Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

GODZINA WYCHOWAWCZA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ZAGADNIENIA OGÓLNE:

BADZIUKIEWICZ Beata, SAŁASIŃSKI Mirosław : Vademecum wychowawcy. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2005

BOBER - PEŁZOWSKA Maria : Godziny do dyspozycji wychowawcy klasy : zagadnienia programowe i materiały metodyczne. - Warszawa : WSiP, 1982
Filia w Bełchatowie

BRAUN - GAŁKOWSKA Maria : W tę samą stronę : książka dla nauczycieli o wychowaniu i lekcjach wychowawczych. - Warszawa : Wydawnictwo Krupski i S-ka, 1994

COOPER Pamela : Sprawne porozumiewanie się : 114 scenariuszy ćwiczeń z mówienia i słuchania. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo CODN, 2002

CHOMCZYŃSKA - MILISZKIEWICZ Mariola, PANKOWSKA Dorota : Polubić szkołę : ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej. - Warszawa : WSiP, 1995
Filia w Bełchatowie

GAJEWSKA Grażyna, SZCZĘSNA Anna, REWIŃSKA Elżbieta : Wychowanie do tolerancji : teoretyczno - metodyczne aspekty warsztatu pedagoga : scenariusze zajęć. - Zielona Góra : PEKW "GAJA", 2006
Filia w Tomaszowie Maz.

GODZINY do dyspozycji wychowawcy klasowego / red. Antonina Gurycka. - Warszawa : WSiP, 1983
Filia w Bełchatowie; Filia w Radomsku

HISZPAŃSKA Bogumiła : Pomóż młodzieży znaleźć wartości - drogowskazy. - Wyd. 2. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1994

HORNBY Garry, HALL Eric, HALL Carol : Nauczyciel wychowawca. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005
Filia w Bełchatowie

KOSYRZ Zdzisław : Osobowość wychowawcy : być wychowawcą w zmiennych i dynamicznych warunkach życia społecznego. - Warszawa : Wydawnictwo Pedagogium, 2005

KOŹMIŃSKI Grzegorz, KITOWSKA Danuta : Nauczyciel - wychowawcą. - Złotów : Pracownia Wydawniczo - Edukacyjna K&K, 2004

MSTOWSKA - PSIUK Maria : Propozycje zagadnień i działań wychowawczych w pracy wychowawcy klasowego. - Warszawa : Wydawnictwo Veda, 1993
Filia w Bełchatowie; Filia w Tomaszowie Maz.

ROGERS Bill : Trudna klasa : opanować, wychować, nauczyć .. - Warszawa : Wydawnictwo FRASZKA EDUKACYJNA, 2006

SAŁASIŃSKI Mirosław, BADZIUKIEWICZ Beata : Vademecum pedagoga szkolnego. - Warszawa : WSiP, 2003. - S. 156-167: Godziny wychowawcze

SOWISŁO Maryla : Dla dobra dziecka : o warsztacie pracy nauczyciela wychowawcy. - Wyd. 2 uzup.. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2001

SZUTY Jacek : Gdy nauczyciel jest wychowawcą. - Warszawa; Łódź : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2001

W tę samą stronę : antologia tekstów dla nauczycieli i uczniów do lekcji wychowawczych / wybór i oprac. Maria Braun - Gałkowska, Antonina Gutowska. - Warszawa : Wydawnictwo Krupski i S-ka, 1994
Filia w Bełchatowie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA:

BĄK Jolanta, WIEWIÓRA - PYKA Elżbieta : Bajkowe spotkania :program zajęć wychowawczo - profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2003

BĄK Jolanta, WIEWIÓRA - PYKA Elżbieta : Między nami : scenariusze lekcji wychowawczych : szkoła podstawowa. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2004
Filia w Tomaszowie Maz.

BERĘSEWICZ Paweł : Letnia szkoła demokracji na polanie wśród akacji : materiał pomocniczy dla nauczycieli : historii i społeczeństwa, języka polskiego, wychowawców, bibliotekarzy szkoły podstawowej IV-VI. - Toruń : Wydawnictwo Bea - Bleja, [ok. 2000]

BLEJA - SOSNA Barbara, OPOROWSKA Jadwiga, SKŁADANOWSKA Maria : Godziny wychowawcze : poradnik dydaktyczny : materiały pomocnicze dla nauczycieli - wychowawców w szkole podstawowej w klasach IV-VI. - Toruń : Wydawnictwo Bea - Bleja, [ok. 2000]

BOBER - PEŁZOWSKA Maria : Godziny do dyspozycji wychowawcy klasy i uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. - Łódź : Wydawnictwo JUKA, 1994

CYGAL Krystyna, KUCZERA Beata : W zgodzie z naturą, ludźmi i samym sobą : wybór scenariuszy godzin wychowawczych dla klas IV-VI z zakresu ścieżki ekologicznej i prozdrowotnej. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2007

