Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

KOMPUTER W NAUCZANIU MATEMATYKI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DAŁEK Krystyna : Jakie zmiany powoduje stosowanie nowych technologii w szkolnym nauczaniu matematyki? // W : Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Wydaw Adam Marszałek, cop. 2002. - S. 329-330

JAKUBCZYK Kazimierz : Umiejętność programowania komputerowego w nauczaniu matematyki i fizyki // W : Pedagogiczno-psychologiczno kształcenie nauczycieli / red. Sałata Elżbieta. - Radom ; Warszawa : Wydaw. Inst. Technologii Eksploatacji - PIB, 2005. - S. 251-255

KACZMAREK Żanetta : Komputer na zajęciach korekcyjno-wyrównawczych. - Wałbrzych : Wydaw. Państ. Wyższej Szkoły Zawodowej, 2003 Wykorzystanie komputera w edukacji wczesnoszkolnej w nauczaniu matematyki oraz w zajęciach korekcyjno-wyrównawczych w zintegrowanym systemie kształcenia. Przykładowe konspekty.

MARZEC Ewa : Algorytm programu komputerowego wspomagającego uczenie się rachunku macierzowego przez niewidomych // W: Media a edukacja : III Międzynarodowa Konferencja, Poznań 8-11 kwietnia 2000 r. / red. nauk. Wacław Strykowski. - Poznań: "eMPi2", 2000. - S. 509-516
Opis Jednym z ważniejszych problemów w edukacji osób niewidomych jest dostęp do matematyki. Sposób prezentowania wyrażeń matematycznych jest nieliniowy, graficzny. Matematyczne formuły są prezentowane w postaci grafów, diagramów lub wykresów. Procesy poznawcze u dzieci niewidomych przebiegają w ten sposób, że zrozumienie dwuwymiarowych obiektów stanowi dla nich dużą trudność. W początkowych pracach nad projektem zdecydowano się na wybór narzędzia, które pozwoliłoby na reprezentację tekstu, formuł matematycznych w postaci liniowej wraz z zachowaniem struktury obiektu.

SYSŁO Maciej M. : Konstrukcje algorytmiczne : piramidy, szyszki i inne. - Warszawa : WSiP, 1998

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

CHRZĄSTOWSKI Piotr : Tajemnice komputerowej pracowni // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2000, nr 28, s. 15
Przegląd możliwości pracy z komputerem na lekcji matematyki, fizyki, chemii, biogolii, geografii.

   

DENDZIK Dorota : Lekcja matematyki w pracowni multimedialnej // Edukacja Medialna. - 2002, nr 2, s. 31-35

HAJŁASZ R. : Wykorzystanie komputera w rozwiązywaniu pewnego zadania z rachunku prawdopodobieństwa // Matematyka.  - 1991, nr 3, s. 192-193
Czy łatwiej jest otrzymać w 100 rzutach monetą symetryczną dokładnie 30 orłów, czy w 10 rzutach dokładnie 3 orły?

HASSA Anna : Programy komputerowe ,,Mat Miś" i ,,Mat 1-2-3" w nauczaniu matematyki // Życie Szkoły. - 1996, nr 9, s.530-532

HASSA Anna : Utrwalanie dodawania i odejmowania w klasie pierwszej z wykorzystaniem komputera // Życie Szkoły. - 1996, nr 2, s. 108-112

HASSA Anna : Wykorzystanie edytora tekstowego i graficznego w klasie III // Życie Szkoły. - 2004, nr 2, s. 104-108

HORZELSKI Wojciech : Komputerowe wspomaganie procesu nauczania-uczenia się matematyki // Szkoła Zawodowa.   -1995, nr 7, s. 27-31

JAKUBAS E. : Wykresy nierówności z dwiema niewiadomymi // Komputer w Szkole. - 1990, nr 9, s. 53-64
Zastosowanie komputera w nauczaniu matematyki.  

JEZIOREK B. : Wykorzystanie komputera jako środka dydaktycznego na lekcji matematyki w klasie IV // Matematyka. - 1990, nr 1, s. 64-65  

KOWALSKI Janusz : Zadania z komputera // Matematyka. - 2002, nr 4, s. 239-240
Adnotacja Wykorzystanie komputera do tworzenia zestawów zadań z matematyki - metoda Kopciuszka i metoda konstruktora.  

