Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

JOSEPH CONRAD
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

ROK 2007 ROKIEM JOSEPHA CONRADA

150. rocznica urodzin Josepha Conrada-Korzeniowskiego - na wniosek Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego zgłoszony w styczniu 2005 roku przez Polski Komitet do spraw UNESCO
i poparty przez Komitet do spraw UNESCO Wielkiej Brytanii - została wpisana (20 października 2005) do kalendarza rocznic UNESCO na rok 2007.

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

GRA losu / przeł. Teresa Tatarkiewiczowa. - Warszawa : PIW, 1973

JĄDRO ciemności / przeł. [z ang.] Aniela Zagórska; oprac. Anna Popławska. - Kraków : Wydaw. GREG, 2005

JOSEPH Conrad Korzeniowski : studia i szkice / Akademia Nauk. Komitet Neofilologiczny Polska. - Warszawa : PWN, 1958

KORSARZ / przeł. Bohdan Rychliński. - Warszawa : PIW, 1958

LISTY / wybór i oprac. Zdzisław Najder; przekł. Halina Carroll-Najder. - Warszawa : PIW, 1968

LORD Jim / przekł. [z ang.] Aniela Zagórska. - Warszawa : Towarzystwo Upowszechniania Czytelnictwa 1996

LORD Jim / przeł. Aniela Zagórska. - Warszawa : PIW, 1960

LORD Jim / przeł. Aniela Zagórska; wstęp i oprac. Zdzisław Najder. - Wrocław ; Kraków : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1978

LORD Jim. Opowieść / przekł. [z ang.] Aniela Zagórska. - Wyd. 2. - Warszawa : PIW, 1956

LORD Jim. T.1 / przeł. [z ang.] Aniela Zagórska. - Wyd. 7. - Warszawa : PIW, 1966

LORD Jim. T.2 / przeł.[z ang.] Aniela Zagórska. - Wyd. 7. - Warszawa : PIW, 1966

MIĘDZY lądem a morzem / przeł. Halina Carroll-Najder, Aniela Zagórska. - Warszawa : PIW, 1973

MŁODOŚĆ i inne opowiadania / przeł. Aniela Zagórska. - Warszawa : PIW, 1972

MURZYN z załogi "Narcyza" : opowieść morska / przeł. Bronisław Zieliński. - Warszawa : PIW, 1972

NOSTROMO / przeł. Jan Józef Szczepański. - Warszawa : PIW, 1981

NOSTROMO : opowieść z wybrzeża / przeł. Jadwiga Korniłowiczowa. - Warszawa : PIW, 1972

O MORZU : wybór myśli / wybór i słowo wstępne Paweł Dzianisz. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1974

O ŻYCIU i literaturze / przeł. Maria Boduszyńska-Borowikowa, Józef Miłobędzki. - Warszawa : PIW, 1974

OCALENIE : opowieść z płytkiego morza / przeł. Aniela Zagórska. - Warszawa : PIW, 1974

OPOWIEŚCI niepokojące / przeł. Halina Carroll-Najder, Helena Gay, Aniela Zagórska. - Warszawa : PIW, 1972

OPOWIEŚCI niepokojące. Opowieści zasłyszane / przeł. Halina Carroll-Najder. - Warszawa : PIW, 1970

OPOWIEŚCI zasłyszane / przeł. Halina Carroll-Najder. - Warszawa : PIW, 1974

OSTATNIE szkice / przeł. Halina Carrol-Najder, Leszek Elektorowicz, Józef Miłobędzki. - Warszawa : PIW, 1974

PRZYGODA / Ford Madox Ford; przeł. Z ang. Agnieszka Glinczanka. - Warszawa : PIW, 1974

SMUGA cienia / przeł. Jan Józef Szczepański. - Warszawa : PIW, 1973

SMUGA cienia : wyznanie / przeł. Jadwiga Korniłowiczowa. - Warszawa : PIW, 1958

SPADKOBIERCY : opowieść ekstrawagacka ; Charakter przestępstwa / Ford Madox Ford; przeł. Henryk Krzeczkowski. - Warszawa : PIW, 1974

SZALEŃSTWO Almayera / przeł. Aniela Zagórska. - Warszawa : PIW, 1972

SZEŚĆ opowieści / przeł. Krystyna Tarnowska. - Warszawa : PIW, 1973

SZEŚĆ opowieści / przeł. Wilam Horzyca, Tadeusz Pułjanowski, Leon Piwiński. - Warszawa : PIW, 1958

TAJFUN / tł. Michał Filipczuk. - Kraków : Wydawnictwo "Zielona Sowa", [2006?]

