Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

EDUKACJA REGIONALNA W GIMNAZJUM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2002-2007

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

EDUKACJA regionalna / red. nauk. Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Hulewska, Justyna Słomska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

FOLKLOR i folkloryzm w edukacji i wychowaniu / red. nauk. Helena Danel-Bobrzyk, Jadwiga Uchyła-Zroski. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003
(Pozycja dostępna w Filii BPP w Tomaszowie Maz.)

ŁÓDŹ i okolice : konspekty i scenariusze lekcji edukacji regionalnej / red. Jolanta Fiszbak. - Łódź : Wydaw. LITERATURA, 2002

MIĘDZYPRZEDMIOTOWE ścieżki edukacyjne : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2004. Cz. 1 / oprac. Aneta Gnyp [i in.]; red. Jolanta Wachnik. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim, 2004

MINISTERSTWO Edukacji Narodowej o edukacji regionalnej - dziedzictwie kulturowym w regionie / zeszyt oprac. Ewa Repsch [i in.], 2000

PETRYKOWSKI Piotr : Edukacja regionalna : problemy podstawowe i otwarte. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2003
(Pozycja dostępna w Filii BPP w Bełchatowie)

ŚCIEŻKAMI tradycji / [redakcja Marcin Fiszer, Elżbieta Garbiak]. - Bielsko Biała : Stowarzyszenie "Olszówka", 2003
(Pozycja dostępna w Filii BPP w Radomsku)

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AMBROŻEWICZ Urszula : Na czym polega magia Krakowa? : (propozycja lekcji języka polskiego w gimnazjum dla klasy III, według programu Do Itaki) // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 12, s. 3-4

ANGIEL Joanna : Jak pisać scenariusze zajęć z zakresu edukacji regionalnej // Geografia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 30-32

BIEŃ Dorota, SPANIALSKA-DZIUBA Adriana, SZCZYGIEŁ Witold : Z Świątek na Wawel // Nowa Polszczyzna. - 2004, nr 3/4, s. 13-17
Cykl lekcji polonistyczno-historycznych związanych z edukacją regionalną w trzeciej klasie gimnazjum.

DAMS-LEPIARZ Małgorzata, STERNIK Małgorzata : Obliczenia matematyczne - wnioski geograficzne : scenariusz zajęć : problemy urbanizacyjne w regionie // Geografia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 35-40
Scenariusz dla kl. III gimnazjum.

DOBIAS Barabara : Szopka kościelna // Wychowawca. - 2005, nr 12, s. 24-25
Scenariusz zajęć dla II lub III etapu edukacyjnego.

DUBIS Anna, MAJCHRZAK Tomasz, RZEPECKA-ROSZAK Elżbieta : Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie : (program). - Bibliogr. // Język Polski w Gimnazjum. - R. 8, nr 3 (2006/2007), s. 100-110
Autorski program ścieżki edukacyjnej - edukacja regionalna, opracowany z myślą o uczniach klas IV-VI szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum. Celem programu jest pokazanie uczniom, że warto poznawać własną "małą ojczyznę".

EDUKACJA regionalna w szkole : (zestawienie bibliograficzne za lata 1999-2003) / oprac. Elżbieta Rowińska // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 2, s. 27-29

FEDEROWICZ Barbara : Realizacja ścieżek edukacyjnych w gimnazjum w Polanicy Zdroju // Lider. - 2003, nr 9, s. 3-6

FLORCZAK Anna, SKOCZYLAS Karolina : Święta wielkanocne w krajach niemieckojęzycznych i w Polsce // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 1, s. 114-121
II klasa gimnazjum.

GATNAR Ewa : Jak uczniowie Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rybniku zwiedzali Góry Świętokrzyskie i okolice // Języki Obce w Szkole. - 2006, [nr] 6, s. 184-189
Otwarta lekcja wychowawcza podsumowująca przygotowanie do świadomego zwiedzania.

GATNAR Ewa : Następna wycieczka szkolna w klasie II Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rybniku // Języki Obce w Szkole. - 2006, [nr] 6, s. 189-196
Angielskojęzyczne projekty do opracowania po wycieczce do Kotliny Kłodzkiej.

