Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

CHOROBA ASPERGERA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

JACKSON Luke : Świry, dziwadła i zespół Aspergera. - Warszawa : Wydaw. Fraszka Edukacyjna, 2005

KUTSCHER Martin L., ATTWOOD Tony, WOLFF Robet R. : Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, deresja dwubiegunowa i inne zaburzenia. - Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2007
Filia w Tomaszowie

MACIARZ Aleksandra, BIADASIEWICZ Małgorzata : Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera. - Kraków : "Impuls", 2000

O'REGAN Fintan J. : Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2005. - S. 27-30 : Zespół Aspergera

PRUITT David B. : Twoje dziecko. - Warszawa : Jacek Santorski&Co Agencja Wydawnicza, 2005. - S. 420-421 : Zespół Aspergera

RADOCHOŃSKI Mieczysław : Podstawy psychopatologii dla pedagogów. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2001. - S. 165-166 : Zespół Aspergera

REBER Arthur S. : Słownik psychologii. - Warszawa : Wydaw. Nauk. SCHOLAR, 2002. - S. 59-60 : Aspergera zespół

WIELKA Encyklopedia PWN. T. 2, Analiza naprężeń azerbejdżański / [red. naczelny Jan Wojnowski]. - Warszawa : : Wydaw. Nauk. PWN, 2001. - S. 373 : Aspergera zespół

WINTER Matt : Zespół Aspergera : co nauczyciel wiedzieć powinien. - Warszawa : FRASZKA EDUKACYJNA, 2006
Filia w Tomaszowie

ZESPÓŁ Aspergera w okresie dojrzewania / red. Liane Holliday Willey. - Warszawa : Wydaw. Fraszka Edukacyjna, cop. 2006

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIADASIEWICZ Małgorzata : Dziecko autustyczne z zespołem Aspergera   // Szkoła Specjalna . - 2001, nr 2, s. 91-95
Zespół Aspergera - termin używany odnośnie osób autystycznych z normą lub poniżej normy intelektualnej, posługujących się komunikacją werbalną

GRAŻYŃSKA Krystyna : Niepełnosprytni // Polityka. - 2004, nr 51, s. 80-82
Choroba Aspergera

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 21.09.2007


© Biblioteka Pedagogiczna