Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

SIEROCTWO EMIGRACYJNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DANILEWICZ Wioletta : Aspiracje życiowe młodzieży z rodzin pełnych i rozłączonych z powodu migracji zagranicznej rodziców // W: Edukacyjne tendencje XXI wieku : w dialogu i perspektywie / red. Nauk. Anna Karpińska. - Białystok : Trans Humana, 2005

KUKOŁOWICZ Teresa : Sytuacja wychowawcza w rodzinach niepełnych z powodu czasowej nieobecności rodzica // W: Rodzina współczesna / pod red. Naukową Marii Ziemskiej. - Warszawa : Wydaw. UW, 1999. - S. 58-65

MAREK Edward : Zarobkowa migracja Polaków na przełomie XX/XXI wieku // W: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku / pod red. Hanny Czerniewskiej i Barbary Stachurskiej-Marcińczak. - Warszawa : Instytut Pracy i Praw Socjalnych, 2000. - S. 109-121

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BALCERZAK-PARADOWSKA B. : Wpływ okresowej migracji małżonków na warunki życia rodziny // Problemy Rodziny. - 1994, nr 5, s. 11-14

BASTER Marek : Piąta trzydzieści do Berlina // Polityka. - 2003, nr 47, s. 116-121
Wyjazdy za chlebem rozbijają śląskie rodziny.

JOŃCZY Romuald : Exodus zarobkowy ludności autochtonicznej z województwa opolskiego i jego skutki // Polityka Społeczna. - 2006, nr 1, s. 11-15
Migracje zarobkowe - przyczyny i skutki.

FLASZYŃSKA Ewa : Migracje zarobkowe w województwie mazowieckim - komunikat z badań. -Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, [nr] 1, s. 51-57  

FLASZYŃSKA Ewa : Migracje zarobkowe Polaków do krajów Unii Europejskiej. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, [nr] 3, s. 105-110

FOJCIK Małgorzata : Dziecko a migracja zarobkowa rodziców . - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 12-15
Zjawisko dezintegrujące rozwój dziecka.

NOWAKOWSKA Renata : Migracja w wybranych krajach Europy a wychowanie międzykulturowe. - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 46, nr 3/4 (2001), s. 77-85

STAŃSKOWSKI Bogdan : Zarobkowe migracje rodziców za granicę. - Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 1/2, s. 51-66
Wyniki badań.

STRZELECKI Z. : Cykl życia rodziny a migracja ludności Polski // Problemy Rodziny. - 1992, nr 4, s. 9-14

 
 

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 17.09.2007


© Biblioteka Pedagogiczna