Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

R

 

KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

WYDAWNICTWA ZWARTE

HISZPAŃSKA Bogumiła : Pomóż młodzieży znaleźć wartości – drogowskazy. – Wyd. 2. – Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 1994

MODEL nauczyciela-wychowawcy w zintegrowanej Europie : materiały z konferencji, która odbyła się 26.10.1994 w Częstochowie / Red. Sylwia Badora, Danuta Marzec. – Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995

SOŚNICKI Kazimierz : Poradnik dydaktyczny. – Wyd. 3. – Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1968

SZUTY Jacek : Gdy nauczyciel jest wychowawcą. – Warszawa : Wydaw. Szkol. PWN, 2001

UCZEŃ w nowej szkole : edukacja humanistyczna : praca zbiorowa / Red. Maria Kujawska. – Poznań : Inst. Historii UAM, 2002

VERFURTH Martin : Prowadzenie grup dziecięcych i młodzieżowych / przeł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec. – Kielce : Wydaw. „JEDNOŚĆ”, 2001

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ALLAGUI Maria Dorota : Bądź wobec uczniów życzliwy : moja wizja dobrego wychowawcy // Gimnazjum. – 2001, nr 8, s. 57-60

APPELT Karolina : Kleczewska Irena : powinności wychowawcze nauczyciela // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 8, s. 12-14

BARTNIK Paweł : Być wychowawcą // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 9, s. 47-48

BERNACKA Ewa Ryszarda : Wychowawca zmierzający ku autokreacji // Edukacja. – 1999, nr 4, s. 22-28

BOĆWIŃSKA-KILUK Beata : Kilka uwag o sylwetce i powinnościach wychowawcy // Opieka Wychowanie Terapia. – 2000, nr 4, s. 18-19

GŁOWIŃSKI Marek : Autonomia wychowawcy // Gimnazjum. – 2000, nr 4, s. 37-42

GŁOWIŃSKI Marek : Powinności wychowawcy // Remedium. – 2001, nr 10, s. 8-9

GOŁOFIT-HAWRYLUK Beata, HAIK Wiesława, PUSZEK-NOWAK Ewa : Wychowawca bursy na drodze do awansu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 8, s. 49-52

HAJDUGA Jolanta : Wytyczne do pracy wychowawcy klasy // Wychowawca. – 2003, nr 2, s. 22-23

JABŁOŃSKA Jadwiga : Autorytet wychowawcy w koncepcjach pedagogicznych Heleny Radlińskiej i o. Jacka Woronieckiego OP // Kultura i Edukacja. – 1996, nr 4, s. 93-104

KILIANEK Halina, KILIANEK Józef : Wychowawca klasy, czyli nauczyciel do wszystkiego // Nowa Szkoła. – 2000, nr 8, s. 24-26

KOSTYNOWICZ Janusz : Zespół wychowawczy w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 7, s. 18-22

KOWALSKA Julia : Autonomia wychowawcy // Remedium. – 2000, nr 7/8, s. 22-23

KOŹLAK Małgorzata : Praca wychowawcza w klasie trudnej // Nowe w Szkole. – 2003, nr 1, s. 17-20

MACYNA Krystyna : Dokumentowanie pracy wychowawczej // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 5, s. 10-12

MALINOWSKI Jan Adam : Nauczyciel jako dobry wychowawca // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 12, s. 7-11

MAZUR Bogdan : Wychowawca klasy : założenia i rzeczywistość // Nowa Szkoła. – 2000, nr 8, s. 20-23

MIKSZA Małgorzata : Wychowawca-nauczyciel w poglądach Marii Montesori // Wychowanie w Przedszkolu. – 1994, nr 5, s. 265-270

PABIS Marta, WIERDAK Barbara : Praca wychowawcza w klasach I-III // Życie Szkoły. – 2001, nr 7, s. 410-415

RADZAJ Irena : Praca wychowawcza z trudną klasą // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 7, s. 50-51

SAŁAGAN Barbara : Plan pracy wychowawczej w klasie III // Życie Szkoły. – 1998, nr 5, s. 302-305 

STEFANIAK Grażyna : W poszukiwaniu dobrego wychowawcy // Nowe w Szkole. – 2003, nr 3, s. 16, 17, 18, 19

SZCZYGIELSKA-JAKUBOWSKA Agata : Wychowawca wobec wyzwań epoki ponowoczesnej // Wychowanie na co Dzień. – 1999, nr 4/5, s. 26-29

TATAROWICZ Jan : „Gdzie wychowawca nie może, tam dramę pośle...” Cz. I Drama wobec zagrożeń wychowawczych // Drama. – 1998, z. 27, s. 6-8

TATAROWICZ Jan : Przygotujemy cię do zajęć wychowawco... // Nowa Szkoła. – 2001, nr 1, s. 6-8

TRZASKA Leszek : Rola wychowawcy // Remedium. – 1998, nr 7/8, s. 5-11

TRZASKA Leszek : Jak pracować z klasą w trakcie godzin wychowawczych? // Remedium. – 1998, nr 11, s. 6-8

TRZASKA Leszek : Problemy wychowawców // Remedium. – 2000, nr 12, s. 8-9

TRZASKA Leszek, WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Jaki wychowawca dla ciebie? : raport z konferencji // Remedium. – 1998, nr 10, s. 20-24

WIŚNIEWSKI Czesław : O wychowawcy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 8, s. 39-42

WIŚNIEWSKI Czesław : Błędne zachowania wychowawcy // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 4, s. 45-50

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Wychować wychowawców // Remedium. – 2000, nr 12, s. 4-7

WOJCIESZEK Krzysztof : Jaki wychowawca? // Remedium. – 1998, nr 7/8, s. 2-4

ZABIELSKA Beata : Być, albo nie być... świadomym wychowawcą // Gimnazjum. – 2001, nr 9, s. 56-62

 

Oprac. Dagmara Grzywacz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 11.04.2003© Biblioteka Pedagogiczna