nowosądeckie doświadczenia // W: Zdrowie : istota, diagnostyka i strategie zdrowotne / pod red. Igora Muranowa. - Radom : Politechnika Radomska : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - S. 444-454

SIENIEK, Czesław : Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna : poradnik metodyczny. Cz. 3, Scenariusz lekcji gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej : propozycja metodyczna. - Starachowice : Pracownia Wydaw. "Helvetica", 2004.

SIENIEK, Czesław : Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna : poradnik metodyczny. Cz. 1. - Starachowice : Pracownia Wydaw. "Helvetica", 2003

SIENIEK, Czesław : Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna : poradnik metodyczny. Cz. 2. - Starachowice : Pracownia Wydaw. "Helvetica", 2003

ZWIERZCHOWSKA Anna, GAWLIK Krystyna : Korektywa dzieci i młodzieży z dysfunkcjami wzroku lub słuchu / Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006
Filia w Radomsku

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BAWELSKA Katarzyna : Plecy okrągłe - ćwiczenia w parach : [konspekt dla klasy VI szkoły podstawowej] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 2, dod. s. (12)-(13)

BEŁCIK Ewa : Wykorzystanie gier i zabaw ruchowych w gimnastyce korekcyjnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 11, s. 15-17
Scenariusz zajęć korekcyjnych i ogólnorozwojowych - wady mieszane, dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

BIELAWSKA Krystyna : To warto wiedzieć // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 3, s. 149-150

BLICHARSKA Danuta : Zajęcia korekcyjne dzieci z rodzicami // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 1, dod. s. (14)-(16)
Scenariusz warsztatów dla rodziców uczniów klasy I szkoły podstawowej.  

BOCHENKIEWICZ Jolanta : Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna : moduł do programu wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej kl. I-III // Lider. - 2004, nr 7/8, s. 26-27

BORA Anna, KOWAL Agnieszka : Autorski program z gimnastyki korekcyjnej : [dla klas I-III SP] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 8/9, s. 15-17  

BYK Iwona : Konspekty zajęć korekcyjnych : [dla klas I-III szkoły podstawowej] // Lider. - 2005, nr 6, s. 24-26  

BULIŃSKA Kinga : Osnowa zajęć gimnastyki korekcyjnej dla pleców okrągłych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 1, dod. s. (11)-(13)
Scenariusz lekcji dla dziewcząt kl. II gimnazjum  

DOROCIAK Marzena : Konspekt lekcji korektywy dla dziewcząt kl. I-II gimnazjum z wadą plecy wklęsło-okrągłe // Lider. - 2004, nr 11, s. 28-30

DOROCIAK Marzena : Realizacja ścieżki edukacyjnej : edukacja prozdrowotna - prawidłowa postawa ciała // Lider. - 2004, nr 10, s. 22
Konspekt lekcji gimnastyki korekcyjnej.  

DUDKOWSKA Alina : Plan metodyczny lekcji w ujęciu czynnościowym : gimnastyka korekcyjna kl. II : [korekcja bocznego skrzywienia kręgosłupa] // Lider. - 2002, nr 2, s. 23  

FIGAT Katarzyna : Plany metodyczne lekcji gimnastyki korekcyjnej dla klas II i III szkoły podstawowej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 1, dod. s. (12)-(15)  

FRONCZEK Ewa, MANTEL Andrzej : Wywiadówka z gimnastyki korekcyjnej // Lider. - 2003, nr 10, s. 24-27
Zapoznanie rodziców z wadami postawy u dzieci.  

GERLACH-SIWIEC Celina : Konspekt lekcji gimnastyki korekcyjnej : [plecy okrągło-wklęsłe, dla dzieci 7-letnich] // Lider. - 2006, nr 4, s. 21-22

GŁOWACKA Beata : Gimnastyka korekcyjna trójpłaszczyznowo-osiowa // Lider. - 2003, nr 7/8, s. 27-28  

GŁOWICKA Katarzyna, OŻÓG Danuta : Gimnastyka korekcyjno-edukacyjna // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 2, dod. s. (2)-(5)
Konspekt lekcji: Wzmacniamy mięśnie utrzymujące prawidłową postawę ciała.  