GAJEWSKA Grażyna, DOLIŃSKI Artur SZCZĘSNA Anna : Teoretyczne i metodyczne aspekty kalendarza wychowawcy : scenariusze zajęć wychowawczych. [T. 2]. - Wyd. 2 popr., uzup., zm.. - Zielona Góra : PEKW "GAJA", 2003

GAŁCZYŃSKA Elżbieta, SZCZEPAŃSKA Elżbieta, WERNIK Elżbieta : Konspekty godzin wychowawczych [dla szkoły podstawowej i gimnazjum]. - Wyd. 2. - Płock : Wydawnictwo "Korepetytor", 1999

GÓRALCZYK Ewa : Umowa z klasą. - Warszawa : Wydawnictwo FRASZKA EDUKACYJNA, 2006. - S. 37-48 : Jestem gotów. Masz plan, możesz zaczynać!

GROCHOWSKA Nora : Co robić, kiedy nie wiadomo co robić : odpowiednik dla nauczyciela. - Warszawa : Wydawnictwo Seventh Sea, 2001. - S. 100-124 : Godziny do dyspozycji wychowawcy

GROCHOWSKA Nora : Lekcje wychowawcze : program edukacji psychologicznej dla klas IV-VI : komponent programu wychowawczego szkoły. - Warszawa : Wydawnictwo "SEVENTH SEA", 2000
Filia w Tomaszowie Maz.

GROCHOWSKA Nora, SADOWSKA Ewa : Lekcje wychowawcze : klasa IV : ćwiczenia dla uczniów. [zeszyt A i B]. - Warszawa : Wydawnictwo "SEVENTH SEA", 2000
Filia w Tomaszowie Maz.

GROCHOWSKA Nora, SADOWSKA Ewa : Lekcje wychowawcze : klasa IV : opracowanie dla nauczycieli. - Warszawa : Wydawnictwo "SEVENTH SEA", 2000
Filia w Tomaszowie Maz.

GROCHOWSKA Nora, SADOWSKA Ewa : Lekcje wychowawcze : klasa V : ćwiczenia dla uczniów. - Warszawa : Wydawnictwo "SEVENTH SEA", 2000
Filia w Tomaszowie Maz.

GROCHOWSKA Nora, SADOWSKA Ewa : Lekcje wychowawcze : klasa V : opracowanie dla nauczycieli. - Warszawa : Wydawnictwo "SEVENTH SEA", 2000
Filia w Tomaszowie Maz.

GROCHOWSKA Nora, SADOWSKA Ewa : Lekcje wychowawcze : klasa VI : ćwiczenia dla uczniów. - Warszawa : Wydawnictwo "SEVENTH SEA", 2000
Filia w Tomaszowie Maz.

GRUSZKA Magdalena, JANIAK Iwona, PRARAT Justyna : Scenariusze godzin wychowawczych dla szkoły podstawowej. - Gdańsk : Wydawnictwo HARMONIA, 2003
Filia w Radomsku; Filia w Tomaszowie Maz.

GUTOWSKA Joanna : Klasówka z majmy : scenariusze miniprzedstawień na godziny wychowawcze dla IV, V i VI klasy szkoły podstawowej. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1995

KLUS - STAŃSKA Dorota : Bezpieczeństwo dzieci : scenariusze zajęć dla rodziców i wychowawców. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1999

KNEZ Renata, SŁONINA Wojciech : Saper czyli Jak rozminować agresję : program profilaktyczno - wychowawczy dla klas 4-6 szkoły podstawowej. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2004

KWIEK Maria, NOWAK Iwona : Dorastanie do miłości : propozycje działań wychowawczych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. - Wyd. 2. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza, 1994

KWIEK Maria, NOWAK Iwona : Propozycje działań wychowawczych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. - Warszawa : Wydawnictwo Veda, 1993
Filia w Bełchatowie

MATERIAŁY dla wychowawców klas IV-VIII / red. Elżbieta Gapińska. - Płock : Wydawnictwo "KOREPETYTOR", 1998
Dotyczy m.in. tematyki godzin wychowawczych.

SEIDEL Sylwia : Propozycja programu pracy wychowawczej w klasach szkoły podstawowej. - Warszawa : Wydawnictwo Veda, 1993
Filia w Bełchatowie

SZKOŁA triumfu, intelektu, ducha i ciała : program pracy wychowawczej dla 6 - letniej szkoły podstawowej / oprac. Barbara Bartoszewska [i in.]. - Katowice : Wydawnictwo Maria Lorek, 1999

WSPOMAGANIE procesu wychowawczego programami profilaktyczno - edukacyjnymi / red. Anatol Bodanko. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1999
Dotyczy m.in. godzin wychowawczych.

