Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

ZWIĄZKI ALTERNATYWNE ŻYCIA RODZINNEGO
(kohabitacja, konkubinat)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

WYDAWNICTWA ZWARTE

ADAMSKI Franciszek : Rodzina : wymiar społeczno-kulturowy. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego , cop. 2002

ADAMSKI Franciszek : Socjologia małżeństwa i rodziny : wprowadzenie. - Wyd. 2. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1984
Filia w Bełchatowie
Filia w Tomaszowie

DĄBROWSKA-CABAN Zofia : Nietypowe związki małżeńskie w Polsce : doniesienia badawcze // W : Współczesna rodzina polska - jej wymiar aksjologiczny i funkcjonowanie / red. Henryk Cudak, Helena Marzec. - Piotrków Tryb. : Nauk. Wydaw. Piotrkowskie, cop. 2001. - S. 222-228

DĄBROWSKA-CABAN Zofia : Nietypowe związki małżeńskie w Polsce : doniesienia badawcze // W : Rocznik Pedagogiki Rodziny : studia i rozprawy. T. 4 / red. nauk. Henryk Cudak. - Piotrków Tryb. : Nauk. Wydaw. Piotrkowskie, cop. 2001. - S. 167-174
Zawiera : Kohabitanci polscy s. 169

GĘBUŚ Dorota : Rodzina : tak, ale jaka?. - Warszawa : "Żak", 2006. - S. 54-72 : Rodzina współczesna
Związki nieformalne na s. 70-73

GIDENS Anthony : Socjologia. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2006. - S. 211-213 : Zamiast małżeństwa

JANICKA Iwona : Kohabitacja a małżeństwo w perspektywie psychologicznej. - Łódź : Wydaw. UŁ, 2006
Filia w Bełchatowie

KAWULA Stanisław, BRĄGIEL Józef, JANKE Andrzej W. : Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2006. - S. 141-146 : Uwarunkowania społeczno-kulturowe dewiacyjnych i alternatywnych form
Związki kohabitanckie na s. 146-147

MARODY Mirosława, GIZA-POLESZCZUK Anna : Przemiany więzi społecznych : zarys teorii zmiany społecznej. - Warszawa : "Scholar", 2004
Filia w Bełchatowie

RODZINA współczesna / pod red. nauk. Marii Ziemskiej. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2001. - S. : Współzamieszkiwanie i małżeństwo dwa elementy jednostkowego cyklu życia

SZUKALSKI Piotr : Kohabitacja w Polsce // W : Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim / pod red. Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej i Piotra Szukalskiego. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. - S. 49-74

TYSZKA Zbigniew : Rodzina we współczesnym świecie. - Wyd. 2. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM , 2003

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BLAK Beata : Licealiści o alternatywnych formach życia rodzinnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 9, s. 39-42 Na podstawie badań, których celem było poznanie opinii młodzieży o niektórych typach rodziny, alternatywnych wobec tradycyjnej

DĄBROWSKA Zofia : Istotne przemiany w życiu małżeńsko-rodzinnym // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. [3]-7
Opis rodzin alternatywnych, dzietności, tożsamości rodzinnej. Rozważania nad zagadnieniem rodzina a etyka.

DZIEWIECKI Marek : Wartość życia // Wychowawca. - 2005, nr 3, s. 5-6
Cywilizacja śmierci - problem aborcji, eutanazji, wolnych związków - manipulacja ludzką świadomością w kontekście chrześcijańskim.

GILOWSKA Zyta : Konkubinaty, czyli porozmawiajmy o prawie // Rzeczpospolita. - 2002, nr 75, s. A14

GOSZCZYŃSKI Andrzej : Lepiej przed ślubem : pochwała intercyzy // Polityka. - 2004, nr 45, s. 98-99

MUSZYŃSKI Mariusz : Konkurencja dla małżeństwa // Rzeczpospolita. - 2004, nr 76, s. C3

KRZYŻANOWSKI Piotr : Związek zdradziecki // Wprost. - 2003, nr 50, s. 58-62

MAZUR Magda : Małżeństwo na słowo // Wprost. - 1996, nr 48, s. 58-59

PODGÓRSKA Joanna : Związki pozamałżeńskie // Polityka. - 2004, nr 27, s. 3-6,8,10

SLANY Krystyna, BASZARKIEWICZ Karolina : Socjodemograficzny obraz związków partnerskich w Polsce // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 4, s. [11]-16
Przedstawienie cech demograficznych i społecznych kohabitantów oraz ich sytuacji rodzinnej

SMYRSKA Marta : Sceny jak z lustra : piękni trzydziestoletni // Polityka. - 2004, nr 28, s. 81-83

ZAREMBA Piotr : Porozmawiajmy o rodzinie // Rzeczpospolita. - 2002, nr 67, s. A8

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.09.2007


© Biblioteka Pedagogiczna