GOŁĄB Ewa : Scenariusz lekcji gimnastyki korekcyjnej - ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne : [dla kl. III szkoły podstawowej] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 12, dod. s. (15)-(16)  

GRABARA Małgorzata : Propozycja oceny postawy ciała do celów gimnastyki korekcyjnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 4, s. 17-21

GRABARA Małgorzata : Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna w reformie edukacji // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 2002, nr 2, s. 31-35
Prezentacja wyników badań dotyczących przygotowania szkół podstawowych do prowadzenia m. in. zajęć z gimnastyki korekcyjnej.  

GRABARA Małgorzata, ZAJĄC Izabela : Ćwiczenia domowe w korekcji wad postawy ciała // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 12, s. 17-21  

GRĘZICKA Agata : Wzmocnienie mięśni posturalnych // Lider. - 2003, nr 11, s. 28-29
Konspekt lekcji gimnastyki korekcyjnej dla kl. I szkoły podstawowej.  

GRZEGORCZYK Sławomir : Scenariusz lekcji gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej : [wzmacnianie mięśni posturalnych grzbietu, brzucha, pośladków, kończyn dolnych] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 1, s. 40-42  

HARĘŻLAK Ryszard : Ćwiczenia asymetryczne w korekcji skolioz // Wychowanie fizyczne Zdrowotne. - 2005, nr 6/7, s. 10-16  

HARĘŻLAK Ryszard : Nowa koncepcja korekcji skolioz idiomatycznych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 2, s. 14-17  

HNAT Iwona : Gimnastyka korekcyjna na wesoło // Lider. - 2006, nr 9, s. 24-25
Konspekt lekcji dla klasy I szkoły podstawowej lub dzieci przedszkolnych.  

JABŁOŃSKA Lilianna : Plecy okrągło-wklęsłe, plecy okrągłe : [konspekty zajęć] // Lider. - 2002, nr 3, s. 26-28  

JANKOWSKA Kamila : Ćwiczenia oddechowe - ich znaczenie i miejsce na zajęciach gimnastyki korekcyjnej i wychowania fizycznego // Lider. - 2002, nr 2, s. 17-18  

JANKOWSKA Kamila : Ćwiczenia oddechowe na zajęciach gimnastyki korekcyjnej i wf // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 8/9, dod. s. (15)-(16)  

JANKOWSKA Kamila : Konspekt lekcji gimnastyki korekcyjnej dla dziewcząt - klasa V // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 5, dod. s. (11)-(13)  

JANKOWSKA Kamila : Osnowa lekcji gimnastyki korekcyjnej dla dziewcząt klasy V // Lider. - 2002, nr 5, s. 24-26  

JANKOWSKA Kamila : Osnowa zajęć gimnastyki korekcyjnej : dla klasy I SP Nr 5 w Lesznie // Lider. - 2002, nr 10, s. 26-29  

JANKOWSKA Kamila : Plecy okrągłe - konspekt lekcji dla kl. I szkoły podstawowej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 8/9, dod. s. (6)-(8)  

JANKOWSKA Kamila : Scenariusz lekcji gimnastyki korekcyjnej : ćwiczenia przeciw bocznemu krzywieniu kręgosłupa : [dla dzieci w wieku 9 lat] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 4, dod. s. (10)-(11)

JANKOWSKA Kamila : Scenariusz lekcji gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej : [dla dzieci w wieku 9 lat] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 3, dod. s. (10)-(11)
Wady: wady stóp, plecy okrągłe, plecy wklęsłe.  

KAMUDA Marzena : Scenariusz zajęć gimnastyki korekcyjnej : [wada - okrągłe plecy, dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej] // Wychowanie Fizyczne Zdrowotne. - 2005, nr 5, s. 12-13  

KORBUS Iwona : Osnowa zajęć gimnastyki korekcyjnej dla kifozy piersiowej // Lider. - 2002, nr 11, s. 23-27  

KOPANIARZ Iwona Anna : Przyczyny powstawania i korekta wad postawy // Lider. - 2003, nr 4, s. 42-43

KORBUS Iwona : Osnowa zajęć gimnastyki korekcyjnej dla kifozy piersiowej // Lider. - 2002, nr 11, s. 23-27  

