Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

MOTYW OJCA W LITERATURZE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

Utwory, w których występuje motyw ojca :

"Biblia"

"Mitologia"

"Iliada" Homera

"Król Lear", "Hamlet", "Burza" Williama Szekspira

"Treny", "Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego

"Świętoszek", "Skąpiec" Moliera

"Powrót posła" Juliana Ursyna Niemcewicza

"Król Olch" Johann Wolfgang Goethego

"Powrót taty", "Pan Tadeusz" A. Mickiewicza

"Ojciec zadżumionych" Juliusza Słowackiego

"Zemsta" Aleksandra Fredry

"Ojciec Goriot" Honoriusza Balzaka

"Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej

"Lalka" Bolesława Prusa

"Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza

"Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego

"Doktor Piotr", Zapomnienie", "Ludzie bezdomni", "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego

"Chłopi" Władysława Stanisława Reymonta

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej

"Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej

"Granica" Zofii Nałkowskiej

"Brzezina" Jarosława Iwaszkiewicza

"Wesele" Stanisława Wyspiańskiego

"Sklepy cynamonowe" Brunona Schulza

"Dzień na Harmenzach" Tadeusza Borowskiego

"Niemcy" Leona Kruczkowskiego

"Pamiętnik powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego

"Początek" Andrzeja Szczypiorskiego

"Ósmy dzień tygodnia" Marka Hłaski

 

CHRZANOWSKI Maciej : Szkolny słownik motywów literackich. - Warszawa : Wydaw. SKRYPT, cop. 2003. - S. 242-246 : Ojciec

DRABAREK Barbara, FALKOWSKI Jacek, STACHOWICZ Aleksandra : Język polski : 100 bohaterów lektur. - Warszawa : Wydaw. "KRAM", cop. 2003

DRABAREK Barbara, FALKOWSKI Jacek, ROWIŃSKA Izabela : Szkolny słownik motywów literackich. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydawnictwo KRAM, cop. 1998

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : gimnazjum / red. prowadzący Agnieszka Nawrot. - Kraków : Wydaw. GREG, cop. 2006

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : liceum / red. prowadzący Agnieszka Nawrot. - Kraków : Wydaw. GREG, cop. 2005

GAŁĄZKA Mirosława, MIATKOWSKA Dorota : Język polski dla maturzystów. - Wyd. 2., rzut 10. - Łódź :Piątek Trzynastego Wydawnictwo, 2006. - S. 239-242 : Honoriusz Balzak (1799-1850) "Ojciec Goriot"

GRZEGORZEWSKI Robert : Vademecum maturzusty : literatura. - Warszawa : Wydaw. Lynx-SFT, cop. 1996. - S. 76-77 : Dramat ojca, chrześcijanina i filozofa w "Trenach"

HABRYN Anna : Krzyżacy Henryka Sienkiewicza : adaptacja filmowa w zestawieniu z powieścią . - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szk., 1972

JÓZEFCZYK Katarzyna : Zdasz maturę z języka polskiego : motywy literackie. Cz. 3. - Łódź : Piątek Trzynastego Wydawnictwo, cop. 2001. - S. 31-44 : Motyw ojca

KAMIŃSKI Leszek : Leksykon postaci literackich . - Warszawa : Real Press, 1994. - S. 90 : Goriot Jan, Jakub - Ojciec Goriot, S. 57 : Corleone Vito - Ojciec chrzestny
Filia w Bełchatowie

KARCZEWSKA-MARKIEWICZ Zofia : Ojciec Goriot Honoriusza Balzaka. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1974

KOPALIŃSKI Władysław : Słownik mitów i tradycji kultury. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1985. - S. 781-782

LEKTURY polonistyczne : średniowiecze - renesans - barok. T. 1 / pod red. Andryeja Borowskiego, Janusza S. Gruchały. - Wyd. 4. - Kraków : TAiWPN UNIVERSITAS, 1997. - S. : S. 136-139 : "Żaden ojciec podobno barziej nie miłował dziecięcia."