GŁOMSKA Janina : Regionalizm kaszubski w edukacji młodzieży // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, [nr] 6, s. 28-30

GOLECKA Iwona : Historia Gdyni w zadaniach // Matematyka w Szkole. - 2005, nr 29, s. 12-15

HELIS Małgorzata : Zaproszenie do Solca Zdroju : projekt zajęć z edukacji regionalnej // Biblioteka w Szkole. - 2005, [nr] 12, s. 8-9
Przeznaczony dla uczniów gimnazjum.

HORBOWSKI Adam, KRZANOWSKI Adam : Edukacja regionalna w praktyce pedagogicznej // Kwartalnik Edukacyjny. - 2002, [nr] 3/4, s. 104-115
Projekt realizacji ścieżki - edukacja regionalna w gimnazjum.

JAKUBOWSKA Ewa : Jak budować więzi z najbliższą okolicą - wychowawcze i poznawcze walory "ścieżki regionalnej" // Geografia w Szkole. - 2002, [nr] 1, s. 27-29

JATULEWICZ Elżbieta : Pakiet promocyjny : z własnym dziedzictwem do Unii Europejskiej // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 5, s. 24-25
Jak uczniowie powinni przygotować pakiet promujący dziedzctwo kulturowe.

JESIONEK-BISKUPSKA Beata, SZULEJ Krzysztof : Szlakiem unii po dawnym Lublinie : scenariusz zajęć międzyprzedmiotowych dla uczniów gimnazjum // Klanza w Szkole. - 2005, nr 2, s. 18-24

KACZOR Zdzisława : Województwo świętokrzyskie - przykład programu nauczania ścieżki edukacyjnej w gimnazjum : Edukacja Regionalna - Dziedzictwo Kulturowe Regionu // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 12, s. 17-18

KASPEREK Jolanta, PAWŁOWSKA Małgorzata : Białogon - moja mała ojczyzna : projekt edukacyjny // Geografia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 212-218
Lekcja edukacji regionalnej w gimnazjum, kl. III.

KOŁODZIEJSKA Halina : Dymarki Edukacyjne czyli "lekcja pod chmurką" // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 5, s. 18-22

KOZŁOWSKA Barbara : Wody geotermalne w Stargardzie Szczecińskim. - Bibliogr. // Aura. - 2006, [nr] 8, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 143, s. 6-7
Scenariusz lekcji dla III klasy gimnazjum "Mój region".

KUBIAK Ewa, PĘGOWSKA Małgorzata : Przeszłość najbliższej okolicy // Matematyka w Szkole. - 2005, nr 29, s. 16-21
Wycieczka rowerowa szlakiem dworków szlacheckich.

KUCIAPSKA Teresa : Tradycje bożonarodzeniowe w edukacji regionalnej i kulturalnej : (na przykładzie inscenizacji w klasie gimnazjalnej) // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 12, dod. s. VI-VIII
Inscenizacja "Kolęndnicy".

KUTRZEBA Małgorzata : Realizacja ścieżki edukacyjnej edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie // Kwartalnik Edukacyjny. - 2004, [nr] 1, s. 38-50
Na podstawie doświadczeń Gimnazjum Publicznego im. Anny Jenke w Błażowej.

LASOTA Ilona : "Sercem ojczystych progów strzeż" // Nowa Polszczyzna. - 2004, nr 3/4, s. 6-12
Przedstawienie projektu edukacyjnego w ramach ścieżki regionalnej pod hasłem "Twoja szkoła - twoja Krowodrza - twój Kraków".

MAJCHRZAK Tomasz : Witkowo : teren o dużej atrakcyjności turystycznej : (scenariusz lekcji geografii w klasie III gimnazjum) // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 1, s. 2-4

MOJA ojczyzna w Dolinie Kamiennej : projekt edukacyjny / Edyta Czarnecka [i.in.]. - Bibliogr. // Geografia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 114-118
Projekt zrealizowany w klasie II gimnazjum.

MORSKA Janina : Mazurskie wędrówki. - Bibliogr. // Matematyka w Szkole. - 2005, nr 29, s. 6-8
Zadania dla uczniów klas trzecich gimnazjum.