KOSYL Marek : Metoda Urszuli Hoppe w korygowaniu wad postawy // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 8/9, dod. s. (12)-(15)

KOTOWSKA Barbara : Ćwiczenia korekcyjne z nietypowymi przyborami // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 3, dod. s. (11)-(16)

KOTOWSKA Barbara : Ćwiczenia oddechowe w korekcji wad postawy // Lider. - 2003, nr 9, s. 28-30
Metoda opowieści ruchowej na zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

KOTOWSKA Barbara : Konspekt ćwiczeń korekcyjnych z deskorolką - lekcja otwarta : [ćwiczenia przeciwko bocznemu skrzywieniu kręgosłupa] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 5, dod. s. (13)-(15)

KOTOWSKA Barbara : Szkolny program profilaktyki wad postawy // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 10, s. 8-15  

KOWALCZYK Grzegorz : Autorski program gimnastyki korekcyjnej dla uczniów szkoły podstawowej // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 6, s. 1-3  

KOWALSKA Alicja, KWIATEK Iwona : Pływanie korekcyjne - ćwiczenia korekcyjne z nauką pływania i rekreacja w wodzie dla klas I-III szkoły podstawowej : (program autorski) // Lider. - 2007, nr 5, s. 24-30

KOWALSKA Magdalena : Scenariusz gier i zabaw korekcyjnych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 3, dod. s. (7)-(9)  

KOZIK Barbara : Konspekt gimnastyki korekcyjnej : [wady różne, dla dzieci w wieku 10-11 lat] // Lider. - 2003, nr 2, s. 26-27  

KROCZAK Marzena : Korekcja postawy skoliotycznej : [konspekt lekcji dla kl. I-II SP] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 8/9, dod. s. (8)-(10)  

KUŹNICKI Ryszard : Stopa płaska - konspekt lekcji gimnastyki korekcyjnej : [dla dzieci w wieku 10 lat] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 8/9, dod. s. (4)-(6)

LIMINOWICZ Danuta : Zajęcia korekcyjne z dziećmi upośledzonymi umysłowo // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 2003, nr 2, s. 15-16

LIS Stanisław : Gimnastyka korekcyjna w klasie I // Życie Szkoły. - 2004, nr 3, s. 33(161)- 34(162)
Konspekt zajęć - ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami kształtowania prawidłowej postawy.

LIS Stanisław : Gimnastyka korekcyjna w klasie II // Życie Szkoły. - 2004, nr 7, s. 34(482)-37(485)
Ćwiczenia korygujące skoliozę.  

LIS Stanisław : Rozkład materiału z gimnastyki korekcyjnej // Życie Szkoły. - 2003, nr 3, s. 157-159  

LISOWSKA Alicja : Osnowa lekcyjna gimnastyki korekcyjnej dla pleców płaskich : [dladzieci 6-letnich] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 1, dod. s. (6)-(8)

LISOWSKA Alicja : Osnowa lekcyjna gimnastyki korekcyjnej dla pleców płaskich : [dla dzieci 6-letnich] // Lider. - 2006, nr 2, s. 11-14

LUBERSKA Monika : Przykładowe zestawy korekcyjnych ćwiczeń domowych // Lider. - 2004, nr 11, s. 25-27
Wady: plecy okrągłe, skrzywienie boczne kręgosłupa.

ŁAWNICZEK Jadwiga : Konspekt zajęć gimnastyki korekcyjnej : [wada: plecy okrągłe, dla kl. II szkoły podstawowej] // Lider. - 2003, nr 2, s. 23-24  

MAŁUCKA Ewa : Scenariusz lekcji gimnastyki korekcyjnej - wady mieszane : [klasa III szkoły podstawowej] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 5, dod. s. (13)-(15)
Temat: Wzmocnienie mięśni grzbietu poprzez ćwiczenia z laskami i szarfami - przy skoliozach, plecach okrągłych i stopach płasko-koślawych.  

