Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

PRUSZYŃSKI KSAWERY (1907-1950)
Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

Bibliografia podmiotowa:

PRUSZYŃSKI Ksawery : Artykuły i opowieści. [T.] 3. - Warszawa : "Twój STYL", 2001

PRUSZYŃSKI Ksawery : Droga wiodła przez Narvik. - Wrocław : Wydaw. Siedmioróg, 1996

PRUSZYŃSKI Ksawery : Karabela z Meschedu : opowiadania. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1957

PRUSZYŃSKI Ksawery : Księga ponurych niedopowiedzeń : 1000 mil od prawdy . - Warszawa : Wydaw. MON, 1957

PRUSZYŃSKI Ksawery : Margrabia Wielkopolski. - Warszawa : Wydaw. PAX, 1957

PRUSZYŃSKI Ksawery : Nasi nad Tamizą. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1969

PRUSZYŃSKI Ksawery : Noc na Kremlu. - Warszawa : Oficyna Literatów "Rój", 1989

PRUSZYŃSKI Ksawery : Opowieść o Mickiewiczu. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1956

PRUSZYŃSKI Ksawery : Opowieści. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1955

PRUSZYŃSKI Ksawery : Opowieści : wybór. - Wyd. 9. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1987

PRUSZYŃSKI Ksawery : Podróże po Polsce ; Podróże po Europie.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1969

PRUSZYŃSKI Ksawery : Różaniec z granatów : i inne opowieści. - Białystok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1993

PRUSZYŃSKI Ksawery : Różaniec z granatów / W : Antologia noweli polskiej : lektury szkolne . T. 2 / wybór Lidia Wrzosek, Małgorzata Gołembnik. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza "Morex" 1993. - S. 458-472: 

PRUSZYŃSKI Ksawery : Trębacz z Samarkandy ; Różaniec z granatów ; Gwiazda wytrwałości ; Karabela z Meschedu ; Bartek zwycięzca // W : Wybór opowiadań dla klasy 7 / wybór i oprac. Lidia Malczewska i Jan Malczewski. - Łódź : Juka, 1991. - 56-200

PRUSZYŃSKI Ksawery : Trzynaście opowieści. - Warszawa : "Czytelnik", 1964

PRUSZYŃSKI Ksawery : Wspomnienia, reportaże, artykuły. 1. - Warszawa : "Twój Styl", 2000
Filia w Bełchatowie

PRUSZYŃSKI Ksawery : Wybór pism : 1940-1945. - Warszawa : Oficyna wydaw. RYTM, 1989

PRUSZYŃSKI Ksawery : Wybór pism publicystycznych. T. 1. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1966

PRUSZYŃSKI Ksawery : Wybór pism publicystycznych. T. 2. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1966

Bibliografia przedmiotowa:

BARTELSKI Lesław M. : Polscy pisarze współczesni 1939-1991 : leksykon. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1995. - S. 335-336 : Pruszyński Ksawery

DANILEWICZ-ZIELIŃSKA Maria : Szkice o literaturze emigracyjnej. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakł. Nar. Im. Ossolińskich Wydaw., 1992. - S. 67-70 : Proza powieściowa o tematyce wojennej

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : gimnazjum / red. prowadzący Agnieszka Nawrot. - Kraków : Wydaw. GREG, 2006. - S. 691-692 : Pruszyński Ksawery

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : liceum / red. prowadzący Agnieszka Nawrot. - Kraków : Wydaw. GREG, 2005. - S. 879 : Pruszyński Ksawery

HERNASOWA Maria, TOMASZEWSKA Grażyna : Ksawery Pruszyński "Różaniec z granatów" // W : Zadania do lektury dla klas VII-VIII : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Patrzałka, Gertrudy Wichary. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : WSiP, 1991

JARZĘBSKI Jerzy : W Polsce czyli wszędzie. Szkice o polskiej prozie współczesnej . - Warszawa : Wydaw. PEN, 1992
Porządek literatury [twórczość literacka lat 40.; m.in. nt. twórczości pisarzy: Maria Kuncewiczowa, Ksawery Pruszyński, Andrzej Bobkowski, Gustaw Herling-Grudziński]

