Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

R

 

PROMOWANIE ZDROWIA W SZKOLE I ŚRODOWISKU LOKALNYM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ADAMCZYK Gabriel, BREITKOPF Bogusława, WORWA Zbigniew : Edukacja prozdrowotna dla klas 4-6 : ścieżka edukacyjna : zeszyt ćwiczeń. Reforma. – Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1999

BIBLIOGRAFIA edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia : oraz innych wybranych publikacji przydatnych dla osób pracujących w tych dziedzinach teorii i praktyki : w Polsce w latach 1990-2000 / pod red. Barbary Woynarowskiej. – Warszawa : Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2001

BIOLOGICZNE i medyczne podstawy rozwoju i wychowania / pod red. Andrzeja Jaczewskiego. Cz. 2. – Warszawa : WSiP, 1994

BLEJA-SOSNA Barbara : Kim jestem, kim mogę być? : ścieżki edukacyjne dla klas IV-VI w szkole podstawowej : program. – Toruń: Wydaw. Bea-Bleja, [1999]

DYLEMATY wczesnej edukacji / pod red. Doroty Kulas-Stańskiej i Małgorzaty Suświłło. – Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, 1998

JACZEWSKI Andrzej : Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. – Warszawa: WSiP, 1993

JAKUBOWSKA Hanna : Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień : przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum. – Warszawa; Łódź : Wydaw. Szkol. PWN, 1999

LEWICKI Czesław : Czynniki determinujące przebieg, jakość i efekty wychowania zdrowotnego dzieci 6-11-letnich w rodzinie. – Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 2001

PACHOLSKA  Maria [i   in.] : Ścieżki edukacyjne : w szkole podstawowej dla klas IV-VI : poradnik dla nauczycieli pracujących z programami i podręcznikami Wydawnictwa ARKA. – Poznań : Wydaw. ARKA, 2001

PSTRĄG Dorota : Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień. – Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 2000

 

SOBCZYK Wiktoria : Edukacja ekologiczna i prozdrowotna. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2001

 

STYPUŁKOWSKI Cezary : Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym : propozycje metodyczne dla nauczycieli. – Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2002

SYREK Ewa : Zdrowie w aspekcie pedagogiki społecznej.  Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2000

SZKOŁA promująca zdrowie doświadczenia dziesięciu lat : poradnik dla koordynatorów i zespołów promocji zdrowia szkolnych, lokalnych i wojewódzkich / pod red. Barbary Woynarowskiej i Marii Sokłowskiej. – Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2000

ZANIM  w szkole będzie źle... : profilaktyka zagrożeń : poradnik dla nauczycieli / pod red. Krystyny Ostrowskiej i Jana Tatarowicza. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1996

ZDROWIE i choroba : promocja zdrowia dla gmin i instytucji edukacyjnych / pod red. Marka Latosza. – Gdańsk : Akademia Medyczna w Gdańsku, 1999

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BĄKOWSKI Dariusz [i inn.] : Bezpieczeństwo na drodze podczas gier i zabaw ruchowych // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. – 2001, nr 2, s. 30-39

BŁASZKOWSKA Anna [i inn.] : Mój pomysł na zdrowie i radosne życie // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. – 2000, nr 1, s. 42-46

BONENBERG  Krystyna : Środowisko i zdrowie // Aura. – 2000, nr 2, s. 30-31

CYGANIUK Jadwiga, MYSIURSKI Andrzej : Aktywność ruchowa w świadomości rodziców uczniów gimnazjum // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 4, s. 32-35

DĄBROWSKI Andrzej, MAZUR Andrzej : Umiejętności nabywane przez dzieci i młodzież województwa świętokrzyskiego w sekcjach LZS // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 8/9, s. 30-33

DEMEL Maciej : Ojczyste źródła promocji zdrowia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 1, s. 12-15; nr 2, s. 10-13; nr 3, s. 8-9

DUBOWSKA Barbara [i in.] : Jabłko, gruszka i pietruszka dla każdego łakomczuszka – zasady dobrego odżywiania // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. – 2000, nr 1, s. 18-27

FERLIN Ilona [i inn.] : Czy jestem bezpieczny? // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. – 2001, nr 2, s. 20-29

FIGAT Katarzyna : Wykryłam skoliozę // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 1, s. 11-13