MIAŁKOWSKA Dorota : Jak pisać konspekty z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej // Lider. - 2006, nr 5, s. 24-25  

MIAŁKOWSKA Dorota : Konspekt spotkania z rodzicami dzieci przedszkolnych : (gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna) // Lider. - 2004, nr 4, s. 25-26  

MIAŁKOWSKA Dorota : Konspekt spotkania z rodzicami : gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna // Lider. - 2002, nr 11, s. 22  

MIAŁKOWSKA Dorota : Próby sprawności fizycznej z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej // Lider. - 2004, nr 2, s. 11-12  

MIELCZAREK Agnieszka : Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w szkole // Lider. - 2006, nr 11, s. 23-25
Organizacja gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkole, charakterystyka poszczególnych wad postawy ciała.  

MITJANOWSKA Katarzyna : Gimnastyka korekcyjna : scenariusz zajęć // Życie Szkoły. - 2002, nr 5, s. 291-294
Konspekt zajęć gimnastyki korekcyjnej dla klasy I-III.  

OLSZAK Henryka : Oceny innych to potężne źródło formowania osobowości // Lider. - 2004, nr 3, s. 17-19
Konspekt lekcji gimnastyki korekcyjnej dla klasy I szkoły podstawowej.  

PODSIADŁO Anna : Żeby zdrowe plecy mieć - trzeba tylko chcieć // Lider. - 2004, nr 11, s. 22-24
Konspekt lekcji gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla klasy II szkoły podstawowej, korekcja wady plecy okrągłe.  

PRZYBYCIEŃ Rafał : Sztuka walki "Hapkido" : alternatywny program wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 5, dod. s. (8)-(12)
Program składa się z pięciu odrębnych programów: gimnastyki korekcyjnej (kl. I-III), programu wf dla kl. IV-VI szkoły podstawowej i kl. I-III gimnazjum, programu zajęć pozalekcyjnych, organizacji Festiwalu Sztuki Walki, programu obozu rekreacyjno-sportowego.  

PYSNO Barbara : Konspekt gimnastyki korekcyjnej kl. I-III : [wzmocnienie mięśni krótkich stóp] // Lider. - 2003, nr 2, s. 25  

RADZIULEWICZ Renata Marzanna : Ćwiczenia domowe przeciwko płaskostopiu i stopie płasko-koślawej dla dzieci powyżej 6 lat // Lider. - 2004, nr 3, s. 24-29  

RADZIULEWICZ Renata M. : Ćwiczenia domowe przeciwko plecom okrągłym dla dzieci powyżej 6 lat // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 2, dod. s. (7)-(11)  

RANCZAKOWSKA Irena : Konspekt z gimnastyki korekcyjnej : Temat 1: Kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy // Lider. - 2002, nr 12, s. 24 - 25  

RANCZAKOWSKA Irena : Konspekt z gimnastyki korekcyjnej : Temat 2: Kształtowanie zręczności w ćwiczeniach z przyborami // Lider. - 2002, nr 12, s. 26-27  

RANCZAKOWSKA Irena : Konspekt z gimnastyki korekcyjnej : Temat 3: Nauka zabawy - Stań w woreczku // Lider. - 2002, nr 12, s. 28-29  

ROLAK Danuta : Płaskostopie i skolioza // Lider. - 2004, nr 12, s. 19-22
Zestaw ćwiczeń dla dzieci z płaskostopiem i bocznym skrzywieniem kręgosłupa.  

SOLAWA Katarzyna : Kolana szpotawe - postępowanie korekcyjne : [konspekt zajęć dla klas I-III szkoły podstawowej] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 8/9, dod. s. (11)-(12)  

STEC Małgorzata : Sami pracujemy na choroby kręgosłupa // Lider. - nr 3, s. 16-24
Profilaktyka w bólach kręgosłupa, wady postawy, zestawy ćwiczeń.  

SREBRO Elżbieta : Kręgosłup nie lubi siedzieć., czyli jak zapobiegać wadom postawy u dzieci : referat przygotowany dla Rodziców uczniów klas II szkoły podstawowej zakwalifikowanych na zajęcia gimnastyki korekcyjnej // Lider. - 2005, nr 1, s. 26-27  

SREBRO Elżbieta : Program autorski z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej I etap edukacyjny // Lider. - 2005, nr 1, s. 28-29  

SZCZYPEK Agnieszka : Zestaw domowych ćwiczeń korekcyjnych // Lider. - 2004, nr 10, s. 23-28
Wady: boczne skrzywienie kręgosłupa, hiperlordoza lędźwiowa, plecy okrągłe, koślawość kolan, płaskostopie.  

