Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

SCHIZOFRENIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

BARBARO Bogdan de, OSTOJA-ZAWADZKA Krystyna, CECHNICKI Andrzej : Możesz pomóc :poradnik dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe. - Wyd. 2 zm. i poszerz. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2005

BARTNIK Ewa : Czynniki biologiczne (genetyczne) wpływające na rozwój psychiczny i powstawanie zaburzeń // W : Psychiatria dzieci i młodzieży / red. Irena Namysłowska. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2005. - S. 36

BELIN Sverker : Schizofrenia : [jak pobudzić rozwój osobowości pacjenta]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1998

BIELAŃSKA Anna : Teatr, który leczy. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2002

BIRCHWOOD Max, JACKSON Chris : Schizofrenia. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006
Filia w Bełchatowie

DRAT-RUSZCZAK Krystyna : Psychologia schizofrenii // W : Psychologia kliniczna. [T.] 2 / red. nauk. Helena Sęk. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2006. - S. 75-99

ENCYKLOPEDIA pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2006. - S. 667-670 : schizofrenia

ENCYKLOPEDYCZNY słownik psychiatrii / pod red. Korzeniowskiego, S. Pużyńskiego. - Wyd. 3. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lekarskich, 1986. - S. 491-506 : Schizofrenia

KĘPIŃSKI Antoni : Podstawowe zagadnienia współczesnej psychiatrii. - Kraków : wydaw. Literackie, cop. 2003. - S. 60-61 : Psychozy endogenne (schizofrenia i cyklofrenia)

KĘPIŃSKI Antoni : Schizofrenia. - Wyd. 4. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lekarskich, 1981

KLIMASIŃSKI Krzysztof : Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, cop. 2000. - S. 97-104 : Schizofrenie

LAPLANCHE Jean, PONTALIS J.- B. : Słownik psychoanalizy. - Warszawa : WSiP, 1996. - S. 300-302 : Schizofrenia

ŁUCKA Izabel, SUMIŁA Anita : Postać katatoniczna schizofrenii - opis dwóch przypadków // W : Psychopatologia okresu dorasatnia : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Wioletty Radziwiłłowicz, Anity Sumiły. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 253-265

MADEJSKA Noemi : Malarstwo i schizofrenia. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975

MYERS David G. : Psychologia. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2003. - S. 577-583 : Schizofrenia

MAYER Robert : Psychopatologia. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. - S. 121-142 : Schizofrenia i zaburenia urojeniowe (paranoniczne)

MUESER Kim T., GINGERICH Susan : Życie ze schizofrenią : poradnik dla rodzin. - Wyd. 2, popr. - Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, 2001
Filia w Radomsku

PRUITT David B. : Twoje dziecko. - Warszawa : Jacek Santorski&Co Agencja Wydawnicza, 2005. - S. 426-429 : Schizofrenie

RADOCHOŃSKI Mieczysław : Podstawy psychopatologii dla pedagogów. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2001. - S. 100-103 : Zaburzenia schizofreniczne

REBER Arthur S. : Słownik psychologii. - Warszawa : Wydaw. Nauk. SCHOLAR, 2002. - S. 657-660 : Schizofrenia

ROSIEK Barbara : Byłam schizofreniczką. - Wyd. 3. - Warszawa : "Mawit Druk", 2005

SCHIZOFRENIAw rodzinie / pod red. Bogdan de Barbaro. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 1999

SCULLY James H. : Psychiatria. - Wrocław : Urban & Partner Wydaw. Medyczne, 1998
Filia w Radomsku

SELIGMAN Martin E. P., WALKER Elaine F., ROSENHAN David L. : Psychopatologia. - Poznań : Zysk i S-ka Wydaw. , cop. 2003. - S. 445-501 : Schizofrenie

SELIGMAN Martin E. P., WALKER Elaine F., ROSENHAN David L. : Psychopatologia. - Poznań : Zysk i S-ka Wydaw. , cop. 2003. - S. 531-533. : Schizofrenia późnego okresu dorosłości

