Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

PORNOGRAFIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

SHATTUCK Roger : Wiedza zakazana : od Prometeusza do pornografii. - Kraków : TAiWPN "Universitas", 1999

SZYŁAK Jerzy : Komiks i okolice pornografii : o seksualnych stereotypach w kulturze masowej. - Gdańsk : Wydaw. "Akia", 1996

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CHWASZCZ Joanna : Jak zapobiegać pornografii? // Problemy Alkoholizmu. - 2002, nr 1, dod. s. IV
Próba zdefiniowania zjawiska, przyczyny skłaniające do kontaktu z pornografią.

CHWASZCZ Joanna : Uwarunkowania odbioru pornografii // Wychowawca. - 2006, nr 5, s. 18-19
Motywy korzystania z pornografii. Mężczyźni jako odbiorcy pornografii.

DUDZIAK Urszula : Zagrożenie pornografią // Problemy Alkoholizmu. - 1999, nr 3, dod. s. V-VI

FILAR Marian : Przestępstwo produkcji i rozpowszechniania pornografii w nowym kodeksie karnym // Problemy Rodziny. - 2000, nr 5, s. 34-50

IZDEBSKI Zbigniew : Internetowa pedofilia : Internet daje możliwość rozpowszechniania na cały świat materiałów zawierających pornografię dziecięcą // Niebieska Linia. - 2002, nr 3, s. 13-15

IZDEBSKI Zbigniew : Pokolenie porno / Zbigniew Izdebski ; rozm. przepr. Bogdan Białek, Dorota Krzemionka-Brózda // Charaktery. - 2004, nr 2, s. 41-42
W rozmowie o konsekwencjach przyzwolenia społecznego na pornografię.

IZDEBSKI Zbigniew, MALECKA Anna : Prostytucja i pornografia dziecięca // Edukacja. - 2003, nr 4, s. 106-111

JAKUBOWSKI Tadeusz : Zagrożenia w dziedzinie płciowości. Pornografia // Katecheta. - 1999, nr 7/8, s. 37-43
Problem do omówienia na lekcji religii.

KIRK Jerry R. : Szkodliwość pornografii // Wychowawca. - 1998, nr 7/8, s. 70-73

KORDOŃ Małgorzata : Niebezpieczeństwa Sieci // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 55-63
Zagrożenia przyciągające uwagę dzieci w Internecie: kontakty z pedofilami, pornografia dziecięca.

KORNAS-BIELA Dorota : Niszczący wpływ pornografii // Wychowawca. - 2006, nr 5, s. 12-15

KORZONEK Stanisław : Pornografia a dzieci i młodzież // Wychowawca. - 1999, nr 10, s. 30-32
Pośrednie i bezpośrednie skutki pornografii.

KRÓL Teresa : "Nie" dla pornografii // Wychowawca. - 2006, nr 5, s. 27-29
Konspekt lekcji dla uczniów III klasy gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

NALASKOWSKI Aleksander : Pornografia jako problem pedagogiczny // Edukacja. - 2000, nr 2, s. 75-81
Porno-oferta polskiego rynku i jej wpływ na zachowania młodzieży i obyczajową patologizację.

NOGA Henryk : Czy nowoczesność niweczy trud wychowania // Wychowawca. - 1999, nr 5, s. 38-41
O wpływie na dzieci gier komputerowych, w których występuje przemoc i pornografia.

OSTROWSKA Krystyna : Pornografia a rozwój osobowości // Wychowawca. - 2006, nr 5, s. 5-9
W treści: definicja i skutki pornografii, przestępcy seksualni. Badania postaw wobec pornografii, kształtowanie charakteru i mechanika emocji.

OSTROWSKA Krystyna : Przemoc a pornografia // Opieka, Wychowanie Terapia. - 1994, nr 4, s. 35-36

PÓŁTAWSKA Wanda : Pornografia. Cz.1-2 // Wychowawca. - 1995, nr 11, s. 14-15 ; nr 12, s. 6-7

STASIŃSKI Paweł : Erotyczne strony www, czaty, serwisy porno // Świat Problemów. - 2006, nr 10, s. 19-21

SZCZERBA Kazimierz : Zakazane obrazki // Charaktery. - 2004, nr 2, s. 39-40

SZYMAŃSKI Antoni : Ojcostwo a pornografia // Wychowawca. - 2000, nr 1, s. 18-19

ŚMIAŁEK Paweł : Spór o definicję pornografii // Wychowawca. - 2006, nr 5, s. 10-11
Pojęcie pornografii. Pornografia w świetle Kodeksu Karnego z 1997 roku.

WOYNAROWSKA Katarzyna : Pornografia, czyli prostytucja w obrazkach // Wychowawca. - 1998, nr 9, s. 42-44
Artykuł o tym, dlaczego pornografia jest groźna.

 

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 18.06.2007


© Biblioteka Pedagogiczna