FRANKÓW Anna, KUBICKA Joanna : Lekcja zdrowia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 3, s. 14-16

FURMANOWSKA Mirosława : Realizacja programu profilaktycznego „Jak żyć lepiej?” // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 3, s. 29-34

GAJEWSKA Anna : Lekcja otwarta z wychowania zdrowotnego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 2, s. 18-20

GLIŃSKA Alicja [i in.] : Ścieżka zdrowia // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. –  2000, nr 1, s. 28-31

GŁOWACKA Anna : Realizacja projektu : „Szkoła promująca zdrowie” // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. –  2002, nr 3, s. 54-55

GOLISZEK Anna : Program edukacji prozdrowotnej dla klasy III // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 3, s. 25-28

GWIAZDA-SZMIDT Jadwiga [i inn.] : Folder promujący zdrowie // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. –  2000, nr 1, s. 32-37

HRYNIEWIECKA Danuta [i in.] : Co ma wpływ na moje samopoczucie – interdyscyplinarny przewodnik do realizacji ścieżki prozdrowotnej // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. –  2000, nr 1, s. 38-41

ISKRZYCKA Aleksandra : Świadomość oraz zachowania zdrowotne uczniów szkół średnich // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 4, s. 15-17

JABLOŃSKI Edward, KAZIMIERCZAK Urszula : Zalecenia w czasie redukcji nadwagi u dzieci i młodzieży // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 1, s. 16-18

KACZMAREK Halina [i in.] : Czynniki zagrażające zdrowiu w środowisku lokalnym // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. –  2001, nr 2, s. 7-19

KACZMAROWSKA Eugenia : Zdrowie młodzieży szkolnej w Polsce i innych krajach // Problemy Oświaty i Wychowania. – 1997, nr 4, s. 5-8

KARCZEWSKA Joanna : Nauczyciel promujący zdrowie w szkole i w rodzinie // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 5, s. 15-19

KARSKI  Jerzy  B. : Rozwój idei promocji zdrowia // Lider. – 1999, nr 6, s. 7-12

KOTOWSKA Barbara : Szkolny program profilaktyki wad postawy // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 10, s. 8-15

KRASZEWSKA  Danuta : Zdrowie ucznia w szkole podstawowej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1998, nr 2, s. 70-73

LEWICKI Czesław : Kompetencje rodziców w zakresie wychowania zdrowotnego i aktywizacji ruchowej dzieci // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 4, s. 8-14

LIMANOWICZ Danuta : Zajęcia korekcyjne z dziećmi upośledzonymi umysłowo // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 2, s. 15-16

LITMAN Ewa [i in.] : Jedna noga w gimnazjum // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. –  2002, nr 3, s. 15-19

MACIEJEWSKI Zenon [i in.] : Kiedy „Do zobaczenia” a kiedy „No to nara...?” // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. –  2002, nr 3, s. 9-11

MELLIBRUDA Leszek : Osobiste źródła zdrowia // Remedium. – 2000, nr 7/8, s. 2-4

MELLIBRUDA Leszek : Psychologia zdrowia : wprowadzenie w problematykę // Remedium. – 2000, nr 3, s. 10-12

MELLIBRUDA Leszek : Szkoła i zdrowie uczniów // Remedium. – 2000, nr 6, s. 11-12

MELLIBRUDA Leszek : Zdrowie - dobrostan a rozwój // Remedium. – 1997, nr 4, s. 10-12

MINCZAKIEWICZ  Elżbieta : Aktywność ruchowa i racjonalne żywienie podstawą zdrowia i kondycji fizycznej nauczycieli i uczniów // Lider. – 2000, nr 3, s. 5-9

MINCZAKIEWICZ  Elżbieta  Maria : Profilaktyka logopedyczna w aspekcie zdrowia psychicznego i potrzeb społecznych człowieka // Lider. – 2001, nr 5, s. 3-6

MIŚ Teresa : Promujemy zdrowie – plan pracy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. – 2002, nr 3, s. 57-62  

MOSIEWICZ  Marta : Ja i zdrowie // Remedium. – 1999, nr 5, s.16-18

MROSKOWIAK Mirosław : Propozycja kompleksowego systemu promocji zdrowia w Gorzowie Wielkopolskim // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 11, s. 11-14