MULARCZYK Mirosław : Związek mojego miasta z regionem // Geografia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 96-100

NIESTOLIK Norbert : Wzbogacenie edukacji regionalnej // Wiadomości Historyczne. - 2005, nr 2, s. 98-105
Integracja miedzyprzedmiotowa w nauczaniu historii.

OSIECKI Jerzy : Dylematy edukacji regionalnej. - Bibliogr. // Geografia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 88-91

OŚKO Katarzyna : Galeria wielkich Łodzian // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2002, [nr] 2, s. 75-79
Scenariusz zajęć do realizacji ścieżki - edukacji regionalnej.

PAWLAK Ewa : Odkrywany swoją "małą ojczyznę" // Polonistyka. - 2002, nr 4, s. 232-236
Scenariusz dla klasy V gimnazjum.

PEŁZOWSKA Maria : Ginące piękno małych ojczyzn // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 1, s. 17-21
Na przykładzie gminy Długosiodło w powiecie Wyszków (Puszcza Kurpiowska) - propozycja realizacji tematyki regionalnej w klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum.

PROKOPOWICZ Jolanta : Zwiedzamy okolice - plan wycieczki : scenariusz lekcji bibliotecznej w kl. I gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2003, [nr] 2, s. 11

PRUSAK Paweł : O dziedzictwie przeszłości i tożsamości kulturowej // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 7/8, s. 17-19
Proces kształtowania tożsamości kulturowej w szkołach różnych szczebli.

PRZYBYŁ Agnieszka : Odkrywanie śladów przeszłości // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 13-15

RZĘDOWSKA Anna : U źródeł kultury : (konkurs szkolny dla gimnazjalistów) // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 10, s. 8-10
Artykuł zawiera scenariusz konkursu składającego się z trzech etapów, którego celem jest popularyzacja kultury ludowej.

RZĘDOWSKA Anna : Z polskiego na polski : (scenariusz lekcji języka polskiego w klasie III gimnazjum). - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 2, s. 6-9
Zajęcia dotyczą dialektologii.

SAMPOLSKA-PATYK Małgorzata : Haft regionalny : scenariusz lekcji dla klasy II gimnazjum. - Bibliogr. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 14-16

SŁOMIŃSKI Rafał : Walory historyczne i dydaktyczne Kaszub. - Bibliogr. // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 5, s. 58-64
Regionalizm w edukacji historycznej.

STAWSKI Witold : Poznaj swój region // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 10, s. 12-13
Konkurs "Poznaj swój region" to cykliczna impreza organizowana w Piotrkowie Trybunalskim dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

SUDOWSKA Aleksandra : Nasza mała ojczyzna : wycieczki po regionie łódzkim // Przegląd Edukacyjny. - 2006, nr 1, s. 5-7

SZCZEPANIAK Marek, TYRCHAN Grażyna : Ścieżka edukacji regionalnej : "Kościół Św. Ducha w Gnieźnie" : materiały i scenariusze zajęć przeznaczonych dla uczniów gimnazjów. - Bibliogr. // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 3, s. 43-46

TABOŁ Sebastian : Renesans edukacji regionalnej // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 21-26
Walory edukacyjne nauczania regionalnego.

ULJASZ Adrian : Edukacja regionalna w krakowskiej WBP // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, [nr] 3, s. 25-26

WARNKE Ilona : Na Kaszubach // Matematyka w Szkole. - 2005, nr 29, s. 9-11
Zadania procentowe z wykorzystaniem statystyki dotyczącej Kaszub.

WOJCZUK Ireneusz : Propozycja zajęć muzealnych : zabytki architektury a tradycje myśliwskie : Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 4, s. 12

WOŹNIAK Kamila : Klasycystyczny Kalisz : projekt dydaktyczny lekcji plastyki dla klasy I gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 1, s. 9-11
Metoda projektu.

ZELLMA Anna : Zadania domowe jako forma organizacji edukacji regionalnej młodzieży // Kwartalnik Edukacyjny. - 2002, [nr] 3/4, s. 116-125

ZIELONY rajd : zajęcia terenowe dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum / oprac. Magdalena Michalik, Halina Skrobisz, Janina Zając // Ekoświat. - 2006, nr 9, s. 17
Walory przyrodniczo-historyczne Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego.

 

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 17.09.2007


© Biblioteka Pedagogiczna