GIMNAZJUM I SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA:

ANIOŁ Barbara [i in.] : "Żyj zdrowo i szczęśliwie" : szkolny program profilaktyki do realizacji w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. - Toruń : Wydawnictwo BEA, 2003

BERNACIAK Elżbieta, BŁASZKIEWICZ Teresa, NOWAK Dorota : Proces podejmowania decyzji. - Toruń : [b.w.], 1999
Program dopuszczony do III etapu edukacyjnego gimnazjum dotyczący godzin wychowawczych.

BLEJA-SOSNA Barbara, SKŁADANOWSKA Maria : Godziny wychowawcze : gimnazjum : poradnik dydaktyczny : materiały pomocnicze dla nauczycieli - wychowawców w gimnazjum w klasach I-II. - Toruń : Wydawnictwo Bea - Bleja, [ok. 1999]

BLEJA-SOSNA Barbara, SKŁADANOWSKA Maria : Godziny wychowawcze : gimnazjum I-III : poradnik dydaktyczny : materiały pomocnicze dla nauczycieli - wychowawców w gimnazjum w klasach I-III. - Toruń : Wydawnictwo Bea - Bleja, 2001

BOBER-PEŁZOWSKA Maria : Godziny do dyspozycji wychowawcy klasy i uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. - Łódź : Wydawnictwo JUKA, 1994

DUDZIAK Urszula : Wychowanie w klasie szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych. - Warszawa : WSiP, 2002

EDUKACJA edukacji, czyli o ścieżkach międzyprzedmiotowych / [oprac. Ewa Warchoł] [i in.]. - Kielce : Mac Edukacja, 2002
Rozkład materiału doprowadzenia godzin wychowawczych w gimnazjum.

GAJEWSKA Grażyna, DOLIŃSKI Artur : Teoretyczno - metodyczne aspekty warsztatu pedagoga : scenariusze zajęć wychowawczych. [T. 1]. - Wyd. 2 zm.. - Zielona Góra : PEKW "Gaja", 2002

GAJEWSKA Grażyna, DOLIŃSKI Artur : Teoretyczno - metodyczne aspekty kalendarza wychowawcy : scenariusze zajęć wychowawczych. - Wyd. 3 zm.. - Zielona Góra : PEKW "Gaja", 2002
Filia w Tomaszowie Maz.

GAJEWSKA Grażyna, DOLIŃSKI Artur SZCZĘSNA Anna : Teoretyczne i metodyczne aspekty kalendarza wychowawcy : scenariusze zajęć wychowawczych. [T. 5]. - Wyd. 2 popr., uzup., zm.. - Zielona Góra : PEKW "GAJA", 2002

GAJEWSKA Grażyna, SZCZĘSNA Anna, DOLIŃSKI Artur : Teoretyczno - metodyczne aspekty wychowania : scenariusze zajęć wychowawczych. [T. 2]. - Wyd. 2 zm., uzup. i popr.. - Zielona Góra : PEWK "GAJA", 2003

GAJEWSKA Grażyna, SZCZĘSNA Anna, DOLIŃSKI Artur : Teoretyczno - metodyczne aspekty wychowania młodzieży : scenariusze zajęć wychowawczych. [T. 4]. - Wyd. 2 zm., uzup. i popr.. - Zielona Góra : PEWK "GAJA", 2003

GAJEWSKA Grażyna, SZCZĘSNA Anna, DOLIŃSKI Artur : Teoretyczno - metodyczne aspekty wychowania młodzieży, a warsztat pedagoga : scenariusze zajęć wychowawczych. [T. 3]. - Zielona Góra : PEWK "GAJA", 2002

GAJEWSKA Grażyna, SZCZĘSNA Anna, DOLIŃSKI Artur : Teoretyczno - metodyczne aspekty wychowania młodzieży a warsztat pedagoga : scenariusze zajęć wychowawczych. - Zielona Góra : PEKW "GAJA", 2002

GAJEWSKA Grażyna, SZCZĘSNA Anna, DOLIŃSKI Artur : Teoretyczno - metodyczne aspekty wychowania młodzieży : scenariusze zajęć wychowawczych. [T. 4]. - Zielona Góra : PEKW "GAJA", 2003
Dotyczy scenariuszy godzin wychowawczych dla szkół średnich.