SŁOWNIK psychologii / red. nauk. Jerzy Siuta. - Kraków : Wydaw. Zielona góra, cop. 2005. - S. 256 Schizofrenia

STIRLING John D., HELLEWELL Jonathan S. E. : Psychopatologia. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. - S. 35-63 : Natura schizofrenii

WEINER Irving B. : Zaburzenia psychiczne w wieku dorastania. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1977

WIELKA Encyklopedia PWN. T. 24, Rozwadowski - styrelaton / [red. naczelny Jan Wojnowski]. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, cop. 2004. - S. 431-432 : Schizofrenia

WOŹNIAK Tomasz : Zaburzenia języka w schizofrenii. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2000

ARYTKUŁY Z CZASOPISM

BIELAŃSKA Anna : To ludzie tacy jak my / rozm. przepr. Katarzyna Mariańczyk // Charaktery. - 2005, nr 9, s. 30-32
Schizofrenia - czym jest, kiedy się pojawia, jak ją rozpoznać  

BOREK Magdalena : Schizofrenia - rezultat destrukcyjnych relacji rodzinnych // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s. 57-60
Socjopsychologiczna funkcja rodziny  

CZAJKOWSKA-MAJEWSKA Dorota : Kalendarzyk dla taty : późne ojcostwo zwiększa ryzyko pojawienia się u dzieci schizofrenii // Polityka. - 2002, nr 28, s. [68]-69

CZERNIKIEWICZ Andrzej, WOŹNIAK Tomasz : Schizofazja // Logopedia. - T. 29 (2001), s. [7]-36
Definicje schizofazji. Zaburzenia mowy w schizofrenii (bezładne zestawianie wyrazów i zdań)  

DRAT-RUSZCZAK Krystyna : Badanie mechanizmu upozytywniania informacji społecznej w schizofrenii // Przegląd Psychologiczny. - 1994, nr 1-2, s. 79-92 

KOWALSKA Wiesława : Dom wobec dziecka chorego na schizofrenię // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 10-14

KULPIŃSKA Sabina : Koncepcje rzeczywistości schizofrenicznej // Gestalt. - 2003, [nr] 2/3, s. 43-45
Czym jest schizofrenia i jak się objawia 

ROMANOWSKA Dorota : Choroba duszy : czy schizofrenia będzie kiedykolwiek uleczalna? // Wprost. - 1997, nr 6, s. 56-57  

RYBAKOWSKI Filip : Rola zakażenia wirusem Borna w powstaniu zaburzeń psychicznych / // Wszechświat. - 1997, nr 3, s.64-66
Schizofrenia i choroby afektywne jako wunik interakcji czynników genetycznych i środowiskowych w tym wirusów  

RYN Zdzisław Jan : Rozczepiona dusza / rozm. przepr. Dorota Krzeminka-Bruzda // Charaktery. - 2001, r 8, s. 52-54
Schizofrenia, na czym polega? Co wiemy o jej przyczynach? Czy jest uleczalna?  

RYN Zdzisław Jan : Rozczepiona dusza / rozm. przepr. Dorota Krzemionka-Brózda // Charaktery. - 2001, nr 8, s. 52-54
Na czym polega schizofrenia? Co wiemy o jej przyczynach? Czy jest uleczalna?  

SCHYMALLA Iwona : Tabletka na schizofrenię : wkrótce będzie można leczyć przyczyny psychoz, a nie tylko ich objawy // Wprost. - 2001, nr 42, s. 110  

URBANIEC Wacław : Schizofrenia: eutanazja społeczna czy krok ku wolności // Gestalt. - 2002, nr 2, s. 11-12
Stosunek do choroby i do chorego. Relacje uczeń-nauczyciel  

WIEROŃSKA Joanna : Schizofrenia - patogeneza i skuteczne metody leczenia // Wszechświat. - 2000, nr 4-6, s. 109-111
Leki antypsychotyczne

 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 21.09.2007


© Biblioteka Pedagogiczna