Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

R

 

INTERNET W PRACY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

WYDAWNICTWA ZWARTE

BATOROWSKA Hanna, KAMIŃSKA-CZUBAŁA Barbara : Szkolne centrum informacji. – Kraków : Wydaw. Zakonu Pijarów, 2002

DRZEWIECKI Marcin : Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły. – Warszawa : Wydawnictw SBP, 2001

„NAUCZANIE ku przyszłości” w szkolnym centrum informacji / red. Halina Kosętka, Hanna Batorowska, Barbara Kamińska-Czubała. – Kraków : Wydaw. Zakonu Pijarów, 2002

ATRYKUŁY Z CZASOPISM

DOBRZELEWSKI Seweryn : Od czego zacząć? : Internet w bibliotece (1) // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 1, s. 30-32

DOBRZELEWSKI Seweryn : Poznajemy przeglądarkę : Internet w bibliotece (2) // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 1, s. 28-31

DOBRZELEWSKI Seweryn : Wyszukiwanie informacji na stronach WWW : Internet w bibliotece (3) // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 3, s. 29-32

DOBRZELEWSKI Seweryn : Poczta elektroniczna : Internet w bibliotece (4) // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 4, s. 32-33

DOBRZELEWSKI Seweryn : Wyszukiwanie plików w anonimowych FTP : Internet w bibliotece (6) // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 7/8, s. 38-41

DOBRZELEWSKI Seweryn : Internetowe pogaduszki : Internet w bibliotece (7) // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 7/8, s. 31-32

DOBRZELEWSKI Seweryn : Listy dyskusyjne : Internet w bibliotece (5) // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 6, s. 28

DOBRZELEWSKI Seweryn : Telnet : Internet w bibliotece (8) // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 1, s. 29-31

GŁOWACKA Ewa : Funkcja informacyjna internetowych stron WWW bibliotek na przykładzie polskich bibliotek uniwersyteckich // Przegląd Biblioteczny. – 2000, z. 4, s. 291-301

GRZYWACZ Dagmara : Biblioteczny serwis WWW : o jakości i promocji słów kilka // Warsztaty Bibliotekarskie. – 2002, nr 4, s. 1-7

GRZYWACZ Dagmara : W służbie informacji // Warsztaty Bibliotekarskie. – 2002, nr 3, s. 1-4

JASIAK Elżbieta : INTEL – nauczanie ku przyszłości w bibliotece szkolnej // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 1, s. 10-11

JĘDRYCH Jarosław : Internetowy bryk dla nauczycieli // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 2, s. 12-13

KISILOWSKA Małgorzata : Razem czy osobno? : Jak udostępniać informacje internetowe? // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 9, s. 3-6

KRAMARCZYK Renata, NOWAK Anna Maria : Media jako nośnik informacji : zajęcia z edukacji medialnej w klasie V // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 1, s. 27-28

PARTYKA Lucyna : Internet w teorii i praktyce : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 1, s. 25-27

RATAJCZAK Łukasz : Witryny internetowe bibliotek // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 1, s. 30-31

SAWOSZ Maria : Oblicza mediów : scenariusz zajęć edukacji czytelniczej i medialnej dla klsy VI z wykorzystaniem metod aktywizujących // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 2, s. 14

SKÓRKA Stanisław : Internetowa strona WWW : nowe narzędzie informacji w bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 6, s. 2-3

STANIÓW Bogumiła : Internet w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 2, s. 1-5

SZYMOROWSKA Teresa E. : INFOBIBnet – szansa czy złudna nadzieja? // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 1, s. 8-10

WOŹNIAK Jolanta : Internet jako narzędzie edukacyjne i źródło informacji : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Warsztaty Bibliotekarskie. – 2002, nr 2, s. 32-36

WALCZAK Marian : Media w edukacji współczesnego człowieka // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 1, s. 11-14

WIELGUT-WALCZAK Jadwiga : Internet w polskich bibliotekach szkolnych i publicznych – szansa czy zagrożenie? // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 6, s. 4-5

 

Oprac. Dagmara Grzywacz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 21.02.2003© Biblioteka Pedagogiczna