Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W PRZEDSZKOLU
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

NIEWOLA Dorota : Chcę być bezpieczny. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2004 Sygn. 92764 (Książka jest zbiorem opowiadań edukacyjnych dla przedszkolaków i dzieci w młodszym wieku szkolnym).  

BOGACKA-OSIŃSKA Bogumiła, USIELSKA-PTASZEK Hanna : Przedszkolak bezpieczny na drodze : ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym. - Warszawa : WSiP, 1998
Filia w Radomsku

KLUS-STAŃSKA Dorota NOWICKA Marzena : Bezpieczeństwo dzieci : scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 1999

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

BARA Józefa, ŚLIWIŃSKA Anna : Edukacja komunikacyjna przedszkolaków // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 6, s. 356-361
Różne formy pracy przygotowujące dzieci do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym.  

BOGACKA-OSIŃSKA Bogumiła : Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w ruchu drogowym // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 4, s. 210-212  

BULERA Maria, ŻUCHELKOWSKA Krystyna : Przygotowanie dzieci kończących edukację przedszkolną do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 9, s. 10-14
Czynniki warunkujące skuteczną realizację zadań w wychowaniu komunikacyjnym dzieci w przedszkolu.  

GIERZ Magdalena : Bezpiecznie na drodze. // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997 nr 7 s. 437-439  

GÓRNIAK Małgorzata : Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 3, s. 151-153  

FALKIEWICZ-SZULT : Bezpieczny przedszkolak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 9, s. 20-22  

KAMIENIOWSKA Renata : Bezpieczny przedszkolak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 10, s. 37-39  

KOŁODZIEJ Bożena : Bezpieczna droga do przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu.- 2001, nr 4, s. 221-223  

KRÓL Małgorzata : O urządzaniu sali gimnastycznej dla przedszkolaków // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 4/5, s. 31
Ruch fizyczny jako jedna z podstaw rozwoju dzieci.  

ŁUKASZEWSKA Anna, PĘDRASIK Lidia : ,,Bezpieczne miasto" // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 6, s.453-457
Zajęcia z elementem profilaktyki kryminalnej, których celem było chronić dzieci przed przestępcami i nauka bezpiecznego poruszania się po ulicy.  

MALIK Ewa : Bezpieczny dom, przedszkole i ulica // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 2, s. 102-104
Konspekty zajęć uwrażliwiające dzieci na własne poczucie bezpieczeństwa z wykorzystaniem bajek ,,Królewna Śnieżka", ,,Czerwony kapturek".  

MARCHLEWICZ Aleksandra, RZĄDKOWSKA Ewa : Bezpieczeństwo komunikacyjne // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 7, s. 37(421)-38(422)

MARCHLEWICZ Aleksandra, RZĄDKOWSKA Ewa : Bezpieczeństwo komunikacyjne dzieci jako jeden z celów promocji zdrowia w przedszkolu // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 9, dod. s. VII-VIII  

MALIK Ewa : Bezpieczny dom, przedszkole i ulica // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 2, s. 102-104
Konspekty zajęć uwrażliwiające dzieci na własne poczucie bezpieczeństwa z wykorzystaniem bajek ,,Królewna Śnieżka", "Czerwony kapturek".  

NAPORA Elżbieta : O zasadach bezpieczeństwa w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 3, s.157-160 Bezpieczeństwo dzieci na jezdni i w przedszkolu.  

SMAK-KIERUS Zdzisława : Mój dzielnicowy // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, [nr] 8, s. 483-485
Współpraca przedszkola z Komisariatem Policji w Łodzi w zakresie bezpieczeństwa dzieci.  

SYSKA Grażyna : Rusza nasz czerwony autobus... // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 6, s.361-364
Konspekt zajęcia wdrażającego dzieci do bezpiecznego poruszania się na jezdni.  

SZEWCZYK Ewa, ASZTEMBORSKA Grażyna : Uczymy dzieci zasad ruchu drogowego // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 7, s. 434-437  

ŚWIDZIŃSKA Mirosława : Zabawy dzieci pod ścisłą kontrolą // Wychowanie Komunikacyjne. - 2004, nr 4, s. 2
Bezpieczeństwo dzieci.  

ŚWIDZIŃSKA Mirosława : Szczególna ochrona dzieci do lat siedmiu : bezpieczeństwo 6-latków // Wychowanie Komunikacyjne. - 2003, nr 2, s. 2
Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym. 

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 21.09.2007


© Biblioteka Pedagogiczna