TAJFUN i inne opowiadania / przeł. Halina Carroll-Najder, Aniela Zagórska. - Warszawa : PIW, 1972

TAJNY agent : opowieść prosta / przeł. Agnieszka Glinczanka. - Warszawa : PIW, 1972

W OCZACH Zachodu / przeł. Wit Tarnowski. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1985

W OCZACH Zachodu / przeł. Wit Tarnowski. - Warszawa : PIW, 1974

W ZAWIESZENIU : powieść napoleońska / przeł. Anna Przedpełska-Trzeciakowska. - Warszawa : PIW, 1974

WŚRÓD prądów / przeł. Maria Skibniewska. - Warszawa : PIW, 1974

WYBÓR opowiadań / przeł. [z ang.] Aniela Zagórska, Halina Carroll-Najder; oprac. Zdzisław Najder. - Warszawa : PIW, [1972]

WYKOLEJENIEC / przeł. Aniela Zagórska. - Warszawa : PIW, 1956

WYRZUTEK / przeł. Aniela Zagórska. - Warszawa : PIW, 1972

ZE wspomnień / przeł. [z ang.] Aniela Zagórska. - Warszawa : PIW, 1965

ZŁOTA strzała / przeł. Aniela Zagórska, Jadwiga Korniłowiczowa. - Warszawa : PIW, 1958

ZWIERCIADŁO morza / przeł. Aniela Zagórska. - Warszawa : PIW, 1972

ZWYCIĘSTWO / przeł. Aniela Zagórska. - Warszawa : PIW, 1973

 

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

WYDAWNICTWA ZWARTE

BOBROWSKI Tadeusz : Listy do Conrada / oprac. Róża Jabłkowska. - Warszawa : PIW, 1981

BORISOV Viktor Vasilevic : Joseph Conrad w Rosji : recepcja twórczości Conrada w krytyce rosyjskiej / przeł. Wiera Bieńkowska. - Warszawa : Czytelnik, 1987

BRAUN Andrzej : Kreacja Costaguany : świat południowoamerykański u Conrada. - Warszawa : "Czytelnik", 1989

BRAUN Andrzej : Conrad - dotknięcie Wschodu. - Warszawa : Wydaw. Artys.-Graf., 1970

BRAUN Andrzej : Śladami Conrada. - Warszawa : "Czytelnik", 1972

CHRZANOWSKI Maciej : Szkolny słownik motywów literackich. - Warszawa : SKRYPT, 2003. - S. 36, 43, 67, 124, 128, 132, 196, 235-236, 268, 281, 307, 367, 372, 452

CONRAD Jessie : Józef Conrad / przeł. Wanda Nałęcz-Korzeniowska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1959
(Pozycja dostępna w Filii BPP w Bełchatowie)

CONRAD w oczach krytyki światowej / wyboru dokonał Zdzisław Najder. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974

DĄBROWSKA Maria : Szkice o Conradzie. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959

DRABAREK Barbara, FALKOWSKI Jacek, ROWIŃSKA Izabela : Szkolny słownik motywów literackich. - Warszawa : Wydaw. KRAM, 1998. - S. 51, 104, 187, 255, 305, 402, 524

EPOKI literackie : wielki leksykon literatury polskiej / Justyna Bajda i in. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2004. - S. 639: Conrad Joseph

JABŁKOWSKA Róża : Joseph Conrad Korzeniowski : 1857-1924 / Komitet Neofilologiczny PAN. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1961

JANUSZEWSKI Tomasz : Słownik pisarzy i lektur : dla szkół średnich. - Warszawa : Oficyna Wydaw. "Delta W-Z", 1998. - S. 54-56: Conrad Joseph

JEAN-AUBRY Gérard : Życie Conrada / przeł. z fr. Maria Korniłowniczówna. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958

JOSEPH Conrad Korzeniowski / oprac. Róża Jabłkowska. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1964

JOSEPH Conrad Korzeniowski . Studia i szkice / PAN Komitet Neofilologiczny. - Warszawa : PWN, 1958