GAŁCZYŃSKA Elżbieta, SZCZEPAŃSKA Elżbieta, WERNIK Elżbieta : Konspekty godzin wychowawczych [dla szkoły podstawowej i gimnazjum]. - Wyd. 2. - Płock : Wydawnictwo "Korepetytor", 1999

GIERLICH Regina : Wychowawczy program autorski dla uczniów gimnazjum - problemy i ich rozwiązywanie : klasa humanistyczna. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006

GODZINY z wychowawcą : liceum, liceum profilowane, technikum : klasa 1 : poradnik dydaktyczny / [red. Barbara Bleja - Sosna]. - Toruń : Wydawnictwo Bea - Bleja, 2002

GROCHOWSKA Nora : Twoje życie - twoja sprawa : edukacja psychologiczna - lekcje wychowawcze w szkołach ponadgimnazjalnych : przewodnik dla nauczyciela. Cz. 1, klasy I-II . - Warszawa : Wydawnictwo SEVENTH SEA, 2002

GROCHOWSKA Nora : Twoje życie - twoja sprawa : lekcje wychowawcze : ścieżki edukacyjne : program edukacji psychologicznej dla szkół ponadgimnazjalnych. - Warszawa : Wydawnictwo SEVENTH SEA, 2002

GRODOWSKA Małgorzata : Wychowawczy program profilaktyczny : gimnazjum. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2003

GRUSZKA Magdalena, JANIAK Iwona, PRARAT Justyna : Scenariusze godzin wychowawczych dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. - Gdańsk : Wydawnictwo HARMONIA, 2004
Filia w Bełchatowie; Filia w Tomaszowie Maz.

GRZESIAK Ewa, JANICKA-SZYSZKO Renata, STEBLECKA Magdalena : Komunikacja w szkole : scenariusze godzin wychowawczych. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

GRZESIAK Ewa, JANICKA - SZYSZKO Renata, STEBLECKA Magdalena : Trudne tematy : propozycje godzin wychowawczych. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

HAMER Hanna : Bliżej siebie :10 [ważnych] tematów - scenariusze 20 lekcji wychowawczych, ułatwiających poznanie siebie i rozwój. - Warszawa : Wydawnictwo Veda, 2001
Filia w Tomaszowie Maz.

HAMER Hanna : Oswoić nieśmiałość : scenariusze 22 lekcji wychowawczych w gimnazjum. 17 tematów. - Warszawa : Wydawnictwo Veda, 2000

HAMER Hanna : Program lekcji wychowawczych dla uczniów wyższych szkół ponadpodstawowych oraz uczniów liceów i techników. - Warszawa : Wydawnictwo Veda, 1993
Filia w Bełchatowie; Filia w Tomaszowie Maz.

HOPPE Lilianna, STERNICKA Anna, SZUMACHER Marek : Mój głos w ważnej sprawie : scenariusze godzin z wychowawcą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. - Sopot : Wydawnictwo SENEKA, 2003
Filia w Tomaszowie Maz.

JACHIMSKA Małgorzata : Scenariusze lekcji wychowawczych wg programu autorskiego "Żyć skuteczniej". - [Wałbrzych] : Oficyna Wydawnicza UNUS, 1997

JAK zaplanować pracę w szkole ponadgimnazjalnej? / red. Danuta Kitowska. - Piła : Pracownia Wydawniczo - Edukacyjna K&K, 2003
Dotyczy m.in. godzin wychowawczych.

KARKOWSKA Magda, CZARNECKA Wiesława : Przemoc w szkole. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000
Treści zawarte w książce można wykorzystać do prowadzenia godzin wychowawczych.

KITOWSKA Danuta, LIS Wioletta, POLAŃSKA - CIECHANOWSKA Ewa : JAK zaplanować pracę w gimnazjum? : program wychowawczy szkoły, programy wychowawcze poszczególnych klas, z notatnika wychowawcy - praktyka. - Piła : Pracownia Wydawniczo - Edukacyjna K&K, 2001
Filia w Tomaszowie Maz.

KŁUSEK Urszula, RUCIŃSKI Tadeusz : Niby - życie w Nibylandii : scenariusze lekcji wychowawczych w gimnazjum. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2006

KNEZ Renata, SŁONINA Wojciech : Poznaję - wybieram : [programy profilaktyczno - wychowawcze dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2003

KNEZ Renata, SŁONINA Wojciech : Saper czyli Jak rozminować agresję : program profilaktyczno - wychowawczy dla klas 1-3 gimnazjum oraz klasy 1 szkół ponadgimnazjalnych. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2002

KOSIŃSKA Ewa, ZACHARA Barbara : Profilaktyka pierwszorzędowa w szkole : scenariusze zajęć z uczniami [gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych]. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2003

KUTRZYK - JURKÓW Iwona, CHARĄŻKA Aleksandra : Wychowywać, ale jak?
: przewodnik dla nauczyciela - wychowawcy
. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2005
Książka zawiera konspekty godzin wychowawczych dotyczących różnej tematyki.

