Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

EDUKACJA EKOLOGICZNA W PRZEDSZKOLU - SCENARIUSZE ZAJĘĆ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

CHAUVEL Denise, CHAUVEL Pascal : Środowisko w wychowaniu przedszkolnym : odkrywanie, rozumienie, twórczość artystyczna. - Warszawa : Wydaw. CYKLADY, 2000  

EDUKACJA ekologiczna w zreformowanej szkole : materiały dydaktyczne . Cz. 2 / red. Anna Sas-Badowska. - Radom : Instytut Organizacji i Ochrony Pracy "CON - LEX", 2002  

GRODZIŃSKA-JURCZAK Małgorzata, NIESZPOREK Katarzyna, TARABUŁA-FIERTAK Marta : Co warto przedszkolakom o środowisku naturalnym opowiadać? : scenariusze zajęć dla sześciolatków. - Kraków : Wydaw. "Zielone Brygady", 2005  

KUTYŁOWSKA Grażyna : Program edukacji ekologicznej w przedszkolu z propozycjami zajęć. - Warszawa : Wydaw. DIDASKO, cop. 1997  

OCHRONA środowiska w integrującej się Europie : materiały dydaktyczne . Cz. 2 / red. Anna Sas-Badowska. - Radom : Instytut Organizacji i Ochrony Pracy "CON - LEX", 2002

PRZEDSZKOLE przyjazne dzieciom : scenariusze zajęć przedszkolnych / red. Anna Blek. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "AKAPIT", 2001

ŻYTERSKA Teresa : 6-latki : poznawanie środowiska społecznego i przyrodniczego : scenariusze. - Płock : Zakład Wydawnictw i Reklamy "Iwanowski", 1998
Filia w Tomaszowie Maz.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

DURAJ Grażyna : Jaka jesteś wodo // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 3, s. 156-158  

GAD Mirosława : Scenariusz inscenizacji na "Rewię mody ekologicznej" // Aura. - 2005, nr 5, dod. s. 7  

JABŁOŃSKA Małgorzata : Las i jego znaczenie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 8, s. 32-34

JAKUBOWSKA Małgorzata : Co rośnie w lesie? Śmiecie! : scenariusz przedstawienia ekologicznego // Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s. 53-54
Scenariusz zajęć, które mają uzmysłowić dzieciom problem zanieczyszczania lasów.

KASPERKOWIAK Jolanta : Calineczka - czyli kłopoty mieszkańców Źródełka Życia i Bajkowego Lasu // Ekoświat. - 2007, nr 4, s. 18-19, 34
Scenariusz przedstawienia na Dzień Ziemi i nie tylko.  

KLEKOTKO Alicja, ZALEWSKA Irena : Ekoludek w przedszkolu // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 25, dod. s. 3-4
Program działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z oświatą zdrowotną i ekologiczną w przedszkolu. W tekście scenariusze zajęć z zakresów tematycznych higiena i ekologia.  

KOJDER Alina : Program Edukacja ekologiczna dzieci w ramach klubu "Mali miłośnicy przyrody" // Przyroda Polska. - 2004, nr 9, dod. s. 12-13
Program zawiera także scenariusze zajęć  

KOZYRA Mirella : Z ekologią w przedszkolu za pan brat // Wychowanie na co Dzień. -2006, nr 6, dod. s. VI-VII  

KUCHARSKA Małgorzata : Ziemi lżej, gdy... // Ekoświat. - 2004, nr 3, s. 38-39
Konkurs ekologiczny w przedszkolu pt. "Ziemi lżej, gdy odpadów mniej". 

KULIGOWSKA Anna : Przyjaciele lasu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 8, s. 35-37

LEŚNIOWSKA Maria : Mamy nowe tysiąclecie i stare problemy ochrony środowiska // Przyroda Polska. - 2003, nr 1, dod. s. 3,5
Konspekt zajęć dla 6-latków.

MAROŃ Małgorzata, WIERZBICKA Barbara : Przyroda wokół nas // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 3, s. 31-33
Scenariusz zajęć.

PAWŁOWSKA Anna : Polubić dżdżownice : konspekt zajęć w przedszkolu z dziećmi 6-letnimi // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2005, nr 4. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2005/4/050410.htm

SAWCZUK Ewa : Majowa łąka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 5, s. 48-49

SZKAPKA Wioletta, LIPA Wioletta : Razem z wiewiórką Basią pomagamy drzewom w lesie : konspekt zajęć dla dzieci 5-, 6- letnich // Przyroda Polska. - 2005, nr 5, s. 7

SZEPTYŃSKA Magdalena : Jeden grzybek, drugi grzybek - tu muchomor, tam prawdziwek // Aura. - 2002, nr 10, dod. s. 10-12

WIŚNIEWSKA Renata : Z przyrodą za pan brat // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 8, s. 35-37

WÓJCIK Katarzyna : Cele i założenia wychowania przyrodniczo-społecznego w pracy z dziećmi sześcioletnimi // Przyroda Polska. - 2004, nr 9, dod. s. 6-8
Zawiera m. in. konspekty zajęć z zakresu kształtowania pojęć przyrodniczych

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.09.2007


© Biblioteka Pedagogiczna