KAMIŃSKI Leszek : Leksykon dzieł literackich. - Warszawa : Oficyna Panda, 1997. - S. 107, 151, 188, 268, 278, 287, 307
Zawiera informacje na temat następujących utworów: "Jądro ciemności", "Lord Jim", "Nostromo", " Smuga cienia", "Szaleństwo Almayera", " Tany agent", "W oczach zachodu"

KOC Barbara : Józef Conrad. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989

KOCÓWNA Barbara : Conrad. Opowieści biograficzne. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977

KOCÓWNA Barbara : "LORD Jim" Josepha Conrada. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969

KOCÓWNA Barbara : Polsckość Conrada. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1967

KOMAR Michał : Pieklo Conrada. - Warszawa : Czytelnik, 1978

KOWALSKA Aniela : Conrad i Gombrowicz w walce o swoją wybitność / posłowie Maria Janion. - Warszawa : PIW, 1986

KOWALSKA Aniela : Conrad 1896-1900. Strategie wrażeń i refleksji w narracjach Marlowa. - Łódź : Zakł. Narod. Im. Ossolińskich, 1973

LEKSYKON bohaterów literackich / pod red. Mariana Kisiela i Marka Pytasza. - Katowice : Videograf, 1995. - S. 46, 87, 88, 91, 116, 124, 163, 183, 184, 207
Zawiera informacje na temat następujących utworów: "Lord Jim", "Smuga cienia", "Wyznanie".

LEKSYKON lektur szkolnych / pod red. Wojciecha Głucha i in. - Warszawa : Wydaw. EUROPA, 2005. - S. 70-77: Joseph Conrad "Jądro ciemności"

ŁOŚ Grażyna : Twórcy literatury obcej i ich dzieła : analizy lektur - wypracowania - życiorysy pisarzy : poradnik szkolny. - Białystok : Printex, 2003. - S. 165-183: Joseph Conrad

MAKOWIECKI Andrzej Z. : Słownik postaci literackich. - Warszawa : PIW, 2000. - S. 473-474: Marlow Charlie

MIŁKOWSKI Tomasz, TERMER Janusz : Słownik pisarzy i lektur dla gimnazjalistów. - Warszawa : Oficyna Wydaw. "Delta W-Z", 2000. - S. 45-47: Conrad Joseph

MŁODA POLSKA : przewodnik dla licealistów / red. Katarzyna Ziębik, Beata Żmichowska. - Waszawa : STENTOR, 2006. - S. 101-107: "Jądro ciemności" Conrada, czyli podróż w poszukiwaniu prawdy

NAD tekstami Conrada / red. Andrzej Zgorzelski. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1976

NAJDER Zdzisław : Nad Conradem. - Warszawa : PIW, 1965

NAJDER Zdzisław : Sztuka i wierność : szkice o twórczości Josepha Conrada. - Opole : Wydaw. UO, 2000

NAJDER Zdzisław : Życie Conrada-Korzeniowskiego. [T.] 1. - Warszawa : PIW, 1980

NAJDER Zdzisław : Życie Conrada-Korzeniowskiego. [T.] 2. - Warszawa : PIW, 1980

O KOMPOZYCJI tekstu conradowskiego / red. Andrzej Zgorzelski. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1978

PISARZE świata : słownik encyklopedyczny / pod red. Jana Kofmana. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1995. - S. 121 : Conrad Joseph

SHERRY Norman : Wschodni świat Conrada / przeł. [z ang.] Szymon Milewski, Jan Szarski. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1972

SZCZEPAŃSKI Jan Józef : Przed nieznanym trybunałem. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2001

SZCZEPAŃSKI Jan Józef : Przed nieznanym trybunałem ; Autograf. - Warszawa : "Czytelnik", 1982

TERMER Janusz : Leksykon : 155 najważniejszych książek świata. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2003. - S. 156-158 : Lord Jim

W IMIĘ Conrada : Joseph Conrad w poezji polskiej / [zebrał, oprac. i wstępem opatrzył Tadeusz Skutnik]. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977

WATT Ian : Conrad w wieku dziewiętnastym / tł. Maria Boduszyńska-Borowikowa. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1984

WSPOMNIENIA i studia o Conradzie / wybrała i oprac. Barbara Kocówna. - Wraszawa : PIW, 1963

ZABIEROWSKI Stefan : Autor - rodak : pisarze polscy wobec Conrada. - Katowice : "Śląsk", cop. 1988

ZABIEROWSKI Stefan : Conrad w perspektywie odbioru : szkice. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1979

