Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

SINGLE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ARCIMOWICZ Krzysztof : Obraz mężczyzny w polskich mediach : prawda, fałsz, stereotyp. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. - S. - 212-214: singiel - mężczyzna, który nie chce się żenić

KAWULA Stanisław, BRĄGIEL Józefa, JANKE Andrzej W. : Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006 : S. 383-384: Życie w pojedynkę

KAWULA Stanisław : Kształty rodziny współczesnej : szkice familiologiczne. - Wyd. 2. -Toruń : Wydaw. "Adam Marszałek", 2006. - S. 48-49: Życie w pojedynkę

RODZINA współczesna / red. nauk. Maria Ziemska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 2001. - S. 203-204 : Pojedynczo, ale nie na zawsze

ŻUREK Aldona : Relacje łączące młodych singli z ich rodzicami // W: Rodzice i ich dzieci
w tańcu pokoleń / Witold Wrzesień, Żurek Aldona, Iwona. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2005. - S. 71-122

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

GÓRECKI Mirosław : O różnym rozumieniu samotności // Pedagogika Społeczna .-2006 , nr 3 , s. 37-58

GÓRNIKOWSKA-ZWOLAK Elżbieta, RAJCA Katarzyna, WIĘCŁAWEK Magdalena : Jaki jest współczesny stereotyp "starej panny"? // Małżeństwo i Rodzina. - 2005 , nr 4 , s. 25-31

GRZESZCZYK Ewa : Pojedyncze, profesjonalistyki... "single professional women" w Polsce i na świecie // Kultura i Społeczeństwo. - 2005, nr 2, s. [199]-225
Przedstawienie specyfiki zjawiska określanego mianem "single professional women" w Stanach Zjednoczonych, Indiach, Niemczech i Polsce. Cechy wspólne dla sytuacji "single...." w kontekście globalnym oraz prognozy na przyszłość. Przegląd badań.  

LUBELSKA Krystyna : Pojedynczo // Polityka. - 2006, nr 42, s. 4-12
Życie singli - ludzi, którzy są samotni z wyboru. Raport Polityki.  

PIETKIEWICZ Barbara : Sam na sam. Raport // Polityka. - 2000, nr 23, s. 4-6,8-10
Samotność z konieczności i samotność z wyboru jako nowy styl życia.

RUSZKIEWICZ Dorota : Być singlem, czy też żyć w parze ? // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 4, s. 12-15  

RUSZKIEWICZ Dorota : Młodzież o życiu w pojedynkę // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 4, s. 27-32
Samotność (single life) jako forma życia. Badania ankietowe. Metoda sondażu diagnostycznego.  

SZCZERBA Kazimierz : Sam na sam ze sobą // Charaktery. - 2005, nr 6, s. 30-31
Samotność. Konsekwencje życia w pojedynkę.

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.09.2007


© Biblioteka Pedagogiczna