Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ - SCENARIUSZE ZAJĘĆ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

"CZYM skorupka za młodu nasiąknie... czyli Jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas" : autorski program edukacji ekologicznej dla klas I-III ; poradnik dla nauczyciela, klasa I : jesteśmy wrażliwi / [Krystyna Popko-Tomasiewicz, Mariola Stefanik]. - Poręba Wielka : Gorczański Park Narodowy, 2006

EDUKACJA ekologiczna : scenariusze lekcji z wykorzystaniem technik multimedialnych. Cz. 1, szkoła podstawowa / oprac. Aneta Gnyp, Sylwia Kubicka; red. Wiesława Olczykowska. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim, 2006

EDUKACJA ekologiczna w zreformowanej szkole : materiały dydaktyczne / red. Anna Sas-Badowska. - Radom : Studium Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli, 2001
Zawiera scenariusze zajęć

EDUKACJA ekologiczna w zreformowanej szkole : materiały dydaktyczne . Cz. 2 / red. Anna Sas-Badowska. - Radom : Instytut Organizacji i Ochrony Pracy "CON - LEX", 2002

GROCHALA Lucyna, RZEPKA Andrzej : Ochrona środowiska i ekologia : scenariusze zajęć : szkoła podstawowa. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2004

GRODZIŃSKA-JURCZAK Małgorzata, NIESZPOREK Katarzyna, TARABUŁA-FIERTAK Marta : Co warto przedszkolakom o środowisku naturalnym opowiadać? : scenariusze zajęć dla sześciolatków. - Kraków : Wydaw. "Zielone Brygady", 2005

JAKIEŁA Grażyna : Ścieżka ekologiczna w klasach 4 - 6 szkoły podstawowej : scenariusze zajęć. - Kraków : Wydaw. "Zielone Brygady", [2005]

KULIKOWSKA Elżbieta WERNIK Elżbieta : Koło biologiczno-ekologiczne w szkole podstawowej i gimnazjum : scenariusze zajęć. - Płock : Wydaw. "KOREPETYTOR" - M. Gałczyński, 1999

OCHRONA środowiska w integrującej się Europie : materiały dydaktyczne / red. Anna Sas-Badowska. - Radom : Studium Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli, 2001

PLICHTA Barbara : Scenariusze zajęć z edukacji ekologicznej : szkoła podstawowa klasy IV-VI. - [2000?]

SCHMIDT Hanna : Wędrując leśnymi ścieżkami : scenariusze zajęć dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. - [Białowieża] : Białowieski Park Narodowy, 2004

STASICA Jadwiga : 160 [Sto sześćdziesiąt] pomysłów na nauczanie zintegrowane z przyrody w klasach I-III. - Kraków : Oficyna Wydaw. "IMPULS", 2001

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ABRAMOWICZ Maria, GREŚ Elżbieta : Obchodzimy Światowy Dzień Ziemi- cykl zajęć kształcenia zintegrowanego : projekt zadań edukacyjnych // Wszystko dla szkoły. - 2002, nr 3, s. 4

BARANOWSKA Bożena, NOWORACKA Teresa, SIEWIOR Jolanta : Scenariusze dla klas I-III szkoły podstawowej // Aura. - 2004, [nr] 9, dod. "Dodatek dla szkół" s. 18-22
Scenariusze z zakresu edukacji ekologicznej realizowane podczas lekcji wychowawczych.

BONISŁAWSKA Beata : Poznajmy las // Ekoświat. - 2005, nr 7/8, s. 16-17
Scenariusz lekcji muzealnej dla klas I-IV szkoły podstawowej oraz karta pracy dla klas I-II i III-IV szkoły podstawowej. Lekcja w Muzeum Przyrody.