KWIEK Maria, NOWAK Iwona : Dorastanie do miłości : propozycje działań wychowawczych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. - Wyd. 2. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza, 1994

MŁYNARCZYK Wiesława : Drama na lekcjach języka polskiego i zajęciach wychowawczych w liceum. - Płock : Wydawnictwo "KOREPETYTOR", 2001

PORADNIK dydaktyczny : godziny z wychowawcą : liceum, liceum profilowane klasa III, technikum klasa III/IV : materiały pomocnicze dla nauczycieli wychowawców do realizacji

na godzinach z wychowawcą w korelacji ze ścieżkami edukacyjnymi / [red.] Barbara Bleja - Sosna. - Toruń : Wydawnictwo Bea - Bleja, 2004

SADOWSKA Ewa : Lekcje wychowawcze : klasa I : ćwiczenia dla uczniów gimnazjum. - Warszawa : Wydawnictwo "SEVENTH SEA", 1999
Filia w Tomaszowie Maz.

SADOWSKA Ewa : Lekcje wychowawcze : klasa I : opracowanie dla nauczycieli gimnazjum. - Warszawa : Wydawnictwo "SEVENTH SEA", 1999
Filia w Tomaszowie Maz.; Filia w Bełchatowie

SAKOWSKA Magdalena, SIKORA Joanna, ŻWIRBLIŃSKA Alina : Obyś cudze dzieci. wychowywał : jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko). - Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2003
Filia w Bełchatowie

STRYCZNIEWICZ Barbara : Spotkania w klasie szkolnej : propozycje scenariuszy godzin wychowawczych dla uczniów gimnazjum (i nie tylko). - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001
Filia w Tomaszowie Maz.

SZUKAŁEM Was. : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : szkoły ponadgimnazjalne / [oprac. Merytoryczne Teresa Król; red. i korekta Anna Grochowska - Piróg]. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2005

ZAJĄCZKOWSKI Krzysztof : Lekcje wychowawcze w gimnazjum. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2003
Filia w Radomsku

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMASZEK Małgorzata : Czy dotrzymujemy danego słowa? // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 6, s. 14-15

AMBROZIAK Iwona, PIWCZYK Ewa : Dawno, dawno temu o prawach dziecka nikt nie słyszał. : scenariusz lekcji // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 28-29

AMBROZIAK Iwona, PIWCZYK Ewa : Powiedzcie nam, gdzie mam szukać pomocy // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 4, s. 11-12
Dotyczy godziny wychowawczej.

ANGIEL Joanna : Konspekt lekcji wychowawczej w klasie VI // Drama. - 1997, nr 23, s. 10-12
Dotyczy tematu: Psy i ich właściciele.

BALEJA Jolanta : Godzina wychowawcza inaczej // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2002, nr 23, s. 13

BIAŁEK Jolanta : Co możemy wyczytać z twarzy? // Charaktery. - 2002, nr 7, s. 27
Dotyczy godziny wychowawczej.

BIAŁEK Jolanta : Dlaczego zachowujemy się agresywnie : scenariusz lekcji wychowawczej dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 139-141

BIAŁEK Jolanta : Przyjaźń nie jest łatwa, ale jest pożyteczna : scenariusz lekcji // Charaktery. - 2002, nr 2, s. 19

BIENIECKA Urszula : Uczymy się dobrych manier : propozycja lekcji dla klasy I i II gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 4, s. 13-14

BLITEK Ewa , CZEPIEC - MĄCZKA Anna : Wpływ narkotyków na organizm człowieka : zastosowanie metaplanu na lekcji wychowawczej // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 5, s. 9-10

BŁAŻEJEWSKA Halina : Świat bez uzależnień byłby lepszy : debata dla uczniów gimnazjum realizowana metodą projektu // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s. 13-14

BOGALECKA Renata, LIPCZYŃSKA - RAHMANT Beata : Sposoby uatrakcyjniania lekcji wychowawczych // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 9, dod. s. I-VI

BOJARSKA Małgorzata : konspekt lekcji wychowawczej w klasie IV szkoły podstawowej : Temat : Polskie tradycje wielkanocne // Wychowawca. - 2000, nr 3, s. 41

BOJARSKA Małgorzata : Przykłady konspektów lekcji w bloku humanistycznym. Temat : Ja i moja rodzina // Wychowawca. - 2000, nr 3, s. 42-43
Zagadnienie dotyczy przedmiotów języka polskiego, muzyki, historii, plastyki i godziny wychowawczej.

BRUDNIK Edyta : Lekcja wychowawcza : Sprawy przykryte pieniędzmi // Charaktery. - 2001, nr 2, s. 22

BRZEZIŃSKA Agnieszka : Mowa ciała // Drama. - 2001, z. 39, s. 16-19
Zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej.

