Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

MEDYCYNA NIEKONWENCJONALNA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
na podstawie wydawnictw zwartych BPP

 

BORZĘCKI Maciej : Akupunktura. - Warszawa : PWN, 1987

GIBSON Sheila, GIBSON Robin : Homeopatia dla wszystkich. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lekarskich, 1992

HUNTER Marlene E. : Hipnoterapia : twórcze podejście. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psycholog., 2000

KILJAŃSKA Izabela, MOJKOWSKA Hanna : Zielnik polski. - Warszawa : Interpress, 1988

KLIMUSZKO Andrzej Czesław : Wróćmy do ziół. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Instytut Prasy i Wydawnictw "Novum", 1987

KORABIEWICZ Wacław : Cuda bez cudu : rzecz o dziwnych lekach. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989

KUAN Hin : Chiński masaż i akupresura / współpr. Brigitte Zaugg, Cok Kan. - Warszawa : PZWL, 1992

KUŹNIEWSKI Eugeniusz, AUGUSTYN-PUZIEWICZ Janina : Przewodnik ziołolecznictwa ludowego. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa ; Wrocław : PWN, 1986

LEWANDOWSKI Piotr : Samoleczenie : metodą B.S.M. - Warszawa : Wydaw. Aries, 1995

LUTOMSKI Jerzy, ALKIEWICZ Jerzy : Leki roślinne w profilaktyce i terapii. - Wyd. 2 popr. - Warszaa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 1993

ŁOZOWSKI Jerzy : Zarys homeopatii. - Koszalin : Zakład Wydawnictw Medycyny Naturalnej, 1991
Filia w Bełchatowie

PETERSON Zbigniew : Hipnoza - między jawą a snem. - Łódź : "Res Polona", 1992

POPRZĘCKI Witold : Ziołolecznicto. - Wyd. 2. - Warszawa : "SPAR", 1990

RYZL Milan : Hipnoza : ogólny sposób postępowania i najciekawsze przypadki. - Wrocław : Wydaw. LUNA, 1996

SEBASTIANA Kneippa leczenie wodą / red. Anna Gogut. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1988

SEITZ Paul : Apteka ogrodowa. - Warszawa : Oficyna Wydaw. Multico, 1993

SROKA Grzegorz Franciszek : Poradnik ziołowy. - Wyd. 4. - Warszawa : Inst. Wydaw. Związków Zawodowych, 1990

STRATEN van Michael : Uzdrawiająca moc natury : jak radzić sobie z powszechnymi dolegliowściami. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1995

STŰBLER Martin : Leki homeopatyczne : łagodne sposoby leczenia chorób. - Warszawa : PZ, 1991

SUI Choa Kok : Stara sztuka uzdrawiania. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1992

TYSZYŃSKA-KOWNACKA Danuta, KRZEŚNIAK Leszek Marek : Leczymy się ziołami z działki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1987
Filia w Bełchatowie

WODOLECZNICTWO : księdza Sebastiana Kneippa / oprac. i unowocześnił Jan Kęska. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza PCK, 1996

YOSHIO Manaka, URQUHART Ian A. : Masaż chiński. - Bydgoszcz : "Arcanum", 1990

ZAWIŚLAK Robert : Podstawy homeopatii klasycznej. - Krakow : Wydawnictwo M & M, 1991
Filia w Bełchatowie

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.09.2007


© Biblioteka Pedagogiczna