SZYMAŃSKA Mirosława : Osnowa lekcyjna gimnastyki korekcyjnej dla pleców wklęsło--wypukłych : [dla klas I-II szkoły podstawowej] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 5, s. 14-16
Scenariusz lekcji na temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu (odcinek piersiowy).  

TRZCIŃSKA Dorota : Gimnastyka korekcyjna w przedszkolnej edukacji : [konspekty zajęć] // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 3, s. 143-146  

TRZCIŃSKA Dorota, OLSZEWSKA Elżbieta : Kwalifikacje i warsztat pracy nauczyciela prowadzącego gimnastykę kompensacyjno-korekcyjną // Kultura Fizyczna. - 2004, nr 9/10, s. 23-27  

TRZECIAK Lucyna : Ćwiczenia relaksacyjne na lekcjach wf w klasach I-III // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 10, s. 35-36
Propozycje ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach gimnastyki korekcyjnej, lekcjach wychowania fizycznego i przerwach śródlekcyjnych.  

TUMIŁOWICZ Maria : Twoje zdrowie i bezpieczeństwo // Wychowawca. - 2006, nr 6, s. 24-27
Scenariusz lekcji gimnastyki korekcyjnej dla klas I-III.  

TUSZYŃSKA Kazimiera : Propozycje domowych ćwiczeń korekcyjnych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 8/9, dod. s. (12)-(14)  

TUSZYŃSKA Kazimiera : Zestaw ćwiczeń domowych przeciw plecom okrągłym // Lider. - 2003, nr 6, s. 26

TUSZYŃSKA Kazimiera : Zestaw domowych ćwiczeń korekcyjnych przeciw plecom wklęsłym // Lider. - 2003, nr 7/8, s. 25-26  

WESTERLICH Waldemar : Uczestnictwo rodziców w lekcji wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, [nr] 3, s. 41-43
Scenariusz lekcji z zakresu gimnastyki korekcyjnej, przeprowadzonej w klasie I gimnazjum z udziałem rodziców. Po lekcji odbyła się prezentacja multimedialna nt. "Wady postawy ciała - ich przyczyny i skutki".  

WESTERLICH Waldemar : Uczestnictwo rodziców w lekcji wychowania fizycznego // Lider. - 2006, nr 9, s. 14-15
Konspekt lekcji z gimnastyki korekcyjnej dla kl. I gimnazjum.  

WILKOWSKA Iwona [i in.] : "Moje dziecko ma wadę postawy - najprostsze sposoby pomocy" // Lider. - 2003, nr 7/8, s. 29-30
Wady postawy - zalecenia, sporty i ćwiczenia zalecane, przeciwwskazania.  

WRÓBEL Justyna : Konspekty zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej : [dla dzieci w wieku 10 i 7 lat] // Lider. - 2005, nr 6, s. 27-30  

ZABŁOCKA Elżbieta : Ćwiczenia korygujące skoliozę : konspekt lekcji gimnastyki korekcyjnej // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 4, s. 15-16  

ZAJĄC Izabela [i in.] : Ćwiczenia korekcyjne w wodzie // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 2, dod. s. (9)-(16)  

ZYGMUNT Teresa : Konspekt lekcji gimnastyki korekcyjnej : plecy wklęsło-wypukłe : [dla dzieci w wieku 6-7 lat] // Lider. - 2004, nr 12, s. 23-24

ZYGMUT Teresa : Konspekt lekcji gimnastyki korekcyjnej : [plecy wklęsło-wypukłe, dla dzieci w wieku 6-7 lat] // Lider. - 2002, nr 4, s. 25-27

ŻOŁYŃSKI Stanisław : Wady postawy - boczne skrzywienie kręgosłupa // Życie Szkoły.- 2004, nr 8, s. 21-25

ŻOŁYŃSKI Stanisław : Wykorzystanie zabaw w korekcji wad postawy ciała do wzmocnienia mięśni posturalnych :[konspekt zajęć dla klas I-III szkoły podstawowej] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 11, dod. s. (14)-(16)

 

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 21.09.2007


© Biblioteka Pedagogiczna