BYRA Ewa, JASIŃSKA Alina : Nie chcę skarżyć! Scenariusz zajęć przeprowadzonych na godzinie wychowawczej w klasie IV // Klanza w Szkole. - 2003, nr 2, s. 33-34

CZECZOT Iwona : Co zrobić ze swoją złością : scenariusz zajęć integracyjnych dla uczniów klas III-IV SP // Wychowawca. - 2003, nr 3, s. 24-25

DEPCZYŃSKA Katarzyna : Jestem wartościowym człowiekiem - wzmacnianie poczucia własnej wartości // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 4, s. 14-16

DEPCZYŃSKA Katarzyna : Kto to taki? - wzajemne poznawanie się // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 7/8, s. 35-36

DEPCZYŃSKA Katarzyna : Sytuacje trudne i ja. Propozycja zajęć wychowawczych // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 4, s. 16-17

DĘBOWSKA Teresa : Godzina wychowawcza w klasie IV : scenariusz zajęć, w których aktywnie uczestniczą uczniowie i zaproszeni goście // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 2, s. 11-12

GAJEWSKA Beata : W świecie marzeń i iluzji // Wychowawca. - 2000, nr 2, s. 43
Konspekt zajęć wychowawczych w klasach gimnazjalnych.

GAJOWNICZEK Hanna, DYBCIAK Lidia : Alkohol przed sądem // Forum Humanistów. - 2001, nr 2, s. 31-34
Cykl lekcji wychowawczych.

GILL Danuta : Jesteśmy sobie potrzebni : scenariusz na godzinę wychowawczą // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 9, s. 9-10

GŁOWACKA Jolanta, JANKOWSKA Urszula : Rodziny zgodne i konfliktowe. Jaka jest moja rodzina? : scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy I gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 2, s. 8-9

GOLA Beata : Przyjaciel - dobre lekarstwo na samotność : propozycja lekcji wychowawczej dla klasy IV // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 3, s. 4

HAMER Hanna : Dla zysku i w obronie koniecznej : kłamstwo // Charaktery. - 2001, nr 1, s. 17-18
W artykule scenariusz lekcji nt. "Czy kłamstwa można uniknąć?"

JABŁOŃSKA Bożena : "Nie daj się wciągnąć" - zajęcia antynikotynowe dla młodszych uczniów // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 5, s. 11-13

JAGIEŁA Jarosław : Rodzaje małżeństw : scenariusz lekcji // Charaktery. - 2002, nr 12, s. 18

JAMORSKA Bożena : Sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych : konspekt lekcji wychowawczej dla klasy II gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 11, s. 16-17

JANKOWSKA Urszula, GŁOWACKA Jolanta : Wagary - czy to się opłaca? : scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy II gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 11, s. 15-16

JASIŃSKA Katarzyna : Dlaczego uczniowie klasy Via mniej się uczą? : scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody metaplanu // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 12, s. 12-13

JASTRZĘBSKA-GZELLA Hanna : Czy zakazy są dobre, czy złe? (na podstawie baśni pt. "Zbuntowane kolory") : [klasa V] // Drama. - 2001, z. 38, s. 22-25

JAZ Bogusława : Czy wiesz, co jesz? : dodatki do żywności. Konspekt lekcji godziny wychowawczej dla klasy III gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 2, s. 9-11

KACZMARZYK Iwona : I ty możesz zostać Świętym Mikołajem : propozycja lekcji wychowawczej // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 11, s. 26

KACZMARZYK Iwona : Ludzie, którym ufam : propozycje lekcji wychowawczej w kl. VI szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s. 19

KEKLAK Małgorzata : Proszę taty, palenie to same straty : [zajęcia o nikotynie dla klasy III szkoły podstawowej realizowane w ramach programu wychowawcy klasowego] // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 2, s. 15-16

KIRAGO Jolanta : Słowa, które ranią. : [klasa V] // Drama. - 2002/2003, z. 41, s. 11-12

KLUCZEWSKA - MADEJA Violetta : Przy stole : scenariusz zajęć w klasie IV szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 10, s. 32-33

KONECKA Barbara : Ciąża i co dalej? Zajęcia wychowawcze // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 9, s. 15

KOZIOŁ Małgorzata : Jestem podobny do ciebie, chociaż się różnimy // Drama. - 2001, z. 39, s. 20-22
Dotyczy godziny wychowawczej.

KRELLA Stanisława, PANFIL Irena : Wizja człowieczeństwa na podstawie wybranych utworów literackich // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 5, s. 1-4
Dotyczy godziny wychowawczej.