MYSAKOWSKA Irena [i inn.] : Wśród przyjaciół jest nam raźniej // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. –  2002, nr 3, s. 20-27

NOWAKOWSKI Wiesław, NOWAKOWSKA Irena : Znaczenie aktywności ruchowej w okresie szkolnym w zapobieganiu chorobom układu krążenia // Wychowanie na co Dzień. – 1999, nr 4/5, s. 36

OSTROWSKA Maria : Scenariusz szkolnego konkursu wiedzy o zdrowiu // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 1, s. 36-37

PRZEWĘDA Ryszard : Stan zdrowia polskiej młodzieży // Wychowanie Fizyczne i Sport. – 1997, nr 1/2, s. 15-45

PRZYSIĘŻNA Bogumiła : Zdrowy styl życia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 1, s. 13-19

PSYCHOLOGIA zdrowia : [materiały z XXIX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Gdańsku] // Przegląd Psychologiczny. – 1999, nr 4, s. 13-141

ROMANIUK Elżbieta, GANCEWSKA Maria : „Zdrowo i bezpiecznie” – program edukacji prozdrowotnej klas I-III // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 12, s. 8-9

ROMANOWSKA Alicja : Przegląd wybranych metod korekcji płaskostopia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 5, s. 8-15

ROMANOWSKA Alicja : Uwarunkowania efektywności postępowania korekcyjnego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 6/7, s. 10-16

SOKOŁOWSKA Maria : Aktualności Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. –  2002, nr 2, s. 40-42

SOSNOWSKA Elżbieta : „Zdrowe odżywianie i żywność a profilaktyka chorób nowotworowych” w ramach realizacji programu SOCRATES COMENIUS 3.1. POSSE // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. –  2002, nr 3, s. 47-50

STAROSTA Włodzimierz : Znaczenie aktywności ruchowej w zachowaniu i polepszaniu zdrowia człowieka // Lider. – 1997, nr 4, s.3-9

SULISZ Seweryn : Krytyczne refleksje w pracy nauczyciela – potrzeba czy konieczność // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 6/7, s. 31-36

SZATKO Franciszek [i inn.] : Problematyka zdrowotna w nauczaniu początkowym – doświadczenia polskie z okresu transformacji // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. –  2002, nr 3, s. 28-40

SZEWCZYK Tadeusz : Czym jest zdrowie i jego promocja? // Edukacja i Dialog. – 1997, nr 2, s.10-15

TOBOLA Roman : Zdrowie ukryte w zabawie // Lider. – 2002, nr 7/8, s.20-21

WIŚNIEWSKA Małgorzata, KOWALEWSKA Hanna : Autorski program „Żyj inaczej” // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 1, s. 19-21

WOJCIESZEK Krzysztof : Turystyka i zdrowie // Remedium. – 2000, nr 7/8, s.10-11

WORACH-KARDAS  Halina : Długość życia ludzkiego a zachowania zdrowotne // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 1, s. 7-8

WOYNAROWSKA Barbara : Edukacja w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i w Polsce – nad czym należy pracować? // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. –  2002, nr 3, s. 51-53

WOYNAROWSKA Barbara, MAZUR Joanna : Nieprawidłowości w zakresie zachowań zdrowotnych młodzieży szkolnej w Polsce w 1998 roku // Lider. – 2000, nr 2, s. 18-20

WÓJCICKA Bożena : Wpływ rehabilitacji ruchowej i psychologicznej na kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci z wadami postawy // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 6/7, s. 8-15

ZAJĄC Izabella [i in.] : Hipoterapia w usprawnianiu dzieci autystycznych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 11, s. 8-10

ZAWADZKA  Bożena : Zachowania zdrowotne młodzieży wyzwaniem dla zreformowanej edukacji // Wychowanie. Fizyczne i Zdrowotne. – 1999, nr 5, s. 181-186

ZEJDA Jan E. : Wpływ biernego palenia tytoniu na stan układu oddechowego u dzieci w Polsce // Alkoholizm i Narkomania. – 2000, nr 3, s. 373-388

 

 

Oprac. Joanna Banaszek
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 21.03.2003

 


© Biblioteka Pedagogiczna