KACZMAREK Żaneta : Lekcja matematyki w klasie pierwszej z wykorzystaniem komputera // Edukacja Medialna. - 1997, nr 1, s. 25-30
Konspekt do s zkoły podstawowej.  

KOŚCIELSKI Antoni : Informatyka, szkoła, życie // Życie Szkoły. - 2007, nr 2, s. 111-119  

KOZIEŁ Renata : Komputer pomaga uczyć matematyki // Życie Szkoły. - 2007, nr 1, s. 12-19
Stosowanie edukacyjnych programów komputerowych w klasach pierwszych zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej powoduje osiągnięcia przez uczniów wysokiego poziomu wiadomości i umiejetności arytmetycznych w edukacji matematycznej na dalszych etapach nauki.  

KULIS Danuta : Wykorzystanie Internetu w nauczaniu matematyki // Edukacja Medialna. - 2001, nr 1, s. 37-40

LEMISIEWICZ Renata : Utrwalenie dodawania i odejmowania w klasie pierwszej z wykorzystaniem komputera // Edukacja Medialna. - 2000 nr 1 s. 38-40

ŁUKANOWSKA Natalia : Wykorzystanie mediów we wspomaganiu osób z dysfunkcją wzroku // Edukacja Mediala. - 2002, nr 4, s. 41-43

MACHNYK Małgorzata : Liczby niewymierne // Matematyka w Szkole. - 2002, nr 13, s. 28
Adnotacja W II klasie gimnazjum w połączeniu z komputerem i Internetem można dużo dowiedzieć się o liczbach niewymiernych.

MAJCHROWSKI M : Konstrukcje geometryczne z komputerem // Komputer w Szkole. - 1990, nr 4, s. 37-52

MAJCHROWSKI M. : Problemy matematyczne dla ciekawych // Komputer w Szkole. - 1990, nr 10, s. 55-66
Komputer w matematyce - problem interpolacji.

MAJCHROWSKI M. : Przekształcenia geometryczne płaszczyzny - zastosowanie komputera // Komputer w Szkole. - 1990, nr 5, s.43-53

MAJCHROWSKI M : Uwagi o zastosowaniu komputera w nauczaniu analizy matematycznej na poziomie szkoły średniej // Komputer w Szkole. - 1990, nr 2, s.61-72

MAJCHROWSKI M. : Uwagi o zmianach metod i sposobów nauczania matematyki wynikających z zastosowania komputera // Komputer w Szkole.   - 1990, nr 7-8, s. 38-46

PABICH Bronisław : Cabri II - nowe opcje, nowe możliwości dydaktyczne // Komputer w Szkole. - 1997, nr 4, s. 49-54
Kilka propozycji użycia programu w różnych sytuacjach w nauczaniu matematyki. 

RALSTON A. : Zarys programu nauczania matematyki dla szkół w roku 2000 // Komputer w Szkole. - 1990, nr 1, s. 7-15
O zmianach programu nauczania matematyki w Stanach Zjednoczonych. 

RYBAK Anna : Pochodna funkcji z komputerem // Matematyka. - 2000, nr 1, s. 40-42
Realizacja lekcji dotyczącej pochodnej przy pomocy komputera. Hasło przedmiotowe.  

RYBAK Anna : Uzupełnianka wielomianowa //  Matematyka. - 2000, nr 4, s. 233-234
Zadania "uzupełnianki" z zakresu równań wielomianowych, przy ich wypełnianiu można korzystać z kalkulatora graficznego lub komputera.  

URBANIAK Ewa : Moje doświadczenia w zakresie stosowania komputera w nauczaniu początkowym matematyki // Życie Szkoły. - 1998, nr 4, s. 234-236  

WYRWA Maciej :Wykorzystanie programu Virtual Network Computing na lekcjach informatyki // Edukacja Medialna. - 2001, s. 53-55

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.09.2007


© Biblioteka Pedagogiczna