FORNALCZYK-KOCIK Jolanta : Człowiek - ogrodnik w świecie przyrody : scenariusze dla klas IV-VI szkoły podstawowej // Aura. - 2004, [nr] 11, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 122, s. 6-10
Tematyka scenariuszy lekcji ma uwrażliwić dzieci na problemy związane z ochroną środowiska i zaktywizować je do konkretnych działań na rzecz najbliższego otoczenia.

GRELA Bożena : Sezonowe wypalanie traw - więcej szkody czy pożytku? : (przykładowe scenariusze zajęć pozalekcyjnych z zakresu edukacji ekologicznej). [Cz.2] // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 4/5, dod. s. VII-X
Dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

GRUDECKA Krystyna : Scenariusz lekcji przyrody dla klasy IV szkoły podstawowej // Aura. - 2007, [nr] 1, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 148, s. 4-5
Temat: Zagrożenia środowiska przyrodniczego i jego ochrona - powtórzenie.

KASPERKOWIAK Jolanta, FRASZ Agnieszka : Rola wody w życiu człowieka : konspekt zajęć edukacji przyrodniczo-ekologicznej w kl. V szkoły podstawowej // Ekoświat. - 2006, nr 6, s. 14-15

KOŁODZIEJCZYK Beata : Edukacja ekologiczna : propozycje scenariuszy zajęć dla kształcenia zintegrowanego // Przegląd Edukacyjny (Łódź). - 2003, nr 5, s. 15

KOPEĆ Beata : "Z przyrodą za pan brat" ; scenariusz dla uczniów klasy I-III szkoły podstawowej turnieju wiedzy o przyrodzie // Aura. - 2004, nr 8, dod. s. 8-9

KOSZYK Maria, ZIĘBA Stanisława : "Z ekologią za pan brat" : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły podstawowej, klasy IV-VI // Aura. - 2003, [nr] 8, dod. "Projekty edukacji ekologicznej" nr 12, s. 5-8
Wybrane scenariusze zajęć przeprowadzanych w ramach koła polonistycznego i przyrodniczego.

KUCIAPSKA Teresa : Edukacja ekologiczna : scenariusz zajęć terenowych dla uczniów klasy IV Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach // Aura. - 2002, nr 5, dod. s. 8-9

KULIK Beata : Lekcje języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej o tematyce ekologicznej // Aura. - 2006, [nr] 1, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 136, s. 7-8
Scenariusze lekcji. Tematy: Ocalmy Ziemię!-w trosce o przyszłość; Ocalmy Ziemię!-rozważania o ekologii

KWIATANOWSKA Maria : Scenariusze dla klas IV-VI szkoły podstawowej // Aura. - 2004, [nr] 9, dod. "Dodatek dla szkół" s. 39-43
Zajęcia o tematyce ekologicznej realizowane podczas lekcji wychowawczych.

LEWIŃSKA Grażyna : Scenariusze dla klas IV-VI szkoły podstawowej // Aura. - 2004, [nr] 9, dod. "Dodatek dla szkół" s. 51-57
Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej do realizacji podczas lekcji wychowawczych.

LEWIŃSKA Grażyna : Opakowany świat - wspólny problem, wspólna odpowiedzialność // Przyroda Polska. - 2007, nr 2, dod. s. 2

MARSZAŁEK Zofia : Tajemnice lasu : scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III // Aura. - 2001, nr 10, dod. s. 9-10

MATEJKO Izabella, NOWAKOWSKA Beata : Scenariusze dla klas I-III szkoły podstawowej // Aura. - 2004, [nr] 9, dod. "Dodatek dla szkół" s. 28-33
Zajęcia o tematyce ekologicznej realizowane podczas lekcji wychowawczych.

MOTYKA Dorota : Scenariusze zajęć w terenie i w szkole // Aura. - 2004, [nr] 5, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 116, s. 4-5
Tematy: Obserwacja środowiska przyrodniczego własnego regionu ; Obserwacja stanu środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy. Techniki aktywizujące.

