Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

PAWEŁ HUELLE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

MERCEDES-BENZ : z listów do Hrabala . - Kraków : ZNAK, 2001
(Pozycja dostępna w Filii BPP w Tomaszowie Maz.)

WEISER Dawidek. - Wyd. 2. - Londyn : Wydaw. Puls, 1992

WEISER Dawidek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1987

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

KTO mówi o czekaniu? // Dialog. - 1994, nr 7, s. 5-32

PIERWSZA miłość // Tygodnik Powszechny. - 1994, nr 38, s. 8-9

POD dębami // Tygodnik Powszechny. - 1992, nr 21, s. 1, 6-9

 

 

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

[MAMOŃ Bronisław] BM : Kariera "Weisera Dawidka" // Tygodnik Powszechny. - 1990, nr 3, s. 6

ADASZYŃSKA Natalia : Jestem tradycjonalistą // Teatr. - 1993, nr 9, s. 46-47

DUTKA Elżbieta : Problematyka aksjologiczna na lekcjach języka polskiego w liceum : (na przykładzie interpretacji opowiadania Pawła Huellego pod tytułem "Cud") // Nowa Polszczyzna. -2003, nr 3, s. 24-32

GAJEWSKI Krzysztof : "Weiser Dawidek" jako opis doświadczenia religijnego // Teksty Drugie. - 2004, nr 1/2, s. 291-305

GROMADZKI Stanisław : "Weiser Dawidek" jako powieść-poszukiwanie czyli o paradoksie książki nie napisanej // Przegląd Humanistyczny. - 1999, nr 1, s. 103-120

GRZEŚKOWIAK-KRWAWICZ Anna : Alicja przed lustrem. Rzecz o Gdańsku i prozie Pawła Huelle // Teksty Drugie. - 1992, nr 6, s. 141-145

HUELLE Paweł : Byłem samotny i szczęśliwy. - Wyd. 2. - Warszawa, 2003. - Rec. Paweł Majerski //Nowe Książki. - 2003, nr 7/8, s. 88

HUELLE Paweł : Inne historie. - Gdańsk, 1999. - Rec. Bogusław Żyłko // Odra. - 2000, nr 11, s. 119-120

HUELLE Paweł : Inne historie. - Gdańsk, 1999. - Rec. Irena Janowska-Woźniak // Nowe Książki. -2000, nr 5, s. 28-29

HUELLE Paweł : Kąpielisko Ostrów / reż. Krzysztof Babicki. - Rec. Aneta Wysocka // Akcent. - 2001, nr 1/2, s. 223-229
Inscenizacja.

HUELLE Paweł : Mercedes-benz : z listów do Hrabala. - Kraków, 2002. - Rec. Patrycja Łyżbicka //Polonistyka. - 2002, nr 10, s. 627-629

HUELLE Paweł : Mercedes-benz : z listów do Hrabala. - Kraków, 2001. - Rec. Paweł Majerski // Nowe Książki. - 2002, nr 1, s. 13

HUELLE Paweł : Pierwsza miłość i inne opowiadania. - Londyn, 1996. - Rec. Dariusz Nowacki // Twórczość. - 1997, nr 5, s. 103-106

JEKIEL Wojciech : Huelle i Szewc w przekładach włoskich // Literatura na Świecie. - 1992, nr 10/12, s. 261-263

KATZ Hewetson Janina : Proza Pawła Huelle // Kultura. - 1992, nr 6, s. 128-132

KANIEWSKA Bogumiła, LEGEŻYŃSKA Anna, ŚLIWIŃSKI Piotr : Literatura polska XX wieku. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2005. - S. 138-143: W poszukiwaniu sekretów dzieciństwa. Weiser Dawidek Pawła Huelle

KORZYCKA Grażyna : Podróż w poszukiwaniu prywatnej ojczyzny // Polonistyka. - 2001, nr 3, s. 159-165
Opowiadanie Pawła Huellego "Stół".

KOTT Jan : Huelle albo późny wnuk // Tygodnik Powszechny. - 1993, nr 42, s. 10

KURKIEWICZ Juliusz : Pra-Castorp // Zeszyty Literackie. - R. 22, nr 4 (2004), s. 176-177

MADEJSKI Jerzy : Wytrzymałość materiału // Nowe Książki. - 2004, nr 9, s. 53
Zawiera rec. książki "Castorp".

MIZERKIEWICZ Tomasz : "Weiser Dawidek" i współczesne doświadczenie mityczne // Polonistyka. -1999, nr 1, s. 18-23

MYSZKOWSKI Krzysztof : Punkt dojścia, punkt wyjścia // Odra. - 1992, nr 7/8, s. 97-98

NOWACZEWSKI Artur : Castorp a sprawa polska // Topos. - R. 12, nr 5 (2004), s. 209-210

OSIECKA Agnieszka : Po obu stronach tunelu // Polityka. - 1992, nr 13, s. 23

PIETRASIK Zdzisław : Nie jestem zakładnikiem literatury // Polityka. - 1992, nr 30, s. 17, 19

PILCH Jerzy : Książka wszechczasów // Tygodnik Powszechny. - 1992, nr 38, s. 10

RATAJCZAK Mirosław : Powinowactwo sztuk? // Odra. - 2002, nr 2, s. 110-111
Opinie nt. sztuki współczesnej w powieści "Mercedes-Benz".

SKÓRCZEWSKI Dariusz : Dlaczego Paweł Huelle napisał "Castorpa"? // Teksty Drugie. - 2006, nr 3, s. 148-157

SOCHA Ryszarda : Nie grałem w piłkę z Walendziakiem // Polityka. - 1994, nr 13, s. 10

STASIUK Andrzej : Mnemosyne // Nowe Książki. - 1994, nr 12, s. 9

SZLACHETKA Małgorzata : Gdańsk w kolorze sepii // Akcent. - R. 26, nr 2 (2005), s. 116-119

TABACZYŃSKI Michał : Czarodziejski "Castorp" // Twórczość. - R. 61, nr 1 (2005), s. 110-112

WACH Jarosław : "I nic już nie będzie takie jak dawniej..." // Akcent. - R. 25, nr 3/4 (2004), s. 265-268
Zawiera rec. książki "Mercedes-benz. Z listów do Hrabala".

ŻYŁKO Bogusław : Bibelot // Odra. - R. 44, nr 11 (2004), s. 104-106
Zawiera rec. książki "Castorp".

 

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.09.2007


© Biblioteka Pedagogiczna