KRÓL Jacek : Piętnastolatki o miłości, seksie, antykoncepcji : lekcje wychowawcze // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 8, s. 24, 25, 26

KRUSZEWSKI Zbigniew : Edyta Stein - na katechezie, języku polskim i na godzinie wychowawczej // Katecheta. - 2001, nr 12, s. 13-20

KRZESZOWIAK Anna : Jak radzić sobie ze stresem? : scenariusz lekcji wychowawczej // Biologia w Szkole. - 2002, nr 4, s. 232-236

KUKIEŁKA Bożena : Asertywność - sposób na agresję : scenariusz zajęć // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 10, s. 23

KURZAWA Róża : Zajęcia na temat przemocy // Życie Szkoły. - 2001, nr 7, s. 431-433

LAMPKOWSKA Joanna : Narkotyki - najlepsze wyjście nie wchodzić! : scenariusz zajęć do realizacji na godzinie wychowawczej w szkole ponadgimnazjalnej // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 7/8, dod. s. XII-XIV

LIBERSKA Hanna : Pomysł na siebie i swoje życie : scenariusz zajęć dla szkoły ponadgimnazjalnej // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 143-145
10 godzinne warsztaty.

ŁYCZEWSKA Anna : Propozycja bloku tematycznego - klasa V (j. polski, historia, sztuka, godzina wychowawcza) // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2000/2001, nr 2, s. 50-53
Scenariusz lekcji j. polskiego - Ubieramy Balladynę. - w słowa i stroje.

M.S. : Ćwiczenia z asertywności [Cz. 1-2] // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 13, s. 17; nr 14, s. 17

M.S. : Konflikt. Konfrontacja - kompromis [konspekt zajęć] // Gazeta Szkolna, 2003, nr 11, s. 17

M.S. : O indywidualiźmie [konspekt zajęć] // Gazeta Szkolna, 2003, nr 9, s. 17

M.S. : Porozmawiajmy o marzeniach [konspekt zajęć] // Gazeta Szkolna, 2003, nr 11, s. 17

M.S. : Przypadek Karoliny : socjodrama (warsztaty rozwiązywania problemów) // Gazeta Szkolna, 2003, nr 5, s. 17

M.S. : Tradycja i obyczaje świąteczne - Wielkanoc [konspekt zajęć] // Gazeta Szkolna, 2003, nr 12, s. 17

M.S. : Wolność [konspekt zajęć] // Gazeta Szkolna, 2003, nr 10, s. 17

MALON Krystyna : Przyjaźń nie przychodzi od razu : scenariusz zajęć na godzinę wychowawczą // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 5, s. 15

MALON Krystyna : Rozpoznajemy i rozumiemy własne i cudze uczucia // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 1, s. 19-20

MICHALAK Urszula : Wolontariat - służba na rzecz innych. Konspekt zajęć // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 12, s. 10-11

MILEWSKA Hanna : Sztuka komunikacji interpersonalnej // Lider. - 2001, nr 6, s. 29-30
Zawiera scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy IV SP.

OLSZEWSKA Elżbieta : Dziecięcy wolontariat : scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej // Klanza w Szkole. - 2003, nr 1, s. 34-36

OWCZARSKA Beata : Scenariusz lekcji : Konformizm - rozważania o wolnym wyborze i presji społecznej // Charaktery. - 2001, nr 3, s. 33

PAPAJ Elżbieta : Kieszonkowe - wydatek czy dochód? O planowaniu wydatków : scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy IV // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 6, s. 17-19

PASICH Lidia : Jestem dobry, lecz mam. chyba pecha : scenariusz lekcji // Charaktery. - 2000, nr 4, s. 28

PODGÓRNA Lucyna : Różnimy się i jesteśmy do siebie podobni : propozycja lekcji wychowawczej // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 5, s. 15-16

POKORSKA Lidia : Ukłon w stronę savoir - vivru // Nowe w Szkole. - 2002, nr 3, dod. s. III-IV

PRĄŻYŃSKA Wiesława Dorota : Bohater, którego można naśladować. Propozycje zajęć w klasie VI // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 1, s. 12-14

PRĄŻYŃSKA Wiesława Dorota : Konspekt - lekcja wychowawcza // Gestalt. - 2001, nr 4/5, s. 25-27
Temat lekcji: "Krytyczne spojrzenie na siebie i innych".

ROSOCHACKA Katarzyna : Ludzie różnią się między sobą : jak pomóc tym, którzy czują się odrzuceni? // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 12, s. 16-17
Dotyczy godzin wychowawczych w klasie IV.

RYBA Bożena, PASŁAWSKA Halina : Trudne sytuacje i trudne decyzje : konspekt zajęć wychowawczych dla klasy III // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 5, s. 14-15

RYPIŃSKA Beata : Szanujemy mienie prywatne, szkolne i społeczne. Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy I gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 9, s. 12

SENDECKA Bożena : Empatia - umiejętność potrzebna w życiu // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 19, s. 19
Dotyczy godziny wychowawczej.

SKONIECZNA Grażyna Ewa : Moje samopoczucie zależy ode mnie : propozycja godziny wychowawczej // Grupa i Zabawa. - 2002, nr 1/2, s. 88-90

SOBCZAK Lucyna : Alkoholizm - problem nie tylko dorosłych // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 12, s. 16-18
Scenariusz godziny wychowawczej.