MREŃCA Renata : Mieszkańcy wód : scenariusz lekcji dla klasy III // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 2, s. 12

PARYSZ Wanda : Scenariusze dla klas IV-VI szkoły podstawowej // Aura. - 2004, [nr] 9, dod. "Dodatek dla szkół" s. 44-50
Edukacja ekologiczna podczas lekcji wychowawczych.

PIESZALSKA Agnieszka, JOSZCZYK-NIKITIUK Agnieszka : "Cudze chwalicie swego nie znacie" : od A do Z o Suwalskim Parku Krajobrazowym // Aura. - 2006, [nr] 11, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 146, s. (1)-3
Scenariusz zajęć.

ROJEK Maria : Naiwny lisek : wstrząsający ekologiczny dramat niepedagogiczny w dwóch aktach // Aura. - 2006, nr 1, dod. s. 3-7

SCHUBERT Małgorzata : Mali przyjaciele ptaków - współpraca ośrodków przyrodniczych w Chalinie i Pszczewie // Aura. - 2007, [nr] 1, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 148, s. 5-7
Propagowanie aktywnych form ochrony przyrody wśród dzieci przez edukację przyrodniczą. W tekście konspekt zajęć dla klas I-VI SP pt. Pomoc w ptasich lęgach.  

SCENARIUSZE dla klas I-III szkoły podstawowej / Anna Łata [i in.]. - Bibliogr. // Aura. - 2004, [nr] 9, dod. "Dodatek dla szkół" s. 12-17
Scenariusze z zakresu edukacji ekologicznej do realizacji podczas lekcji wychowawczych.

SKOWROŃSKA Alina : Scenariusze dla klasy I-III szkoły podstawowej // Aura. - 2004, [nr] 9, dod. "Dodatek dla szkół" s. 5-11
Siedem scenariuszy lekcji z zakresu edukacji ekologicznej do realizacji na lekcjach wychowawczych.

STASIK Teresa : "Co się przydarzy ziemi, przydarzy się też synom tej ziemi" : scenariusz zajęć poświęconych idei ochrony przyrody - propozycja Muzeum Przyrodniczego w Kazimierzu dolnym // Grupa i Zabawa. - 2000, nr 2, s. 7-11

STEMPIEŃ-SAŁEK Marzena : Porosty - naturalne wskaźniki zanieczyszczenia powietrza : scenariusz zajęć terenowych dla klasy V // Przyroda Polska. -2007, nr 3, dod. s. 9

STEMPIEŃ-SAŁEK Marzena : Pomniki przyrody w moim mieście/regionie : scenariusz zajęć terenowych dla klasy IV-VI // Przyroda Polska. - 2007, nr 2, dod. s. 9

STEMPIEŃ-SAŁEK Marzena : Drzewa wokół nas : scenariusz zajęć terenowych klasa IV-VI // Przyroda Polska. - 2007, nr 7, dod. s. 9

SZEPTYŃSKA Magdalena : Scenariusze dla klas I-III szkoły podstawowej // Aura. - 2004, [nr] 9, dod. "Dodatek dla szkół" s. 34-38
Edukacja ekologiczna podczas lekcji wychowawczych.

SZOSTAK Maria, LEŚNIAK Katarzyna : Scenariusze lekcji dla klas I-III szkoły podstawowej // Aura. - 2004, [nr] 10, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 121, s. 8-9

WESELAK-KWIECIEŃ Dorota : Scenariusze zajęć edukacyjnych // Aura. - 2005, [nr] 6, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 129, s. 2-4
Treści ekologiczne realizowane podczas lekcji wychowawczych.

ZIEMBIŃSKA Wiesława : Scenariusze dla klas I-III szkoły podstawowej // Aura. - 2004, [nr] 9, dod. "Dodatek dla szkół" s. 23-27
Edukacja ekologiczna podczas lekcji wychowawczych.

 

 

 

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.09.2007


© Biblioteka Pedagogiczna