ZABIEROWSKI Stefan : Conrad w Polsce : wybrane problemy recepcji krytycznej w latach 1896-1969. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1971

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

"A CO życie może być warte jeśli honor stracony?" : (Joseph Conrad) : proroctwa przed maturą. - (Zeszyt maturzysty) // Cogito. - 2002, nr 18, s. 43

ADAMOWICZ-POŚPIECH Agnieszka : Autobiograficzne i psychologiczne interpretacje "Lorda Jima" // Teksty Drugie. - 2004, nr 1/2, s. 306-319

ADAMOWICZ Agnieszka : Tadeusz Bobrowski jako pozytywny mecenas i negatywny mentor Conrada? // Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 1/2, s. 125-136

BRAUN Andrzej : Szkoła Conrada. - Sopot, 1995. - Rec. Piotr Śliwiński // Nowe Książki. - 1996, nr 10, s. 30-31

CHOMIUK Aleksandra : Podróż do kresu pewnego doświadczenia // Polonistyka. - 2003, nr 1, s. 21-26

CONRAD John : Joseph Conrad : czas zapamiętany : "Ojciec jest tutaj". - Kraków, 1997. - Rec. Andrzej Zgorzelski // Nowe Książki. - 1997, nr 11, s. 38

GALICKA Iza, ZAJKOWSKA Joanna : Lord Jim Josepha Conrada // Cogito. - 2002, nr 3, s. 49-50, 59-61

JOSEPH Conrad : "Jądro ciemności" // Cogito. - 2004, nr 10, s. 91-94
Geneza i bohaterowie utworu.

JOSEPH Conrad : Jądro ciemności // Cogito. - 2005, nr 9, dod. "Nowa matura" s. 3
Materiał przeznaczony dla maturzysty. Synteza utworu.

KLECEL Marek : Powrót Conrada? // Literatura. - 1998, nr 3, s. 58-59

KOC Barbara : "Jądro ciemności" Conrada w stulecie istnienia // Przegląd Humanistyczny. - 2000 nr 1/2, s. 107-114

KOSEK Karol : Elementy kultury i literatury polskiej w angielskich powieściach Josepha Conrada : ("Szaleństwo Almayera" i "Wykolejeniec") // Przegląd Humanistyczny. - 1995 nr 3 s. 119-132

KOSEK Karol : Ślad Conrada na "drodze Polski do wolności" // Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 1/2, s. 5-17

KOWALSKA A. : "Smuga cienia". Wyznanie // Polonistyka. - 1988, nr 1, s. 35-45

KWIATKOWSKA-RATAJCZAK Maria, RATAJCZAK Michał : "Lord Jim" - powieść polska czy europejska? // Polonistyka. - 2003, nr 6, s. 348-353

MALINOWSKI Maciej : Joseph Conrad to nie... Józef Korzeniowski! // Język Polski. - 2006, z. 1, s. 55-58
O kłopotach z pisownią nazwiska pisarza.

MODERNIZM europejski. Cz. 2 : Joseph Conrad - wielki moralista literatury // Cogito. - 2004, nr 7, s. 95-96

NAJDER Zdzisław : Przesłanie Josepha Conrada // Znak. - 2001, nr 2, s. 12-22

O CZYM opowiada powieść Josepha Conrada Lord Jim? // Cogito. - 2001, nr 21, s. 69-70

PROROK L. : Wachta z Conradem // Polonistyka. - 1985, nr 1, s. 3-20

RATAJCZAK Wiesław : "Ten pan, który po angielsku pisuje" : raz jeszcze o emigracji Conrada // Polonistyka. - 1998, nr 6, s. 345-351

SADKOWSKI Wacław : Political correctness w wersji Tomasza Burka // Literatura na Świecie. - 1997, nr 7, s. 282-285
O twórczości Conrada.

SZCZEPAŃSKI Jan Józef : Przed Nieznanym Trybunałem. - Kraków, 1995. - Rec. Łukasz Tischner // Znak. - 1996, nr 4, s. 151-156

WATTS Cedric : Wrogowie Conrada : (rozważania nad atakiem krytyków na "Jądro ciemności") // Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 1/2, s. 99-106

ZIELICHOWSKI-WOJNIŁŁOWICZ Tadeusz : Joseph Conrad i smuga cienia // Twórczość. - 2001, nr 4, s. 123-127

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.09.2007


© Biblioteka Pedagogiczna