SOCHA Elżbieta : Kontrast czy dopełnienie - czyli co mogą spowodować przeciwstawne cechy osobowości? : [klasa II-III gimnazjum] // Drama. - 2001, z. 38, s. 15-19
Scenariusz lekcji wychowawczej.

STOJAK - ŚLĘCZEK Ewa : Wzmacnianie motywacji uczniów // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 31-33
Scenariusz lekcji wychowawczej.

STRÓŻYK Honorata, CIESZYŃSKA Aleksandra : Uchodźcy z Betlejem : cykl lekcji o uchodźcach realizowany metodą projektu // Katecheta. - 2005, [nr] 12, s. 37-41
Scenariusze zajęć powinny być przeprowadzone w kolejności : oddziaływanie na intelekt, emocje, duchowość uczniów. Godziny wychowawcze - oddziaływanie na emocje.

SZOT Beata : Kartkówka z dobrych manier // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 3, s. 20

SZTROHAN Joanna : Dlaczego chodzimy na wagary? : [kl. I-III szkoły ponadgimnazjalnej] // Drama. - 2002/2003, z. 41, s. 12-14

TATAROWICZ Jan : Co wspólnego mamy z kamieniami? Projekt scenariusza zajęć wychowawczych dla starszych klas SP i gimnazjum // Drama. - 2001, z. 40, s. 7-9

TATAROWICZ Jan : Drama dla chłopców (wraz projektem scenariusza zajęć pt. "Człowiek silny i słaby") : gimnazjum // Drama. - 2001, z. 38, s. 8-12

TATAROWICZ Jan : "O burzy w przyrodzie, człowieku i między ludźmi" : [od klasy V] // Drama. - 2001, z. 37, s. 16-18
Dotyczy godzin wychowawczych.

TROCKA Sławomira : "Nie sięgaj dna. Z nami zdobywaj góry" : projekt profilaktyczny dla uczniów klasy I i II gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 5, s. 7

WAL Iwona : A Unia Europejska tuż, tuż? // Geografia w Szkole. - 1999, nr 5, s. 281-284
Dotyczy m.in. tematu godziny wychowawczej - Domowy minister finansów, czyli jak zarządzać budżetem gospodarstwa domowego.

WALCZAK Beata : Inni to także my - lekcja wychowawcza dla uczniów gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 5, s. 22-23

WIĘCH Walerian : "Palenie tytoniu, zdrowie albo życie - wybór należy do ciebie" : program zajęć profilaktyczno - wychowawczych. - Lider. - 2000, nr 7/8, s. 15-16

WIŚNIEWSKA Agata : Nie wszystkim dorosłym można zaufać // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 3, s. 40-43
Scenariusz lekcji wychowawczej dla klas I-III SP.

WLAZŁY Danuta : Dobrze widzi się tylko sercem. : scenariusz zajęć dla klasy VI na podstawie programu E. Ozimek: Wychowanie do życia w rodzinie (DKW-4014-84/00) // Nowe w Szkole. - 2003, nr 7/8, wkł. s. III-VII

WLAZŁY Danuta : Jak mówić "Nie" - trudna sztuka odmawiania : scenariusz zajęć warsztatowych dla uczniów klasy V // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 9, s. 14

WLEKLIŃSKA Małgorzata : Alkohol - wróg, czy przyjaciel? : konspekt lekcji wychowawczej dla klasy III gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 9, s. 12-13

WÓJCIK Małgorzata : Zrozumieć drugiego człowieka. o dziecku autystycznym : [kl. V] // Drama. - 2001, z. 38, s. 12-14
Dotyczy godziny wychowawczej.

WYROZĘBSKA Maria : Czy piękne znaczy chude? : scenariusz zajęć dla klasy I gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 3, s. 22

WYSZATYCKI Tomasz : Godzina wychowawcza - trudny orzech do zgryzienia albo miłe chwile // Klanza w Szkole. - 2005, nr 1, s. 29-30

ZAWADZKA Żanetta : Podróż z "Krainy Wściekłości" do "Krainy Spokoju" : przykład zajęć zrealizowanych w ramach programu wychowawczego "W kręgu przyjaźni" // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 5, s. 6

ZAWADZKA Żanetta : Zdobywamy przyjaciół // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 9, s. 7
Dotyczy godziny wychowawczej.

ŻAK Franciszka Grażyna : Jak skutecznie odmawiać, gdy ktoś nakłania nas do zrobienia czegoś złego? // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 5, s. 4-5
Dotyczy godziny wychowawczej.

ŻELICH Krystyna : Przykłady pracy z uczniami w zakresie edukacji zdrowotnej na lekcji przedmiotowej // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2003, z. 6, s. 31-34
Dotyczy różnych przedmiotów, a także godziny wychowawczej.

 

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 21.09.2007


© Biblioteka Pedagogiczna