Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

ANDRZEJ BURSA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

UTWORY wierszem i prozą / wybrał, oprac. i wstępem poprzedził Stanisław Stanuch. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982

O tym ... / wstęp Jarosław Iwaszkiewicz; wybór i oprac. Stanisław Stanuch. - Wyd. 2. - Kraków : Wydaw. SPONSOR, cop. 1993

 

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

WYDAWNICTWA ZWARTE

ADAMIEC Marek : Czytamy polskie wiersze współczesne. - Gdańsk : Wydaw. HARMONIA, 1997. - S. 43-49: Andrzej Bursa "Wernyhora"

BALCERZAN Edward : Poezja polska w latach 1939-1965. Cz. 1, Strategie liryczne. - Warszawa : WSiP, 1982. - S. 196-209: Strategia pacjenta w twórczości Andrzeja Bursy

BARTELSKI Lesław M. : Polscy pisarze współcześni 1939-1991 : leksykon. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1995. - S. 53-54: Bursa Andrzej

BURKOT Stanisław : Spotkania z poezją współczesną. - Warszawa : WSiP, 1977. - S. 138-156 : Andrzej Bursa

CHRZANOWSKI Maciej : Andrzej Bursa : czas, twórczość, mit. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, [1986]

CHRZANOWSKI Maciej : Twórczość literacka Andrzeja Bursy. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978

CZYTAMY wiersze / wstęp, wybór i oprac. Janusz Maciejewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1970

DWUDZIESTOLECIE międzywojenne / oprac. Alicja Badowska. - Warszawa, Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993

GŁĘBICKA Ewa : Grupy literackie w Polsce : 1945-1989 : leksykon. - Wyd. 2, poszerz. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 2000. - S. 83, 116-117, 271, 323-324, 383, 454

GRODKOWSKI Henryk : Andrzej Bursa : "Rówieśnikom kameleonom" - próba analizy // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych : zbiór analiz i interpretacji / pod red. Piotr Żbikowski. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1994. - S. 175-187

GRADKOWSKI Henryk : Taki obraz odbija się w wodzie : analiza wybranych tekstów literackich. - Jelenia Góra : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1994. - S. 62-71: "Rówieśnikom kameleonom" Andrzeja Bursy

JANUSZEWSKI Tomasz : Słownik pisarzy i lektur : dla szkół średnich. - Warszawa : Wydaw. Oświatowe "Delta W-Z", 1998. - S. 45-47: Bursa Andrzej

KASKADERZY literatury : o twórczości i legendzie Andrzeja Bursy, Marka Hłaski, Haliny Poświatowskiej, Edwarda Stachury, Ryszarda Milczewskiego-Bruna, Rafała Wojaczka / red. Edward Kolbus; słowo wstępne Jan Z. Brudnicki; posłowie Jan Marx. - Wyd. 2 uzup. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1990

KUNCEWICZ Piotr : Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 1, A-M. - Warszawa : GRAF-PUNKT, 1995. - S. 128-130: Andrzej Bursa

KWIATKOWSKI Jerzy : Klucze do wyobraźni. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1973. - S. 174-188: Czarna poezja

LITERATURA polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-O / pod red. Artura Hutkiewicza i Andrzeja Lama. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2000. - S. 77: Bursa Andrzej

MAKOWIECKA Marta, PAWŁOWSKI Mariusz : Przewodnik po epokach : literatura polska i obca, filozofia, sztuka : od romantyzmu do współczesności. Cz. 2. - Warszawa : Świat Książki, 2005. - S. 378-381: Andrzej Bursa (1932-1957)

MARX Jan : Legendarni i tragiczni : eseje o polskich poetach przeklętych. - Warszawa : Wydaw. ALFA, 1993. - S. 51-112: Andrzej Bursa (1932-1957)

MATUSZEWSKI Ryszard : Literatura polska 1939-1991. - Warszawa : WSiP, 1999. - S. 87, 113, 119

NIEMCZYSKA Małgorzata : Analiza poezji : szkice interpretacyjne wierszy współczesnych. - Kraków : Wydaw. Szkolne OMEGA, 2000. - S. 93-100: Andrzej Bursa

OŻÓG Jan Bolesław : Jak świętych obcowanie : wspomnienia literackie. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, cop. 1978. - S. 95-100: Jak to było z Bursą

OŻÓG Stanisław : Zrywanie masek : rzecz o "Malarstwie obłąkanego" Andrzeja Bursy // W : Wśród starych i nowych lektur szkolnych : zbiór analiz i interpretacji / pod red. Piotr Żbikowski. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1994. - S. 187-205

PELCZAR Wojciech : "Zażalenie" Andrzeja Bursy - państwo oczami schizofrenika // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych : zbiór analiz i interpretacji / pod red. Piotr Żbikowski. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1994. - S. 165-175

PYSZNY Joanna, ZAWADA Andrzej : Literatura XX wieku : leksykon literatury polskiej : dla uczniów i nauczycieli. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1999. - S. 29-30: Andrzej Bursa

SŁOWNIK poetów polskich / pod red. Naukową Jolanty Sztachelskiej. - Białystok : Wydaw. ŁUK, 1997. - S. 43-44: Bursa Andrzej

SŁOWNIK pisarzy polskich / pod red. Arkadiusza Latuska. - Kraków : Wydaw. Zielona Sowa, 2003. - S. 72: Bursa Andrzej

STABRO Stanisław : "Poeta odrzucony". - Kraków : Wydaw. Literackie, 1989. - S. 229-250: Bursa, Barańczak, Kornhauser.