LITERATURA : wiedza o kulturze / [aut.] Włodzimierz Appel [i in.]. - Warszawa : WSiP, 2006. - S. 676-677 : Pruszyński Ksawery

MARZEC Anna : Od Schulza do Myśliwskiego. - Wyd. 2 popr. i poszerz. - Warszawa : WSiP, 1994

MARZEC Anna : Od Schulza do Myśliwskiego : interpretacje współczesnej prozy polskiej, sugestie metodyczne dla nauczycieli. - Wyd. 3 rozsz. i zm. - Kraków : "Impuls" & "Text", 1998. - S. : S. 95-103 : Zanurzenie się w polskiej tradycji (Ksawery Pruszyński "Różaniec z granatów" i Gwiazdy wytrwałości"

MATUSZEWSKI Ryszard : Literatura polska : 1939-1991. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : WSiP, 1999. - S. 371-373 : Ksawery Pruszyński (1907-1950)

MIŁKOWSKI Tomasz, TERMER Janusz : Leksykon lektur szkolnych. - Warszawa : Polska Oficyna Wydaw. "BGW", 1993. - S. 228-231 : Pruszyński Ksawery

PACŁAWSKI Jan : Ksawery Pruszyński. - Warszawa ; Kraków : Państ. Wydaw. Nauk., 1974

PACŁAWSKI Jan : Proza fabularna Ksawerego Pruszyńskiego. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1975

PYKA Gotfryd : Polityka w twórczości Ksawerego Pruszyńskiego : wybrane zagadnienia. - Katowice : Uniw. Śląski, 1981

SŁOWNIK lektur : dla liceum / pod red. Henryka Sułka. - Kraków : Wydaw. Zielona Sowa, cop. 2006. - S. 481 : Pruszyński Ksawery

SŁOWNIK pisarzy polskich / [aut.] Buszewicz, Elwira [i in.]. - Kraków : Wydaw. Zielona Sowa, 2003. - S. 408 : Pruszyński Ksawery

ŚWIĘCH Jerzy : Nowoczesność : szkice o literaturze polskiej XX wieku. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2006. - S. 169-171

WYKA Kazimierz : Droga pisarska Ksawerego Pruszyńskiego // W : PRUSZYŃSKI Ksawery : Wybór pism publicystycznych. T. 1. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1966. - S. VI-XXXII

WYKA Kazimierz : Pogranicze powieści. - Wyd. 3. - Warszawa : Czytelnik, 1989. - S. 72-78

WYKA Kazimierz : Pogranicze powieści : proza polska w latach 1945-1948. - Kraków : Wydaw. M. Kot, 1948. - S. 83-89

ZIĄTEK Zygmunt : Ksawery Pruszyński. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1972

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

KOSSOWSKA Stefania : Ksawery // Kultura. - 1996, nr 9 , s. 55-74

PAWŁOWSKI Łukasz : Kasandra w Wolnym Mieście? // Nowe Książki. - 2005, nr 1, s. 10 Zawiera rec. książki: Sarajewo 1914, Szanghaj 1932, Gdańsk 193? / Ksawery Pruszyński. - Warszawa, 2004

PAWŁOWSKI Łukasz : Projekt chrześcijańskiej Europy i jego stłumione znaczenia w szkicach Ksawerego Pruszyńskiego //Przegląd Humanistyczny. - R. 50, nr 4 (2006), s. 27-39

STĘPIEŃ Marian : Którędy wiodła droga Ksawerego Pruszyńskiego? // Ruch Literacki. - 1997 , z. 3 , s. 353-371

ZBYSZEWSKI Wacław Alfred : Zagubieni romantycy i inni. - Paryż : Instytut Literacki ; Warszawa : "Pomost", 1992
Ludzie których znałem: Wspomnienie o Ksawerym Pruszyńskim. Stroński. Stanisław Mackiewicz. Sceptyk i arystokrata [Jerzy Stempowski]. Melchior Wańkowicz. Juliusz Mieroszewski. O Józefie Czapskim

 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.09.2007


© Biblioteka Pedagogiczna