Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

DENNISON Paul E. DENNISON Gail : Kinezjologia edukacyjna dla dzieci : podstawowy podręcznik kinezjologii edukacyjnej dla rodziców i nauczycieli. - Warszawa : Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów, cop. 2003

GORDZELEWSKA Beata : Kinezjologia edukacyjna jako wsparcie dla uczniów o specjalnych potzebach edukacyjnych // W : Terapia pedagogiczna. T. 2, Zaganienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 27-36

KINEZJOLOGIA edukacyjna / Elżbieta Dzionek, [i in.]. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006
(Fila w radomsku i Bełchatowie)

KLIM-Klimaszewska anna : Pedagogika przedszkolna. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Polski Inst. Wydawniczy, 2005. - S. 276-278 : Scenariusze zajęć metody Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona

KSZTAŁCENIE zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / red. Janina Wyczesany, Adam Mikrut. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. - S. 104-119 : Wykorzystanie ćwiczeń z kinezjologii edukacyjnej w kształceniu zintegrowanym dzieci ze specjalnymi potzrebami edukacyjnymi

MAŃKOWSKA Izabela : Kreowanie rozwoju dziecka : kinezjologia edukacyjna i inne nowoczesne metody terapeutyczne w praktyce. - Gdynia : Wydawnictwo "Operon", 2005

TARASZKIEWICZ, Małgorzata ROSE Colin. : ATLAS efektywnego uczenia (się) : nie tylko dla nauczycieli. Cz. 1 / - [Warszawa] : Transfer Learning, 2006. - 207 s.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

BARTSKA Justyna : Gimnastyka mózgu // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s. 21-26
Kinezjologia edukacyjna, metoda Paula Dennisona, "zmyślne ruchy".  

BEDNARZ Józefa, GARSTKA Joanna : Kinezjologia edukacyjna w pracy nauczyciela bibliotekarza // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 6, s. 13-14

BERNACIAK Elżbieta : Wspomaganie osobistego rozwoju uczniów poprzez zastosowanie metody Paula Dennisona // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 3, s. 11-13
Wyjaśniono czym jest kinezjologia edukacyjna. Omówiono efekty pracy metodą Dennisona. Wymieniono opinie dzieci i rodziców na temat tej metody.  

BERNACKA Elżbieta : Nie chcę być Einsteinem! // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 43-46
Program stymulujący osobisty rozwój uczniów, oparty na metodzie Paula Dennisona "Kinezjologia Edukacyjna, Gimnastyka Mózgu".  

BLADA Ewa : Znaczenie metody Helen Doron w stymulacji wczesnego rozwoju dziecka// Lider. - 2005, nr 1, s. 16-17
Stymulacja ośrodka mowy i rozwoju językowego. Kinezjologia edukacyjna.  

BRZESKA Anna : Kinezjologia edukacyjna w nauczaniu zintegrowanym // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 17, s. 20
Jak wykorzystać ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej na lekcjach.    

FIGAT Katarzyna : Dysleksja rozwojowa a zdolności motoryczne dziecka // Lider. - 2006, nr 10, s. 14-17
Metody wykorzystujące zalety ruchu w terapii dysleksji (Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona, Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne).  

GRZYWNIAK Celestyna : Ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej dla dzieci szkół specjalnych // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 3 , s. 158-164  

KARWAT Renata : Gimnastyka pamięci : ćwiczenia fizyczne pomagają w nauce // Wprost. - 1999, nr 12, s. 82-83
Kinezjologia edukacyjna  

KURYŁA Krystyna : ,,Gimnastyka mózgu'' i doskonalenie umysłu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 39-42
Kinezjologia Edukacyjna - metoda skuteczna w pokonywaniu trudności szkolnych i poprawianie wyników w nauce. Praca pedagoga szkolnego.  

MACHOŃ Małgorzata : Kinezjologia edukacyjna : wpływ metody na poprawę uczenia się oraz jej wartości dla poradnictwa // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 45-[47]  

MAJEWSKA Renata : Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona : scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 10, s. 6-7  

MĄCZYŃSKA-DILIS Agnieszka : Ruch to mądrość // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2001, nr 24, s. 15
Kinezjologia Edukacyjna Dennisona.  

MEYER Maria SZECÓWKA Adam : Kinezjologia edukacyjna w pedagogice specjalnej - pomoc czy zagrożenie? // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 1, s. 8-17
Metoda przydatna do pracy w szkolnictwie specjalnym. Uwagi krytyczne.  

OPATOWIECKA Maria : Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona // Remedium. - 1998, nr 10, s.14-15
Wymiar lateralności, stabilności i kocentracji warunkiem skutecznego uczenia się.

SZECÓWKA Adam, MEYER Maria : Kinezjologia edukacyjna w pedagogice specjalnej - pomoc czy zagrożenie ? // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 1, s. 8-17

TARASZKIEWICZ Zuzanna : Kinezjologia edukacyjna // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 51, dod. s. XIV
Rodzaje ćwiczeń.  

TŁUCZEK Beata : Edukacja i relaks // Życie Szkoły.- 2006 nr 3, s.36-44

URBAN Anna, SZEWCZYK Leszek : Kinezjologia Edukacyjna // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2006, nr 3, s. 34-50

URBAN Mirosław : Żonglowanie jako metoda wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych // Klanza w Czasie Wolnym. - 2005, nr 1, s. 3-9
Korzyści wynikające z żonglowania. Kinezjologia edukacyjna.  

ZIMA Violetta : Kinezjologia edukacyjna : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 61-62

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 18.06.2007


© Biblioteka Pedagogiczna