MIŁKOWSKI Tomasz, TERMER Janusz : Leksykon dzieł i tematów literatury polskiej : dla szkół podstawowych i średnich. - Warszawa : Książka i Wiedza", cop. 1998. - S. 596-597 : Ojciec. Ojcostwo

MIŁKOWSKI Tomasz, TERMER Janusz : Słownik pisarzy i lektur dla gimnazjów. - Warszawa : Oficyna Wydaw. "Delta W-Z", [2000]

NOSOWSKA Dorota : Słownik motywów literackich. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała : Wydaw. Park, 2004. - S. 315-327 : Ojciec

SŁOWNIK lektur : dla liceum / pod red. Henryka Sułka. - Kraków : Wydaw. Zielona Sowa, cop. 2006

SŁOWNIK bohaterów literackich : rola postaci w utworze : największy wybór postaci : charakterystyka bohatera . - Kraków : Wydawnictwo "Greg", cop. 2003

WIELOWIEYSKA Barbara : Język polski : motywy literackie. - Łódź : Piątek Trzynastego Wydaw., 2007. - S. 24-35 : Motyw ojca

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BRONIKOWSKA-BALEWSKA Agnieszka : Ojcowie dezerterzy // Polonistyka. - 2002 nr 3 s. 164-169
Motyw ucieczki od ojcostwa w literaturze na podstawie utworów: Dezerter Tadeusza Siejaka, Kinolino Grzegorza Strumyka, Kawka pod kasztanem Ryszarda Sadaja

DRAMAT ojca, chrześcijanina i filozofa w Trenach Kochanowskiego // Cogito. - 2002, nr 8, s. 80-83

DROGA, Katarzyna : Ojciec Goriot Honoriusza Balzaka // Cogito. - 2002, nr 1, s. 45-48
Powieść realistyczna. Parada postaci

DROGA Katarzyna : Skąpiec Moliera // Cogito. - 2001, nr 16, s. 94-96

EPOKA : pozytywizm // Cogito. - 2003, nr 1, s. 28-34
Omówienie lektur: Ojciec Goriot H. Balzaka, Potop H. Sienkiewicza

KOSTRZEWA Radosław : Pater familias - rozważania o wizerunkach ojca w twórczości Brunona Schulza // Pamiętnik Literacki. - 1995, z. 4, s. 29-47

SOBIERAJ Tomasz : Motyw następstwa i konfliktu pokoleń w polskiej prozie XIX w. // Pamiętnik Literacki. - 2003, z. 2, s. 93-105
M.in. Ojcowie i dzieci I. Turgieniewa. Wnuczęta Z. Kaczkowskiego, Lalka B. Prusa, Nad Niemnem E. Orzeszkowej

SOSNOWSKI Tomasz : Modele ojcostwa w serialach telewizyjnych // Małżeństwo i Rodzina. -2002, nr 4 s. 36-42
Ojcostwo - film, Serial filmowy polski - tematyka

SULICH Agnieszka : Obraz pojęcia ojciec we współczesnej polszczyźnie // Poradnik Językowy. - 2002, z. 3, s. 3-20
Analiza zróżnicowania znaczenia pojęcia ojciec

SZEWCZYK D.J. : Poezja Tadeusza Różewicza na lekcjach języka polskiego w klasie III zasadniczej szkoły zawodowej // Polonistyka. - 1983, nr 4, s. 243-249
Propozycje lekcji omawiających wiersze: Dytyramb na cześć teściowej, Ojciec, Róża, Drzewo, Zostawcie nas

TURCZYŃKI Andrzej : Figura ojca : archetyp i jego niektóre obrazy w prozie Jarosława Iwaszkiewicza // Twórczość. - 2001, nr 2, s. 58-98
Motyw ojca w twórczości J. Iwaszkiewicza

ZASŁONA Dominika : Bohaterowie Biblii // Cogito. - 2004, nr 15, s. 88-89
Bohaterowie Biblii : Adam i Ewa, Noe, Kohelet, Jezus Chrystus. Krótka charakterystyka postaci

 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.09.2007


© Biblioteka Pedagogiczna