STANUCH Stanisław : Andrzej Bursa. - Warszawa : PIW, 1984
Zawiera: Dzieciństwo, młodość, Kłopoty przykładnego ucznia, "Mam w dupie małe miasteczka", And, czyli fanatyzm prawdy, Poeta w świecie petentów, Wokół śmierci poety, Kalendarium

TOKARZ Bożena : Mit literacki : od mitu rzeczywistości do zmiany substancji poetyckiej. - Katowice : Wydaw. "Śląsk", 1983. - S. 86-98: Wokół konkretu. Życie jest treścią niezwyciężoną

WIELKI leksykon pisarzy polskich / pod red. Jana Pieszczachowicz. T. 2. - Kraków : Oficyna Wydaw. FOGRA, 2005. - S. 74-76: Bursa Andrzej

WROCZYŃSKI Tomasz : Literatura polska po 1939 roku : podręcznik dla klas maturalnych. - Warszawa : WSiP, 1993. - S. 113-116: Andrzej Bursa

WSPÓŁCZEŚNI polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny. T. 1, A-B / pod red. Jadwigi Czchowskiej i Alicji Szałagan. - Warszawa : WSiP, 1994. - S. 358-359: Bursa Andrzej

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BALCERZAN E. : Stara piosenka krwi : (o poezji Andrzeja Bursy) // Twórczość. - 1978, nr 7, s. 87-100

BIEŃKOWSKI Z. : Głos pokolenia "Współczesności" // Twórczość. - 1970, nr 9, s. 100-104

CZYCZ S. : "And" // Twórczość. - 1961, nr 3, s. 11-45

DĄBROWSKI M. : Orzeł i reszka literatury współczesnej : sękaci : (Andrzej Bursa) // Tygodnik Kulturalny. - 1986, nr 44, s. 13

DMOCHOWSKA Małgorzata : Andrzej Bursa obala romantyczny mit poety : ale czy do końca? // Cogito. - 2001, nr 3, dod. s. 29-30
Omówienie wierszy Andrzeja Bursy "Dyskurs z poetą", "Poeta", "Ja chciałbym być poetą".

DUNAJ-KOZAKOW Ewa : Bursa. - Kraków, 1996. - Rec. Wiesława Wantuch // Nowe Książki. - 1996, nr 7, s. 51

DUNAJ-KOZAKOW Ewa : Bursa. - Kraków, 1996. - Rec. Stanisław Gębala // Twórczość. - 1996, nr 11, s. 101-104

GOSK Hanna : Gracz - wariant kondycji wydziedziczonego w debiutach 1956-64 // Miesięcznik Literacki. - 1989, nr 4, s. 54-62

HANDKE Ryszard : Komunikacyjne nośniki wartości w lekturze dzieła literackiego // Polonistyka. - 1996, nr 4, s. 201-205
Perspektywa komunikacyjna wartości na przykładzie odbioru wiersza Andrzeja Bursy "Ostatni promyk nadziei".

IWASZKIEWICZ Jarosław : "Życie poety" // Twórczość. - 1959, nr 3, s. 174-175

JUCEWICZ Jerzy Adalbert : Wspomnienia o Andrzeju Bursie // Poezja. - 1976, nr 7/8, s. 165-170

KARASEK Krzysztof : Bursa czytany raz jeszcze // Literatura. - 1989, nr 1, s. 48-79

KOPCIŃSKI Jacek : Dwa teatry czyli Bursa - dramatopisarz // Dialog. - 2003, nr 6, s. 117-134
O sztuce "Zwierzęta hrabiego Cagliostro"

KUNZ Tomasz : Literatura jako symulacja : o "Obronie żebractwa" Andrzeja Bursy // Teksty Drugie. - 2002, nr 4, s. 186-194

LEBIODA Dariusz Tomasz : Poeci tragiczni a pragnienie śmierci // Miesięcznik Literacki. - 1990, nr 1, s. 44-52

LEGEŃDŹ M. : "Świat areny - świat prawdy" // Twórczość. - 1988, nr 8, s. 110-112

MARX Jan : Egzorcysta // Poezja. - 1985, nr 7/8, s. 133-144

MIERNIK Z. : Andrzej Bursa : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 6, s. 22-23

NYCZEK Tadeusz : "I młodość moja jak noc źle prześniona." // Poezja. - 1970, nr 5, s. 83-87

PIESZCZACHOWICZ Jan : W poszukiwaniu buntownika // Miesięcznik Literacki. - 1970, nr 2, s. 69-74

PISKOR Stanisław : "Wiersze" Andrzeja Bursy // Poezja. - 1974, nr 7/8, s. 27-30

RUTKOWSKA Olga : "Hamlet" Bursy // Warsztaty Polonistyczne. - 1995, nr 1, s. 109-111
Analiza wiersza.

STANUCH S. : Wokół śmierci poety // Życie Literackie. - 1982, nr 40, s. 1, 10-11

WOŁK Marcin : Poezja i historia // Polonistyka. - 2004, nr 1, s. 43-48
Wiersz "Likwidacja zakładu dla umysłowo chorych w Kobierzynie przez Niemców"

ZAWORSKA-NIKONIUK Dorota : Zdolny uczeń // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 10, s. 38-45
M. in. nowatorstwo w poezji Andrzeja Bursy.

 

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.09.2007


© Biblioteka Pedagogiczna